Examenele de titularizare și definitivat la educație fizică – întrebări și răspunsuri

Două examene importante pentru cariera unui profesor de educație fizică, examenul de titularizare, care permite accesul în sistemul de învățământ și examenul de definitivare în învățământ, pot fi pentru unii proaspăt absolvenți și profesori debutanți examene dificile.
Mulți dintre ei își pun întrebări cu privire la aceste examene.
De ce nu iau notă mare la examen?

Fie formarea inițială în universitate este precară, făcând astfel dificilă înțelegerea și reținerea conținutului, fie se întârzie pregătirea până aproape de data examenului, neputându-se astfel parcurge cu eficiență toată programa pentru examen.

Un alt motiv este nerespectarea cerințelor. Exemplu: verbele definiți, specificați, precizați, menționați, clasificați, necesită un răspuns scurt și la obiect. În schimb verbele prezentați, detaliați, descrieți, implică un răspuns cât mai vast, care să acopere tot conținutul solicitat de item. Deci, dacă din neatenție un candidat, la o cerință de detaliere a unui concept doar definește acel concep, în funcție de barem, sau nu este punctat, sau primește punctaj minim.

Pe rețelele de socializare, unele persoane susțin că profesorii corectori nu sunt pregătiți și este vina lor. Metodologia examenului permite depunerea unei contestații pentru a fi recorectată lucrarea de către alți profesori corectori.

Chiar dacă disciplina educație fizică este o disciplină practică, iar profesorii nu operează la fiecare lecție cu aspecte teoretice, profesorii corectori au timp să verifice răspunsurile corecte în bibliografie, de la ora 15, când se postează subiectele, până a doua zi, când lucrările se corectează.

Din ce cărți să învăț pentru examen?

Mulți dintre profesori nu știu că pentru fiecare examen există o programă care conține și o bibliografie obligatorie.
Pentru examenul de titularizare programa se găsește pe site-ul: www.titularizare.edu.ro, iar pentru cel de definitivare: www.definitivat.edu.ro  În fiecare an la sfârșitul lunii februarie se lansează site-ul pentru anul respectiv. Programele nu se schimbă în fiecare an, pentru titularizare este aceeași din anul 2010, iar pentru definitivat din 2015.

În bibliografia pentru examenul de titularizare, principalii autori pentru teorie și didactică sunt Gheorghe Cârstea și Adrian Dragnea 1999, 2002 (și colaboratorii).

Ca exemplu practic, dacă doresc să învăț definiția calității motrice rezistența, am la dispoziție trei definiții prezentate de Gheorghe Cârstea și o definiție prezentată de A. Dragnea în Teoria activităților motrice, 1999. Cu tărie susțin că oricare definiție prezentată de cei doi autori este corectă, chiar dacă formularea nu este exactă, ci îi este proprie candidatului. Nu este necesar să fie reținute toate cele patru definiții.

Ca și strategie, se alege definiția mai ușor de înțeles și reținut.

Dacă un candidat se pregătește din cursurile de la universitate nu este deloc greșit. Conceptele sunt foarte asemănătoare, profesorii corectori nu punctează doar răspunsurile scrise dintr-un singur autor. De preferat este să se parcurgă și autorii din bibliografia obligatorie pentru că unii itemi au răspunsurile corecte existente doar într-un singur autor, deoarece ceilalți autori nu prezintă acel conținut.

Pentru examenul de titularizare, este bine ca pregătirea să se facă și din A. Dragnea 2006 chiar dacă nu există în bibliografia pentru examenul de titularizare. La examenul din 2022 răspunsul la itemul 1.c. de la subiectul II se află doar în A. Dragnea 2006: ”Precizaţi trei cerinţe ce trebuie respectate în aplicarea metodelor pentru formarea cunoştințelor de specialitate. – 3 puncte” ((Dragnea A.,2006, pag. 120): Ele trebuie adaptate categoriei de cunoştinţe transmise, precum şi particularităţilor subiecţilor cu care se lucrează. În acelaşi timp, se va ţine seama de temele şi obiectivele lecţiei, astfel încât cunoştinţele teoretice să poată fi integrate în activitatea practică. În acest sens, indiferent de veriga lecţiei în care se află, profesorul va trebui să acorde o atenţie deosebită utilizării unei terminologii adecvate, transmiterii unor indicaţii metodice, însoţite de argumente logice, care să ajute subiecţii să înţeleagă utilitatea anumitor exerciţii, a ordinii şi dozării lor.)

Același principiu funcționează și pentru examenul de definitivare. Se poate învăța din orice carte, curs, dar unele răspunsuri se regăsesc doar într-un singur autor (sau maxim doi) din bibliografia obligatorie. Exemplu: ”precizaţi patru cerinţe ce trebuie respectate în activitatea de planificare” – doar în Dragnea A., 2006, ”definiți densitatea lecției”- Cătăneanu S.M., 2011 și Stănescu M., 2012. (care il citează pe Gh. Cârstea)

Între 85-90 % dintre conținuturile necesare pentru cele două examene se regăsesc in principalii autori ai bibliografiilor. Pentru titularizare Gh. Cârstea și A. Dragnea iar pentru definitivat A. Dragnea 2006. Candidații care doresc să obțină nota maximă este bine să parcurgă și ceilalți autori din bibliografie.

Pentru subiectele de metodică, „practice”, importante sunt metodicile atletismului și gimnasticii.

Sunt autori comuni in cele două bibliografii, dar cursurile de la universitate sunt și ele foarte bune. Un complex de cinci exerciții pentru învățarea alergării de rezistență poate fi extras din orice carte de metodică a atletismului. Aici, la fel, sunt dezavantajați candidații care nu au practicat un sport de performanță și au o formare inițială precară. Terminologia folosită, eșalonarea metodică e exercițiilor sunt aspecte foarte importante.

Unde găsesc cărțile din bibliografie?

Principalii autori din bibliografii se găsesc pe internet. Exemplu: www.facebook.com/groups/profesoriefs , www.facebook.com/groups/1841530959466119

Pe aceste aceste grupuri, la secțiunea „fișiere”, se găsesc și sinteze complete pentru cele două examene, se află și cărți ale altor autori din bibliografie și lucrări de rezolvare a subiectelor de la cele două examene.

Unii autori din bibliografie se găsesc doar la bibliotecile marilor orașe universitare.

Dacă un candidat folosește doar cărțile și sintezele existente la secțiunea fișiere pe cele două grupuri, și se pregătește eficient, poate lua notă maximă la cele două examene.

Claudiu Conțiu, profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Cluj

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare