Managementul clasei cu elevi integrați – o provocare actuală în învățământul primar

Întregul concept de management al clasei presupune întreaga coordonare a procesului instructiv-educativ, de către învățător. Managemenul presupune o sferă largă de activități de coordonare, supraveghere, organizare, desfășurare, control, echilibrare, comunicare, administrare etc.

Articol integral

Imaginație și creativitate la școlarii mici

Ne oprim mirați în fața unui obiect, a unui fenomen, a unei fotografii, opere de artă și ne mirăm cum de a putut cineva să creeze așa ceva. Și nu doar în cazul artei, ci și atunci când e vorba de o idee de afacere, de lectura unui roman sau poezii, de o construcție sau o mașinărie.. Suntem mirați de rezultatul imaginației unui om, de creativitatea celui care a dat naștere unui obiect, pornind de la o idee. O idee genială, o idee pe care nu a mai avut-o altcineva, uneori o idee banală, ceea ce duce imediat la mirarea: cum de nu m-am gândit și eu la asta?

Articol integral

Stimularea prin jocuri didactice a creativității elevilor

Ținând cont de complexitatea fenomenului creativității, Al. Roșca arată că e greu de formulat o definiție a creativității care să fie unanim recunoscută. Creativitatea reprezintă un complex de aptitudini și însușiri psihice care în condiții favorabile generează produse noi și valoroase pentru societate sau pentru individ. Toți oamenii au un anumit nivel de creativitate. Cei mai mulți au un nivel de creativitate la nivel mediu.

Articol integral

Abordarea educației din perspectiva drepturilor omului

Școala este un mediu care trebuie să-i pregătească astăzi pe adulții de mâine. Dacă ea o să eșueze în misiunea ei, dacă cadrele didactice nu o să fie ajutate/îndrumate să obțină ceea ce este mai bun de la elevi, vom accede la o societate în care regulile nu mai sunt respectate, o societate agresivă și arbitrară.

Articol integral

Integrarea elevilor cu CES în colectivul clasei

Integrarea elevilor cu CES în învățământul de masă a venit în sprijinul acestora pentru o mai bună integrare socială a acestora și pentru o recuperare mai eficientă.
Eficiența integrării elevilor cu CES depinde în mare parte de pregătirea profesională și de capacitatea învățătorului de a gestiona situațiile de criză ale copiilor și de a facilita  acceptarea lor în colectivul clasei.  Prin adaptarea curriculară și proiectarea didactică, cadrul didactic trebuie să aibă în vedere capacitățile de înțelegere ale elevilor cu CES, interesele acestora, să găsească permanent metode de motivare a învățării lor, pe parcursul fiecărei ore din timpul programului școlar.

Articol integral

Managementul furiei la școlarii mici

O parte foarte importanta din dezvoltarea emoțională și socială a unui copil o constituie învățarea identificării și recunoașterii propriilor emoții, iar furia este una dintre emoțiile cu care se vor confruntă cel puțin o data în viață. Adesea, manifestările furiei sunt percepute ca fiind dăunătoare mediului social, copiii atrăgând o atenție dezaprobatoare din partea celor din jur. Nu de puține ori, un feedback negativ îi determină pe copii să devină confuzi raportându-se la experiențele lor emoționale și sunt nesiguri în legătură cu ceea ce li se întâmplă, intensificându-se, astfel, furia resimțită.

Articol integral

Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin folosirea metodelor activ-participative în învățământul primar (Studiu)

Desfăşurarea firească a procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute în cadrul acestuia depind în mare măsură şi de metodele utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe se poate realiza mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.

Articol integral

La compétence d’expression orale – généralités

Le besoin social de l’individu de communiquer et de transmettre de messages s’explique par le désir d’avoir des échanges d’idées, d’informations, d’expériences et de nouvelles. La communication devient ainsi un acte de grande importance et fait que l’acquisition d’autres langues devienne une nécessité absolue à notre époque.

Articol integral

Mafiile din învățământ

Reforma sistemului de învățământ este obligatorie dacă se dorește ca elevii și studenții să fie pregătiți pentru viitor și nu pentru trecut. Schimbările sociale determinate de revoluția științifică și tehnologică, denumită generic Industrializare 4.0, vor fi enorme. Ca atare, lucrurile care trebuie modificate sau îmbunătățite vor viza toate aspectele sistemului educațional.

Articol integral