Competențe digitale la grădiniță: Introducerea tehnologiei moderne în activitatea de predare-evaluare la grădinița Floare albastră din București

Abilităţile, competențele de utilizare a calculatorului sunt importante în societatea de astăzi în majoritatea grădinițelor, deoarece în activitatea didactică instruirea asistată de calculator stimulează şi mai mult interesul pentru nou, contribuind la atractivitatea activităților și creșterea interesului pentru acestea în rândul copiilor de vârstă preșcolară. Având în vedere și Curriculumul pentru educație timpurie, elaborat de  Ministerul Educației 2019, în grădinița de copii, calculatorul poate fi folosit în mai multe momente ale zilei, folosind ca metodă didactică modernă instruirea asistată de calculator  în:  etapa I și a II-a de jocuri și activități alese, în cadrul activităților obligatorii, pe domeniile experiențiale desfășurate cu întreaga grupă de copii, ținând seama și de recomandările specialiștilor cu privire la utilizarea moderată a calculatorului.

Activitățile educaționale desfășurate cu copiii de vârstă preșcolară ce au la bază introducerea tehnologiei moderne în actul didactic contribuie la  dezvoltarea copilului din mai multe perspective și anume  la  dezvoltarea competențelor digitale, deoarece prin utilizarea unor aplicații în mediu online, softuri educaționale, programe digitale, copiii devin mai atrași de această învățare asistată de calculator iar activitățile educaționale devin mult mai atractive, ceea ce-i încântă pe copii. Astfel, introducerea tehnologiei moderne în actul didactic, în diverse secvențe/ etape ale proiectării didactice, a jucăriilor interactive, a jocurilor interactive desfășurate pe diverse platforme online, toate conduc la  obținerea unor rezultate bune din partea preșcolarilor, deoarece copiii devenind mai interesați de activitățile propuse, fiind mai receptivi în realizarea sarcinilor didactice, întrucât ii antrenează și vizual, cognitiv, auditiv.

Folosirea calculatorului, a tablei SMART, a videoproiectorului ca mijloace de învăţământ moderne conduc la crearea unui mediu virtual, în care și copiii de vârstă preșcolară răspund cu receptivitate, ei se pot mişca, reușesc să asambleze un puzzle în sistem online, în funcție de tema/ proiectul tematic ce se desfășoară la grupa de copii. Cele mai utilizate la vârstele timpurii sunt puzzle-urile online, aplicația fiind  JINGSAWPLANET. Aceasta se poate utiliza în etapa I  în cadrul jocurilor si activităților liber alese, realizate pe centrele de interes, exemplu fiind la Centrul de interes: Joc de masă, unde copiii pot asambla un puzzle în sistem online, la Tabla Smart, tabletă.

De asemenea, copiii preșcolari pot realiza asocieri (număr – cifră, mijloace de transport- meserie, animale sălbatice și puii lor, animale sălbatice și hrana lor, animale domestice si puii lor, etc) pot studia  și observa diverse fenomene naturale, în cadrul activităților de Cunoaștere a mediului, cu ajutorul bee-botului, sau cu ajutorul unor aplicații digitale utilizate în cadrul unei etape din proiectarea didactică  pe care profesorul și-a planificat-o Instruirea asistată de calculator aduce  plus de valoare actului didactic la nivelul facilitării înțelegerii conținuturilor de către copii, a creșterii motivației preșcolarilor pentru învățare  favorizând  chiar și o  instruire diferențiată, o individualizare a instruirii, o coordonare mai bună a activității didactice, sprijinind activitatea colaborativă , interactivă,  centrată  pe copil.

Avantajele acestei învățări pentru preşcolari sunt multiple, un mediu de învățare mult mai antrenant, dinamic, atractiv dar care necesită suportul cadrelor didactice ce trebuie să fie formate în acest sens . În cadrul jocurilor didactice, se poate utiliza la copiii de vârsta preșcolară aplicația online  Wordwall sau Learningapps și nu doar în cadrul jocurilor didactice, ci și în alte activități obligatorii pe domenii experiențiale în anumite secvențe ale proiectării didactice cum ar fi reactualizarea cunostințelor, într-o varianta de joc, dacă facem referire la jocurile didactice, în asigurarea retenției/ feedback-ului, sau chiar în captarea atenției. Aplicația online WORDWALL – este o aplicație foarte frecvent folosită în învățământul preșcolar pentru cadrele noastre didactice, deoarece se pot crea jocuri  interactive pentru susținerea învățării, fiind posibile foarte multe variante/ opțiuni pe care profesorii noștri le pot alege în funcție de proiectul/ tema / mijlocul de realizare ales și anume în activități de cunoaștere a mediului, în activități matematice, în activitâți de educare a limbajului, etc . Ceea ce trebuie să avem în vedere noi, ca dascăli este faptul că, pentru a răspunde trebuinţelor, nevoilor actuale ale generațiilor de copii din societatea de astăzi, trebuie să avem  mereu în vedere să proiectăm şi desfăşurăm activităţi didactice, folosind jucării interactive, miniroboți, metode didactice moderne, precum instruirea asistată de calculator în procesul educațional , în majoritatea domeniilor experienţiale, dar și în cadrul activităților liber alese , ce se realizează pe centrele de interes, pe grupuri mici de copii. Din acest punct de vedere, considerăm că noi, dascalii trebuie sa ne îmbunătăţim strategiile didactice în ansamblu folosite în procesul instructiv -educativ, intrucât doar așa reușim să venim  în sprijinul copiilor  preşcolari de astazi, de a învăța într-un mod cât mai atractiv.

