Muzică și mișcare. Elemente de Dalcroze, Kodaly și Orff (Activitate opțională)

Experiența mai înainte de știință. Pe acest principiu se bazează pedagogia Dalcroze – metodă de educație muzicală care pune accentul pe legătura esențială dintre mișcarea corporală și muzicalitate. Ideea principală este aceea că nu putem întelege ceva ce nu simțim și, făcând apel la simțul kinestezic în relație cu simțul muzical, corpul devine primul instrument care creează imagini motrice care, mai apoi, servesc de referință pentru învățare și intepretare.

„Nu ascultăm muzica doar cu urechile, ci o simțim rezonând în tot corpul, în creierul și in inima noastră.” – Emile Jaques-Dalcroze, „Histoire de la rythmique”

„Cântul, arta sonoră în general ar trebui predate în școală nu ca o tortură, ci însoțite de bucurie, infuzând elevii cu nobila sete de muzică pentru întreaga viață” – sunt cuvintele din 1929 ale lui Zoltán Kodály, marele compozitor maghiar, care nu s-a oprit însă aici, transcriindu-și ideile inovatoare într-o serie de controversate articole ale timpului, menite a îmbunătăți sistemul tradițional de educație muzicală.

Cercetarile recente au demonstrat că, pentru a se dezvolta în mod sănătos, copiii au nevoie de un echilibru între stimularea intelectuală și cea emoțională. Orff Schulwerk oferă acest echilibru prin implicarea totală, activă în crearea muzicii. Inovația metodei Orff constă în combinarea cântului, recitării, dansului și interpretării la instrumente muzicale în procesul învățării. Participând cu totii într-o mică orchestră, copiii devin ascultători activi, artiști sensibili, beneficiari ai unei experiențe muzicale personale, cu implicații și satisfacții deosebite.

Întotdeauna am considerat muzica o formă foarte specială de comunicare care nu poate fi dezvăluită în nici un alt mod. Cred că muzica este o necesitate pentru toată lumea pentru că prin muzica reușim să comunicăm sentimente pe care nu le putem exprima cu alte mijloace. Probabil acest lucru este valabil și pentru alte forme de artă. Astfel, atunci când vorbim despre educația muzicală ar trebui să discutăm despre posibilitățile de a-i învăța pe tineri să-și comunice emoțiile prin intermediul muzicii.

Copilul este în centrul acțiunii, este actorul principal, își pune probleme, își dezvoltă gândirea, ia inițiativa, improvizează, creează. Muzica este accesibilă tuturor, nu doar celor privilegiați, talentați sau selectați pe anumite criterii. Orice copil își aduce contribuția conform abilităților. Recompensa lui este bucuria de a face muzică. Ea îi însoțește permanent și le formează capacitatea de exprimare.

Mijloace de realizare: audiții, jocuri muzicale, euritmii
Modalități de evaluare: participarea la mini spectacole, prezentarea în serbări
Parteneri-colaboratori în sprijinul desfăşurării activităţii: cadre didactice, elevi de la şcolile de profil, părinţi.

Dimensiuni ale dezvoltării:

 • Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
 • Autocontrol și expresivitate emoțională

Comportamente:

 • Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
 • Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare
 • Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
 • Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de artă etc.
 • Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional

Obiective:

 • dezvoltarea muzicalității în totalitatea ființei, prin mișcări diferite, ritmuri și nuanțe muzicale;
 • dezvoltarea inteligențelor multiple, a afectivității, a motricității, a imaginației si a gândirii în relație cu muzica în grup și în spațiu;
 • oferirea unui echilibru prin implicarea totală, activă în crearea muzicii;
 • combinarea cântului, recitării, dansului și interpretării la instrumente muzicale în procesul învățării.

