Dezvoltarea calităților motrice prin mijloacele specifice atletismului

În concepția specialiștilor din domeniu, calitatea motrică reprezintă calitatea musculară determinată de factori biologici, morfologici și funcționali, dar și factori de ordin psihologic. Psihologii și biologii consideră calitatea motrică că fiind „însușirea esențială a activității musculare exprimată cu ajutorul actelor motrice, condiționată de structura morfologică și capacitățile funcționale ale diferitelor sisteme ale organismului, aparate și procese și capacități psihice”. Viteza, forța, rezistența sunt calități motrice de baza, iar îndemânarea după opinia multor specialiști nu poate fi admisă între calitățile motrice de bază, ea fiind o ,,calitate complexă, combinată, respectiv mai mult o capacitate motrică. Una are rol preponderent în actul motric, deși ele se manifestă în combinație, în diferite proporții,.” (Ardelean, 1991). În evoluția naturală a organismului, calitățile motrice se pot dezvolta peste nivelul atins.

Propun următoarele exerciții pentru dezvoltarea calităților motrice  prin mijloace specifice atletismului:

EXERCIȚII PENTRU DEVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE – VITEZĂ

,,1. Din diferite poziţii (culcat înapoi cu faţa sau spatele pe direcţie, ghemuit, culcat înainte,)
la semnal sonor start şi alergare de viteză pe 15 — 20 m,  din linie câte 6-8 elevi, 3-5 x, pauză
( mers), 30 sec-revenire;
2. Din formația de lucru, elevii aflați n linie câte şase, start de jos, din spatele unei linii pe distanţa de 3-5 m, la semnal sonor, 3-5 x două serii; tempo 4/4.
3. În linie câte 4-6 elevi, plecarea se realizează cu startul de jos, din poziţia „pe locuri”, din spatele unei linii, pe distanţa de 3-5 m, la semnal sonor; 3-5 x două serii; tempo 4/4.
4. Lucru frontal în unitate de timp: Sărituri cu genunchii sus, urmate de execuţii de 1 0- 15- 20 sec, 1-2 x, pauză 10- 15- 20 sec pentru fiecare interval.

5. Echipe  de tip ştafetă: trei echipe de câte  3-4 elevi dispuşi din 10 în l0 m pe distanţa de 30-40 m, la semnalul sonor pleacă primii în alergare de viteză, predau ştafeta celui de la 10m, acesta următorului de la 20 m, respectiv până la ultimul din echipă. La finalul fiecărei execuţii, elevii schimbă locurile  în echipă (respectiv 3-4 rotaţii de  locuri 2 x, pauză de mers şi relaxare 2 min.

EXERCIȚII PENTRU DEVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE – ÎNDEMÂNARE

1. Șiruri de 6-8 elevi la linia finală a terenului de baschet, primii din şir cu o minge de baschet: execută dribling cu mâna îndemânatică pe o distanţă de 15 – 20m,  se ocolește  obstacolul, urmează întoarcerea cu trecerea mingii pe sub picior la fiecare pas fără  ca mingea să scape, după care se oferă următorului din şir.
2. Elevii distribuiți în  6-8 echipe de 4-5 elevi, aflați în spatele unei linii de start, primul de la fiecare şir cu o minge de baschet, la 2m în faţa fiecărui şir o banca de gimnastică poziționată longitudinal: la semnalul sonor,  primii pleacă în alergare cu dribling cu mâna dreaptă, urmează driblingul pe bancă, se întorc cu dribling atingând banca cu mâna stângă şi predau ştafeta următorului, 2-3 x, pauză 20 sec.
3. Elevii aflați în perechi faţă în faţă la distanţa de 2-3m: din stând cu mingea prinsă între glezne, aruncarea mingii înainte spre partener prin săritură cu picioarele întinse înainte şi schimb de locuri.
4. Elevii așezați în coloană câte unul  vor executa alergarea cu joc de glezne  în același timp cu rotarea bratelor înainte, la semnal, va executa alergarea cu joc de glezne cu rotarea brațelor înapoi, pauză mers, 2 x 20 sec.
5. Mingea va fi condusă în linie dreaptă mâinile, pasă din săritură, sprint, prinderea mingii din săritură.

EXERCIȚII PENTRU DEVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE – REZISTENȚĂ

1. Formaţie de lucru: elevii sunt distribuiți pe grupe valorice, alergare de durată 10 min pentru fete, 12 min.pentru băieţi, 1 x, pauză activă mers până la revenire, tempo 2/4.
2. Pe grupe, în şir, alergare de durată cu schimbarea conducătorului care la comandă rămâne la sfârşitul -1 min fete. 6min băieți, 1-2 x, pauză activă 2-3 min.
3. Elevii sunt distribuiți pe grupe valorice, la semnal,  vor alerga în tempo moderat 150 m, 50 m alergare accelerată tempo 3/4, 4-5 x, pauză activă 2-3 min.
4. Elevii sunt  distribuiți pe grupe valorice, alergare continuă în tempo moderat, 1000-1200m urmată de mers cu exerciţii de relaxare şi mobilitate 200 m .1 x, pauză activă 4- 5 min.
5. Aceeași foramție: la semnal sonor, alergare în tempo moderat 300 m, 30 m alergare  accelerată tempo 4/4, 2-3 x, pauză activă 2-3min.

EXERCIȚII PENTRU DEVOLTAREA CALITĂŢII MOTRICE – FORȚĂ

1. Deplasare pe direcția înainte prin sărituri laterale stânga, dreapta din ghemuit în ghemuit;
2. Stând în fața a şase linii trasate pe sol cu o distanţă de 4 m între ele; săritură înainte pe ambele picioare peste prima linie, urmată de o săritură cu întoarcere de 180°, apoi săritură pe ambele picioare cu spatele peste următoarea linie;
3. Triplu salt de pe loc: stând înapoia unei linii trasate pe sol, impulsie şi desprindere de pe ambele picioare, aterizarea  se face pe un picior, impulsie şi desprindere de pe acesta, urmând aterizarea pe celălalt picior, impulsie şi desprindere şi aterizare pe ambele picioare într-un spaţiu amenajat;
4. Combinație de diferite sărituri: săritură în lungime de pe loc, trei paşi săriţi, săritură peste un obstacol cu desprindere pe picior, trei paşi săltaţi etc.” (Săvescu, 2009)

Bibliografie
– Dragnea A., şi colab., (2002), Teoria sportului și educației fizice, Bucureşti: Ed. Fest;
– Ionescu, M., (2000), Demersuri creative în predare şi învățare, Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană;
– Roşca, Al., (1981), Creativitatea generală şi specifică, Bucureşti: Ed. Academiei
– Săvescu, I., (2009), Ghid orientativ pentru titularizare, definitivat și gradul II, Craiova: Aius.

 

prof. Gheorghe Mihăilă

Școala Gimnazială, Gura Foii (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gheorghe.mihaila

Articole asemănătoare