Rolul activităților extracurriculare în dezvoltarea personalității elevilor

Prin activități extracurriculare înțelegem, de regulă, acele activități care au  rol complementar orelor clasice de predare-învățare-evaluare. Este destul de dificil de delimitat aria lor. Când vorbim de astfel de activități, facem referire la: excursii tematice, vizite la muzee, vizionări de filme, spectacole (cinematografe/ teatre), excursii și vizite la diverse instituții publice sau alte obiective, vizite la alte școli în activități de parteneriat, pot fi activități de creație artistico-plastică și sportive, activități ecologice, de protejare a  mediului înconjurător sau activități de voluntariat, susținând diverse cazuri sociale.

Este ideal și recomandat ca aceste activități să implice în mod direct copilul. Participarea directă poate contribui nu numai în a-l obișnui să se descurce singur în situații de viață diferite, dar poate contribui și la formarea unor deprinderi civice, pozitive, care în timp să îl ajute să se descurce singur,  să fie și cetățeanul  cu respect față de ceea ce-l înconjoară și față de semeni și valorile culturale etc. Activitățile extrașcolare îl vor ajuta pe cel mic să relaționeze cu alte persoane, putând să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în capacitățile sale și să își dezvolte noi hobby-uri.

De asemenea, poate obține rezultate mai bune la școală, deoarece  vor fi mai motivați să reușească în tot ceea ce-și propun, dezvoltându-și spiritul competitiv și capacitățile de învățare, de cultură generală, simț critic, memorie etc.

Excursiile contribuie la cunoașterea  țării cu frumuseţile ei, la educarea dragostei și  respectului pentru frumosul ce-l înconjoară, atât din natură, cât și din artă, dar și a respectului față de înaintașii care s-au jertfit pentru binele acestui popor.  Prin participarea la excursii, copiii  învață  să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei, dar să conștientizeze și rolul ce-i revine pentru viitorului  țării.

Serbările şcolare reprezintă activități  de o importanţă deosebită,  deoarece creează  ocazii  în care copilul îşi poate valorifica potențialul artistic, creativ și intelectual. Uneori aceste capacități pot surprinde plăcut, până și familia, colegii, care  au ocazia  să cunoască și latura artistică. Prin activitățile de parteneriat cu părinții, pot fi abordate și activități interactive elevi-părinți, contribuind la sudarea relaţiilor dintre copii şi părinţi, aceștia dansând cu copiii sau interpretând roluri in dramatizări, făcând parte din jurii etc.

O reală sursă de informații poate fi și vizionarea unor filme sau spectacole de teatru, deoarece pot   constitui  surse de informații, dar în același timp și  un model în organizarea de  acțiuni interesante.

Prin activitățile extracurriculare organizate, contribuim la formarea de trăiri afective, dezvoltăm emoții puternice, dar în același timp,  formăm   în sufletul copilului a unor sentimente morale, care vor sta la baza formării personalității acestuia.

De regulă, preferatele celor mici sunt activitățile sportive.  Acestea îi ajută în dezvoltarea fizică, dar și în respectarea unor reguli stricte, respectiv: o viață ordonată,  un program riguros, un regim alimentar corect  și un stil de viață sănătos. Toate aceste limite,  îi  învăța pe copii  că pentru obținerea succesului este necesară multă muncă, determinare, perseverență  și nu în ultimul rând  pasiune.

Experiența dobândită prin activitățile extracurriculare dezvoltă copiilor adaptare, concentrare si eficiență, indiferent de condițiile de mediu sau alți factori.

Cadrul didactic este liantul, care asigură succesul activităților extrașcolare, prin capacitatea sa creatoare de organizare, desfășurare si obținere a rezultatelor scontate. Aceste activități au caracter interdisciplinar și  sunt factori educativi foarte apreciați și accesibili  sufletului copiilor.

Bibliografie
* Cernea, Maria – Contribuția activităților extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, în „Învăţământul primar“ nr. 1/ 2000, Ed. Discipol, Bucureşti;
* Gherghina, Dumitru, Ana Danila, Loredana Roman – Activitati extracurriculare si extrascolare cultural-artistice in invatamantul preuniversitar, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2009.

 

prof. Camelia Clicinschi

Școala Gimnazială Iancu Munteanu, Tătărășeni (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.clicinschi

Articole asemănătoare