Ce surse vizuale putem folosi în procesul de predare a istoriei comunismului? (Studiu)

Sursele vizuale referitoare la perioada regimului comunist în timpul lui Nicolae Ceaușescu sunt foarte numeroase și diversificate: imagini cu Nicolae Ceaușescu în timpul vizitelor de lucru, imagini cu activitatea din fabricile și uzinele comuniste, imagini cu agricultura comunistă, imagini cu șantierele „marilor realizări ale comunismului” – magistrale, canale, tuneluri etc., imagini propagandistice, idealizate cu Nicolae și/sau Elena Ceaușescu (de la fotografii, până la portrete pictate sau sculpturi), afișe propagandistice ale regimului comunist etc. – toate acestea putând fi întâlnite în ziare și reviste sau sub formă de imagini video. Desigur, deosebit de atractive pentru elevi sunt imaginile video – emisiuni de știri, alte emisiuni de televiziune. De asemenea, în predarea istoriei poate fi utilizată și cinematografia perioadei ceaușiste.
Principalele  modalități de a avea acces la surse vizuale care să fie valorificate în orele de istorie sunt: manualele, cărțile de istorie, enciclopediile istorice, ziare și reviste din perioada comunistă, CD-uri educaționale care au ca subiect perioada comunistă, documentare istorice, internetul.

Articol integral

Factors that Affect Students` Motivation for Reading in the English Classes

Motivation for learning has to be inspired to students from the very early ages, but if some of them lose it on the way from various reasons, we have to identify the factors that have caused that, and then repair the damage. These factors can be social, educational, psychological or even physical and sometimes, it is hard for a teacher to play the role of a doctor, a psychologist and to solve problems that the society or their family should solve.

Articol integral

Abandonul școlar. O problemă actuală

Abandonul școlar reprezintă un fenomen care constă în încetarea frecventării şcolii și părăsirea sistemului instructiv-educativ. Există definiții ale abandonului școlar care îl asociază cu părăsirea timpurie a unui parcurs educativ, înainte de obținerea unei diplome. Este și o formă de manifestare a insuccesului școlar. Este un concept ce a devenit fenomen și a căpătat o largă răspândire în mediul școlar în ultimele două decenii și reprezintă abateri, mai mult sau mai puțin grave, de la normele de conduită școlară.
În plan social, abandonul școlar poate fi considerat una dintre formele eșecului școlar, alături de marginalizarea și excluderea socială și profesională, analfabetismul reprezentând o problemă acută a sistemului de învățământ românesc.

Articol integral

Analiză SWOT cu privire la educația incluzivă în România

La baza educației incluzive se află  principiul potrivit căruia educația constituie un aspect fundamental pentru dezvoltarea indivizilor și a societăților.  Educația este factorul principal în asigurarea includerii și independenței tuturor persoanelor, inclusiv a celor cu dizabilități. Influențele sociale, de exemplu familia și prietenii, contribuie de asemenea la atingerea obiectivelor acestei directive care ar trebui să acopere toate etapele vieții, inclusiv educația preșcolară, primară, secundară, liceală și calificarea  profesională, precum și învățarea pe parcursul vieții.

Articol integral

Brainstormingul în receptarea textului nonliterar

Metodă denumită şi „asalt de idei/ furtună în creier”, brainstormingul reprezintă o cale de comunicare orală, de discuţii în grup  şi de rezolvare creativă a problemelor iniţiată de A. Osborn în 1948. Are scopul de a produce un număr cât mai mare de soluţii, de idei, modul de rezolvare a unei probleme, în vederea obţinerii, prin combinarea lor, a unei soluţii complexe, creative, de rezolvare a problemei puse în discuţie.

Articol integral

Cluburile de lectură și de dramatizare – modalitate de a petrece timpul liber al elevilor

Reușita în viata depinde de buna organizare a timpului. Individul trebuie sa găsească mijloacele care sa conducă la scăderea timpului necesar lucrului, în favoarea creșterii timpului aflat la dispoziția sa. Educația pentru timpul liber face parte din „noile educații” adoptate de UNESCO, in toate statele membre, și cuprinde activități culturale, artistice, turistice, sportive, sociale.

Articol integral

Terapia asistată de animale la copiii diagnosticați cu tulburare din spectrul autist – program de dezvoltare a abilităților de comunicare

Ideea de a introduce animale în intervențiile pentru tratarea simptomelor din spectrul autist vine din domeniul multidisciplinar numit antrozoologie sau interacțiunea om-animal. Acest domeniu studiază relația mutual dintre oameni și animale și modul în care aceste interacțiuni pot afecta starea de bine și/sau sănătatea fiziologică și psihologică a celor doi – efectele apar nu doar la om, dar și la animal, de aceea relația este una diadică, iar cei doi se influențează reciproc. TAA pentru autism se referă, de fapt, la terapia standard care se aplică în cazul copilului care suferă de tulburare din spectrul autism, în cadrul căreia este adusă și o echipă conductor-animal. Prezența unui animal la întâlnirile cu copiii oferă acestora un mediu familial, sigur și predictibil – caracteristici de care copiii cu tulburare din spectrul autist au nevoie pentru a înțelege și a funcționa la capacitatea lor maximă.

Articol integral

Puterea eșecului

Ideea eşecului îi poate determina pe cei mai mulţi dintre oameni  să renunţe fără ca măcar să încerce. Însă succesul este pentru cei mai mulți un gând cu puteri magice.
Deşi oamenii detestă să fie consideraţi rataţi şi îşi doresc să fie priviţi ca persoane de succes, numai prin intermediul unor eşecuri se poate ajunge la cele mai multe reuşite din viaţă. De regulă, „eşecul” sau „succesul” depind aproape în întregime de punctul de vedere al celui care priveşte.

Articol integral

Strategii de optimizare a parteneriatului școală-familie

Părinții și familiile au impactul cel mai direct și durabil asupra învățării și dezvoltării copiilor. Un mediu educativ stimulativ  care încurajează învățarea și implicarea părinților în activități școlare sunt esențiale pentru dezvoltarea cognitivă, socială și emoțională a copilului. Crearea de parteneriate de familie și școală și implicarea părinților ca parteneri de învățare începând cu primii ani este, prin urmare, esențială pentru îmbunătățirea dezvoltării copiilor și tinerilor. Cercetările arată că o abordare multidisciplinară, cu implicarea părinților, a copiilor, a profesorilor și a profesioniștilor din comunitatea locală, este esențială pentru rezolvarea problemelor comportamentale ale copiilor școlari.

Articol integral