Compétences interculturelles – formation et développement

Le développement de la compétence interculturelle se fait par le dialogue interculturel, on doit initier en classe des dialogues sur des thèmes différents avec chaque élève, les impliquer en divers projets à caractère créatif. L’éducation interculturelle est une éducation au dialogue. Par l’éducation interculturelle on vise à former des élèves capables d’apprécier les diverses cultures à favoriser la découverte des similitudes et l’acceptation des différences et à valoriser les attitudes positives. La tâche n’est pas facile, puisqu’il s’agit de susciter l’ouverture aux autres cultures tout en développant sa propre identité.

Articol integral

Contribuția educației financiare în formarea competențelor elevilor, în prevenirea abandonului și absenteismului școlar. Exemple de bune practici

Absenteismul este un fenomen social îngrijorător de frecvent în ultimii ani, în special în mediile  defavorizate socio-economic. Absenteismul și abandonul școlar provin în primul rând din insatisfacțiile personale ale elevului în legătură cu activitatea școlară, cu stilul pedagogic al profesorilor, insatisfacții care, combinate cu un mediu familial indiferent, împing elevul la această conduită.
Şcoala mea se află în mediul rural. În fiecare an ne confruntăm cu absenteism și abandon școlar din partea elevilor, fenomene ce scapă uneori de sub controlul instituției de învățământ, copiii renunțând la a mai veni la școală și alegând sa rămână acasă, sa își ajute părinții la treburile casnice sau chiar devenind forță de muncă exploatata pe nedrept. În acest mod, parcursul lor natural de dezvoltare este întrerupt și sunt obligați la o maturizare precoce, incompletă.

Articol integral

Rolul și importanța programului distractiv în viața copiilor

În programul zilnic al grădiniței sunt cuprinse forme speciale de activitate care au drept scop  destinderea copiilor, crearea bunei dispoziții sau trecerea  de la o activitate la alta. Aceste activități cu scop de recreere  şi înveselire  sunt denumite în mod generic program distractiv. Programul distractiv, sub orice formă ar fi  organizat, are un efect imediat şi pozitiv asupra copiilor.

Articol integral

Conținutul și sarcinile jocurilor hazlii și ale programului distractiv

Jocurile distractive sunt menite  să prilejuiască din plin copiilor momente de voioșie şi de destindere. Pentru preșcolari, conținutul lor îl pot forma: diferite mișcări sau acțiuni  care cuprind în sine elemente distractive sau le alternează (avem în acest sens jocul foarte cunoscut „Ne jucăm”, care solicita copiilor  mișcări  plăcute și  vioae  ale degetelor mâinii, trunchiului), diferite versuri  sau cântece, asociate sau nu cu mișcări şi care indică acțiuni sau rezolvări cu caracter  distractiv (de pildă jocul „Deschide urechea bine”, precedat de un cântec  care indică sarcina identificării celui care este strigat pe nume); probleme  amuzante de diverse tipuri (să se recunoască un portret sau un obiect după câteva detalii date, să găsească un obiect ascuns, să se aleagă un cuvânt  dintr-un şir de cuvinte date etc.), probleme care presupun fie perspicacitatea, fie promptitudinea, fie agilitatea etc. La astfel de jocuri pot intervenii şi penalizări  hazlii pentru cei  care nu rezolvă corect  problema ceruta.

Articol integral

Citirea – lectura

Într-o lume în care oamenii nu mai citesc decât marca mașinii sau a telefonului, firma producătoare de îmbrăcăminte/ încălțăminte sau numele clubului în care petrec, mă văd deseori învinsă în încercarea mea de a-i îndruma pe copii spre lectură.
Ce îi mai interesează pe copiii de astăzi?, Cât de important este să-i citească pe clasici?, E mai important să le facă plăcere cartea pe care o citesc sau trebuie să aibă un autor consacrat? Ce relevanță au exercițiile de vocabular, de gramatică în înțelegerea textului – de la orice materie; în generalizare, în sinteză, în extragerea ideilor principale, în conexiunea de idei?

Articol integral

Advantages of Mentorship in Online Classes

The definition of mentorship is complex and  difficult to understand for most people and even teachers who used classical teaching methods before the pandemics. It is an activity teachers learn about in university, but the reality is that mentorship in online classes is a lot different  than practising it in face to face classes. It almost seems  an unapproachable concept but teachers are flexible and know how to turn this theoretical concept into practice.

Articol integral

Teaching through Games – proiect eTwinning

Proiectul „Teaching through Games” stabilește o legătură între profesorul creativ și elevul care învață prin creația și jocul profesorului, deoarece în spatele unui elev inteligent se află un profesor creativ. Prin asocierea învățării cu jocul, ne propunem atât să ne atingem obiectivele acestui proiect, cât și să dezvoltăm  unele abilități de bază ale elevilor: învățarea unei limbi străine, abilități de comunicare într-o limba străină, să dezvoltăm abilități TIC, abilități sociale, de lucru în echipă, leadership etc Pe măsură ce întreaga lume se confruntă cu pandemia, vom profita de lumea digitală ca să ne dezvoltăm cunoștințele prin joc.

Articol integral

Class Trip – excursia virtuală la limba engleză

Omul este ființă socială. Relaționarea cu ceilalți se formează și se dezvoltă încă din fragedă copilărie din interacțiunea cu membrii familiei, prin educație informală, și mai apoi, în sistemul educațional, prin educație formală sau non-formală.  În funcție de stimulii externi și de mediul social în care trăiește, copilul se formează ca viitor adult, modelându-și comportamentul ca urmare a relațiilor sociale pe care le stabilește cu ceilalți. Astfel, se creează și se transformă neîncetat pe sine.

Articol integral

Educatorul informal vs. educatorul formal

După cum spunea Bennet, prin teoria sa asupra stilurilor de predare, e bine ca un educator/ învățător să experimenteze ambele stiluri de predare, formal și informal, dar din practica educațională se constată că fiecare se situează preponderent pe un stil de predare. Din descrierea acestuia constat că stilul personal este cel informal, deoarece adesea pun accentul pe comunicarea dintre copii, încerc să stabilesc un echilibru între ceea ce emit în termeni de predare și ceea ce receptez din partea copiilor, ca forma de răspuns.

Articol integral