Jucăriile interactive, miniroboții, introducerea metodei didactice moderne instruirea asistată de calculator în procesul de predare-învățare- evaluare, reprezintă strategii didactice moderne, metode si mijloace de învăţământ moderne, atractive care introduse în activităţile educaţionale cu copiii preşcolari de la grupă, au rolul de a stimula creativitatea educabililor, iniţiativa, comunicarea didactică între profesor-copii, copii-copii, ceea ce ajută la modernizarea procesului instructiv-educativ realizat în grădinița noastră.

Schimbarea incepe cu noi, care trebuie să  încurajam inovarea în educație , toate acestea având un impact major și în ceea ce privește înlăturarea  barierelor, granițelor  pentru avea în vedere o învățare activă, interactivă specifică dimensiunii europene a educației, potrivit și schimbului valoros pe care l-am avut ca gradiniță inclusiv cu parteneri europeni..

Ne străduim zi de zi  să  implementăm și să ne îmbunătățim strategiile de predare-învățare- evaluare în procesul de învățământ la vârsta preșcolară în vederea modernizării și optimizării actului educațional. În continuare, voi exemplifica o activitate de educarea limbajului, pentru copiii din grupa mare, 5-6 ani.

Tema anuală de studiu: „Ce și cum vreau să fiu?”
Tema proiectului: „Poveștile copilăriei”
Domeniul experiențial: Limbă şi comunicare
Categoria de activitate: Educarea limbajului
Tipul activității:  Consolidarea cunoştinţelor, priceperilor si deprinderilor
Mijloc de realizare: Joc didactic
Titlul jocului: „În lumea poveștilor”
Scopul activității: Verificarea cunoștințelor copiilor despre poveștile cunoscute și aplicarea lor în diverse contexte de învățare, îmbogăţirea vocabularului cu expresii și cuvinte noi.

Obiective operaționale:

O 1:  să recunoască povestea după fragmentele citite;
O2: sa formuleze propozitii simple și dezvoltate pe baza jetonului primit;
O3 : să denumească personajele de la tabla SMART, asociind personajul cu scena din poveste
O4 : să programeze bee-bot (albinuța),  realizând deplasarea acesteia la imaginea de pe  planșa duplex,  scena din poveste potrivită cu personajul sau cu un alt element din poveste primit din plic
O5: să formuleze răspunsuri la întrebările adresate folosind roata wordwall
O6: să unească personajele ce fac parte din aceeași poveste, realizând asocierile cu ajutorul ozobotului

Sarcina didactică:  Alcătuirea de propozitii simple și dezvoltate, recunoașterea poveștilor pe baza citirii unor texte, asocierea personajelor din aceeași poveste cu ajutorul ozobotului, asocierea personajului cu scena din poveste din care face parte cu ajutorul bee-botului( albinuței), recunoașterea personajului la roata wordwall  și formularea răspunsului la întrebarea educatoarei

Regulile  jocului: Copiii sunt așezați în semicerc și la comanda educatoarei ei plimbă un săculeț cu personaje din povești din mână în mână , iar la comanda Stop , copilul la care se oprește săculețul scoate un jeton denumește imaginea și formulează o propoziție. Copiii trebuie să recunoască poveștile și după fragmentele citite de către educatoare.

Elemente de joc:   bătăi din palme, baghetă,   jetoane,  aplauze, recompense

Desfășurarea jocului:
Copiii sunt așezați în semicerc și la comanda educatoarei ei plimbă un săculeț cu personaje din povești din mână în mână , iar la comanda Stop , copilul la care se oprește săculețul scoate un jeton denumește imaginea și formulează o propoziție. Copiii trebuie să recunoască poveștile și după fragmentele citite de către educatoare. Jocul se va relua de către educatoare în aceeași manieră, atâta timp cât se va menține interesul copiilor.

Varianta 1: Copiilor le vor fi prezentate la tabla Smart personaje din povești cunoscute cu cadrul de poveste din care fac parte, solicitându-li-se să facă asocierile corespunzătoare
Varianta 2: Copiii vor fi împărțiți în 3 grupe . Un grup de copii va programa bee-bot (albinuța),  realizând deplasarea acesteia la imaginea de pe  planșa duplex,  scena din poveste potrivită cu personajul sau cu un alt element  din  poveste primit din plic. Un alt grup de copii va realiza asocierile personajelor cu cadrul de poveste corespunzător cu ajutorul ozobotului, iar al treilea grup va lucra la tabla SMART , in aplicatia wordwall, recunoscand personajele si formulând răspunsuri la întrebările adresate de către profesor .

Strategii   didactice:
Metode și procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, exerciţiul, jocul, metoda IAC (instruirea asistată de calculator)
Mijloace și material didactic:  Scrisoare de la zâna , jetoane cu personaje, bagheta fermecată, cutia surpriză, recompense, planșa duplex, bee-bot,  ozobot, fișe,  buline cu fețe zâmbitoare, Tabla Smart, laptop.

Conceperea unor activități de învăţare adecvate, care să stârnească interesul preșcolarilor noștri este o prioritate pentru noi, cadrele didactice pe viitor. În aceeași manieră se pot realiza majoritatea tipurilor/ categoriilor  de activități  din învățământul preșcolar și anume educarea limbajului , activitatea matematică, educația pentru societate, cunoașterea mediului, etc având la bază introducerea în actul didactic de predare-învățare-evaluare, instruirea asistată de calculator, cu selectarea responsabilă a resurselor pentru predare şi învăţare, inclusiv a resurselor de tehnologie digitală, a strategiilor didactice interactive şi colaborative în procesul didactic. Realizarea de activităţi de învăţare în care sunt utilizate dispozitive digitale, resurse sau strategii de informare digitală  într-un mod echilibat, moderat reprezintă  modele de succes în realizarea unor activități didactice moderne, ce răspund realității educationale actuale.

 

prof. Ioana Carina Badea

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 207 Floare Albastră (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.badea

Articole asemănătoare