Proiectele eTwinning, integrare curriculară, inovație și creativitate pedagogică

Am descoperit platforma eTwinning în pandemie, am început cu un proiect, apoi două și în fiecare an continuăm derularea proietelor eTwinning, cu alți parteneri, alte teme interesante a căror integrare curriculară a fost un real succes.  Proiectele au fost recompensate cu certificate naționale și europene  de calitate.  În anul 2023, am primit eticheta de Școală eTwinning, lucru care m-a onorat atât personal cât și  echipa de proiecte din unitatea de învățământ. Comunitatea  eTwinning mi-a oferit, pe lângă recunoașterea  profesională, certificate și premii, parteneri de valoare.

Derularea proiectelor de tip eTwinning sunt mereu o provocare deoarece în funcție de parteneri și nu numai, se pot folosi o varietate de tehnici inovatoare, creative și interesante. Dar ceea ce este cel mai important este faptul că ele se pliază pe Curriculumul Național, iar temele și conținuturile pot fi foarte ușor integrate.

Am considerat că este oportun ca și aici  pe această pagină să împărtășesc aspecte din cadrul activităților derulate în grădiniță, în  calitate de Școală eTwinning. Acest titlu mă onorează, dar în același timp mă responsabilizează să promovez și să implementez noi proiecte inovative, colaborative, creative. Când ești virusat de eTwinning nu există antidot, eTwinning mi-a adus în acesti trei ani, prieteni pe viață, leagă oameni din sisteme educaționale ale europei și nu numai. Mă simt onorată să mă număr printre ei, este o poveste la care scriu zi de zi, vă invit și pe dumneavoastră să scrieți astfel de povești. Evenimentele eTwinning sunt mereu un caleidoscop de experiențe și de trăiri alături de oameni minunați. La un astfel de eveniment am luat parte în vara anului trecut, Seminarul dedicat școlilor eTwinning.

Redau în continuare un proiect prin care exemplific clar și concret cele afirmate anterior.

Proiectul desfășurat in parteneriat cu Turcia, cu numele „Să nu devină deşeurile gunoi, prind viaţă în mâinile noastre”, este un proiect ecologic prin care am dorit să-i conștientizăm pe preșcolari de la o vârstă cât mai fragedă despre importanța reciclării și protejării  naturii, formarea unor atitudini ecologice responsabile care să permită manifestarea unor conduite adecvate în relația cu mediul, folosindu-și imaginația pentru a crea un nou produs prin transformarea deșeurilor. In derularea proiectului s-au implicat unsprezece profesori, nouă din Turcia și doi din România. Grupul țintă vizat au fost prșcolarii cu vârste cuprinse intre 4/7 ani, ei în mod direct, dar și părinții acestora, chiar comunitatea prin scopul asumat. Desigur că ne-am propus, obiective reale, ușor de atins cu copiii de această vârstă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Grupa de copii cu care am participat în proiect au învățat să colecteze selctiv deșeuri, să le recicleze, să fie mai grijuli față de natură.

Integrarea în curriculum

Deoarece curriculumul actual este foarte flexibil, permite o bună integrare a conținuturilor din domenii experiențiale diferite, dar și să folosești momentul cel mai potrivit pentru desfășurarea acestora. În acest context conținuturile din proiect au putut fi integrate cu succes în curriculumul preșcolar. Doresc să  menționez faptul că activitățile  integrate ocupă un loc pregnant, deoarece prin organizarea în acest fel a activităților, permite copiilor înțelegerea mai ușoară a conținuturilor predate, integrarea în contexte noi  a informațiilor primite și implicarea mai activă a acestora, dacă conținuturile sunt bine integrate și le stârnesc interesul.

Activitățile din proiect s-au desfășurat în grăiniță în timpul programului de lucru dar în perioada pandemiei au fost realizate online asigurandu-se accesul copiilor la mijloace tehnice pentru a putea participa.

Activitățile din proiect au fost integrate cu succes în domenii experiențiale ca: Domeniul Știintei- Cunoasterea Mediului și Matematică; Domeniul Om și Societate – Activitate practică și Educație plastică; Domeniul Limbă și Comunicare – Educarea limbajului; Domeniul Estetic Creativ – Activitate astistico-pastică; Domeniul Psihomotor și întodeauna s-a pus accent deosebit ca pe lângă dezvoltarea comportamentelor ce vizează limbajul și procesele cognitive să fie dezvoltate procesele afective (emotii și sentimente), spiritul civic, gândirea critică și desigur atitudini și aptitudini.

Am încercat să organizez activitățile în așa fel încât să existe coerență între scop-obiective-conținuturi și strategii pentru a obține rezultatele scontate, pentru a înbunătăți abilitățile copiilor. Am creat experiențe de învățare care să ofere șanse copiilor de a cerceta, a explora de a comunica informațiile aflate, de a găsi soluții la probleme. Fiecare produs obtinut pe lângă valoarea lui simbolică a primit și o valoare utilitară, astfel crescând satisfacția copiilor, dar și motivația pentru a realiza și alte lucrări, sarcini.

