Proiectul „Culorile pădurii”, desfășurat în cadrul programului mondial LEAF

Formarea unei gândiri ecologice despre lume, pentru care este nevoie de a sădi în mintea şi sufletul fiecărui cetăţean al societăţii conceptul că omul, ca specie biologică, este dependent de natură şi că nu poate trăi în afara ei. Cunoştinţele căpătate astfel în primii ani de viaţă cu privire la natură şi protejarea ei vor fi mai temeinic consolidate şi aplicate în practică decât cele primite în anii următori.
Şcoala are menirea de a organiza şi desfăşura o vie şi susţinută mişcare de educaţie ecologică şi protectivă a mediului, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate pot şi trebuie să formeze marele detaşament de apărători ai naturii.

Articol integral

Proiectul Erasmus+ „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!”, după prima întâlnire transnațională

Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea a demarat de curând proiectul de parteneriat „Să trăim și să ne mișcăm conștient în Europa noastră!” (având acronimul în limba engleză „LLMCE”), desfăşurat în cadrul programului european Erasmus+, acțiunea cheie KA2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, tipul proiectului KA201 – Parteneriate strategice pentru educație școlară.

Articol integral

Relația școală-familie (Studiu)

Pentru părinți, educarea propriilor copii reprezintă o responsabilitate mare, atât morală, cât și socială. Ca părinți avem datoria de a forma persoane cu principii și valori morale, viitori actori ai scenei sociale.
O atmosferă liniștită în familie oferă copilului baza necesară formării acestor principii și valori morale, atât de necesare integrării în societate. În schimb, severitatea, lipsa înțelegerii, exigența sau o prea mare înțelegere din partea părinților în ceea ce privește comportamentul copiilor atât la școală, cât și acasă pot avea efecte negative asupra dezvoltării intelectuale a copilului.

Articol integral

Rolul jocului didactic în dezvoltarea capacităților de comunicare ale preșcolarilor (Studiu de specialitate)

În anii pe care i-am petrecut în mijlocul copiilor de vârstă preșcolară, am plecat de la  ipoteza că limbajul constituie instrumentul de lucru pentru toate celelalte activități ce se vor desfășura în grădiniță, am constatat că cel mai eficace mijloc prin care copii își dezvoltă limbajul, se pot corecta anumite defecte de vorbire, se pot consolida și verifica însușirea unor noțiuni, cât și priceperilor și deprinderilor formate, este jocul didactic.

Articol integral

Școala Gimnaziala „Înv. Radu Ion”, sat Vadu-Părului, eTwinning School

În urma unui proces complex de selecție și datorită cadrelor didactice inimoase din această școală, am reușit să aplicăm pentru a deveni școală eTwinning. Mare bucurie am avut când, în aprilie, ne-am văzut pe lista câștigătoare a celor 62 de școli din România care au obținut titlul de Școală eTwinning.
Aventura eTwinning a început în Școala Gimnaziala „Inv.Radu Ion” în 2009, când dna. prof. de limba engleză a inițiat primul proiect european „Hand in hand în Europe”, în parteneriat cu dna prof. Marie-Hélène Cheam, de la Collège Monséjour, Bordeaux , Franța.

Articol integral

Învățământul preșcolar și rolul acestuia în dezvoltarea preșcolarului

Focalizarea pe educația timpurie este foarte importantă. Aceasta este perioada când copiii  se dezvoltă rapid. Dacă procesul de dezvoltare, în acest stadiu, este neglijat, compensarea pierderilor se realizează mult mai dificil. Această perioadă este foarte importantă în formarea unor deprinderi și comportamente sociale, având ca scop integrarea persoanelor în societate.
Eșecul în educația timpurie  poate contribui la marginalizarea copiilor în societate, iar, ulterior, a adultului format.

Articol integral

Catеgoria gramaticală a modului în manualul dе clasa a VII-a

Ρеntru сlasa a VII-a, Ρrоgrama dе limba şi litеratura rоmână рrорunе următоarеlе соmреtеnţе sресifiсе şi соnţinuturi asосiatе реntru studiеrеa сatеgоriеi gramatiсalе a mоdului:
1. Rесерtarеa  mеsajului sсris, din tехtе litеrarе şi nоnlitеrarе, în sсорuri divеrsе
Соmреtеntе sресifiсе: 1.1 sеsizarеa соrесtitudinii şi valоrii ехрrеsivе a сatеgоriilоr gramatiсalе şi lехiсalе învăţatе, într-un tехt сitit
Соnţinuturi asосiatе:
– сatеgоrii mоrfоlоgiсе sресifiсе рărţilоr dе vоrbirе (aсtualizarе şi соnţinuturi nоi): vеrbul;
– rоlul utilizării сatеgоriilоr mоrfоlоgiсе şi sintaсtiсе într-un tехt.

Articol integral

Caracteristici ale structurii motivaţionale în perioada micii şcolarităţi

Motivaţia este cheia succesului în procesul de învăţare. De la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au accentuat ideea conform căreia motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. Se poate afirma faptul că lipsa motivaţiei poate să conducă nu numai la performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot sta la baza unor abateri sau devianţe comportamentale.

Articol integral

Compania „Dulce de leche” Junior, realizată în cadrul Programului JARomania

Scopul activităţii a fost de a-i învăţa pe elevi cum să-şi iniţieze şi să-şi menţină un bussiness.
Activitatea s-a desfăşurat efectiv la cantina şcolii noastre, prin realizarea produsului în procesul de producţie, după care a urmat vânzarea lui la stand în cadrul târgurilor educaţionale organizate în şcoală cu diferite ocazii, cum ar fi, de exemplu: de ziua şcolii, de Crăciun, de 1 şi 8 Martie, de Paşte şi atunci când au venit reprezentanţii JARomania.

Articol integral