No left behind children – an action plan for parental education of migrant parents (Proiect Erasmus+)

No left behind children este un proiect Erasmus+  născut din dorința de a contribui la condițiile de viață și dezvoltare pentru copiii din familiile cu părinți plecați în străinătate. A fost inițiat de asociația Noi-Recream, cu sediul in Timișoara și dezvoltat în parteneriat cu organizații din cinci alte țări europene: Portugalia, Grecia, Cipru, Italia, Spania.

Proiectul a început în noiembrie 2020 și s-a încheiat în noiembrie 2022 și a avut ca obiective dezvoltarea de competențe pentru educatorii parentali (care lucrează cu părinții plecați în străinătate, sau cei care lucrează cu copii acestora), precum și dezvoltarea abilităților de comunicare a părinților pentru păstrarea unei bune relații cu copiii, în ciuda distanței.

În cadrul proiectului, s-au cercetat contextele locale, regionale și naționale, pentru a identifica nevoi specifice ale copiilor ai căror părinți care au plecat într-o altă țară pentru oportunități profesionale mai bune. Etape în desfășurarea proiectului:

S-au organizat focus grupuri în care s-a lucrat în primă fază la nivel de țară, pentru a stabili contextul și a trasa specificul național al problematicii abordate. Ulterior, s-a lucrat în grupuri mixte, pentru a favoriza împărtășirea de informații și schimbul de bune practici. Acest prilej a fost favorabil strângerii de informații relevante, pentru dezvoltarea unor instrumente utile deopotrivă pentru profesioniști, cât și pentru părinți și pentru copii.

Pornind de la aceste focus grupuri, s-au stabilit 15 teme care au fost transpuse în materiale video, însoțite de activități ce pot fi derulate sub coordonarea educatorilor parentali, dar și de către părinți în mod individual. Aceste teme au fost transpuse în tutoriale cu activități simple ce pot fi realizate de părinți împreună cu copiii, când aceștia sunt plecați din țară: activități fizice, jocuri, teme, etc. Tutorialele pot fi accesate urmărind linkul : noleftbehindchildren.com/io2/intellectual-output-no-2/videos-with-recommended-activities/.

Cu ajutorul experților din diferite domenii (psihologie, juridic, medicină, etc.) au fost concepute o serie de podcast-uri menite să vină în sprijinul părinților plecați la muncă în străinătate care au nevoie de suport: noleftbehindchildren.com/podcasts/migration-and-the-impact-on-children/.

De asemenea, împreună cu experții implicați în proiect au fost realizate studii despre modul în care problema copiilor rămași acasă este tratată din perspectivă instituțională și a acțiunii societății civile, în fiecare dintre țări.

S-au realizat traininguri pentru toate cele 24 de cadre didactice implicate in proiect. În cadrul acestor activități de învățare experții din cele 6 țări au luat parte la un schimb util de informații și practici pe care le vor implementa în activitatea desfășurată de fiecare dintre ei, în țările de origine.

În încheierea programului, o listă cu recomandări privind crearea unui cadru legislativ mai protectiv pentru acești copii a fost înaintată Comisiei Europene.

Ultimul instrument dezvoltat pe baza acestui proiect este o aplicație (No Left Behind Children  – disponibilă atât pentru Android cât și pentru IOS) prin care copii, părinți și cadre didactice pot deveni parteneri în realizarea unor sarcini comune, pot împărtăși experiențe zilnice și pot simți că nu sunt atât de departe unii de ceilalți.

Aceste materiale dezvoltate în cadrul proiectului, alături de o serie de articole care prezintă anumite probleme specifice ale relației părinți-copii, sunt informații valoroase care pot fi utilizate de cadrele didactice pentru a comunica cu părinții și copiii, pentru a-i sprijini în menținerea unei relații sănătoase, chiar și atunci când intervine distanța.

NoLeftBehindChildren produce o reală diferență în practica de lucru a profesorilor implicați în proiect, dar reprezintă în egală măsură și o sursă excelentă de informare și de activități utile pentru toate cadrele didactice pasionate și dedicate profesiei, pentru părinți și copii din întreaga Europă , prin traducerea în limba engleză a tuturor materialelor.

Proiectul a fost promovat masiv în rândul ONG-urilor și a atras mulți parteneri în sustinerea cauzei. Asociația Salvați Copiii a preluat mesajul nostrum și îl duce mai departe pentru a încuraja implicarea cadrelor didactice în realizarea de activități care vizează categoriile vulnerabile.

 

prof. Cristina Guneș

Școala Gimnazială Mihai Vodă, Pleașa Bucov (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.gunes

Articole asemănătoare