Școala și Voluntariatul

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-economic într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona nonformală/ informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare.

Articol integral

Profesorul – factor de bază în procesul instructiv-educativ

Educaţia este considerată drept o sarcină ambiţioasă pentru dezvoltarea individului şi a societăţii. Fiecare individ este încurajat şi ajutat să se folosească de posibilităţile de a învăţa oferite pe parcursul întregii sale vieţi. Din acest motiv se aşteaptă şi se cere foarte mult din partea profesorilor, fiindcă transformarea acestei viziuni în realitate depinde în mare măsură de ei.

Articol integral

Primăvara educației STEM la Brussels

În perioada 4- 6 mai 2018, a avut loc la Brussels, în Belgia, a treia conferință internațională Scientix, un eveniment ce a reunit peste 350 de profesori, cercetători, factori de decizie, conducători de proiecte din domeniul STEM.

Articol integral

Chimie altfel

Programa la disciplina chimie  îmi spune că trebuie să dezvolt elevilor mei de gimnaziu, pe lângă competențe de bază  ca folosirea terminologiei specifice chimiei în scopul denumirii elementelor şi substanţelor chimice, clasificarea particulelor elementare, elementelor, ionilor, moleculelor după unul sau mai multe criterii,   și o serie de valori și atitudini cum ar fi  interesul şi curiozitatea, manifestare creativă.

Articol integral

Strategii didactice interactive valorificate în învăţământul preşcolar

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza  mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Articol integral

Competențele – problematică și modele de dezvoltare

„A învăţa să înveţi” este una din competenţele cheie în societatea de astăzi, care este o societate bazată pe cunoaştere. În prezent, domeniul cunoaşterii este imens, evoluţia tehnologică are loc foarte repede şi nevoile sociale sunt în continuă modificare. Pentru a se putea adapta unei astfel de societăţi persoanele trebuie sa ştie cum să înveţe. Modelul tradiţional al educaţiei, bazat pe transmiterea cunoştinţelor de la vechea generaţie la cea nouă nu mai este actual, întrucât informaţiile sunt în continuă schimbare şi nu sunt valabile pentru mult timp.

Articol integral

Educația religioasă din perspective a trei factori: Familia, Biserica și Școala

Trăim vremuri din ce în ce mai secularizate. Duhul acestei materializări a spiritului a pătruns până la „despărțitura dintre suflet și duh”. Tinerii sunt cei pe care îi urmărește această stare de indiferentism religios. Oare de ce? Nu ne putem plânge că trăim vremuri în care tinerii nu ar avea acces la spiritualitate. Cu toate că poporul român beneficiază de educația religioasă a copiilor, începând de la o vârstă fragedă până la adolescență, totuși, pe măsură ce înaintează în vârstă, parcă devin tot mai indiferenți, mai apatici și fără sens în direcția valorilor morale. Ce se întâmplă cu semănătura pe care părinții, preoții și dascălii de religie o aruncă în sufletele acestor copii?

Articol integral