Activitatea de confecționare de jucării a fost integrată într-o temă mare referitoare la evoluția jucăriei- din trecut până în prezent, cu referire la faptul că sunt copii care nu au jucarii. În acest context au fost realizare mai multe jucării decât copii din grupa de proiect, pentru a le oferi copiilor din medii defavorizate. (Cunoasterea mediului, Educație pentru Societate, Activitate practică)

Ghiveciul cu flori – realizat in luna martie s-a integrat perfect în luna în care este sărbătorită femeia, mama, bunica, sora. Ghiveciul realizat a fost oferit în dar mamelor sau bunicilor (Educarea limbajului, Activitate practică, Activitate plastică, Educatie pentru societate)

Cutiile pentru creioane au pornit de la nevoia de organizare a lucrurilor personale. Aici s-a integrat bine matematica – forme geonetrice, numerație, culori.  Doi copii cu dizabilități au fost și ei ajutați în a-și confecționa cutia. Dezvoltarea empatiei, a acordării de ajutor a fost un bun prilej de discuție în acest context. (Activitate matematică, Activitate de dezvoltare personală, Educarea limbajului, Activități practice, Activități plastice).

Coșurile pentru reciclare au pornit de la o plimbare în parcul comunei unde sunt coșuri, iar lângă magazinele din centrul comunei  pubele colorate diferit. Observările s-au lărgit cu informații referitaoare la colectarea selectivă și nu a fost decât un pas pentru realizarea coșurilor și punerea în practică a celor învățate. Asezate pe hol coșurile au fost folosite și de ceilalți copii din grădiniță, lărgind astfel sfera rezultatelor așteptate (Domeniul Om și Societate, Domeniul Estetic Creativ, Domeniul Limbă și Comunicare).

Parada costumelor și a sacoșelor ECO a fost un pretext pentru a ne pregăti de 1 Iunie – de a ne face costume pentru carnaval, genți, poșete, sacoșe. Costumele realizate din materiale reciclabile au contribuit mult la dezvoltarea creativității – constumațiile realizate fiind foarte ingenioase și interesante. (Domeniu Psihomotor, Domeniul Estetic Creativ, Domeniul Limbă și Comunicare).

Prin activitățile desfășurate am atins toate domeniile de dezvoltare  și toate dimensiunile dezvoltării specifice acestora. S-au dezvoltat abilități practice, lingvistice și de comunicare, prosociale, emoționale, empatie, colaborare, dar și autonomia.

Copiii au învățat lucruri simple, dar foarte utile în devenirea lor de viitori cetățeni responsabili față de natură și mediu: să nu arunce gunoaie pe jos, să nu rupă flori sau crengile, să nu strice lucrurile din bunul obștesc, să selecteze deșeurile, să refolosească deșeurile pentru a fi Reciclate,  Reutilizte, Reduse (3 R).

În perioada derulării proiectului, au avut loc a serie de evenimente stabilite cu date fixe împreună cu partenerii turci. Aceste evenimente specifice partennerilor: Săptămâna bătrânilor, Ziua mondiala a poeziei pentru copii, Săptămâna sănătății, 23 Aprilie- Ziua Suveranității Naționale a copiilor, etc.  Am reușit totuși să le integrăm în curriculum.

Iată câteva exemple: Săptămâna bătrânilor a fost integrată în activități care omagiază persoanele vârstnice, în cazul copiilor bunicii care de cele mai multe ori contribuie la educația lor in familie. Săptămâna sănătății pe lângă faptul că ne-a învățat să mâncăm sănătos, ne-a mai învățat să scriem sloganuri despre sănătate.

Inovație și creativitate pedagogică

Ținând cont de vârsta copiilor cu care am participat în proiect, am încercat să prezint și să adaptez conținuturile sugerate de partenerii noștri turci astfel încât acestea să fie înțelese de copii, să fie interesante și atractive pentru a le stârni interesul și curiozitatea și pentru a crește gradul lor de implicare. Tot în concordanță cu nivelul lor de vârstă au fost propuse și obiectivele proiectului:

Activitățile desfășurate au presupus inovare pedagogică deoarece copiii nu au mai lucrat pe platforma ZOOM, în echipe mixte sau restrânse și mai ales cu copii din altă țară. S-au folosit metode activ-participative: braistorming, problematizarea, turul galeriei, etc., care au favorizat o implicare mai activă a copiilor, noutatea pentru a atrage interesul față de proiect a mai constat în faptul că aceste activități nu s-au desfășurat ca o activitate clasică, ci mai liber, atractiv și în același timp distractiv, copiii fiind mult mai comunicativi și desigur creativi.

Copiii au fost încantați când au avut ocazia să aleagă ei modalități de realizare a temelor propuse și foarte entuziaști când au putut să ofere informații din cercetările efectuate sau soluții la problemele ivite. De exemplu: numele proiectului a fost realizat din litere confecționate din materiale reciclabile, această activitate fiind un exemplu de muncă în echipă. În activitatea de confectionare a ghivecului  cu flori, copiii au realizat câte o floare în ghiveci, iar rezultatul muncii a fost expus într-o carte realizată colaborativ cu toți partenerii (storyjumper). O activiate foarte reușită  și în același timp foarte eficientă și cu impact asupra copiilor, nu numai a celor din echipa  de proiect, a fost realizarea de patru coșuri pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Parada costumelor eco realizate din materiale reciclabile rămase din cele colectate pe tot parcursul proiectului, a contribuit la conștientizarea importanței reciclării deșeurilor și desigur a protejării mediului. După cum se vede activitățile au fost diverse și variate bineînțeles centrate pe copil, fiind implicați inclusiv copiii proveniți din medii defavorizate și cei cu nevoi speciale.

