Informația este putere, folosește-o!

Informația, în ultima vreme, este prezentă în nenumărate forme și într-o cantitate impresionantă, având o mare influență asupra tuturor oamenilor și asupra activităților desfășurate de aceștia. Aceasta poate avea și efecte negative: poate speria, poate crea disconfort sau poate încuraja acțiuni nedorite. Fiecare dintre noi suntem răspunzători să semnalăm situaţiile în care observăm că informația este folosită în scopuri dăunătoare, păstrându-i rolul educativ, de informare, consiliere și de prevenire.
Activitatea didactică din școală a obținut și dezvoltat dimensiunea  europeană a educației prin intermediul  a diferite proiecte. Suntem încredințați de faptul că o educație de calitate poate fi realizată printr-o colaborare cu instituții competente atât la nivel local până la nivel european.

Elevii au nevoie să cunoască, să fie informați în ceea ce privește educația, călătoria și munca în siguranță. Astfel, s-a născut  ideea derulării unui proiect în anul școlar 2018-2019 ediția 1 pe o perioadă de 9 luni, care a avut ca parteneri Asociația Părinților din Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir”(APPDC), Suceava, Agenția Județeană  pentru Ocuparea Forței de Muncă  Suceava, Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava, Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Suceava și 20 de școli generale și licee din județ.

Pentru că acțiunile desfășurate au  avut un feed-back pozitiv din partea elevilor, anul acesta școlar se derulează ediția a 2-a a proiectului. Proiectul se dorește a fi un ghid pentru elevii care vor să plece în străinătate în căutarea oportunităților de studiu, lucrative sau să călătorească. Din cauza abundenței de informație, aceasta nu este întotdeauna de încredere. Efortul de a discerne informația și încrederea surselor de informare este unul care trebuie acceptat și care trebuie să ne intre în obișnuință. Altfel, riscăm să cădem pradă unor manipulări care duc folosirea informației într-o zonă nedorită.

Activitățile proiectului vizează informarea corectă a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în ceea ce privește studiul, munca și călătoria în străinătate fără consecințe nedorite.

Astfel elevii învaţă să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în ei şi în instituţiile care îi sprijină în procesul instructiv educativ.

Obiectivele proiectului sunt de a informa tinerii și adulții cu aspecte referitoare la studiul  în străinătate și la siguranța locurilor de muncă în străinătate;  de a analiza  riscurile și „capcanele” locurilor de muncă în străinătate și  riscurile muncii „la negru”; de a prezenta efectele abuzului prin muncă; de a informa asupra  traficului de persoane, exploatarea prin muncă, exploatarea sexuală și de a îmbunătăţi  relaţiile elevilor cu şcoala, cu cadrele didactice, cu părinţii.

Activitatea principală a constat într-un concurs de afișe/ postere și prezentări power point în care elevii au  ilustrat și prezentat normele de protecție a muncii, siguranța călătoriilor, siguranța studiului în străinătate, traficul de persoane etc.

Proiectul a fost prezentat în  școală.  De asemenea, a fost mediatizat în școlile partenere prin intermediul pliantelor, afișelor și întâlnirilor de lucru și în massmedia locală.

Proiectul a avut un real succes deoarece numărul elevilor care au  manifestat interes și au fost implicați în proiect a fost mult mai mare decât cel  așteptat : beneficiari direcți:100 de elevi, ai colegiului nostru și 60 de elevi ai școlilor partenere; 60 de profesori și  părinți ai elevilor implicați în proiect și  beneficiari indirecți: membrii comunităților școlare și locale.

Activităţi propuse, în ordinea în care s-au  desfăşurat

Activitatea 1. SĂ NE CUNOAȘTEM PROIECTUL. A avut loc întâlnirea inițială în Aula Colegiului  în scopul formării echipei de proiect, a informării grupului țintă despre scopul, obiectivele și a motivației derulării acestuia; propuneri de activități de către coordonatori și  elevi; selectarea acestora și întocmirea unui calendar cu acțiunile dorite.

Activitatea 2. DREPTURILE CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE.  A avut loc o campanie de informare,  documentare şi monitorizare în ceea ce priveşte cunoașterea drepturilor în calitate de cetățeni europeni cu un invitat special de la Baroul Suceava la care au participat elevi, profesori din cadrul Colegiului, membri din Asociaţia Părinţilor şi Profesorilor din cadrul Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava.

Activitatea 3. MUNCA ÎN STRĂINĂTATE ÎN SIGURANȚĂ. A avut loc o dezbatere în aula Colegiului pe tema privind ,,Posibile capcane ale muncii în străinătate,, în aula Colegiului cu invitat special de la Inspectoratul Teritorial Împotriva Traficului de Persoane Suceava.

Activitatea 4. CONCURS DE AFIȘE/POSTERE ȘI PPT-URI „CĂLĂTOREȘTE,  ÎNVAȚĂ,  MUNCEȘTE  ORIUNDE VREI,  ÎN  SIGURANȚĂ!”. Traficul de ființe umane, exploatarea  prin muncă au devenit unele din cele mai grave infracțiuni la nivel mondial. Potrivit datelor statistice globale furnizate de Indexul Global, fenomenul intitulat ,,sclavie modernă – exploatare prin muncă,, situează România pe locul 32 din 167, în 2016 cu un total de 80.000 de victime estimate.

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

Rezultate calitative:  valorificarea potențialului creativ al elevilor,  dezvoltarea competențelor de comunicare și de interacțiune prin implicare activă și creativă în realizarea sarcinilor,  dezvoltarea capacității elevilor  în utilizarea  interdisciplinară a cunoștințelor,  realizarea unor relații de parteneriat cu școlile din proiect.

Rezultate cantitative: 20 afișe, pliante, fluturași, 8 prezentări ppt ce pot fi folosite la orele de dirigenție,  1 portofoliu de prezentare a proiectului cuprinzând produsele finale ale elevilor de la activitățile proiectului,   articole în presă pentru promarea  promovare a proiectului  și  4 soluții posibile de rezolvare a problemelor semnalate.

Anul acesta școlar, prima activitate a proiectului, ediția a 2-a fost participarea la WorldEducation Fair de la Iași cu 49 de elevi. Peste 100 de universități au fost reprezentate, cu programe de studiu in: Marea Britanie, Olanda, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Belgia, Cipru, Canada, SUA pentru elevii care aleg studiul în străinătate. De asemenea elevii au participat la conferințe despre Scrisoarea de motivație – secretul unei aplicații de succes și Cum să-și aleagă cariera potrivită.

Prin activitățile pe care le vom derula în continuare,  elevii și părinții vor fi informați corect în ce ceea ce privește studiul, călătoria și munca în siguranță,  pentru că alegerea corectă se face cu informația corectă.

 

prof. Anca Iordache

Colegiul Economic Dimitrie Cantemir, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.iordache

Articole asemănătoare