Exemplu de aplicare a metodelor interactive de grup folosite în grădiniță: Călătoria misterioasă, piramida, diamantul

Metodele inovative de învățare sunt modalități moderne de stimulare a învățării și dezvoltării copiilor încă de la vârste timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează interschimbul de idei, de experiențe, de cunoștințe, asigurând perfecționarea și optimizarea demersului educațional. Acestea presupun o învățare prin comunicare, prin colaborare, care produce o confruntare o confruntare de idei, opinii și argumente, creează situații de învățare centrate pe disponibilitatea și dorința de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă și activă, pe influența reciprocă din interiorul microgrupurilor și interacțiunea socială a membrilor unui grup. Voi prezenta câteva metode moderne pe care le-am integrat în activitatea de educarea limbajului.

GRUPA: Mare
GRĂDINIŢA: Pinocchio – Craiova
DOMENIUL: Limbă și comunicare
TEMA ACTIVITĂŢII: – ,,Lumea minunată a basmelor şi a  poveştilor’’
TIPUL DE ACTIVITATE: – Verificare de cunoştinţe
MIJLOC DE REALIZARE: – Concurs
SCOP: – Verificarea cunoştinţelor copiilor referitoare la  poveştile şi basmele însuşite
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

  • Să recunoască în grup personaje din poveşti şi basme, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori sau replici folosite ;
  • Să relateze coerent, prin exprimare proprie, întâmplări şi fapte din poveşti, basme pe baza unui suport intuitiv;
  • Să stabilească în grup, pe baza comportamentului personajelor, trăsăturile dominante ale acestora;
  • Să selecteze în grup personajele potrivite decorului, stabilind ordinea intrării acestora în acţiune;
  • Să asocieze în grup fiecărui personaj obiectul folosit, cu ajutorul jetoanelor sugestive;
  • Să recunoască în grup personajul, după mimica şi gestica folosite în interpretarea unui rol;
  • Să manifeste spirit competiţional şi interes pentru activitate.

REGULILE CONCURSULUI: Jocul se va desfăşura sub forma unui concurs. Concurenţii grupelor  vor  avea de rezolvat o  anumită  probă. Fiecare probă  de  concurs  va  fi  punctată, dacă  sarcina este  rezolvată  corect,  printr-o  siluetă  a   personajului Pinocchio. În caz contrar,  grupa nu va fi punctată.

ELEMENTE DISTRACTIVE/ANIMATOARE: surpriza,  competiţia,  mânuirea  materialelor, stimularea rezultatelor bune şi penalizarea  greşelilor  comise,  aplauzele,   cooperarea   între   participanţi, cuvântul de încurajare, aprecierea

STRATEGII DIDACTICE:

  • metode şi procedee: expunerea,  dialogul,  exercițiul, jocul de rol,   conversaţia,  povestirea, stabilirea  succesiunii  evenimentelor, călătorie misterioasă, piramida şi diamantul
  • mijloace de învățământ: cărţi de poveşti, siluete,  jetoane  şi  imagini,  măşti,  medalioane-pitici  şi  iezi,  coroniţe,  tabel  pentru consemnarea  rezultatelor, siluete „Pinocchio”, decoruri
  • modalități de organizare – frontal, pe grupuri şi individual

DURATA – 35 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC
1. „Programa activităţii instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Bucureşti, 2005
2. Silvia Breben, Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga – „Metode interactive de grup” – ghid metodic, Editura Arves, Craiova, 2006

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Amenajez locul de desfăşurare a  activităţii pentru a asigura un climat adecvat de basm; pregătesc materialul didactic; copiii intră ordonat în sala de clasă şi îşi ocupă locurile. Observarea comportamentului. Corectarea ţinutei.
Captarea atenţiei – Întâlnirea cu personajul ,,Pinocchio’’
Trezirea interesului pentru activitate prin întâlnirea lor cu personajul ,,Pinocchio’’ care se prezintă şi dăruieşte copiilor bolul  cu probele pentru concurs, însoţit de o scrisoare.
Prezentarea temei: Concurs ,,Lumea minunată a basmelor şi a poveştilor’’; enunţarea obiectivelor învăţării; motivarea învăţării

