Prevenirea şi combaterea violenţei şcolare

Expunerea copiilor la violenţa în și în jurul școlilor ar trebui să fie o preocupare crescândă. Provocările  recente precum agresiunea școală și producerea a tot mai multe evenimente de  hărțuire (bullying) pe internet au condus la inițiative prioritare care vizează violenţa  și prevenirea violenței.

Articol integral

Peer Assessment and Self Assessment in Writing Activities

Peer assessment is very important because students accept criticism from the other colleagues more easily than from the teacher. The language that students should use when they correct each other should be the one they use naturally. When students do not understand something, they feel more comfortable if they interrupt a peer rather than a teacher.

Articol integral

Educația parentală – sprijin pentru părinți, în beneficiul elevilor

Educația parentală urmărește să transmită părinților, prin intermediul temelor abordate de învățătorul clasei la care aceștia participă, cunoștințe și informații în scopul dezvoltării abilităților și competențelor parentale pentru a oferi șanse egale tuturor copiilor, dându-le oportunitatea de a deveni cetățeni europeni respectați.

Articol integral

Stresul părinților și starea de bine a copiilor

Nimicurile cotidiene, emoțiile inhibate, ambianța sufocantă de la serviciu, competițiile feroce, realitațiile de zi cu zi, eșecul școlar al copiilor, toate acestea si multe altele ne fac să ne trezim într-o zi că ne simtim rău, foarte rău. Stresul este polimorf și își pune amprenta peste viața noastră.
Cine ne face viața grea? Cum se răsfrânge starea noastră de stres asupra celorlalți? Stresul părinților poate fi contagios pentru copii?

Articol integral

Să învățăm despre pădure! Proiectul integrării în marea familie europeană

Percepția noastră despre frumos depinde de experiența individuală, de cultura, de gusturi. Se poate oare să  rămâi impasibil la vederea un răsărit sau apus de soare? Se poate ca măreția și imensitatea mării, a poieni înflorite, cântecul minunat a păsărilor sau susurul izvoarelor să nu te emoționeze plăcut indiferent de vârsta la care  privești aceste frumuseți?  Aceste frumuseți  au impresionat atât de mult oamenii de-a lungul întregii istorii a umanității încât mulți și-au dorit a le imortaliza  prin pictură, muzică, arhitectură,  literatură și chiar în modă. Există oare un simț estetic nativ la noi oamenii, sau ultimii ani parcă ar încerca să demonstreze altceva?

Articol integral

Optimizarea practicii pedagogice din perspectiva profesorului mentor

Fiecare dintre noi am avut la un moment dat în viață un mentor, un model pe care l-am admirat și am încercat să îl imităm un proverb chiar spune că „imitația este cea mai sinceră formă de admiraţie”.  În opinia mea, există două sisteme: unul format dintr-un discipol şi mai mulți mentori versus un sistem în care eu sunt propriul meu mentor.

Articol integral

StoryJumper – a Valuable Tool for Students

Overview of the activity: 6th graders studied a unit in their ESL book called Once upon a time… As you might expect, the unit dealt with fairy tales, their features (characters, challenges, motivation, setting, obstacles, climax, closing), and after reading and analyzing seven classical fairy tales I asked my students to create their own story. To do this, I created a free account on storyjumper.com/main/help, I picked a password and I created a Classroom Edition where the students were supposed to post and share their stories between the classroom and home.

Articol integral

Culture as the Fifth Skill

The concept of culture refers to a group’s shared beliefs, customs, and behavior. A school’ s culture includes the obvious elements of schedules, curriculum, demographics, and policies, as well as the social interactions that occur within those structures and give a school its look and feel as “friendly,” “elite,” “competitive,” “inclusive,” and so on.

Articol integral