Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în activităţile şcolare şi extraşcolare

Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei şi geografiei locale de către şcolarii mici reprezintă o îndatorire de suflet, nu  doar o simplă obligaţie didactică. În acest sens, cadrele didactice au o misiune deosebit de importantă: a-i ajuta pe elevi să se împărtăşească din tezaurul de valori lăsat de generaţiile trecute.

Articol integral

Procesul de gândire şi gândirea critică la elevii de liceu prin aplicarea metodei sinectica

Într-o lume în permanentă schimbare şi plină de incertitudini, infiltrarea în predare şi antrenarea gândirii critice şi creative este indispensabilă. De aceasta depinde evoluţia personalităţii de mai departe alături de alţi factori importanţi, ca: performanţa în educaţie, longevitatea carierei, dezvoltarea simţului responsabilităţii şi spiritualităţii.

Articol integral

Le rôle du professeur

Le rôle du professeur est varié, complexe mais motivant. Un professeur se doit d’être innovant, dynamique, communicatif, critique et “efficace.” Il doit enseigner mais aussi éduquer, transmettre des connaissances mais aussi inculquerer des méthodes de travail et quelques valeurs fondamentales chez les élèves, comme, par exemple, la compréhension et le respect de l’autre, l’entraide ou la responsabilité. Il doit encore favoriser l’ esprit critique, la réflexion mais également la créativité et la curiosité en termes d’ apprentissage.

Articol integral

A fi, a face, a avea

Având în vedere importanța contactului social, umanitatea a învățat, fără drept de alegere a altei variante, să se dezvolte, să avanseze, să impună, să aprecieze și să judece anumite principii, standarde de dezvoltare personală. Aceste  principii sunt deduse, firește, din raportarea sinelui la ceilalți. Ne raportăm direct, inconștient și fără a cunoaște situația celorlalți în amănunt.
În cadrul prezentului articol, am descris cei trei pași esențiali în dezvoltarea personală individuală.
Trecând de bariera cunoștințelor deja acumulate, dezvoltarea personală  rămâne un subiect fascinant, mereu deschis aprofundării, revoluționării sau confirmării.

Articol integral

Binele. Elemente de conținut și de finalitate pentru educația civică

Binele este o valoare civică pe care o consider importantă pentru dezvoltarea competenței și a responsabilității competenței și a responsabilității civice la clasa a III-a sau a IV-a. Am asociat acesteia: două elemente de conținut, două deprinderi civice și două atitudini civice.
Voi porni de la ideea că toți oamenii greșesc din ignoranță, că nu recunosc binele (ca o valoare civică), iar toate acestea sunt cauze pentru care se fac greșeli mici sau mai mari.

Articol integral

Rolul profesorilor în formarea și pregătirea elevilor

Profesorul a avut şi va avea în continuare un rol esenţial în formarea elevului, în desăvârşirea personalităţii acestuia. Dacă în trecut, dascălul decidea totul cu privire la procesul instructiv-educativ, acum el trebuie să devină doar un liant în formarea elevului, un suport pentru dezvoltarea autonomiei şi pentru formarea în spiritul responsabilităţii şi culturii civice.

Articol integral

Caracteristicile personalității la vârsta școlară mică

Bazele personalităţii copilului se pun încă de la vârsta preşcolară, când se schiţează unele trăsături mai stabile de temperament şi caracter. Intrarea în şcoală, trecerea la o nouă formă de activitate şi la un nou mod de viaţă vor influenţa într-un mod deteminant asupra formării în continuare a personalităţii.

Articol integral

Conceptul calității în educație

Conceptul de calitate are o puternică încărcătură culturală, fiind dependent de valorile promovate de indivizi, grupuri și la nivelul societăţii în ansamblu. Calitatea educaţiei este definită, promovată, asigurată și evaluată pe baza valorilor exprimate la nivel social, al sistemului școlar, al școlii și al comunităţii.

Articol integral

Comunicarea didactică în ora de matematică

Personalitatea învăţătorului constituie factorul subiectiv principal care imprimă un anumit caracter şi o anumită intensitate interacţiunilor sale cu elevii. În toate acţiunile (organizarea şi îndrumare activităţii instructiv-educative, transmiterea de cunoştinşe cuprinse in curriculum şi manuale şcolare, desfăşurarea actvităţilor extraşcolare, învăţătorul trebuie să aibă în vedere modalitatea de comunicare  (verbală, nonverbală,  paraverbală).

Articol integral