Deprinderile muzicale ritmice în procesul educației muzicale preșcolare

Munca depusă pentru formarea de priceperi şi deprinderi muzicale este invers proporţională cu nivelul aptitudinilor muzicale ale copilului, cu menţiunea că progresul în acest sens este sprijinit şi de capacităţile intelectuale ale subiectului.
Afirmaţia unora că „nu pot cânta că nu au voce şi auz” este lipsită de temei pentru că voce şi auz au, dar nu s-au deprins să le folosească corect şi în cânt, deci ar trebui să spună că nu pot cânta pentru că nu au fost învăţaţi să cânte.

Articol integral

Obiective și valențe ale educației muzicale în ciclul preșcolar

Viaţa cotidiană stă, în mare măsură, sub zodia esteticului. Contactul cu opera de artă, design-ul vestimentar sau al bunurilor de consum, arhitectura sau spaţiul ambiental, o parte din activităţile noastre diurne, participarea la ceremoniile cele mai diverse impun o pregătire atentă pentru a recepta valorile estetice. Chiar şi educaţia presupune un registru estetic.

Articol integral

Puzzle – Suflet de copil

…..14 septembrie 2015, o zi de toamnă plăcută, deschiderea noului an şcolar. Emoţii, curiozitate, frică, toate aceste sentimente îmi hrăneau trupul, în aceea dimineaţa răcoroasă de toamnă. Ajunsă în faţa şcolii, sentimentele se intensificau, datorită faptului că, deschiderea Noului An Școlar, se prelungea de la un minut la altul, cu discursul directorului, prezentarea personalului didactic, dar în mintea mea se zbătea un singur lucru: Care sunt elevii mei?!

Articol integral

Erori frecvente ale elevilor. Dezacordurile

Greşelile de limbă au constituit întotdeauna o marcă a unui insuficient grad de instrucţie. Nivelul cultural tot mai ridicat al concetăţenilor noştri, interesul lor tot mai mare pentru limbă, indiferent de profesie, pun într-o situaţie şi mai dificilă pe cei care stăpânesc cu aproximaţie acest procedeu sintactic

Articol integral

Protecția mediului – între drepturi și responsabilități

Mediul este format din cadrul natural în care trăim şi spaţiile construite de către oameni dar, în sens mai larg, mediul se referă la oameni şi relaţiile dintre aceştia. Cu toţii avem dreptul la un mediu curat care influenţează implicit evoluţia firească a societăţii. Viaţa însăşi este strâns legată de condiţiile de mediu.

Articol integral

Pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în disciplina Geografie (Studiu de caz)

Geografia este una dintre cele mai vechi discipline didactice din învățământ, care, împreună cu istoria şi limba română, au constituit trilogia şcolară, au demonstrat permanenţa culturală. Ca disciplină didactică, la toate nivelurile de educaţie, aceasta face parte integrantă din procesul general instructiv-educativ al cărui scop este cunoaşterea tuturor caracteristicilor Terrei, începând cu natura, apoi populaţia şi aşezările umane, activitatea socială şi economică, toate acestea în strânsă relaţie cauzală, omul fiind dependent de cadrul natural care-i oferă toate condiţiile de viaţă.
Procesul instructiv-educativ, privit prin prisma Geografiei, trebuie să aibă la bază în primul rând cunoaşterea obiectivă a realităţilor înconjurătoare, locale, care se realizează regional, la diferite scări taxonomice.

Articol integral

Introspection par rapport à mon projet professionnel: Comment rédiger un CV projectif – canevas

« La langue du métier d’être enfant en langue étrangère » – Le CV projectif – commentaires après évaluation formative…
Dans dix ans, à horizon 2028, si tout va bien, le domaine qui m’intéressera sera le FLE enseigné à un public d’enfants. J’aimerais donc enseigner le français précoce. Ce domaine, extrêmement vivace de mon point de vue, fait référence à l’enseignement du français à un jeune âge qui permettra aux jeunes enfants de jeter les bases pour un enseignement ultérieur des langues mais aussi pour faire connaitre d’autres cultures, sensibiliser les enfants à l’Autre. Généralement, un domaine peut être défini par son public, par les préoccupations de ce public et par la méthodologie didactique choisie.

Articol integral

Documents et activités de classe

La question à laquelle nous tâcherons de répondre à présent, c`est la suivante: Quels sont les aspects du renouveau apporté par l`AC dans les documents et les activités de classe? Un point de départ consisterait à rappeler que les MAV se limitaient à faciliter l`accès à la réalité par une communication simplifiée: la présenattion et la compréhension d`un texte fabriqué (surtout d`un dialogue modéle où le cadre restait toujours artificiel et d`une séquence d`images syncronisées) connaissaient artificiel et d`une séquence d`images syncronisées) connaissaient une grande vogue. Les positions sur la situation de type AC ouvrent de nouvelles perspectives, visant comme nous venons de le montrer la participation et l`implication de l`élève comme partenaire.

Articol integral

Principiul însușirii temeinice

Principiul însușirii temeinice denumit și principiu durabilității performanțelor  exprimă cerința ca rezultatele să fie consistente, ceea ce reclamă  o calitate superioară a achizițiilor, profunzime și funcționalitate. Exigențe de asemenea au devenit imperative în măsura în care s-a observat că elevii au cunoștințe incomplete,că rămân la suprafața fenomenelor și proceselor neputându-le explica, confundă noțiunile și nu pot utiliza concret cea ce au învățat teoretic.

Articol integral

Strategii didactice cu aplicabilitate în domeniul ritmicii muzicale – etapa prenotaţiei (Partea a II-a)

EXERCIŢIUL  constituie o modalitate de efectuare a unor operaţii şi acţiuni mintale sau motrice, în chip conştient şi repetat, în vederea achiziţionării sau consolidării unor cunoştinţe şi abilităţi. Exerciţiul presupune o suită de acţiuni ce se reiau relativ identic şi care determină apariţia unor componente acţionale automatizate ale copiilor.

Articol integral