Teaching Listening

The majority of students wish to understand what people say in English. Learners may listen to this language when they talk to other people face-to-face, when watching TV, listening to the radio, going to the theatre or cinema. Most people say that the spoken English is different from the written English. Some of the students even consider that it is much easier to understand a written text than to grasp the meaning of a spoken one. Our role as teachers is to help them listen to spoken texts as efficiently as possible.

Articol integral

Teaching Through Humour

How can humour  be an effective tool in teaching and in creating the affective second language classroom?  The focus is on the use of cartoons with practical examples of how to use and adapt this particular resource. One doesn’t have to be a gifted humorist to reap the benefits of using humour in the classroom.

Articol integral

Teaching English with Games

Teaching English as a foreign language refers to teaching the English language to students with different first languages. Teaching English can occur either within the state school system or more privately, at a language school or with a tutor.
I will focus on two games used with the students in the classroom, in order to prove the importance of teaching English through games.

Articol integral

Inclusive Education – a Necessity of Scholar Community

Inclusion allows people to capitalize the differences between them, through the appreciation that every person is unique in his way. Children must learn together, have common goals, solve different difficult situations and focus on the same common ideas. Taking into consideration these premises, the mission of inclusive educational systems is to ensure that all students of all age benefit of inclusive and fair educational opportunities. This leads to the development of the potential of every individual.

Articol integral

Semnificația conceptului de evaluare

Evaluarea a devenit în ultimele decenii una dintre problemele majore ale educației aflându-se în centrul a numeroase dezbateri. Schimbările sociale, politice, economice, evoluțiile din domeniul științelor socio-umane au determinat schimbări și în planul evaluării.

Articol integral

Quelques stratégies pour atteindre le français

Pour être un professeur de français innovant et tourné vers l’avenir dans une salle de classe moderne, je propose quatre stratégies solides pour enseigner le français dans une salle de classe moderne, avec les meilleures façons de les mettre en œuvre.

Articol integral

Educația morală – garanția tuturor împlinirilor

Duminică-dimineața, 22 martie 2020, te trezești ancorat într-o lume a prezentului tehnologizat, a modernității, a adaptării. Care mai e astăzi realul scop al educației și, implicit, al școlii – ca instituție de învățământ – în această societate „atotștiutoare”, cea aflată la un click distanță de orice informație, de orice curiozitate, de orice interes?! Răspunsul e cât se poate de simplu și de evident – școala rămâne școală și dezideratul ei fundamental, idealul educațional a fost, este și va rămâne veșnic unul și doar unul –  „formarea și dezvoltarea personalității umane”. Altfel spus, se dorește atingerea unui singur scop – acela de a învăța, mai înainte de toate, să fii om.

Articol integral

Modern Approaches to Language Teaching

Before  1990s,  the  „Three  Ps”  approach  to  language  teaching  was  seen  by  scholars as the most common  modern  methodology employed by teachers around  the world. It is based on the premise that knowledge becomes skill through successive practice and that language is learned in small chunks leading to the whole. This  approach  views accuracy as a  precursor  to  fluency.

Articol integral

Siguranța copiilor în mediul online

Trăim într-o lume modernă, în care accesul la informație, la învățare, la socializare se pot face cu multă ușurință cu ajutorul internetului. Pentru copii însă, problema siguranței pe internet,  în mediul online, este vitală. Din acest motiv, am desfășurat, ca facilitatori, în regim de voluntariat, mai multe activități în cadrul Proiectului Ora de Net, proiect coordonat la nivel național de Organizația Salvați copiii!

Articol integral

Particularități de creștere și dezvoltare ale preșcolarilor

Cunoaşterea particularităţilor anatomo-fiziologice ale copiilor constituie o condiţie absolut necesară pentru buna desfăşurare a educaţiei fizice în grădiniţa de copii deoarece o ajută pe educatoare să înţeleagă importanţa educaţiei fizice la vârsta preşcolară. Pe baza cunoaşterii particularităţilor anatomo-fiziologice ale preşcolarului de diferite vârste, educatoarea poate folosi în mod judicios mijloacele, metodele şi procedeele variate ale educaţiei fizice, poate să înţeleagă mai uşor de ce sunt indicate anumite mişcări de ce sunt contraindicate altele şi poate să ia măsuri pentru dozarea raţională a eforturilor copiilor în concordanţă cu posibilităţile de care ei dispun.

Articol integral