Strategii didactice

Modul în care învățătorul sau profesorul reușește să aleagă, să combine și să organizeze, într-o ordine cronologică, ansamblul de metode materiale și mijloace, în vederea atingerii anumitor obiective, definește ceea ce se cheamă strategia didactică.

Articol integral

Modalități practice privind utilizarea calculatorului în predare-învățare la ciclul primar

În gândirea multor pedagogi, sociologi și oameni de cultură generalizarea utilizării tehnicilor moderne capătă un sens revoluționar, ca una din primele înnoiri ale practicii educaționale însăși R. Maheu remarca în acest sens că este „din ce în ce mai evident că problemele extinderii educației sunt practic insolubile fără o adevărată revoluție în însăși tehnologia educației… fără introducerea unor tehnici și metode noi care să sporească eficacitatea mijloacelor folosite și în special randamentul profesorilor”.

Articol integral

Evaluarea în procesul instructiv-educativ

Evaluarea este o dimensiune foarte importantă a procesului de învățământ, întrucât furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia, în ansamblul său, cât și a unor componente ale sale – mijloace, metode, forme de organizare, conținut, caracteristicile agenților implicați în desfășurarea lui etc.

Articol integral

Rolul proiectelor finanțate prin fonduri europene în sistemul educațional

Proiectele de modernizare finanțate prin fonduri europene nerambursabile, sunt imperios necesare în educație, deoarece omenirea este într-o continuă dezvoltare, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul cu zilele de azi, tehnologia fiind tot mai avansată, cererea pe piața muncii tot mai pretențioasă.

Articol integral

Apa, element constant al creației eminesciene (Studiu)

Creator pentru care poezia nu a reprezentat un exerciţiu exterior, ci un mod profund de existenţă, Mihai Eminescu a lăsat posterităţii o operă diversă, care cuprinde poezie, teatru, publicistică şi traduceri. Concepţia estetică a lui Eminescu s-a articulat pe două componente: una naţională, bazată pe retorica romantică, specifică scriitorilor de la 1848; cealaltă de sorginte cultural – europeană, inspirată din filozofia idealist kantiană şi schopenhaueriană. Lirica eminesciană are la bază mai multe teme şi motive de largă inspiraţie istorică, filozofică şi socială. Unul dintre motivele poetice intens exploatate de Eminescu şi cu sensuri profunde este cel al apei, al neptunismului. Imaginea elementului acvatic îşi are, probabil, rădăcini în lumea copilăriei de la Ipoteşti.

Articol integral

Corecturi administrate lecției

În Didactica modernă, cercetătorii din educaţie au ajuns la concluzia că lecţiei i se pot administra corecturi în ceea ce priveşte modernizarea, obiectiv prioritar pentru actualul stadiu de dezvoltare a învățământului.

Articol integral

L’actualité des idées pédagogiques de la Renaissance

Comme tout phénomène social, l’éducation est implicitement de nature historique; elle évolue d’une étape à l’autre en fonction des transformations qui s’opèrent au sein de la société. Chaque système social a créé un modèle d’éducation en fonction du stade de développement atteint.

Articol integral

Teaching Writing through Technology

The writeboard is a modern tool that can be used in a collaborative way in order to edit texts (stories, articles, essays, ads). It can be fully integrated in the activities that happen in the classroom or can be used by itself in a productive way. It has three main features: the text can be shared among the group, the text can be edited and the versions can be compared by the user.

Articol integral

L’approche comportementale dans l’enseignement du FLE

Quand on parle des langues étrangères, le Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECRL) nous permet de décrire, de comparer et de comprendre les systèmes d’apprentissages d’une langue étrangère. Le CECRL décrit ce que les individus en situation d’apprentissage d’une langue étrangère doivent acquérir et les dispositifs d’enseignement proposés ; ce Cadre privilégie une entrée par les compétences.
On sait que la compétence est un terme devenu très fréquent dans le vocabulaire courant du monde du travail. Dans le dernier temps, des nombreuses approches permettent de donner un sens au concept de compétence au niveau théorique.

Articol integral

Legătura şcoală – familie (Studiu)

Şcoala este „acel loc unde ne putem asigura prin însuşirea ştiinţelor, fericirea pământească”, după cum spune Mircea Traian Biju în „Mic dicţionar al spiritului uman”. Tot el spune că familia este „o formă de guvernământ în care se comandă şi în care se ascultă”. Am definit două entităţi a căror existenţă se află într-o determinare reciprocă: familia dă şcolii copiii ca aceasta să poată exista, iar şcoala asigură însuşirea ştiinţelor, pregătindu-i pe copii pentru viaţă.

Articol integral