Tehnologia

În timpul pregătirii activităților din proiectul nostru, am avut grijă să folosim tehnologia în conformitate cu vârstele studenților.
Toate instrumentele din spațiul virtual eTwinning au fost utilizate în proiect (videoclipuri, documente, imagini). Am folosit de asemenea instrumente de colaborare (Padlet, Google, Wordwoll, GoogleTranslate), care ne-au ajuta în comunicarea și  colaborarea cu partenerii. Copiilor li s-a oferit posibilitatea să deseneze pe tabla Jamboard și acele desene au fost folosite în produsele finale ( în videoclipuri, cărticele, filmulețe, afișe, etc. ) Canva – crearea de logo, afiș, Wordwall- creare de joculețe,  Jigsaw Planet -creare de puzzle.
Rezultate, impact și documentație

Întodeauna când derulezi un proiect trebuie să ai în vedere rezultatele pe care dorești să le obtii și impactul proiectului asupra grupei de proiect, dar și asupra comunității extinse.

Pentru a ajunge la rezultate au trebuit atinse obiectivele propuse. În acest sens am fost foarte atentă la selectarea conținuturilor, a metodelor, mijloacelor și materialelor didactice, ca acestea să fie în deplină coordonare cu obiectivele. Am creat situații de învățare centrate pe copil, atractive și distractive bine integrate în Curriculumul National. După fiecare activitate desfășurată au existat modalități de evaluare ale acestora, astfel au fost concepute chestionare care au fost aplicate  copiilor  și părinților. Chestionarele au fost create în Google Docs, iar link-ul a fost distribuit părinților care au răspuns împreună cu copiii. Au fost organizate expoziții atât online cât și în mod fizic cu lucrările copiilor, parinții și cadrele didactice din unitate având posibilitatea  să le vizualizeze. Aceste evaluări parțiale m-au ajutat să cunosc nivelul de dezvoltare, întelegere față de conținuturi, eficiența proiectului în rândul copiilor.

Parada costumelor eco a fost un bun prilej pentru evaluarea finală a proiectului, unde părinții și copii   și-au manifestat bucuria participării.
Copiii au dat dovadă că și-au însușit multe cunoștințe și deprinderi, și-au dezvoltat abilități, reușind să identifice deșeuri și să le colecteze selectiv. Părinții mi-au confirmat că acest lucru se întâmplă deja și în familie, unii copii atrăgându-le atenția părinților dacă nu selectează deșeurile.

Produsele realizate (costume eco, ghivece, cutii, coșuri de reciclare) au fost trimise partenerilor care au realizat un scurt filmuleț pe youtoube,  nelistat acesta putând fi vizionalt doar de cei incluși în proiect – parinți- copii- educatoare, pentru protejare identității.

Activitatea copiilor a fost răsplătită cu diplome realizate  în Canva.  Proiectul a avut un impact deosebit asupra copiilor și părinții acestora, aceștia fiind dornici de a participa la fiecare activitate, chiar sugerând înscrierea în alte proiecte de acest tip. Așadar, feedback-ul primit de la părinți a fost unul pozitiv, la fel și cel primit din partea conducerii unității și a colegilor, care s-au impulsionat și ei la înscrierea în aceste tipuri de proiecte eTwinning.

Rezultatele obținute au fost diseminate atât la nivel de grădiniță cât și la nivelul comunității prin broșuri, pliante, afișe, dar și în mediul online (pagina grădiniței, grupurile de lucru de pe Facebook și WatsApp). Consider că obiectivele proiectului au fost atinse iar rezultatele au fost peste așteptări.

Am considerat că este oportun ca și aici  pe această pagină să împărtășesc aspecte din cadrul activităților derulate în grădiniță, în  calitate de Școală eTwinning. Acest titlu mă onorează, dar în același timp mă responsabilizează să promovez și să implementez noi proiecte inovative, colaborative, creative. Când ești virusat de eTwinning nu există antidot, eTwinning mi-a adus în acesti trei ani, prieteni pe viață, leagă oameni din sisteme educaționale ale europei și nu numai.

Mă simt onorată să mă număr printre ei, este o poveste la care scriu zi de zi, vă invit și pe dumneavoastră să scrieți astfel de povești. Evenimentele eTwinning sunt mereu un caleidoscop de experiențe și de trăiri alături de oameni minunați. La un astfel de eveniment am luat parte în vara anului trecut, Seminarul dedicat școlilor eTwinning.

 

prof. Ramona Veronica Tămaș

Grădinița cu Program Săptămânal Floarea de Lotus, Odoreu (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ramona.tamas1

Articole asemănătoare