Popas turistic – prilej de studiu și emoții

Experiența directă este cea mai solidă cale de învățare. Excursiile le arată elevilor utilitatea celor învățate în clasă, contribuie la formarea unor priceperi și deprinderi practice necesare în viață, amplifică şi aprofundează cunoaşterea, fiind temelie însușirii cunoștințelor geografice, biologice, arhitecturale, istorice, sociale, folclorice şi literare, constituind izvorul nesecat de impresii care favorizează dezvoltarea sentimentelor ecologice, patriotice.

Drumeţia se desfăşoară în spaţiul geografic apropiat, cunoscut parţial de copii. Excursia oferă posibilităţi de cunoaştere a spaţiului parcurs în integralitatea lui. Ea are un caracter de studiu geografic, istoric, literar, etnografic, întrucât îi punem pe elevi în situaţia de a studia diversitatea spaţiului geografic şi intervenţia activă a omului în acest spaţiu. Tot ce se experimentează într-o excursie se poate valorifica pe parcursul anului şcolar în cadrul lecţiilor

Am constatat că în urma unei drumeţii sau a unei excursii reuşite, elevii câştigă mai mult decât în cea mai reuşită lecţie ţinută în clasă. Pe lângă jocurile organizate, cântecele și voia bună concentreză timpul excursiilor.

Cred că aceste activități ar trebui incluse în programa școlară (cum se întâmplă, la belgieni, francezi, bulgari), în completarea programei școlare, să aibă coerență și să fie organizate după un plan riguros, așa cum se organizează orice activitate de învățare. La noi acestea sunt organizate în timpul liber al elevilor și al profesorilor (sfârșit de săptămână sau vacanță). Excursia lăsată pe seama agențiilor de turism, care se ocupa de transport și de cazare, nu asigură conținutul instructiv–educativ a acesteia.

Iată cum arată fișa de prezentare a unei excursii:

Itinerariul excursiei: Moinești- Tg.Secuiesc- Brașov- Poiana Brașov- Râșnov- Bran- Predeal- Bușteni
Data: /Organizatori: /Participanţi:
Scop: organizarea excursiei răspunde dorinţei exprimate de elevi de a călători şi de a petrece împreună timpul liber, desfăsurând activităţi recreative şi instructive

Obiective:
* Vizitarea unor obiective turistice: Tg.Secuiesc(Muzeul breslelor)- Poiana Brașov- Râșnov (cetate/ Dino parc)- peștera Valea Cetății-Bran (castelul, muzeul satului)-Predeal-Bușteni (muzeul Cezar Petrescu, Biserica Domnească, Crucea eroilor de pe Caraiman, Mănăstirea Caraiman, Babele)- Azuga (Târgul de paie); (Peleș, Pelișor, Cazinoul, Casa ,,George Enescu”, Mrea Sinaia, Gările Sinaia, Parcul Sinaia)-Brașov (Biserica Neagră,Centrul Istoric, Muzeul de Istorie, Cetatea Brașov, Șcheii Brașovului/ prima școală românească).
* Stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi şi pentru studiul naturii;
* Creşterea coeziunii colectivului de elevi şi consolidarea spiritului de echipă, a relaţiilor de prietenie, stabilirea unui climat de încredere, favorabil comunicării;
* Crearea unor reguli de comportament responsabil şi împărţirea echitabilă a sarcinilor între membrii grupului
* Iniţierea şi desfăşurarea de activităţi cu caracter recreativ, relaxant.

Pregătirea excursiei:
Stabilirea itinerariului şi a obiectivelor
Colaborarea cu părinţii/ sponsorizări/ finanțări externe
Colaborarea cu conducerea unităţii de învăţănt pentru avizarea excursiei
Întocmirea unui regulament de desfăşurare a activității/ planul excursiei

Programul excursiei:
– prima zi: Bacău / Moinești- Tg.Secuiesc (Muzeul breslelor)- Brașov- Poiana Brașov- Râșnov (cetate/ Dino parc)- peștera Valea Cetății-Bran (castelul, muzeul satului)- Predeal- Bușteni (muzeul Cezar Petrescu, Biserica Domnească, Crucea eroilor de pe Caraiman, Mănăstirea Caraiman, cu telecabina pe Babele)- Azuga (Târgul de paie la iețire din Predeal)
– a doua zi: Sinaia (Peleș, Pelișor, Cazinoul, Casa ,,George Enescu”, Mrea Sinaia, Gările Sinaia, Parcul Sinaia)-Brașov (Biserica Neagră,Centrul Istoric, Muzeul de Istorie, Cetatea Brașov, Șcheii Brașovului/ prima școală românească)-Onești-Bacău.

Valorificarea achiziţiilor rezultate în urma desfăşurării excursiei:
* Întocmirea unui album cu fotografii şi a unor colecţii cu obiectivele vizate
* Completarea  fişelor în vederea evaluării excursiei
* Realizarea unei prezentări PowerPoint „Valea Prahovei”
* Iniţierea de discuţii şi propuneri pentru alte excursii

Dosarul excursiei
* Cerere către direcțiunea școlii pentru aprobarea excursiei.
* Adresă către agenţia de turism.
* Adrese către obiectivele economice majore care se vor vizita (ziua şi ora vizitei).
* Stabilirea itinerariului – harta color şi sinteza informaţiilor despre traseul propus.
* Tema excursiei şi a scopului urmărit.
* Conţinutul general al obiectivelor propuse.
* Planul amănunţit de desfăşurare a excursiei.
* Tabel nominal cu elevii participanţi (eventuali părinţi, însoţitori)/ acordul părinților
* Un regulament scris de conducătorul excursiei în ceea ce priveşte manifestarea disciplinată a elevilor în excursie

HARTA  TRASEULUI  EXCURSIEI: se copiază traseul turistic-harta

PORTOFOLIUL ELEVULUI
Grupa  SCRIITORILOR
1. Creaţie: compuneri, impresii
2. Realizarea unei colecţii cu obiectivele vizitate
3. Întocmirea albumului excursiei
Grupa ARTIȘTILOR:
1. Creaţie: lucrări plastice,obiecte materiale tradiționale, jucării (păpuși)
Grupa ISTORICILOR:
1. Informații despre orașe, localități, muzee, evenimente legate de locurile vizitate
Grupa GEOGRAFILOR:
1. Forme de relief observate pe traseu şi denumirea acestor
2. Denumirea râurilor din traseu.
3. Conexiuni în mediul înconjurător (relief, faună, floră)
Fiecare elev: completarea fișelor de observație

Finalitate:
– prezentarea portofoliului în faţa clasei de pe „scaunul autorului”, notarea lucrării colective
– realizarea unei expoziții cu obiecte din locurile vizitate (frunze, imagini, ilustrate, pietre, cărți sau pliante etc.
– album foto al clasei postat pe grupul clasei sau site-ul școlii
NOTĂ: Fiecare membru al echipei trebuie să-şi aducă contribuţia la realizarea portofoliului; calificativul echipei va fi calificativul fiecărui membru; se apreciază: informaţia, aspectul, prezentarea.

Elev…………
VALEA PRAHOVEI
ȘTIU/ VREAU SĂ ȘTIU/ AM AFLAT

Bibliografie:
1. Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 3637/12.04.2016 pentru modificarea anexei Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 3060/2014 pentru aprobarea condițiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expedițiilor și a altor activități de timp liber în învățământul preuniversitar.

prof. Anca Dumea

Școala Gimnazială Ștefan Luchian, Moinești (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.dumea

Articole asemănătoare