Familia și grădinița – împreună și alături de copii

Evoluţia rapidă a vieţii sociale de astăzi, modificarea statutului familiei, atribuţiile crescute ale femeii fac ca rolul grădinţei să fie pregnant nu numai în ceea ce priveşte educaţia copiilor ci şi a părinţilor. Grădiniţa, fiind puntea de legătură cu familia, are şi menirea de a asigura părinţilor asistenţă de specialitate, infomându-i asupra etapelor de evoluţie a copiilor şi venind în sprijinul celor ce întâmpină dificultăţi în înţelegerea rolului de părinţi şi îndeplinirea cu succes a educării copiilor. Chiar pentru reuşita actului educaţional derulat la grupă, munca educatoarei trebuie continuată de familie.

Articol integral

Examenele naționale – o provocare permanentă pentru actanţii educaționali

Intervenția mea este, evident, justificată de apropierea examenelor naționale (atât la clasa a VIII-a, cât şi la a XII-a) care ne plasează în postura de evaluatori. În acest sens, demersul meu este organizat în jurul acestei experienţe şi încearcă să readucă în atenţie câteva aspecte legate de formularea subiectelor, de baremul de evaluare şi notare. De aceea, vă propun o abordare printr-o multiplă perspectivă – de profesor care pregăteşte elevii pentru examen, de profesor-evaluator, de viitor elev evaluat care trebuie să fie instrumentat corect.

Articol integral

Les activités extracurriculaires en français: difficultés, enjeux, solutions

Les dernières études et les recherches menées par les psychologues et les spécialistes de l’éducation sont indéniables: plus les élèves roumains sont amenés à s’impliquer en des activités éducatives organisées en dehors de la classe, plus l’enseignant parviendra à éveiller leur intérêt pour la matière scolaire enseignée. Un aspect important à envisager d’autant plus que la plupart du temps le système éducatif traditionnel, routinaire et dépassé à un certain degré, est pointé du doigt lorsque les apprenants manquent d’atteindre les objectifs ou les compétences curriculaires. En ce cas, alors, en vue d’aider les élèves à atteindre le seuil minimal prévu par le curriculum, le recours aux activités éducatives organisées en dehors de la classe devient un impératif. Le scénario est identique: le professeur est le meneur du jeu, les protagonistes – les élèves – sont enchantés et participent volontiers à l’activité.

Articol integral

Aesthetic and Arts Education

Regarding the relationship between education and art, one can notice an essential relationship; they define and complement one another: ”education was and it is defined as art, art that has, by its nature, an educational purpose”.

Articol integral

Importanța colaborării familie-grădiniță pentru formarea tinerei generații

Edificarea unei societăţi democrate cere formarea unui om cu calităţi deosebite de voinţă şi caracter, om care să ducă la îndeplinire multitudinea de sarcini ce   i se impun. Aceste  trăsături  de caracter se formează în familie şi in şcoală.
Pentru început trebuie subliniat rolul familiei, al cărui rol nu încetează practic nici la vârsta maturităţii, deci familia este o şcoală fără vacanţă.

Articol integral

„Mănânc sănătos, să cresc mare și frumos!” – Educație pentru sănătate, de Ziua Internațională a Alimentației

Educaţia pentru sănătate este una dintre componentele educaţiei pentru societate ce reprezintă o pârghie importantă de acţiune asupra dezvoltării fizice si psihice optime a preşcolarilor, starea  de sănătate a acestora fiind o garanţie a reuşitei tuturor demersurilor educative întreprinse în grădiniţă.
Proiectul educaţional  „Mănânc sănătos, să cresc mare şi frumos!” îşi propune educarea copiilor dar şi a părinţilor acestora în ideea  creării unui mediu favorabil  consumului alimentar sănătos şi a menţinerii  unei stări de nutriţie optime.

Articol integral

Educația ecologică la vârsta preșcolară

Mediul în care trăim şi muncim cunoaşte transformări majore din cauza intervenției necontrolate a omului asupra naturii şi mediului înconjurător. Pădurile care se răresc pe zi ce trece, florile care se ofilesc şi dispar pentru totdeauna din cauza poluării, gunoaiele care ne înconjoară, deşeurile rezultate în urma activității omului, poluarea necontrolată a apelor şi aerului ca urmare a dezvoltării industriale, creşterea demografică sunt probleme grave ale contemporaneității, probleme care dacă nu se încearcă a fi rezolvate imediat vor duce la consecințe grave asupra sănătății planetei Pământ.

Articol integral

Metode activ participative în activitatea de predare-învăţare-evaluare. Experimentul de laborator

În condiţiile învăţământului actual, ştiinţele nu se mai predau ca un ansamblu de fapte, de fenomene, legi, care trebuie memorate, ci ca o cale de cunoaştere activă, prin acţiune directă, a realităţii înconjurătoare. Prin activitatea de predare trebuie să se urmărească formarea unei gândiri ştiinţifice, stimularea şi dezvoltarea curiozităţii, a spiritului de observaţie, a independenţei în gândire, etc. Elevul nu trebuie să asimileze ştiinţa, ci să o redescopere.

Articol integral

Songs – Our Great Teachers

Teaching English through texts, the inductive approach and the deductive approach may become a routine. Students want to break this routine. Teachers can add songs as ways and methods of teaching English. Songs develop all four skills and teach listeners all types of rythm, rhymes, parts of speech, grammar patterns, pronunciation and vocabulary. Moreover, students are more relaxed when they listen to songs and they are not afraid that they might make mistakes which are seen as natural in the learning process.

Articol integral

Étude sur les problèmes posés par l’enseignement du vocabulaire en classe de langue étrangère

Le vocabulaire est l’ensemble des mots effectivement employés par le locuteur dans tel acte de parole précis. Le vocabulaire est l’actualisation d’un certain nombre de mots appartenant au lexique individuel du locuteur. La discipline linguistique qui s’occupe de l’étude du vocabulaire s’appelle lexicologie. La grammaire et le lexique sont indissociables car c’est à la syntaxe que la lexicologie est le plus fortement liée, parce que la formation de tout mot nouveau est le résultat  d’une transformation syntaxique et l’expression d’un type de rapports syntagmatiques. La lexicologie est aussi étroitement liée à la sémantique parce que les unités sémantiques se réalisent dans des unités lexicales. Le professeur de langue ne doit pas oublier que les domaines de la lexicologie, de la syntaxe et de la sémantique sont tous les trios des composants du langage.

Articol integral