Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning pentru activitatea de învățare și evaluare

O platformă e-learning este un set integrat de servicii interactive online, care oferă profesorilor, elevilor, părințiilor și altor persoane implicate în educație, informații, instrumente și resurse pentru a sprijini și a spori  livrarea și managementul educațional.

Principalele caracteristici ale platformelor de e-learning sunt:
– Autentificare
– Generarea de conținut
– Vizualizarea conținutului
– Diferite medii cu un profesor / tutore
– Efectuarea de activități, cum ar fi sarcini, grupuri de lucru
– Raportul activităților întreprinse de către elev
– Instrumentele de evaluare

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare:

 • sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi monitorizând mediul educaţional
 • asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la distanţă.

Având la bază tehnologiile e-Learning (multimedia), platformele eLearning au o serie de avantaje, precum:

 • Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație
 • Centrare pe elev/participant
 • Elevii pot colabora și învăța împreună
 • Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări
 • Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă
 • Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional
 • Materialele pot fi personalizate
 • Posibilitatea modificării informației difuzate
 • Accesibilitate, comfort, flexibilitate
 • Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri
 • Elevul poate învăța în ritmul lui propriu
 • Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent
 • Costuri reduse de distribuție a materialelor
 • Învățământul online este organizat pe subiecte, nu pe grupe de vârstă
 • Învățământul electronic este mai puțin stresant decât cel tradițional
 • Posibilitatea de a măsura eficacitatea programului prin urmărirea numărului de download-uri efectuate de către elevi
 • Capacitate mare de stocare, Internetul are o capacitate mult mai mare de stocare a informației comparativ cu locațiile fizice sau hard discurile individule
 • Permite interacțiune sincronă și asincronă între profesor și elevi

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim:

 • Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional
 • Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice
 • Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare
 • Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning
 • Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor
 • Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online
 • Posibilitatea apariției, pe plan uman, a reducerii capacității de exprimare verbală a examinatului, însoțită de o pierdere a capacităților de prezentare-argumentare-contraargumentare și accentuarea gradului de dezumanizare, paradoxal chiar în condițiile în care tehnica și tehnologia au deschis noi drumuri și au oferit noi instrumente și tehnici pentru comunicarea interumană.

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea platformelor eLearning este o oportunitate oferită celor care doresc să obțină o formare continuă. Ea nu exclude educația clasică, în care sunt utilizate obiecte reale ca sursă de informare ci îi adaugă resursele virtuale. Este indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor.

 

prof. Daniela Floroiu

Liceul Teoretic Ion Ghica, Răcari (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.floroiu

Articole asemănătoare