Experiență Erasmus+ la Bologna: „Teaching entrepreneurship and leadership at school”

„Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială”.[1]

Articol integral

Mobilități în proiectul Erasmus+ „Orizonturi europene în formare în domeniul IT”

Liceul „Mihail Sadoveanu” din Borca, județul Neamț, a realizat mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus+ „Orizonturi europene în formare în domeniul IT” (numărul 2020-1-RO01-KA102-079447). Implementat în octombrie 2020, proiectul prevedea 2 fluxuri a câte 16 elevi, provenind din două clase de la profilul matematică-informatică. Dacă inițial pandemia ne-a pus oarece piedici, în cele din urmă am reușit să desfășurăm cele două mobilități, în Cipru, respectiv în Portugalia.

Articol integral

Educația plastică în grădiniță

Activitățile plastice organizate în grădiniță au un aport semnificativ în pregătirea copilului pentru formarea deprinderilor de scris pe care le va dobândi în școală, prin ținerea corectă a creionului și a pensulei, prin mișcarea degajată a acestora pe suportul de lucru (pânză, hârtie etc.). De asemenea, activitățile plastice dezvoltă imaginația, creativitatea, gândirea logică, spiritul de observație, musculatura fină, educă gustul estetic.

Articol integral

Meet and Code: În căutarea comorilor

Elevii a două clase I din Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Ploiești, îndrumați de d-nele prof. înv. primar Diana Gheorghe și Maria Dobre s-au întâlnit online prin intermediul platformei Zoom pentru a desfășura 3 activități Meet and Code. Elevii au învățat să programeze ozoboții prin doua căi: prin intermediul codurilor culorilor și cu ajutorul instrumentului digital games.ozoblockly.com, și-au cunoscut o parte dintre instituțiile importante din oraș și au consolidat noțiuni matematice despre formarea numerelor naturale 0-100.

Articol integral

Beneficiile abordării jurnalului intim în timpul orelor de limba română

„Scopul studierii limbii române în școală este acela de a forma progresiv un tânăr cu o cultură comunicațională și literară de bază, capabil să înțeleagă lumea din jurul său, să comunice și să interacționeze cu semenii, exprimându-și gânduri, stări, sentimente, opinii.” (Curriculum național pentru limba și literatura română, 1998). Reiese clar de aici  importanța dezvoltării capacităților de exprimare orală și scrisă ale elevilor  care constituie obiective cadru ale predării limbii române în învățământul secundar și cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită pe parcursul întregii școlarități.

Articol integral

Necesitatea supervizării activității consilierilor psihopedagogi școlari

Activitatea consilierului psihopedagog școlar implică lucrul cu oamenii. Acest fapt generează două aspecte importante, ce pot degenera actul consilierii. Un prim aspect este dat de faptul că, prin întreaga sa activitate de consiliere, consilierul are acces la emoțiile și trăirile negative ale celorlalți, ținând cont că majoritatea apelează la consiliere atunci când se află într-un impas de o anumită natură. Al doilea aspect este relevat de faptul că, prin metodele alese și utilizate în intervenția psihopedagogică, consilierul poate manipula, conștient sau nu, acțiunile și comportamentele celui consiliat.

Articol integral

Valorificarea metodelor de acțiune reală în procesul de formare a reprezentărilor despre mulțime la vârsta preșcolară mare

Condiția esențială a reformei învățământului la nivelul educației timpurii constituie abordarea holistică a copilului în premisa centrării pe cel ce învață.  Reieșind din această condiție, actul educațional desfășurat în Instituțiile de Educație Timpurie trebuie să se realizeze prin prisma metodelor de învățământ ce pune accent pe acțiunile copilului în formarea reprezentărilor matematice. În această categorie se încadrează cu succes metodele de acțiune și anume a celor de acțiune reală.

Articol integral

Conținutul activităților matematice

Matematica reprezintă una dintre cele mai importante discipline pe care omul trebuie sa le parcurgă în activitatea școlară, deoarece este necesară în aproape orice domeniu de activitate existent pe piața muncii. Odată cu integrarea copilului în programul grădiniței, acesta prin intermediul activităților organizate și desfășurate își dezvoltă un mod propriu de gândire adecvat vârstei.

Articol integral

Experiențe Erasmus+ pentru tinerii educatori, puericultori și învățători

Profilul vocațional este cel care deține locul principal în programele de formare inițială ale Colegiului Național Pedagogic „Regina Maria” din Deva, județul Hunedoara, un profil care reprezintă un segment important din cadrul învățământului preuniversitar, deoarece deține o finalitate aparte față de celelalte profiluri, prin faptul că absolvenții devin cadre didactice pentru învățământul preșcolar și primar, având posibilitatea continuării formării profesionale, concomitent cu inserția profesională.

Articol integral

Viziuni avangardiste în educația online

Cine s-ar fi gândit în urmă cu doi, trei ani că vom ajunge să predăm din fața laptopului? Provocare sau realitate? Odată cu pandemia, școala românească a suferit o serie de modificări. Pentru început am fost anunțați că vom rămâne în casă, urmând să ne vedem cu elevii prin intermediul tehnologiei.

Articol integral