Quo vadis, Uniunea Europeană? (Proiect)

Mai are Uniunea Europeană şanse? Este o întrebare pe care locuitorii acestui continent (şi nu numai ei) şi-o pun din ce în ce mai des în ultimul timp. De aceea, tema proiectului este de deosebit interes şi de mare actualitate. Ţara noastră este membră a Uniunii Europene, evoluţia acestui organism influenţează în mod evident progresul societăţii româneşti şi legăturile României cu celelalte ţări europene.
De mai mult de 60 de ani, Uniunea Europeană garantează  oamenilor din statele membre bunăstare, stabilitate politică și conviețuire pașnică. Conflictele dintre țările UE sunt abordate după niște proceduri unanim acceptate. UE este un proiect unic în istorie.

Articol integral

Abordarea STEM, o provocare pentru sistemul educațional românesc (Experiența unei mobilități Erasmus+)

„Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline”, spunea Jean Moffet.
În perioada 21-25 octombrie 2019, am participat la cursul de formare Innovative Math and Science Applications at Schools (Stem), desfășurat la Barcelona. Acest curs face parte din proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare Erasmus+, Acțiunea Cheie 1, intitulat “Education for All in a European School”, proiect derulat de Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” din Târgoviște, în perioada 03.09.2018-02.07.2020.

Articol integral

Colaborarea grădiniță-familie

Activitatea educativă ce se realizează ȋn grădiniţă nu poate fi separată, izolată de alte influenţe educative ce se exercită asupra copilului şi, mai ales, nu poate face abstracţie de toate acestea. Educaţia trebuie să se manifeste ȋn permanenţă ca o acţiune unitară, iar ȋmplinirea acestui deziderat urmează să stea ȋn mod expres ȋn atenţia personalului didactic calificat. Este necesar să remarcăm trăsăturile definitorii ale mediului preşcolar ca mediu educative, prin comparaţie cu celelalte două medii educaţionale cu care se află ȋn strânsă legătură: familia şi şcoala.

Articol integral

Strategii de integrare a copiilor cu CES

Educația integrată se referă la integrarea  elevilor cu CES în învățământul de masă, pentru a le oferi acestora un climat favorabil unei dezvoltării armonioase și  echilibrate. De asemenea, educația integrată a copiilor cu CES urmărește o cât mai mare apropiere a acestor copii de cei normali prin  dezvoltarea capacităților fizice și psihice, prin   implementarea unor programe cu caracter recuperator, dar și stimularea potențialului restant care să permită dezvoltarea compensatorie a unor funcții care  să suplinească pe cele absente sau insuficient dezvoltate. De aceea, este necesar a se crea climatul afectiv propice în vederea formării motivației pentru activitate în general și pentru învățare în special.

Articol integral

Educația timpurie – perspective

Este normal ca în contextul secolului XXI să acordăm atenție tuturor aspectelor educației, indiferent dacă ne raportăm la calitatea educației, la noile sau vechile tipuri de educații, la calitatea experiențelor de educație, interacțiuni, modele comportamentale, etc.
Cercetările în domeniu demonstrează că între școală și modelarea comportamentului există conexiuni ce nu pot fi neglijate sau negate. Încă de mici, de la grădiniță, preșcolarii sunt modelați, sunt influențați pozitiv, educatorii lucrează pentru integrarea lor în colectiv, un bun exercițiu ce creează bazele viitoarei integrări în societate. În cadrul grădiniței, dar și mai târziu in cadrul ciclului primar, fiecare copil își descoperă treptat propria identitate și autonomie, dezvoltându-și o imagine de sine ce va fi reflectată asupra comportamentului său pe parcursul întregii vieți.

Articol integral

Inclusive Education – curs structurat de formare prin programul Erasmus+ KA101

Școala Gimnazială „Buică Ionescu” din Glodeni, județul Dâmbovița, implementează în perioada 01.08.2019 -31.07.2021 proiectul de mobilitate în domeniul educației școlare, KA101  „Educație incluzivă – educație pentru viitor”. Proiectul, în valoare de 20765 euro,  este finanțat de Comisia Europeană, în cadrul Programului Erasmus+, acțiunea cheie 1 și are ca scop dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul educației incluzive.

Articol integral

L’importance de la chanson dans l’apprentissage de la langue française

Apprendre une langue c’est aborder une autre manière de voir le monde, découvrir un univers culturel et linguistique différent de sa culture d’origine. La perception des autres, la compréhension, les repères personnels sont remis en question par ce projet. Réduire l’apprentissage de la langue à l’assimilation de vocabulaire, de structures de phrases, de règles grammaticales et d’un contenu de civilisation préétabli, équivaut à enseigner… une langue morte. Il n’y a pas d’évidence. Pourquoi apprendre une langue, d’autres langues? Pourquoi apprendre le français?

Articol integral

Integration pedagogique des TICE dans l’apprentissage des pronoms

On a constaté, dans l’expérience professionnelle que les élèves aiment plus la classe de langue, ils deviennent plus motivés si les activités grammaticales ou lexicales et les tâches dans lesquelles ils sont impliqués sollicitent leur créativité et leur imagination, sont plus attrayantes, plus rythmiques, s’ils sont presque tous entraînés à faire quelque chose en langue étrangère. Leur passivité disparaît si le professeur leur montre quelque chose d’intéressant, de captivant, quelque chose qui puisse attirer leur attention immédiatement.

Articol integral