Cursul online pentru profesori Genially: Experiențe de învățare cu resurse digitale interactive

”Genially: Experiențe de învățare cu resurse digitale interactive” este un curs online gratuit ce se adresează profesorilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal și urmărește familiarizarea cadrelor didactice cu aspectele tehnice și pedagogice ale utilizării platformei Genially. Pe parcursul activității de formare, participanții sunt implicați în dezbateri privind valoarea pentru învățare a resurselor Genially și elaborează resurse digitale interactive care să constituie materiale suport pentru activități didactice, atât la clasă, pentru predare, învățare și evaluare, cât și pentru activități independente de învățare, ca parte din temele pentru acasă.

Durata formării este de aproximativ 24 de ore, parcurs în ritmul propriu: conținut (teorie și tutoriale), exerciții și aplicațiile practice, elaborarea temelor pentru evaluare.

Autori: Simona Ghenea, Florina Jelescu, Cristina Nicolăiță, Anca Berbunschi, Olimpius Istrate

La finalul activității, participanții vor putea:

  • Să utilizeze platforma Genially pentru crearea de resurse educaționale deschise interactive, atractive, utile elevilor, relevante pentru predare, învățare și evaluare
  • Să integreze resursele Genially în alte platforme și pagini web (ex.: platforma ESEP-eTwinning)
  • Să aprecieze critic valoarea pedagogică, relevanța și utilitatea resurselor digitale disponibile cu acces deschis
  • Să proiecteze activități de învățare care să integreze materiale didactice în format digital

 Conținuturi:

1. Ce este Genially. Crearea, accesarea și personalizarea contului. Profilul social

2. Genially – elemente de bază
2.1. Inserarea textului
2.2. Inserarea imaginilor
2.3. Animațiile în Genially
2.4. Interactivitatea în Genially
2.5. Imaginile de fundal
2.6. Puterea unui videoclip
2.7. Puterea unui șablon
2.8. Publicarea unei creații Genially

3. Tipuri de resurse Genially pentru experiențe de învățare atractive
3.1. Infografice
3.2. Exemple diverse de materiale didactice realizate cu Genially
3.3. Variante combinate – resurse versatile

4. Șabloane didactice în Genially pentru conținut interactiv și animat
4.1. De ce să folosiți șabloane pentru a crea?
4.2. Cum se alege un șablon?
4.3. Șabloane didactice în Genially

5. Gamificarea în Genially
5.1. Ce tipuri de jocuri puteți crea cu ajutorul platformei Genially?
5.2. De ce să utilizați gamificarea și în sala de clasă?
5.3. Exemple de jocuri educaționale create cu Genially
5.4. Sugestii pentru gamificarea activității
5.5. Structura  jocului și modul de navigare
5.6. Distribuirea și descărcarea

6. Integrarea resurselor Genially în eTwinning, Google Classroom, Teams și alte platforme
6.1. Prezentare
6.2. Partajare
6.3. Descărcare
6.4. Alte opțiuni și posibilități Genially

 

Evaluarea constă în aprecierea implicării cursanților, evidențiată prin calitatea și nivelul participării la discuțiile din forum/ seminare online și prin modul de rezolvare a sarcinilor de lucru. Pentru absolvirea cursului, fiecare participant va rezolva cele 6 sarcini de lucru de pe parcurs.

Certificare:

Cursul se finalizează cu un certificat (atestând 24 ore de formare online), acordat în urma evaluării participării la activitățile individuale și colaborative propuse.

Cursul „Genially: Experiențe de învățare cu resurse digitale interactive” este parte din noua ofertă de cursuri din programul de formare iTeach.ro: https://iteach.ro/pagina/21495/

Pentru înscrierea la cursurile iTeach, utilizați contul dvs. de cadru didactic de pe platforma iTeach.ro.

* * *

iTeach este cea mai mare platformă pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din România. Conține cursuri pentru profesori, instrumente pentru publicarea de resurse educaționale digitale și de articole în reviste educaționale.

Cursurile iTeach fac parte din categoria programelor pentru abilitare funcțională, categoria 3. Certificatele de la cursurile iTeach nu necesită echivalare separată, ci doar recunoaștere.

Platforma iTeach este dezvoltată în parteneriat de către Institutul pentru Educație și Social IT, în colaborare cu ONG-uri, companii, universități.

* * *

Institutul pentru Educație este un think tank, poziționat ca o organizație cu cele mai inovative și eficient mecanisme de sprijin pentru cadre didactice; este o organizație care învață, propunându-și să implice întreg personalul și beneficiarii în procesele de transformare, dezvoltare și inovare pentru crearea de noi produse, servicii și mentalități pentru îmbunătățirea educației și dezvoltării profesionale continue. Viziunea echipei iEdu este formulată, încă de la înființare, în direcția promovării unei modalități actualizate, autentice și „umane” de a face educație: Tehnologiile digitale ne ajută să fim mai eficienți. Colaborarea dintre noi ne face mai buni, mai responsabili, mai umani.

Web: iEdu.ro

* * *

Informații despre oferta de cursuri pentru cadre didactice din învățământul superior sunt disponibile pe Academia-Online.ro.

Cursurile pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar se găsesc în secțiunea Cursuri a platformei iTeach.ro. Informații actualizate despre oferta de formare sunt pe pagina https://iteach.ro/pagina/21495/

* În 2010, platforma iTeach a fost desemnată de Ministerul Educației ca platformă pivot pentru formarea online a 60.000 de cadre didactice în domeniul pedagogiei digitale și managementului învățării – cursurile Intel Teach Elements: Colaborarea în clasa digitală, Evaluarea în școlile secolului XXI, Abordări bazate pe proiecte.

prof. Mihaela Preda

(Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.preda

Articole asemănătoare