Abordările integrate ale conținuturilor curriculare în proiectele eTwinning

Putem spune că proiectele eTwinning  sunt un teren propice de aplicare practică și integrată pentru informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi în cadrul unor discipline distincte cuprinse în curriculum-ului școlar.  Viața nu este împărțită pe discipline.( J. Moffett). Această realitate descrie necesitatea traversării barierelor disciplinelor, realizării unor asociații semnificative, astfel încât elevii să aibă posibilitatea de a se descoperi, de a pune probleme și, în același timp, de a se exprima, de a rezolva probleme.

Articol integral

Scrierea creativă – de la experiență la competență

Pregătirea elevilor pentru examenul de Evaluare națională presupune, printre altele, redactarea unei compuneri în care să se nareze o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-un anumit context, în limita a 150-300 de cuvinte. Oricare profesor de Limba și literatura română s-a lovit de acel punct slab al elevilor reprezentat de lipsa creativității, de greutatea cu care construiesc nu numai introducerea, ci întreg firul narativ și incapacitatea de a depăși clișeul „Într-o zi frumoasă de….”// „În vacanța de….”, ori de a nara fiecare moment al întâmplării. Deseori citim relatări parcă sacadate, deloc „coafate”, deși cerința B a subiectului al II-lea le permite corelarea întâmplării cu realitatea.

Articol integral

The Sound of English – Tips for Teaching Pronunciation in the EFL Classroom

Teaching pronunciation can be an overlooked area of language teaching. Very often experienced teachers are reluctant to tackle pronunciation issues in class. But EFL teachers should always help their students to achieve good pronunciation in order to make their own speech more comprehensible and meaningful to others. When teachers take the risk to teach pronunciation, they are often surprised to find that teaching pronunciation makes for very enjoyable classroom work.

Articol integral

Valențele formative ale utilizării filmului didactic în predare

Avântul tehnologic este o realitate de necontestat, iar școala trebuie să țină cont de acest fapt și să se adapteze noilor tehnologii. Tinerii de astăzi sunt născuți într-o eră puternic tehnologizată, astfel încât aceștia sunt dornici ca procesul instructiv educativ să utilizeze tot mai mult avantajele noilor tehnologii.

Articol integral

Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul instructiv-educativ

În procesul instructiv-educativ tehnologiile multimedia reprezintă un instrument important pentru crearea cursurilor instructive moderne, a bibliotecilor virtuale și chiar a claselor virtuale, formându-se astfel un spațiu nou, spațiul virtual instructiv. Un pas important în definirea acestui spațiu informațional de învățământ l-a reprezentat apariția pe piață a manualelor interactive, elaborate în format electronic (e-manuale), sub forma unor CD-uri sau DVD-uri educaționale.

Articol integral

Les médias et leur fonction pédagogique

Les médias (journaux, affiches, radio, télévision, Internet) par leurs composantes textuelles, sonores, audiovisuelles contribuent à la création des messages et du sens. Le développement des médias est dû à des évolutions à la fois technologiques, rédactionnelles et de diffusion. Ainsi on assiste à une diversification des sources de documents : images, sons, témoignages et à une transmission immédiate de l’information. De même, les frontières entre certains médias ont disparu.

Articol integral

Implicarea părinților în activitățile extracurriculare

Importanța unei relații bune între familie și școala, au un scop comun acela de dezvoltare globală și armonică a copiilor și, prin urmare, trebuie să fie o sarcină comună; o modalitate de a facilita realizarea acestui obiectiv principal. În zilele noastre școlile și părinții cer acest sprijin și colaborare reciprocă, dar este dificil de făcut în practică, deoarece există programe contradictorii dificil de a avea timp și, de asemenea, nu întotdeauna părinții sunt dispuși sau în caz contrar, profesorii nu sunt întotdeauna deschiși la această colaborare.

Articol integral

Rolul educaţiei financiare în formarea tinerei generaţii

Programa şcolară pentru disciplina Educaţie financiară reprezintă o ofertă curriculară centrală de disciplină opţională pentru învăţământul primar, clasele a III-a şi a IV-a, proiectată pentru un buget de timp de o oră pe săptămână.
Această disciplină opţională poate fi concepută şi din perspectivă transcurriculară la nivelul ariilor curriculare Om şi societate, Matematică si ştiinţe ale naturii.

Articol integral

Valenţele formative ale metodei „Diagrama Venn”

În învăţământul preşcolar, metoda reprezintă modalitatea prin care copilul se angajează în descoperirea adevărului, prin care îi este facilitată asimilarea de noi cunoştinţe. Pentru educatoare, metoda reprezintă calea, demersul prin care îl situează pe copil în mijlocul unei situaţii de învăţare. Cu ajutorul metodei didactice, teoria se transformă în practică şi obiectivele în cunoştinţe şi experienţe. Grădiniţa este percepută de către copii ca o căsuţă fermecată, unde totul este o poveste frumoasă, iar doamna educatoare este zâna cea bună. Aici, copilul, cu particularităţile sale de vârstă şi individuale este un personaj important, care beneficiază de maximă atenţie în scopul dezvoltării armonioase a acestuia.

Articol integral

Modalități de promovare și diseminare a „serviciilor educaționale de sprijin pentru elevii cu C.E.S. în contexul educaţiei incluzive”

Educaţia incluzivă constituie o adevărată provocare pentru şcolile de masă, cadrele didactice fiind în faţa unor noi experienţe şi practici, atât privind strategiile de lucru/planificare/evaluare cât şi privind relaţionarea cu cadrele didactice de  sprijin/itinerante- cadre didactice specializate în integrarea elevilor cu CES.

Articol integral