Opera eminesciană în procesul de studiere a disciplinei „Arta vorbirii”

Pentru învățământul artistic tezaurul eminescian, paginile consacrate criticii teatrale ocupă un loc aparte. Având o bogată experiență în ale teatrului, acumulată prin activitatea sa în diverse trupe teatrale, posedând o erudiție teatrală deosebită pentru timpul său, Eminescu a reușit să pătrundă cu adervărat esența miracolului scenei. Contribuțiile sale critice contin valori la care putem apela și azi.

Articol integral

Rolul comunicării în procesul educațional

Stimulată în ultimele decenii de achiziţiile din domeniul informaţiei, de cele din domeniul lingvisticii şi şi logicii simbolice, de contribuţiile psihologiei sociale vizând comunicarea în grup sau fenomenul comunicării de masă, pedagogia s-a văzut obligată să includă în inventarul proprilor teme de cercetare o nouă problematică, cea a comunicării.

Articol integral

Educația ecologică, reper comun în spațiul multicultural european

Educaṭia, pe lângǎ faptul cǎ este un drept al omului, ca şi dreptul la un mediu sǎnǎtos, este o premisǎ pentru promovarea dezvoltǎrii durabile şi un instrument esenṭial pentru o bunǎ administrare, pentru adoptarea unor decizii ȋn cunoştinṭǎ de cauzǎ şi promovarea democraṭiei. Educaṭia ecologicǎ pentru ocrotirea naturii trebuie sǎ aibǎ caracter permanent, sǎ debuteze ȋncǎ din perioada copilǎriei şi sǎ fie consolidatǎ ȋn instituṭiile de ȋnvǎṭǎmânt de toate tipurile.

Articol integral

Contribuția jocurilor logice la dezvoltarea intelectuală a preșcolarilor

Introducerea jocurilor logice în sistemul activităților educative din grădiniță este una din direcțiile cele mai actuale și mai semnificative ale modernizării învățământului preșcolar.
Esența jocului logic, ca modalitate de educare intelectuală a preșcolarilor, constă în faptul că la nivelul acestuia se realizează  o îmbinare optimă între obiectivele urmărite, conținutul activității și particularitățile psihice ale vârstei preșcolare, prin transpunerea sarcinilor de învățare sub forma jocului. În acest fel, stimularea dezvoltării intelectuale a copiilor se realizează din interior, prin organizarea acțiunilor în lumina noțiunilor de teoria mulțimilor și logică, fără ca acestea din urmă să apară ca sarcini explicite de învățare, ci în calitate de condiții firești, necesare, derivând din însăși natura jocului și condiționând desfășurarea lui.

Articol integral

Rolul jocului didactic în dezvoltarea proceselor psihice ale elevilor din ciclul primar (Studiu)

Jocul reprezintă activitatea principală a copilului de vârstă mică. De aceea, atât în mediul şcolar dar şi extraşcolar, jocul trebuie valorificat la maximă intensitate. Potrivit lui J. Chateau, „copilul îşi arată-n joc inteligenţa, voinţa, caracterul dominator, într-un cuvânt personalitatea”.

Articol integral

Inovație și originalitate în clasă cu ajutorul instrumentelor TIC (Proiect Erasmus+)

În momentul de față, folosirea calculatorului sau a telefonului mobil este foarte atractivă, în special pentru elevi. Accesul la informație este una dintre caracteristicile de bază a lumii în care trăim, iar internetul este una dintre principalele căi de acces spre aceasta. Profesorii se plâng adesea de faptul că elevii sunt aproape nedezlipiți de telefoanele mobile. Cu răbdare și cu înțelepciune am putea să folosim tocmai acest lucru în avantajul nostru, folosindu-ne de tehnologie în procesul didactic.

Articol integral

Educația morală la preșcolari

Transformarea grădiniței în prima treaptă a sistemului de învățământ din România a deschis pedagogiei noi perspective de abordare ale celor mai variate probleme ale educației preșcolare.
Cercetările psihopedagogice, din ce în ce mai numeroase, pe plan mondial, evidențiază importanța deosebită pe care o au pentru dezvoltarea personalității umane, viața, climatul socio-afectiv, educația la vârsta preșcolarității.

Articol integral

Povestea noastră europeană

Povestea noastră în Europa a început în 2008, acesta a fost anul primului contact direct cu țările Uniunii Europene, cu oamenii și valorile acestui spațiu asociat integrării sociale, egalității de șanse, cooperării și respectării drepturilor fundamentale ale omului (aceasta a fost determinată de primul proiect cu finanțare europeană în care am fost implicați). Odată cu ea a început și transformarea noastră, a elevilor și profesorilor de la Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” din Tg-Jiu, în spiritul cooperării, fundamentul unei educații de calitate al cărei scop este incluziunea socială a tinerilor.

Articol integral

Proiect european Erasmus+ despre utilizarea eficientă a resurselor naturale

Liceul Teoretic «Emil Racoviță» din Galați coordonează proiectul Erasmus+ 2017-1-RO01-KA219-037131_1, intitulat: „Utilizarea eficientă a resurselor naturale” („Efficient usage of natural resources”), în intervalul 2017-2019, cu participarea următoarelor școli: Istituto d’Istruzione Superiore „R. Piria” din Italia, IES Politécnico „Jesús Marín” din Spania și Mehmet-Hanife Yapici Anadolu Lisesi din Turcia.

Articol integral

Despre utilizarea metode dramatice la ciclul primar

Metode dramatice  sunt cel mai frecvent utilizate în învățământul inter-curricular sau integrat și în proiect, precum și în dezvoltarea și abordarea diferitelor probleme și probleme ale comunității de clasă. Prin punerea participanților la situații fictive, și anume imaginare, roluri, evenimente și relații, metodele permit învățarea experiențială a elevilor, ajutându-i să își dezvolte abilitățile, atitudinile, valorile și vieții intelectuale, emoționale și estetice.
Ce poate fi învățat și dezvoltat prin metode dramatice?

Articol integral