„TREE”- two, one- GO! Schiță de proiect eTwinning

Proiectul dorește să fie o provocare care să dezvolte potențialul creativ al elevilor prin implicarea acestora în activități individuale și de grup în căutarea, aflarea și aplicarea noului în diferite domenii și discipline (literatură, matematică, artă, muzică, științe, sport, istorie, religie, folclor, tradiții) pornind de la simbolistica termenului „copac” și importanța acestuia în viața și cultura diferitelor popoare.

Articol integral

Dezvoltarea competențelor digitale în firma de exercițiu

Firma de exerciţiu reprezintă o metodă interactivă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepţie modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi sau studenţi în pregătirea profesională.

Articol integral

Competențe personale de argumentare în rezolvarea conflictelor

Conflictul şi comunicarea sunt într-o relaţie de interdependenţă, acolo unde se iveşte un conflict, cu siguranţă va exista şi comunicare. Comunicarea are un rol dual în ceea ce priveşte managementul conflictelor, ca sursă de conflicte şi ca formă de prevenire, evitare, gestionare, diminuare ori rezolvare a conflictelor, ce presupun abilităţi de comunicare.

Articol integral

Povestea numărului pi

„În prezent, orice şcolar calculează lungimea unei circumferinţe după diametrul ei, într-un mod mai exact decât cel mai înţelept preot din străvechea ţară a piramidelor sau cel mai iscusit arhitect al măreţei Rome“[1]… fără să bănuiască, însă, că în calculele lor se strecoară un număr care a adus multă nelinişte în rândul celor mai mari matematicieni ai lumii de-a lungul mileniilor.

Articol integral

Efecte ale metodelor și tehnicilor interactive utilizate în activitățile didactice

Inovaṭia didacticǎ a adus ȋn atenṭia cadrelor didactice termeni şi atitudini noi, necesare ȋn procesul instructiv-educativ. Integrarea este unul dintre aceşti termeni şi, ȋn acelaşi timp, este o manierǎ de organizare oarecum similarǎ cu interdisciplinaritatea, ȋn sensul cǎ obiectivele ȋnvǎṭǎrii au ca referinṭǎ nu o categorie de activitate, ci o tematicǎ unitarǎ, comunǎ mai multor categorii de activitǎṭi.

Articol integral

Activitatea de prevenție a abandonului școlar

O educație adevărată, reală se fundamentează în familie și continuă în grădiniță și în școală prin intermediul cadrelor didactice. Părerea mea este că se realizează prin puterea exemplului. O bună intervenție a cadrului didactic prin însuși procesul educativ pe care îl desfășoară cu elevii poate constitui un mijloc de prevenire a  abandonului școlar, care a devenit din ce în ce mai frecvent.

Articol integral