Promovarea egalității de șanse în educație

Studiu de caz: D.D.A. este elev în grupa mică. Deşi nu este un copil slab la învățătură, acesta este considerat copilul-problemă al clasei. Întrerupe profesorii, se plimbă printre bănci în timpul lecţiilor şi adresează cuvinte injurioase colegilor. Este foarte agitat şi se implică doar în activităţi de grup, unde este o adevărată resursă.

Articol integral

Activități cu conținut matematic în învățarea experiențială la grădiniță

Articolul vizează o posibilă abordare a activităților cu conținut matematic la grădiniță, utilizând învățarea experiențială, cu recurs la teorie: 1. Învățare experiențială – delimitări conceptuale; 2. Rolul, locul și modalități de realizare a activităților matematice în grădiniță; 3. Exemple de activități matematice în învățarea experiențială.

Articol integral

Predarea-învățarea citit-scrisului

Cititul şi scrisul deschid şcolarului mic noi posibilităţi de cunoaştere a realităţii, noi forme ale comunicării între oameni, permit trecerea de la faza gândirii şi comunicării situaţionale la cea bazată pe concepte, gândirea şi comunicarea formală.

Articol integral

Stimularea creativității la preșcolari prin diversificarea tehnicilor de lucru în activitățile artistico-plastice

Dintre toate activitǎţile desfaşurate în grǎdiniţa, activitǎţile artistico- plastice sunt cele mai reprezentative pentru dezvoltarea creativitǎţii preşcolarului. Acest tip de activitǎţe face parte din domeniul curricular „Estetic și creativ”, domeniu care “acoperă abilitǎţile de a rǎspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţǎ de diferitele niveluri de manifestare a calitǎţii, aprecierea frumosului la scop sau utilizare.

Articol integral

Strategii de înlăturare a stereotipurilor, prejudecăţii şi discriminării în grădinița de copii

Stereotipurile sunt foarte puternice, iar impactul lor poate fi determinat atât pentru percepţiile cât şi pentru relaţiile noastre. Se pune, astfel, întrebarea cum putem să scăpăm de ele și dacă putem să le modificăm. Contrar lucrărilor care subliniază impactul stereotipurilor în tratamentul datelor, anumiţi autori au scos în evidenţă un fenomen sub numele de diluţie.

Articol integral

Evaluarea, în contextul actual

Sіstеmul mеtοdοlοgіc dе еvaluarе a rеzultatеlοr şcοlarе alе еlеvіlοr în învăţământul rοmânеsc a fοst suрus unοr transfοrmărі sеmnіfіcatіvе în ultіmіі anі, unеlе accерtatе maі uşοr dе cadrеlе dіdactіcе, altеlе maі grеu sau dеlοc, unеlе înţеlеsе, altеlе nu. Аcеstе schіmbărі au avut lοc atât ре рlan cοncерtual, cât şі în рlan mеtοdοlοgіc şі іnstrumеntal.

Articol integral

Modalități de realizare a socializării copiilor cu cerințe educative speciale (Studiu)

Activităţile de socializare sunt orientate către cunoaşterea mediului fizic şi social din jurul copilului, cunoaşterea şi relaţionarea cu ceilalţi copii. De asemenea, aceste activităţi contribuie la formarea unor abilităţi şi deprinderi pentru care copilul manifestă interes, precum şi la dezvoltarea şi cultivarea unor talente, crearea unor oportunităţi pentru copii pentru a avea opţiuni şi iniţiativă.

Articol integral

Abordarea textuală și disciplinară în artă

Multiplicarea  surselor învăţământului şi acumulările cognitive din diferitele domenii ale cunoşterii impun noi strategii de dimensionare şi de structurare a conţinuturilor. Una dintre exigenţele structurării conţinuturilor o constituie promovarea interdisciplinarităţii.

Articol integral

Rolul familiei și al școlii în promovarea educației ecologice

Familia reproduce valorile, normele, comportamentele societății la nivel microstructural, individual. Asistăm astăzi la schimbări majore în societatea românească repercutate asupra cadrului familial. Instabilitatea socială, lipsa valorilor clare, schimbările de pe piața muncii, incertitudinea resurselor, modificarea cadrului normativ al societății sunt doar câteva dintre fenomenele care influențează familia și valorile ei.

Articol integral

Jocurile de mișcare în dezvoltarea creativității la ciclul primar

Creativitatea ca structură definitorie de personalitate îmbracă, din punct de vedere evolutiv, un caracter procesual supus influenţelor de mediu. Formele organizate de instrucţie îşi aduc în mod diferenţiat aportul în dezvoltarea potenţialului creator al individului în funcţie de conţinutul activităţii, de tipurile de metode utilizate, de pregătirea şi gradul de angajare al cadrelor didactice participante la acţiunile educative.

Articol integral