Lumea mea colorată – proiect educațional eTwinning

Proiectul a fost inițiat în cadrul unui seminar eTwinning desfășurat în Budapesta.
Pe parcursul proiectului preșcolarii au făcut cunoștință, prin colaborare, cu specificul altor popoare: obiceiuri și tradiții, limba, mâncăruri tradiționale, jocuri și dansuri populare, povești populare și prin cunoașterea acestora au sesizat multiculturalismul precum și asemănările și deosebirile dintre popoarele vecine, dintre maghiarii care trăiesc în diferite colțuri ale lumii.

Scopul proiectului a fost cunoașterea specificului popoarelor vecine și sesizarea asemănărilor și diferențelor dintre aceștia.

Metodele didactice folosite la grupa mea au fost atât tradiționale cât și moderne, iar modurile de realizare a activităților au fost: individuale, în grupuri mici, pe echipe și frontale. Preșcolarii au lucrat individual (la asamblarea pieselor de puzzle- realizate de partenerii noștri de proiect, la colorarea logo-ului proiectului, la desenarea ilustrațiilor de poveste, la cercetarea independent, etc.), în grupuri mici (la cercetarea unor teme ex. Grupa 1: Vopsirea ouălor de Paște, Grupa 2: Poezii de Paște (pentru udat), Grupa 3: Obiceiuri și tradiții de Paște.) și frontal (la alcătuirea poveștii, continuarea poveștii începute de parteneri, etc.).

În timpul activităților proiectului, am încercat să dezvolt copiilor capacitatea de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi (prin munca în echipă), capacitatea de exprimare orală, creativitatea și expresivitatea limbajului oral (prin prezentarea rezultatelor cercetării în grup, prin alcătuirea sau continuarea unei povești), capacitățile intelectuale (prin obținerea de informații despre temă), competentele sociale (prin munca individual și munca în echipă) și competențele IT (prin utilizarea calculatorului, laptopului și aplicațiilor).

Prima activitate din proiect am realizat-o în cadrul activității de educație pentru societate, când am făcut cunoștință cu partenerii de proiect și când echipele din grupa mea și-au prezentat rezultatele cercetărilor despre țările partenere. În cadrul activităților de educarea limbajului am spus povești populare, după care preșcolarii au redat conținutul poveștilor ascultate. Am ascultat poveștile partenerilor după care, în cadrul activităților de educație artistico-plastică am desenat (prin cooperare/ fiecare copil a ales o secvență din poveste) ilustrații pentru poveștile partenerilor. În cadrul activităților de cunoașterea mediului preșcolarii (în echipe), cu ajutorul părinților, au cercetat și pe urmă au prezentat mâncărurile specific poporului nostru. Activitățile de educație muzicală și activitățile liber alese ne-au oferit prilejul să învățăm și să desfășurăm  jocuri populare (pe care le-am prezentat partenerilor), să cunoaștem jocurile partenerilor și am descoperit că avem multe jocuri populare comune. În cadrul activităților de educație fizică, am însușit elemente de dans popular. În continuare, în cadrul activității de educație pentru societate, am făcut cunoștință cu portul popular al partenerilor, le-am comparat, am descoperit elemente comune, dar și deosebiri, după care, în cadrul activității de educație artistico- plastică, le-am colorat. În cadrul activității de educarea limbajului, am alcătuit o poveste cu titlul dat „A husveti nyuszi” (Iepurașul de Paște), împreună cu copiii am realizat o cărticică la poveste și le-am trimis partenerilor să continue povestea. La final, am ascultat și vizionat povestea alcătuită împreună cu partenerii. Activitatea finală din proiect am realizat-o în cadrul activităților exracurriculare, când am organizat un carnaval la care fiecare copil s-a costumat în personajul preferat din povești și le-am prezentat partenerilor de proiect.

Pe parcursul proiectului, am realizat și o „Culegere de cântece și poezii populare maghiare, slovace și române”, unde am adunat creațiile populare întâlnite în cele trei limbi. „Poezii de Paște”- este o culegere în limba maghiară, slovacă și română pe care am realizat-o împreună cu partenerii, adunând poeziile care se spun la udat în cele trei părți ale lumii.

Produsul final al proiectului este povestea alcătuită în colaborare cu partenerii ,,A husveti nyuszi kalandjai”, culegerile ,,Culegere de cântece și poezii populare maghiare, slovace și române” și ,,Poezii de Paște”.

Colaborarea cu partenerii de proiect s-a desfășurat și în afara platformei eTwinning, de sărbători ne-am trimis felicitări prin poștă.

Acest proiect a contribuit în foarte mare măsură la dezvoltarea relațiilor copil- copil, copil- părinte, copil- părinte- educatoare, prin munca în echipă la realizarea diferitelor activități a proiectului. Totodată s-a dezvoltat foarte mult viziunea preșcolarilor (dar și a părinților) asupra lumii, cunoscând specificul altor popoare și descoperind asemănări și deosebiri între acestea. Pe tot parcursul proiectului, bucuria colaborării i-a însoțit pe copii – au fost entuziasmați când au avut ocazia să cerceteze împreună, pe echipe, diverse teme (cu ajutorul părinților), au așteptat cu nerăbdare și emoție ca partenerii să continue povestea începută de noi și să vadă/ să asculte finalul, au urmărit cu atenție și cu prietenie fotografiile partenerilor, au realizat cu entuziasm jocurile oferite de către parteneri. Cea mai reușită activitate s-a dovedit a fi prezentarea porturilor populare și alcătuirea unei povești comune.

 

prof. Magda Hideg

Grădinița cu Program Prelungit Căsuța Fermecată, Gherla (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/magda.hideg

Articole asemănătoare