Bullyingul în mediul școlar

Bullying-ul însumează toate faptele de hărţuire, intimidare şi  batjocorire care prezintă trei caracteristici esenţiale: sunt făcute cu intenţionalitate, ȋn mod repetat şi presupun un dezechilibru de forţe. După unii cercetători, România ocupă un loc fruntaș ȋn Europa privind acest fenomen, implicând foarte mult tinerii ȋn jurul vârstei de 15 ani.

Articol integral

Aspecte ale organizării lecției de educație fizică în învățământul primar

La nivelul claselor primare, obiectivele educației fizice se realizează prin următoarele forme de activitate: lecția de educație fizică și gimnastica din regimul zilnic școlar (forme de bază, la care trebuie să participe toți elevii), momentul de educație fizică, activitățile cu caracter sportiv din cadrul recreației organizate, activitatea independentă a elevilor (activități extracurriculare), alte activități sportive precum: excursiile, plimbările, drumețiile, diferite demonstrații și serbări sportive etc. Pentru un randament bun, este nevoie ca lecția de educație fizică să fie organizată în mod judicios, mai ales, având în vedere particularitățile de vârstă și psihice ale elevilor din ciclul primar.

Articol integral

Dezvoltarea inteligenței emoționale prin joc

Copilul învaţă nu numai din experienţa directă, ci şi din experienţa simulată, imitând, reproducând fenomene, fapte, situaţii din viaţa şi activitatea adulţilor. Simularea poate lua forma jocului didactic, jocului simulativ, jocului de roluri. Jocul este o activitate ludică, spontană şi urmărită prin ea însăşi, fără utilitate imediată, generatoare de plăcere şi de reconfortare (Cerghit, 1976).

Articol integral

Gestionarea situațiilor conflictuale în clasa de elevi

Situația de criză educațională poate fi definită ca fiind un eveniment inopinat la nivelul clasei de elevi. Conflictul reprezintă o opoziție deschisă, între indivizi sau grupuri de indivizi, care au un efect distructiv asupra interacțiunii sociale [1].

Articol integral

Ateliere de lectură

Elevii Școlii Gimnaziale „Aron-Vodă” din Dorobanț au fost inițiatorii Proiectului Educaţional Transfrontalier ,,Folclorul copiilor, între Dunăre și Nistru”, desfășurat în perioada nov.2021-februarie 2022. Proiectul a avut ca scop realizarea dialogului intercultural, prin activități comune de cercetare și învățare online, între elevii de la Şcoala Gimnazială “Aron-Vodă”, Jud. Iaşi, România și partenerii noștri – elevii clasei a VII-a de la de la Gimnaziul Cotiujeni, raionul Briceni, Republica Moldova. Activitatea a oferit elevilor din cele două intituții din România și Republica Moldova oportunitatea de a aborda folclorul copiilor într-un cadru nonformal, inovativ, atractiv și eficient și a constat în derularea unor activităţi care au avut ca principal scop dezvoltarea interesului pentru lectură și studiu, prin activități de documentare, pornind de la provocarea de a descoperi frumusețea, bogăția și profunzimea folclorului național.

Articol integral

Importanța mijloacelor asociate ale exercițiilor fizice

Mijloacele asociate ale exercițiilor fizice sunt reprezentate de factorii naturali de călire a organismului și condițiile igienice. În educația fizică a elevilor, încă din clasele primare, folosirea factorilor naturali au un rol important, aceștia contribuind la dezvoltarea organismului copilului, la mărirea rezistenței lui la diferite boli și intemperii. Având în vedere influențele lor pozitive, mijloacele asociate ale educației fizice amplifică în mod considerabil eficiența practicării exercițiilor fizice, de aceea trebuie ca noi, profesorii, să acordăm mai multă atenție acestora.

Articol integral

Ce ȋnseamnă să fii un profesor constructivist?

Constructivismul este o teorie a învățării care pune accentul pe rolul activ al elevului în procesul de învățare, pe ideea că informațiile, cunoștințele nu sunt ceva ce pot fi pur și simplu transferate de la o persoană la alta, ci trebuie activ construite de către elevi. Aceştia sunt încurajați să ia un rol activ în propriul lor proces de învățare și le sunt oferite oportunități de a face conexiuni între ceea ce știu deja și ceea ce învață.
Articol integral

L’approche actionnelle du FLE. L’évaluation

En ce qui concerne l’évaluation, un élément essentiel dans tout apprentissage/ enseignement, nous allons commencer par passer brièvement en revue les apports positifs du CECR dans l’enseignement scolaire des langues vivantes étrangères. On  peut donc constater avec satisfaction, une évaluation précise, objective et fonctionnelle au  moyen d’un découpage en différentes «activités langagières» et en «niveaux de compétence» définis par des critères et des descripteurs explicites de performances observables. C’est  exactement cette précision qui permet de mettre en place une harmonisation (entre  enseignants, entre établissements, à l’échelle nationale et européenne), mais aussi une  formation des élèves à l’auto-évaluation.

Articol integral

Experiența Erasmus și drumul spre lumea jocurilor

La sfârșitul lunii octombrie 2022, am avut parte de o experiență unică și minunată prin participarea la cursul de formare din Praga-Cehia, în cadrul proiectului de mobilitate a profesorilor, Erasmus+ „Incluziune prin inovație”, inițiat de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 din Pașcani. Cursul intitulat „Game-Based Learning and Gamification in the classroom”, organizat de „Vice Versza CZ”, ne-a propus o temă interesantă și foarte actuală, cea a  utilizării învățării prin joc.

Articol integral