Desfăşurarea propriu-zisă a concursului

Regulile concursului:

Concursul se desfăşoară între două echipe. Probele sunt rezolvate în echipă sau individual; pentru fiecare răspuns corect se va acorda câte un Pinocchio
Joc exerciţiu
„Grupuri, grupuri”  – Copiii extrag din bol câte un ecuson pentru a stabili componenţa echipelor; îşi stabilesc liderul, care primeste o coroniţă.

Proba 1 Formulă de început şi sfârşit de poveste, basm
1. ,,Precizaţi formula de început a fiecărui basm’’ ( A fost odată ca niciodată…)
2. ,,Precizati formula de sfârşit a fiecărui basm’’ ( Şi-am încălecat pe-o şa …)

Proba 2 „Recunoaşte personajul şi povestea”
În plic se găsesc 5 cărţi de poveşti. Printr-o ghicitoare, copiii trebuie să recunoască personajul, titlui poveştii şi autorul, selectând cartea respectivă
1. De acasă a fost gonită
Şi-n pădure părăsită.
La pitici găsi ea casă
Şi-a rămas cea mai frumoasă.
2. Erau toţi la capră trei
Şi mama se mândrea cu ei.
Crud şi rău le-a fost destinul:
Din trei, mai rămase unul.
Căci prea târziu au înţeles,
Chiar cel mare, tu, de eşti
Sfatul mamei să-l primeşti.

Proba 3 ,,Cui aparţine replica?”
„Improvizaţi un schimb de replici şi recunoaşteţi personajul’’

Proba 4 „Pe cine imit?’’
Concurenţii trebuie să ghicească personajul interpretat de adversari prin gesturi şi mimică.

Proba 5 ,,Ce imagine urmează?’’
Se cere copiilor să aşeze planşele în ordinea cronologică desfăşurării evenimentelor. T

Proba 6 ,,Cui se potriveşte?’’
Dintr-o mulţime de jetoane fiecare echipă trebuie să aleagă pe acela care corespunde  propoziției eliptice.
,,Scufiţa Roşie a plecat la bunicuţa cu ….’’
,,În mijlocul pădurii piticii şi-au costruit o …’’
,,Cocoşul a găsit pe drum o …”
,,Ursul s-a dus la baltă să prindă …’’
,,Pe turtiţă a mâncat-o …’’

Proba 7 ,,Direcţionarea pe hartă a personajelor din poveste’’

Proba 8 ,,Lumea basmelor şi a poveştilor’’
Se cere copiilor să răspundă, cu imagini, formând piramida şi diamantul,  la următoarele întrebări:
1. Denumiţi personajul principal din poveste care este făcut din apă, sare şi făină.
2. Denumiţi două personaje vieţuitoare din povestea ,,Ursul păcălit de vulpe’’
3. Din ce erau construite casele celor trei purceluşi?
4. Numiţi încercările de a i se lua punguţa prin care a trecut cocoşul?
5. Cine îl ajută pe iedul neastâmpărat?
6. Numiţi două elemente ale pădurii care au încântat-o pe Scufiţa Roşie.
7. Cui i se potriveşte pantoful?

Evaluarea –  Consultarea scorului pe tabel
Se stabileşte echipa câştigătorilor prin numărarea siluetelor Pinocchio.
Transfer de cunoştinţe – Scene din poveşti şi basme

Fiecare copil îşi ia câte o mască şi, pe melodia „Personaje, personaje”, se va dansa, interpretând rolul respectiv.

 

prof. Mariana Bîrsan

Grădinița cu Program Prelungit Pinocchio, Craiova (Dolj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.birsan

Articole asemănătoare