Dezvoltarea competențelor de multiliterație la copilul din învățământul primar

Literația este un fenomen complex care combină multiple aspecte culturale, sociale și cognitive și abordează un conținut multilateral față de povestiri, precum și diferite versiuni și percepții ale poveștii și ale semnificației acesteia. Astfel, în zilele noastre nu ne adresăm literației, ci literațiilor ca practică socială și culturală. Multiliterația este abilitatea de a identifica, interpreta, crea și comunica sensul într-o varietate de forme de comunicare vizuale, orale, corporale, muzicale și alfabetice.

Educația pentru multiliterație își propune să se asigure că tinerii devin competenți în utilizarea reprezentărilor multimodale ale limbajului și că vor fi capabili să comunice și să contribuie la dezvoltarea viitorului social și la bunăstarea societății în care trăiesc. Multiliterația urmărește să facă predarea la clasă mai incluzivă cu privire la diversitatea culturală, lingvistică, comunicativă și tehnologică. Prin activități bazate pe educarea literației multimodale media/ LMM, în timpul tuturor activităților, nu numai din cadrul disciplinei limba și literatura română, ci și al celorlalte discipline (istorie, geografie, educație civică, științe) elevul să îşi formeze reprezentări clare privind corelaţiile parte-întreg, înțelegerea modurilor de expresie și succesiunea tipurilor de expresie privite ca un proces progresiv, de creştere a gradului de dificultate a textului prin introducerea treptată a câte unui nou mod de expresie, conform principiului accesibilităţii şi al abordării progresive.

Activitățile prezentate vor îmbunătăți proiectarea și modelarea, predarea și învățarea interculturală inovatoare, reflectând, de asemenea, realitatea trăită de elevii înșiși conectată în povești semnificative.

Implementarea la clasă a activităților prezentate în acest articol propune ca elevii

  • să își dezvolte abilitățile de multiliterație ale copiilor  în situații educaționale formale, non-formale și informale;
  • să își dezvolte abilităților de comunicare prin abordarea  inovatoare bazată pe un instrument de scriere colaborativă online;
  • să le stimuleze creativitatea şi expresivitatea prin crearea propriilor povești într-un mod colaborativ;
  • să le dezvolte anumite valori, atitudini și comportamente în ceea ce privește munca în echipă, acceptarea, negocierea, acordul și diversitatea valorilor;
  • să le încurajeze participarea activă și implicarea la nivel de școală și comunitate.

Activități propuse:

• „Atelierul cu povești despre bunătate și prietenie” – Elevilor fac cunoștință cu  aplicația web de ebook-uri care stochează și gestionează cărțile electronice , „Bibliografia școlară”, noul serviciu online cu titluri de cărți și autori care se studiază la școală  și cărțile din biblioteca pentru copii. Copiii vor discuta despre mesajul primit prin intermediul poveștilor prezentate.

• „Story Logic Net” -Elevii, cu implicarea părinților, își vor crea cont pe platforma storylogicnet.weebly.com/. Li se  prezentă platforma de învățare și pașii pentru a crea o poveste digitală. Se  formează grupele de lucru și se se discută temele propuse pentru crearea unor povești. Elevii sunt învățați cum să citească  și cum să scrie pentru crearea sensului unei povești, cum să comunice sensul unei povești, povestiri. Se poartă discuții despre rezolvarea problemelor întâlnite în cadrul poveștilor, despre finaluri deschise și închise, multimodalitate, despre scrierea și prezentarea generală a poveștii. Se fac propuneri de idei de poveste colaborativă.

• „Creăm împreună o poveste digitală” – Elevii  folosesc instrumentului SLN, pașii inițiali pentru crearea unei povești digitale, utilizând scrierea colaborativă și calculatorul:
1. ACT 1: Expozițiunea
2. Intriga
3. Sfârșitul actului 1 Punct de răscruce
4. ACTUL 2: Noua lume a protagonistului
5.  Punctul de mijloc
6. Sfârșitul actului 2
7. ACTUL 3: Punctul culminant
8.  Deznodământul
9.  Recenzie
Deoarece pașii nu sunt liniari, elevii pot să schimbe povestea la orice pas, iar revizuirea finală va fi disponibilă pentru evaluare și feedback. Elevii creează propriile povești  colaborative semnificative. Textele create vor fi însoțite de desene.

• „În lumea poveștilor digitale” – Fiecare grupă își va prezenta povestea digitală creată folosind telefonul mobil sau tableta. Se poartă discuții și se analizează  ce s-a respectat din cerința propusă și ce ar trebui îmbunătățit. Se  alege cea mai fascinantă poveste digitală creată.

Pe parcursul desfășurării activităților, se va monitoriza activitatea elevilor pe platforma Story Logic Net oferind sugestii. Se va urmări ca elevii implicați să-şi împărtășească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a derulării proiectului.

În concluzie, abilitățile 4C: comunicare, colaborare, co-creativitate și gândire critică în povestirea digitală și scrierea colaborativă vor fi valorificate în cadrul orelor de limba și literatura română, geografie, științe, istorie, limba engleză. Elevii vor deveni  competenți în utilizarea reprezentărilor lingvistice multimodale, astfel încât să devină capabili să comunice, să creeze noi identități incluzive și să contribuie la dezvoltarea viitorului social și a bunăstării naționale, europene internaționale.

 

prof. Roxana Chirteș

Școala Gimnazială Caius Iacob, Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/roxana.chirtes

Articole asemănătoare