Activități ce se vor desfășura pe parcursul anului școlar:

 • Exerciții de începere;
 • Exerciții pentru dezvoltarea auzului interior;
 • Exerciții de intonare;
 • Exerciții de ascultare și reacție auditivă în legătură cu corpul;
 • Exerciții de improvizație corporală și muzicală;
 • Coregrafii pentru ilustrarea muzicii;
 • Exerciții vocale sau cu percuții;
 • Exerciții cu obiecte (favorizează dezvoltarea motricității, a agilității și a coordonării);
 • Exerciții de creativitate cu ajutorul obiectelor (dezvoltă creativitatea, imaginatia);
 • Exerciții în raport cu spațiul (dezvoltă logica spatială);
 • Exerciții în grup (dezvoltă capacitatea de adaptare, cooperare, integrare, încurajează schimburile și simțul critic);
 • Exerciții favorizând percepția intuitivă înaintea analizei intelectuale;
 • Exerciții de reacție;
 • Exerciții de atenție, de concentrare și de memorizare;
 • Exerciții de coordonare, disociere și independență a gesturilor;
 • Exerciții de echilibru.

Calendarul de activități:

1 Să ne reamintim: Ritmul – bătăi din palme
2 Să ne reamintim: Ritmul – combinații – bătăi din palme și picioare.
3 Clap – clap song – cu bătăi din palme
4 Clap – clap song – cu bătăi din bețe
5 Clap – clap song – cu bătăi din bețe și clopoței
6 Clap – clap – clap song – bătăi cu hârtie de copt
7 Repetare: Clap – clap song
8 Aluneul – joc muzical (mișcări ritmice brațe si picioare)
9 Alunelul – bătăi din bețe https://www.youtube.com/watch?v=gim1CiqEwYs
10 Alunelul – bătăi din bețe și clopoței
11 Repetare: Alunelul
12 Letkiss – bătăi din bețe
13 Letkiss  – instrumente neconvenționale (pantofii)
14 Clopoței, clopoței – bătăi din bețe și clopoței
15 Clopoței, clopoței – bătăi din bețe și clopoței – conslidare
16 Evaluare – ritm, mișcare, muzică
17 Comptine d une autre ete – coloana sonora a filmului Amelie – mișcări ritmice ale corpului
18 Comptine d une autre ete – coloana sonora a filmului Amelie – mișcări ritmice ale corpului – consolidare
19 Chocolate – bătăi ritmice
20 Chocolate – bătăi ritmice – consolidare
21 Mozart – Turkish Marsh – bătăi ritmice și mișcări ale corpului
22 Mozart – Turkish Marsh – bătăi ritmice și mișcări ale corpului – consolidare
23 Podul de piatră – bătaia ritmului cu paharul
24 Podul de piatră – bătaia ritmului cu paharul – repetare
25 7 adim dans – mișcări și ritm
26 7 adim dans – mișcări și ritm – consolidare
27 Beethoven – Contredanse – mișcări și ritm
28 Beethoven – Contredanse – mișcări și ritm – consolidare
29 Borbolethina – ritm
30 Borbolethina – ritm – consolidare
31 Evaluare – ritm, mișcare, muzică

Notă: Toate activitățile pot fi realizate și online. In linkurile din bibliografie se găsesc mișcările și indicațiile de desfășurare.

Bibliografie
dalcroze.ro
teachingwithorff.com
musicstaff.com/teaching-methods-kodaly-method/
youtube.com/watch?v=pl2XyJYA6qk&list=PL8dTBqRziJCtQ2anniCeYCKgsoE7NNrRS
youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A
youtube.com/watch?v=28iW_O5qWfU&t=37s
youtube.com/watch?v=bsinug0KLSM
youtube.com/watch?v=pQ-wzwzrl6g
youtube.com/watch?v=Ds0I5cIMum4
youtube.com/watch?v=2W_G3xmSGfo
youtube.com/watch?v=bSAwKfh17Ks
youtube.com/watch?v=iSrZZ0x86Ho
youtube.com/watch?v=tWhNIB6CDA0
youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE

 

prof. Ana Grămescu

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 7, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.gramescu

Articole asemănătoare