Creativitatea profesorului – avantajul elevilor

În contextul învățământului de astăzi, rolul și importanța cadrului didactic capătă o altă dimensiune datorită instruirii interactive, cât și a celei creative.
Astfel, atmosfera pe care o creează profesorul în clasă reprezintă un factor cu influență majoră asupra comportamentului de învăţare al elevului. Crearea  climatului favorabil, a unei colaborări eficiente între profesori şi elevi, o atmosferă caldă, afectivă, pozitivă, de exigență, dar  și de înțelegere, de responsabilitate este o condiţie esentială ce trebuie îndeplinită la lecţie.

Articol integral

Mini dicționar IAC

1. Courseware
–         este un pachet care cuprinde un soft educațional, documentația necesară (indicații metodice și descrierea tipului de hard pe care poate fi implementat) și eventual alte resurse materiale (fișe de lucru, exerciții propuse, etc).
(C. Pomohoci-Sinteze-IAC)

Articol integral

Competențele sociale și sănătatea mintală

Este important a cunoaște raportul dintre sănătatea mintală și competențele sociale. Studiile de specialitate arată că persoanele care au tulburări mintale sunt incompetenți sociali sau, într-un bun caz, au slabe competențe sociale. Atenție, psihiatria atrage atenția că psihopații sunt competenți sociali, sunt „fermecători și convingători când doresc” (Moscovici, S., 2011, p. 90).

Articol integral

Abandonul școlar

Abandonul școlar constă în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o multitudine de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi.

Articol integral

Instrumente T.I.C. aplicabile în cadrul proiectelor Erasmus+

Indiferent de tipul de mobilitate, fie aceasta alături de elevi, fie pentru dezvoltare profesională, consider că aplicațiile software și noile tehnologii au constituit un mare avantaj pentru asigurarea colaborării, comunicării eficiente, pentru facilitarea schimbului de experiență și a lucrului în echipă, pentru prezentarea produselor finite și pentru diseminarea rezultatelor.

Articol integral

Literatura și celelalte arte ca reflectare a creștinismului

Religia vizează instruirea și educarea omului spre iubire și sfințenie, de aceea trebuie să primească locul cuvenit în educație. Pedagogul Comenius afirma: „Omul are trei patrii:sânul mamei, pământul și ceriul;trei feluri de viață: vegetală, animală și pur sufletească. Prin naștere trece din prima la a doua, prin moarte din a doyua în a treia în care rămâne pentru veșnicie, ultima și adevărat lui patrie și pentru ea trebuie să-și pregătească sufletul”.

Articol integral

Aspecte privind inteligența logico-matematică din teoria inteligențelor multiple

Inteligenţa constituie o dimensiune importantă a personalităţii. Caracterizarea omului ca reprezentând o fiinţă inteligentă este valabilă în această formă generală, cât şi în oricare dintre concretizările sale, tocmai în virtutea existenţei mai multor tipuri de inteligenţă. Profesionalizarea indivizilor în diferite domenii de activitate duce la formarea si dezvoltarea unor tipuri particulare de inteligenţă, care reprezintă fie aplicarea şi amplificarea inteligenţei generale, fie valorificarea inteligenţei fluide, fie rezultatul învăţării şi educaţiei într-un domeniu determinat de activitate. Putem menţiona, din acest punct de vedere, inteligenţa matematică, inteligenţa tehnică, inteligența muzicală etc.

Articol integral

Aspecte privind metodica predării matematicii

Metodica predării unui obiect de învățământ este o știință relativ nouă, greu de definit. Metodica predării matematicii studiază structura învățământului matematic și metodele de predare, învățare, evaluare adecvate, reprezentând o îmbinare perfectă între didactică, matematică, pedagogie și psihologie. Aceasta încearcă să răspundă la întrebările: Ce fac?, Când fac? Cum fac?.

Articol integral