Arta activă: Să înțelegem arta și să ne bucurăm de ea în clasă și în afara ei

În perioada 17-22 iulie 2023, am participat la cursul de formare „Active art: understanding and enjoying art in the classroom and beyond” în Barcelona – Spania, mobilitate de formare finanțată prin Programul Erasmus+ de Uniunea Europeană, Acțiunea Cheie 1 – Educație Școlară (SCH), contract cu numărul  2022-1-RO01-KA121-SCH-000064457. Cursul abordează multidisciplinar psihologia artei, familiarizează participanții cu diferite moduri de înțelegere și predare a artelor, de dezvoltare a procesului creativ la elevi și de fructificare maximă a influenței pozitive a activităților legate de artă asupra stării de bine a individului.

Articol integral

Strategii de cоmbatere a violenței de tip bullying

Preocupările internaționale recente privind violența în societate au inclus și problematica violenței în școală, subliniindu-se faptul că școala este o parte integrantă a comunității. Cifrele disponibile la nivel internațional au determinat aprecierea fenomenului de bullying, împreună cu stilul de educație parentală, ca factor de risc fundamental pentru sănătatea mintală a copiilor și adolescenților și pentru dezvoltarea optimă a potențialului lor de învățare academică și funcționare socială. Prin dimensiune și severitatea consecințelor pe care le generează pentru sănătatea copiilor, fenomenul de bullying este abordat în numeroase țări europene ca o problemă de sănătate publică.

Articol integral

Spune NU violenței

Violența, fie ea verbală sau fizică, este din păcate tot mai des întâlnită in școli, fie din România, fie din străinătate, consecințele acesteia fiind grave. Conștientizarea gravității fenomenului violenței ar putea fi o metodă de prevenție și de combatere. Exemplele de violență sub diverse forme sunt variate, nu mă voi opri la a le descrie. In materialul meu, voi încerca să propun soluții concrete in diverse cazuri de violență frecvent întâlnite.

Articol integral

Metoda proiectelor în predarea și învățarea biologiei

Generalizând, spunem că, pentru a face progrese în orice activitate, rezultatele ar trebui evaluate astfel încât să poată fi observată atât corectitudinea măsurilor aplicate, atingerea sau depășirea scopurilor propuse la începutul activității, precum și stadiul cunoștințelor acumulate.

Articol integral

Școala și familia prin proiecte eTwinning

Platforma eTwinning este o comunitate a școlilor din Europa și a devenit parte integranta a Erasmus +Programul UE pentru Educație, formare, Tineret și Sport. Prin eTwinning, profesorii împărtășesc idei, fac schimburi de experiență, comunică și învăță unii de la alții. Este importantă și utilă pentru elevi și profesori prin cursuri, evenimente, proiecte, grupuri, forumuri, webinare.

Articol integral

Proiect Erasmus+: oportunitate de învățare pentru elevii cu CES și cadre didactice de la CSEI „Sfânta Filofteia”

Prin acest proiect Erasmus+, dorim să oferim elevilor noștri șansa la incluziune socială, la o formare de calitate într-un mediu real de lucru, șansa unei dezvoltări adecvate mediului actual, răspunzând nevoii de a îmbunătăți nivelul de pregătire a elevilor care urmează cursurile învățământului gimnazial de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfânta Filofteia”, în activități de preprofesionalizare.

Articol integral

Proiectul de mobilitate CULTURE: Antreprenoriat cultural pentru tinerii imigranți

Abstract: The ERASMUS+Programme is gaining more and more popularity every year and no wonder, the most famous of the many international learning programs that  offers  teachers, youth workers,  students from all over Europe huge opportunities to develop professionally, but also  the chance to experience real life in a foreign country.Such experience was the ERASMUS+ Key Action 1 project: Learning Mobility of Individuals – Erasmus+, Training of Trainers on Cultural Entrepreneurship, Bilbao, Spain.

Articol integral

Colaborarea cu familia – mijloc de promovare a imaginii școlii

„Prezența părinților poate transforma cultura școlii” (S.L. Lightfoot). Educația trebuie să se manifeste permanent ca o acțiune coerentă și unitară a școlii și a familiei. Cei doi factori importanți de modelare a personalității umane trebuie să interacționeze ca un tot unitar, sub forma unui sistem bine închegat, pentru atingerea țelului comun: educarea copilului.

Articol integral

Dezvoltarea creativității elevilor

Creativitatea este definită ca fiind disponibilitatea generală a personalităţii orientată către nou, ce cuprinde o multitudine de procese, stări şi capacităţi care contribuie la realizarea unor produse noi şi valoroase pentru individ şi societateşi care presupune procesul de elaborare a unor noi soluţii prin generarea de noi combinaţii şi restructurări a câmpului informaţional. Sub aspectul desfăşurării sale, creativitatea a fost caracterizată ca un proces prin care omul resimte lacunele sau dezechilibrul posibil în anumite sisteme de date, în anumite zone ale experienţei umane şi pe care le depăşeşte prin capacitatea de a formula idei şi ipoteze noi, de a le verifica şi retesta, de a percepe şi exprima, în forme originale relaţii noi şi neaşteptate sau de a ordona în sisteme unice, perfecţionate, datele ce aparent nu sunt direct legate între ele.

Articol integral

Influența exemplului profesorului în pedagogia dansului

Profesorul sau pedagogul reprezintă primul model în contextul studiului și al educației pe care îl primește un elev. Acest prim impact al elevului cu profesorul va marca întreaga experiență de învățare a unui copil și va determina abordarea pe care acesta din urmă o va avea referitor la studiu. Impactului pe care îl are profesorul asupra elevului i se mai adaugă și capacitățile psiho-emoționale ale elevului, mediul în care se dezvoltă și tipul de personalitate. În pedagogia dansului, profesorul reprezintă de cele mai multe ori atât pedagogul care oferă informația elevului, dar și modelul, atât vizual cât și de referință, spre care tinde să ajungă elevul.

Articol integral