Étude sur l’élaboration du test d’évaluation sommative intégrant la taxonomie de Bloom, la table de spécification et la typologie des items

L’évaluation représente la dernière et en même temps la première étape de toute activité d’enseignement/ apprentissage. C’est un risque que l’enseignant doit courir et quelquefois un mal nécessaire en vue de régler et optimiser les activités éducationnelles.
Notre hypothèse de travail est la suivante: si l’enseignant construit la démarche d’évaluation selon un algorithme qui intègre la table de spécification, la typologie des items et la taxonomie de Bloom (la trilogie de V. et G. de Landsheere), celui-ci pourrait mesurer le plus objectivement possible le progrès enregistré par chaque apprenant et le taux de savoirs et de savoir-faire communicatifs qui mènent à l’autonomie linguistique.

Articol integral

Rolul cadrului didactic în calitatea educației

Învățământul tradițional a început să piardă teren în fața noilor tehnologii informatice, deși, nu va putea înlocui dialogul direct dintre profesori și elevi, dialog prin care se creează un cadru optim pentru modelarea personalității, menținerea spiritului de competiție, suportului psihologic reciproc.

Articol integral

Învățarea motorie

Deprinderile motorii sunt extrem de importante, mai ales în cadrul ciclului preșcolar și primar, ele fiind cuprinse în numeroase activități practice incluse la clasă.
Componenta motorie presupune, de exemplu, mânuirea unor unelte, culegerea apoi de informații vizuale și practice (cu privirea la suprafețele prelucrate, la materialele utilizate, la tehnici, etc.). Componenta informațională presupune culegerea de informații ce vizează semnalele proprioceptive ale elevului.

Articol integral

Valorificarea toponimiei locale în predarea şi însuşirea lexicului la clasele I-IV

Cuvântul se dovedeşte şi din punctul de vedere al cultivării limbii unitatea de bază a limbii. Cele mai numeroase şi mai supărătoare greşeli (sau nereuşite) de limbă se înregistrează în domeniul lexicului. Ele apar chiar în vorbirea şi scrisul unor oameni cu pretenţii de cultură. Cauza principală rezidă în insuficienta preocupare, la nivel social (în şcoală sau în afara ei), şi individual pentru învăţarea lexicală, în condiţiile în care vocabularul, aflându-se într-un continuu proces de schimbare, poate fi mai greu normat.

Articol integral

Jocul didactic și eficiența învățării

În activitatea de zi cu zi a copilului, jocul ocupă evident locul preferat. Dar jucându-se, el își satisface nevoia de activități, de a acționa cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri și situații care îl apropie de realitățile înconjurătoare.
Istoria jocului infantil este istoria personalității care se dezvoltă și a voinței care se formează treptat.

Articol integral

Ghid de lectură: Pescărușul Jonathan Livingston, de Richard Bach

Implicarea elevului în actul lecturii presupune activarea unor structuri cognitive şi afective complexe, precum şi desfăşurarea unor procese de mare diversitate. Procesele lecturii se pot înscrie în trei paliere: nivelul înţelegerii şi comprehensiunii textului; nivelul analizei de text-cu strategii care urmăresc să evidenţieze modul în care textul spune sau povesteşte şi nivelul interpretării textului, în care strategiile sunt focalizate asupra semnificaţiilor textului. Am ales spre exemplificare un text literar abordat într-un atelier de lectură – Pescăruşul Jonathan Livingston, de Richard Bach, o poveste despre curaj, adevăr și iubire, o poveste pentru cei care îşi ascultă inima şi nu trăiesc numai după reguli, pentru cei pentru care efortul desăvârşirii înseamnă o răsplată.

Articol integral

Using Literary Quotes during ESL Classes

Literary quotations, if properly selected and introduced, can become valuable jump-off points for conversation in the English classroom. However, when using literary quotations, it is essentially important for the students to understand the circumstances in which the words were ”spoken” as we all know that out-of-context statements can be misinterpreted or misunderstood. Moreover, it is better for a teacher to know when to stop teaching as sometimes, the beauty of an affirmation can be spoiled with too much literary analysis and too many explanations.

Articol integral

Importanța cercului de lectură în stimularea lecturii la vârsta adolescenței (Studiu)

Provocarea acestui demers didactic a apărut din „nevoia” mea ca profesoară de limba română la un liceu tehnologic din Buzău de a nu mă da bătută în faţa viziunii fataliste a inapetenţei pentru lectură a tinerilor: Este unanim recunoscut faptul că, prin lectură, se urmăreşte formarea unor competenţe şi abilităţi bazate pe mai multe tipuri de practici: lectura de informare, lectura de plăcere, lectura instituţionalizată etc. Se doreşte, aşadar, atât formarea unui lector competent, cât şi a unui cititor propriu-zis, înzestrat cu un ritm propriu de lectură, dar un cititor activ pe tot parcursul vieţii sale. Consider că există o falsă concurenţă între carte, pe de o parte şi calculator/ internet, pe de altă parte. Credinţa mea sinceră este că lectura poate câștiga teren, doar dacă profesorul găseşte strategia adecvată şi puntea de comunicare cu elevul.

Articol integral

Motivarea elevilor în studiul matematicii

Modernizarea pedagogiei învățământului matematic, permite conturarea gândirii logice a elevilor încă din primele clase, presupune organizarea și desfășurarea acesteia într-o manieră nouă. Astfel se urmӑreşte creşterea eficienței învățământului.
Motivaţia desemneazӑ ansamblul factorilor care declanşeazӑ activitatea omului, o orienteazӑ cӑtre anumite scopuri şi o susţine energic. Motivaţia cuprinde totalitatea elementelor stimulative interne atât a trebuinţelor, impulsurilor de ordin fiziologic, cât şi a unor formaţiuni mai complexe dobândite în cursul vieţii.

Articol integral