Efecte ale metodelor și tehnicilor interactive utilizate în activitățile didactice

Inovaṭia didacticǎ a adus ȋn atenṭia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi, necesare ȋn procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, ȋn acelaşi timp, este o manierǎ de organizare oarecum similarǎ cu interdisciplinaritatea, ȋn sensul cǎ obiectivele ȋnvǎṭǎrii au ca referinṭǎ nu o categorie de activitate, ci o tematicǎ unitarǎ, comunǎ mai multor categorii de activitǎṭi.

Articol integral

Activitatea de prevenție a abandonului școlar

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie și continuă în grădiniță și în școală prin intermediul cadrelor didactice. Părerea mea este că se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu elevii poate constitui un mijloc de prevenire a  abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.

Articol integral

Evaluarea în învățământul preșcolar

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoștințelor sau ca mijloc de măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecționare, ce presupune o strategie globală a formării. Operația de evaluare nu este o etapă suprapusă procesului de învățare, ci constituie un act integrat activității pedagogice.

Articol integral

Teoria inteligenţelor multiple aplicată în învăţământul preşcolar prin metoda proiectelor

„Orice individ îşi poate dezvolta o inteligenţă dacă este bine motivat, dacă trăieşte într-o cultură care preţuieşte acea inteligenţă şi dacă există resurse umane şi artefacte  pe care le poate folosi.” Prin metoda proiectelor se poate oferi fiecărui copil posibilitatea de a trăi succesul şi de a fi motivat.

Articol integral

Aspecte psihosociologice ale inadaptării școlare

Termenul de inadaptare şcolară se ĩntâlneşte ĩn literatura de specialitate asociat fenomenului rămânerii ĩn urmă la ĩnvăţătură. Un rol important ĩn apariţia fenomenului de inadaptare şcolară ĩl joacă relaţiile interpersonale din grupul primar, clasa din care elevul face parte.

Articol integral

Strategii de integrare a copiilor cu C.E.S.

Întâlnim peste tot în jurul nostru oameni cu deficienţe. Ei sunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna constantă, variind de la societate la societate, furnizând semnificaţii diferite, în funcţie de cultura şi de valorile promovate. Mulţi oameni au reticenţe faţă de persoanele cu deficienţe, deoarece au o concepţie greşită despre ele. Trebuie însă să înţelegem că sunt nişte oameni la fel ca ceilalţi, fiind produsul unic al eredităţii lor şi al mediului.

Articol integral

Le français: on l’enseigne, on le vit

Cet article se propose de présenter d’une manière pratique des activités intéressantes qui peuvent aider les professeurs à mieux projeter leurs leçons et les élèves à apprendre, d’une façon attractive et amusante, la langue française par le biais des randonnés dans la nature, des chansons, des films, des jeux, de la gastronomie.

Articol integral