Interpretarea comportamentului nonverbal

Comunicarea nonverbală este o comunicare cu mai multe canale. Tot ceea ce facem se constituie, în fapt, un mijloc de comunicare.  Limbajul corpului, care cuprinde aparenţa fizică, gesturile, expresia feţei (mimica), este la fel de complex ca şi cel verbal, fiind structurat pe zone anatomice şi având propria gramatică, fiind un mijloc de comunicare bogat în informaţii, nuanţat şi sensibil.

Articol integral

Interpretarea expresiei faciale în activitatea didactică

Având în vedere importanța contactului social, umanitatea a învățat, fără drept de alegere a altei variante, fiind o învățare involuntară, ireversibilă teoretic, să recunoască semnalele oferite de către semeni cu ajutorul gesturilor, îndeosebi a semnalelor faciale, acestea fiind cele mai la îndemână, cele mai sesizabile, precum și să le interpreteze, conștient sau nu și să reacționeze conform acestora.
În cadrul prezentei lucrări, am dorit expunerea diferitelor semnale ce sunt oferite în mod repetat de către elevi, învățământul fiind unul dintre sistemele în care contactul uman cu semenii are un rol deosebit de important. O bună interpretare a acestor gesturi și semnale, venite din partea elevilor, poate oferi profesorilor importante informații, un adevărat ghid în procesul de predare-învățare-evaluare, un feed-back demn de luat în considerare privind desfășurarea activității ulterioare.
Trecând de bariera cunoștințelor deja acumulate, interpretarea expresiilor faciale rămâne un subiect fascinant, mereu deschis aprofundării, revoluționării sau confirmării.

Articol integral

Controversa academică structurată – metodă de îmbogățire a vocabularului

Nevoia de comunicare a ființei, de transmitere de mesaje, emoții, trăiri, de asumare a unei existențe raționale a dus la apariția limbii, văzute ca un ansamblu de mijloace fonetice, lexicale şi gramaticale, organizate în sisteme, servind ca instrument de comunicare între membrii unei comunităţi lingvistice, conform Dicționarului explicativ al limbii române. Predarea-învățarea limbii se impune, așadar, ca o condiție firească și necesară de evoluție a ființei. Studiul limbii materne asigură înțelegerea lumii și a eului individual, iar limbile străine deschid orizontul cunoașterii și mai mult, consolidând identitatea locutorului prin raportare la alteritate.

Articol integral

Efectele pozitive ale conflictului și gestionarea acestuia de către cadrele didactice

Conflictul este o realitate firească a vieţii cotidiene. Etimologic, termenul conflict înseamnă lovire reciprocă, înfruntare. Prin lărgire semantică, substantivul a ajuns să desemneze orice ciocnire de interese, neînţelegere, dispută, înfruntare, confruntare sau dezacord. Într-un conflict, sentimentele sunt deosebit de importante pentru că nu pot fi controlate asemenea comportamentului, gesturilor sau mimicii.

Articol integral

Optimizarea comportamentului în situaţii conflictuale

Sunt învăţătoare la o şcoală din oraş, la o clasă de Step by Step. Timpul petrecut alături de  elevii mei este destul de mult, cam şase ore pe zi. Fără să vrei, observi compotamentul elevilor atât în timpul orelor, cât şi în pauzele dintre ore, dar mai ales în pauza de prânz,  când mergem împreună în sala de mese, mâncăm cu toţii, şi apoi ne relaxăm o jumătate de oră. Exemple de conflicte între elevi sunt multiple, iar datoria noastră, a celor care suntem alături de ei permanent, este să-i determinăm să se accepte aşa cum sunt, cu defecte şi calităti, să-i integrăm într-o colectivitate cu elevi din medii diferite, cu familii diferite.

Articol integral

Memorizarea la preșcolari (Studiu)

Memorizarea este o activitate de educare a limbajului, axată pe obiectivele învăţământului preşcolar şi de particularităţile de vârstă ale copiilor. Valoarea formativă a acestei activităţi se centrează pe dezvoltarea memoriei logice voluntare a preşcolarilor, având ca premise specificul proceselor psihice la această vârstă.

Articol integral

An Overview of Modern Approaches to Teaching and Practising Grammar Structures

In a previous article, we briefly described traditional approaches to teaching and practising grammar structures that have the same goal: teaching students how to communicate in the foreign language. However, when thoroughly considered, these methods reveal the fact that communication takes place in an environment controlled by the teacher, who directs the course of the actions either silently or interfering in the lesson, in order to obtain the results desired, but ignores the potential that lies in the pursuit.

Articol integral

Textul descriptiv – propunere de receptare

Unul dintre conținuturile frecvent abordate în cadrul orelor de literatura română atât la ciclul gimnazial, cât și la ciclul liceal îl reprezintă descrierea, indiferent că avem în vedere modul de expunere sau tipul de text. Acesta este și motivul pentru care am ales să propun demersul didactic al unei ore care se concentrează pe receptarea textului descriptiv, mai precis pe identificarea particularităților acestuia la nivelul clasei a IX-a.

Articol integral

Eficiența metodelor clasice în raport cu metodele interactive

Transformările economice şi sociale specifice societății cunoașterii impun o obligație fundamentală pentru sistemul educațional, anume aceea de a le oferi tinerilor o mai bună pregătire profesională şi un comportament social activ. Factorul  principal în acest context îl constituie, fără îndoială, profesorul, care trebuie să îmbine în mod eficient  metodele tradiționale  de predare-învățare-evaluare cu cele moderne.

Articol integral

Stop bullying-ului în școala mea!

Din păcate, deși există documente și legi care reglementează, atât la nivel global, cât și la nivel național drepturile copilului, există încă mulți copii ale căror drepturi nu le sunt pe deplin respectate, copii expuși abuzurilor, violenței, discriminării, bullying-ului, traficului de persoane, consumului de substanțe ilicite, exploatării sau altor forme de abuz. Încălcarea drepturilor copiilor se întâmplă frecvent, în diferite situații, în familie, la școală, în comunitate, pe stradă , în media etc.

Articol integral