Modalităţi de integrare a copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă

În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au învăţat în şcoli speciale, cu cadre didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar în ultimii ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de masă.

Articol integral

Grădinița copiilor sănătoși, alimentație sănătoasă acasă, dar și la grădiniță, prin metode de bune practici

Sănătatea este în strânsă legătură cu educaţia. Preocuparea pentru sănătatea şi educaţia copilului trebuie să ocupe un loc important atât la nivel de politici publice cât şi la nivel de familie fiind bine ştiut că este mai uşor şi mai ieftin să previi decât să tratezi. Un individ educat este mai preocupat de sănătatea sa. Dacă vom avea copii cu un trup sănătos vom avea copii cu o minte sănătoasă, dar este la fel de valabil şi situaţia inversă: copiii bine dezvoltaţi psihic se vor dezvolta bine şi fizic.

Articol integral

The Importance of Creativity and the Student Centered-Learning Method in Contemporary Education

The student centered-learning method promotes creativity and innovation in education. Creativity and innovation make our world a better and an exciting place, where our children should be taught to be happy and successful human beings. We tend to forget that happiness is a key factor in our life. Only a happy person is capable of achieving great things. Therefore, as teachers we should teach our students how to be happy and independent and we should also support the development of creative thinking because creativity is a skill that can be learnt.

Articol integral

Metode interactive în procesul instructiv-educativ la biologie

Pentru învățământul modern metodele interactive constituie un instrument de organizare și conducere a activității de predare-învățare, astfel că elevii asimilează cunoștințele teoretice și practice într-un timp scurt pentru timp îndelungat, fiind activi și motivați să coreleze ceea ce au învățat cu ceea ce întâlnesc în viața reală. Folosirea metodelor interactive centrate pe necesitățile elevilor în lecția de biologie constituie într-adevăr o cale de atragere a elevilor către performanță școlară, dând un caracter formativ, dinamic și deschis pentru dezvoltarea diferitelor abilități teoretice și practice la elevi.

Articol integral

Limba franceză în medii şcolare dezavantajate

Limba franceză este o limbă de circulație internațională, utilizată și în școlile românești, apreciată pentru similitudinile cu limba română, pentru farmecul său aparte și pentru plăcerea de a pronunța cuvintele într-un ritm armonios.

Articol integral

Educaţia financiară

Câștigăm, cheltuim, economisim sau împrumutăm permanent, iar siguranța noastră financiară depinde de cât de bine înțelegem cum funcționează banii.
Prin jocuri interactive și dezbateri, elevii înțeleg mai bine rolul banilor în societate, consumul și economiile, învață cum să fie mai responsabili și să își gestioneze corect resursele, luând în același timp decizii raționale privind finanțele personale.
Lucrând în echipă, ei simulează înființarea unei mici afaceri, își asumă roluri și responsabilități și identifică pașii fundamentali în demararea și administrarea unei firme.

Articol integral

The Cultural Drift in Translating

Can translations be produced outside the political or cultural vacuum?
Language is an interpretation of culture and personality of its speakers. It has an impact on the way the speakers regard and understand the world. This assumption has a far-reaching meaning for the latest research on cultural mediation. It has been long taken for granted that translation deals only with language.

Articol integral

Promovarea imaginii pozitive a instituției școlare

Unitatea de învățământ, în zilele noastre, trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă, dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continuă schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școală își poate construi o imagine.

Articol integral

Programa școlară

Alături de planul cadru, planificarea calendaristică, manualul și ghidurile auxiliare, programa școlară formează domeniul documentelor curriculare, care vizează finalitățile, conținuturile învățării precum și strategiile, timpul necesar atingerii obiectivelor și evaluarea gradului de succes în atingerea acestor obiective. Programa școlară este un document curricular reglator, în care este prevăzută  într-o organizare coerentă, oferta educațională a unei discipline, în concordanță cu statutul pe care aceasta îl are în planul cadru de învățământ (clasele la care se studiază, nivelul la care se studiază, aria curriculară căreia îi aparține, numărul de ore alocate prin planul cadru). Intens contestată și blamată pentru că ar promova un sistem educațional rigid, adesea considerată principalul vinovat pentru ca ar îngrădi creativitatea și spiritul critic atât al profesorilor cât mai ales al elevilor, programa școlară este principalul document curricular care programează demersul didactic către îndeplinirea obiectivelor. În ciuda tuturor controverselor, se poate imagina procesul didactic în lipsa existenței unei programe școlare?

Articol integral