Implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare

Grădinița reprezintă instituția unde se realizează educația formală a preșcolarilor, un mediu creativ în care se pun bazele educației copilului. Ea este locul în care preșcolarul învață lucruri noi, învață să comunice, să socializeze, să se comporte politicos, să fie independent, își dezvoltă abilitățile motorii. Astfel că din acest aspect ea constituie cu certitudine un factor decisiv pentru formarea unui om, pentru dezvoltarea fizică și psihică armonioasă acestuia, apt să contribuie la dezvoltarea societății. Un rol la fel de important în educația copilului îl exercită familia cu o influență deosebit de adâncă. Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acţiune coerentă, unitară și consecventă a grădiniței şi familiei deopotrivă.

Parteneriatul grădiniţa – familie are o importanță deosebită în dezvoltarea fizică și psihică a preșcolarilor, în educația lor. Acesta se impune a fi realizat încă de la vârsta preşcolară, întrucât avantajele sunt divese şi constructive în egală măsură pentru părinţi şi preşcolari cât şi pentru cadrele didactice. Familia în speță părinţii trebuie să cunoască  mediul în care copiilor învaţă, acţionează, interacționează, se joacă cât şi comportamentul acestora, pentru a se putea înlătura eventualele probleme care vor apărea. Cu cât cunosc mai bine activitatea desfășurată în grădiniță de copiilor lor cu atât și siguranța că preșcolarii au parte de cea mai bună educație survine încă de la început.

Modalitățile de colaborare între grădiniță-familie sunt multiple iar disponibilitatea celor din urmă trebuie a fi stimulată. Dintre acestea enumăr următoarele: vizitarea grădiniței, comitetul de părinți, asociația de părinți, avizierul grupei, expoziții de lucrări, orele de consiliere individuale, serbările, activitățile demonstrative, activitățile extrașcolare.

Vizitarea unității de învățământ constituie un prim pas în cunoașterea mediului educațional în care preșcolarii își vor petrece o bună parte din zi. Aceasta se poate realiza fie individual, fie în cadru organizat precum Ziua porților deschise unde vor observa sălile de grupa, cadrele didactice, locul de servire a mesei dar și câte ceva din programul grădiniței.

Întrunirile părinţilor fie în cadrul ședințelor cu părinții, a comitetelor de părinți sau asociațiilor de părinți sunt un prilej de cunoaștere, de informare, de participare la planificarea și rezolvarea diferitelor probleme organizatorice. Cadrul didactic solicită acestora și îi încurajează să participe activ în planificarea activităților extrașcolare cât și să-și ofere serviciile în cazul în care au posibilitatea de a ajuta in diferite aspecte.

Avizierul reprezintă locul în care se menţine zilnic contactul cu părinţi prin afișarea diferitelor informații cu privire la orarul grupei, tema săptămânii, vizite, deplasări, piese de teatru, a poeziilor și cântecelor învățate.

Expoziții de lucrări. La panoul grupei se expun lucrările tuturor copiilor indiferent de aportul lor adus la ilustrarea temei respective fișe de evaluare, lucrări plastice și practice.

Orele de consiliere individuale. Fiecare educatoare are obligația de a stabili o oră pe săptămână consilierea cu părinții ce se va desfășura în sala de grupă după o planificare realizată în prealabil. Aceasta vizează fie informări ale părinților, fie consiliere individuală în funcție de problemele ce se ivesc respectându-se confidențialitatea informațiilor.

Serbările reprezintă modalitatea prin care părinţii își pot evalua rezultatele copiilor atât individual cât și la nivel de grupă. Ei sunt implicați în amenajarea grupei, decorare, confecționare. Ele sunt benefice preșcolarilor întrucât oferă posibilitatea ca aceștia să-și depășească frica, să capete încredere în ei prin participarea activă la program evitându-se astfel blocajele psihice.

Activitățile demonstrative sunt un prilej în care părinții pot participa împreună cu copilul la confecționarea diferitelor obiecte, redarea unei teme plastice, participarea la diferite întreceri sportive stimulând încrederea în sine, lucru în echipă.

Activitățile extrașcolare precum excursii, vizite sunt un prilej în care se oferă posibilitatea cunoașterii frumuseții peisajelor, a valorilor spirituale prin vizitarea caselor memoriale. Părinţii pot participa la organizarea şi sponsorizarea excursiilor trăind emoţii pozitive alături de ei și oferind modele de comportament, familiarizându-i cu tradiţii şi obiceiuri populare, evenimente istorice.

Prin implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare se descoperă noi modalități de educare a copiilor bazate pe colaborare și comunicare. Cei doi factori au un scop comun și anume educarea și formarea copilului pentru viață.

prof. Rodica Dumitrache

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 191 (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/rodica.dumitrache

Articole asemănătoare