Cursuri de dezvoltare a competențelor digitale cu prima de carieră didactică pentru profesori

Primele de carieră didactică sunt o oportunitate pentru profesori să-și actualizeze informațiile privind integrarea noilor tehnologii în educație și să-și dezvolte abilități de utilizare a resurselor și instrumentelor digitale, conform Cadrului european de competențe digitale ale cadrelor didactice – DigCompEdu.

De prima de carieră didactică beneficiază următoarele categorii de personal:

 • cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat (1500 de lei);
 • cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/ lector și asistent universitar (1500 de lei);
 • personalul didactic auxiliar din sistemul de învățământ universitar (500 de lei).

Prima de carieră didactică are drept scop susținerea cadrelor didactice în eforturile acestora pentru îmbunătățirea continuă a competențelor educaționale și obținerea de performanțe școlare/ universitare în procesul educațional.

Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică. Cu titlul informativ
Voucher pentru profesori. Prima de carieră didactică

Voucherele pentru personalul de predare se pot utiliza doar pentru anumite categorii de cheltuieli, printre care cea mai importantă se referă la cursurile de pregătire profesională. Exemple de cursuri dedicate cadrelor didactice care se pot urma exclusiv online: https://iteach.ro/pagina/21495/

Pentru cursuri puteți utiliza toată suma de 1500 de lei sau doar o parte din ea. Condiția este ca cel puțin 1.050 de lei să fie justificați cu factură/ facturi care dovedesc că sumele au fost utilizate pentru dezvoltare profesională și nevoi profesionale.

Mai multe informații despre prima de carieră didactică și despre voucherul pentru profesori găsiți pe eduVox: Vouchere pentru profesori: Prima de carieră didactică pe card. Cum se utilizează și ce se poate cumpăra cu voucherul de dezvoltare profesională?

Dintre cursurile iTeach gratuite disponibile în acest moment, un bun punct de plecare pentru mici (sau mari) schimbări în activitatea didactică de zi cu zi oferă:

101: Evaluarea standardizată a performanțelor elevilor. Testarea BRIO – aplicare la clasă și semnificație pentru educație

Instituții organizatoare: BRIO Teste Educaționale & Institutul pentru Educație
Autori: prof.univ.dr. Dragoș Iliescu, conf.univ.dr. Olimpius Istrate, Mihaela Airinei

Cursul oferă cadrelor didactice o perspectivă actualizată asupra evaluării performanțelor școlare, focalizându-se pe elemente introductive pe tema evaluării autentice și mai ales cea a evaluării standardizate. Sistemul de testare standardizată Brio este utilizat ca un exemplu și o alternativă viabilă pentru profesori, părinți, decidenți, în completarea imaginii despre nivelul elevilor oferită astăzi de testele curente de la clasă și de evaluările naționale. Parcursul este de tip self-paced, iar timpul estimat de formare este de 40 de ore.

102: Resurse educaționale digitale – elemente introductive

Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
Autor: conf.univ.dr. Olimpius Istrate

Cursul face o introducere în problematica resurselor educaționale digitale: designul, elaborarea și evaluarea acestora, atingând aspecte tehnice și pedagogice. Include un capitol despre tendințele actuale în elaborarea de materiale didactice în format digital, ca deschidere pentru o mai bună ancorare teoretică și practică, pentru explorări ocazionale și aprofundări ulterioare. Timpul estimat de formare este de 30 de ore.

107: Genially: Experiențe de învățare cu resurse digitale interactive

Instituții organizatoare: Genially S.L. (Spania) & Institutul pentru Educație (România)
Autori: Simona Ghenea, Florina Jelescu, Cristina Nicolăiță, Anca Berbunschi, Olimpius Istrate

Cursul urmărește familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele tehnice și pedagogice ale utilizării platformei Genially. Pe parcursul activității de formare, participanții sunt implicați în dezbateri privind valoarea pentru învățare a resurselor Genially și elaborează resurse digitale interactive care să constituie materiale suport pentru activități didactice, atât la clasă, pentru predare, învățare și evaluare, cât și pentru activități independente de învățare, ca parte din temele pentru acasă. Durata formării este de aproximativ 24 de ore, parcurs în ritmul propriu: conținut (teorie și tutoriale), exerciții și aplicațiile practice, elaborarea temelor pentru evaluare.

 


 

Alte cursuri online disponibile deja pe platforma iTeach sau care vor fi lansate în octombrie-noiembrie 2023:

103: Ce sunt emoțiile și cum le gestionăm? Dezvoltarea competenței socio-emoționale la elevi

 • Durata: ~12 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autor: conf.univ.dr. Ruxandra Chirca

104: Creșterea motivației pentru învățare prin implicarea elevilor în proiecte colaborative online de tip eTwinning

 • Durata: ~12 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Irina Vasilescu, Simona Velea, Alexandra Aramă, Olimpius Istrate

105: Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene în mediul online

 • Durata: ~24 de ore » 200 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Simona Velea, Mirela Alexandru, Olimpius Istrate

106: Recunoașterea, valorizarea și certificarea proiectelor eTwinning

 • Durata: ~24 de ore » 200 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: Alexandra Aramă, Cornelia Melcu, Simona Velea

109: Proiectarea și desfășurarea învățării cu suport digital

 • Durata: 30 de ore » 20 p
 • Instituție organizatoare: Universitatea din București
 • Autor: conf.univ.dr. Olimpius Istrate

110: Utilizarea filmelor interactive în scop educațional

 • Durata: ~10 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: conf.univ.dr. Ruxandra Chirca

111: Psihologia educației: Optimizarea activităților de învățare în spațiul educațional

 • Durata: ~10 ore » 50 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autori: conf.univ.dr. Cristina Ghiță

114: Învățarea în medii virtuale – elemente introductive

 • Durata: ~10 ore » 100 p
 • Instituție organizatoare: Institutul pentru Educație
 • Autor: prof.univ.dr. Ciprian Ceobanu

115: Inteligența artificială în educație – elemente introductive 

 • Durata: ~40 ore » 100-200 p
 • Instituții organizatoare: Institutul pentru Educație (România), Helenic Open University (Grecia), Klaipeda University (Lituania), Akademia (Slovenia), Link Campus University (Italia)
 • Autori: conf.univ.dr. Olimpius Istrate, conf.univ.dr. Simona Velea

 


 

Mai multe informații despre prima de carieră didactică și despre voucherul pentru profesori găsiți pe eduVox: Vouchere pentru profesori: Prima de carieră didactică pe card. Cum se utilizează și ce se poate cumpăra cu voucherul de dezvoltare profesională?

Cursurile online iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Procedura pentru solicitarea recunoașterii certificatelor iTeach obținute este descrisă aici: iteach.ro/anunturi/138064/.

 

prof. Mihaela Preda

Fundația Națională pentru Dezvoltare Comunitară (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.preda

Articole asemănătoare