Rolul jocului didactic în dezvoltarea capacităților de comunicare ale preșcolarilor (Studiu de specialitate)

În anii pe care i-am petrecut în mijlocul copiilor de vârstă preșcolară, am plecat de la  ipoteza că limbajul constituie instrumentul de lucru pentru toate celelalte activități ce se vor desfășura în grădiniță, am constatat că cel mai eficace mijloc prin care copii își dezvoltă limbajul, se pot corecta anumite defecte de vorbire, se pot consolida și verifica însușirea unor noțiuni, cât și priceperilor și deprinderilor formate, este jocul didactic.

Articol integral

Școala Gimnaziala „Înv. Radu Ion”, sat Vadu-Părului, eTwinning School

În urma unui proces complex de selecție și datorită cadrelor didactice inimoase din această școală, am reușit să aplicăm pentru a deveni școală eTwinning. Mare bucurie am avut când, în aprilie, ne-am văzut pe lista câștigătoare a celor 62 de școli din România care au obținut titlul de Școală eTwinning.
Aventura eTwinning a început în Școala Gimnaziala „Inv.Radu Ion” în 2009, când dna. prof. de limba engleză a inițiat primul proiect european „Hand in hand în Europe”, în parteneriat cu dna prof. Marie-Hélène Cheam, de la Collège Monséjour, Bordeaux , Franța.

Articol integral

Învățământul preșcolar și rolul acestuia în dezvoltarea preșcolarului

Focalizarea pe educația timpurie este foarte importantă. Aceasta este perioada când copiii  se dezvoltă rapid. Dacă procesul de dezvoltare, în acest stadiu, este neglijat, compensarea pierderilor se realizează mult mai dificil. Această perioadă este foarte importantă în formarea unor deprinderi și comportamente sociale, având ca scop integrarea persoanelor în societate.
Eșecul în educația timpurie  poate contribui la marginalizarea copiilor în societate, iar, ulterior, a adultului format.

Articol integral

Catеgoria gramaticală a modului în manualul dе clasa a VII-a

Ρеntru сlasa a VII-a, Ρrоgrama dе limba şi litеratura rоmână рrорunе următоarеlе соmреtеnţе sресifiсе şi соnţinuturi asосiatе реntru studiеrеa сatеgоriеi gramatiсalе a mоdului:
1. Rесерtarеa  mеsajului sсris, din tехtе litеrarе şi nоnlitеrarе, în sсорuri divеrsе
Соmреtеntе sресifiсе: 1.1 sеsizarеa соrесtitudinii şi valоrii ехрrеsivе a сatеgоriilоr gramatiсalе şi lехiсalе învăţatе, într-un tехt сitit
Соnţinuturi asосiatе:
– сatеgоrii mоrfоlоgiсе sресifiсе рărţilоr dе vоrbirе (aсtualizarе şi соnţinuturi nоi): vеrbul;
– rоlul utilizării сatеgоriilоr mоrfоlоgiсе şi sintaсtiсе într-un tехt.

Articol integral

Caracteristici ale structurii motivaţionale în perioada micii şcolarităţi

Motivaţia este cheia succesului în procesul de învăţare. De la Piaget la Gardner, teoreticienii mecanismelor învăţării au accentuat ideea conform căreia motivaţia este fundamentul pe care se construieşte succesul educaţional. Se poate afirma faptul că lipsa motivaţiei poate să conducă nu numai la performanţe şcolare scăzute, ci şi la alte acumulări negative care pot sta la baza unor abateri sau devianţe comportamentale.

Articol integral

Compania „Dulce de leche” Junior, realizată în cadrul Programului JARomania

Scopul activităţii a fost de a-i învăţa pe elevi cum să-şi iniţieze şi să-şi menţină un bussiness.
Activitatea s-a desfăşurat efectiv la cantina şcolii noastre, prin realizarea produsului în procesul de producţie, după care a urmat vânzarea lui la stand în cadrul târgurilor educaţionale organizate în şcoală cu diferite ocazii, cum ar fi, de exemplu: de ziua şcolii, de Crăciun, de 1 şi 8 Martie, de Paşte şi atunci când au venit reprezentanţii JARomania.

Articol integral

Formare și informare prin biblioteci școlare și CDI-uri

Integrate funcțional procesului instructiv-educativ, bibliotecile școlare și centrele de documentare și informare se află cu precădere în serviciul elevilor și al cadrelor didactice din instituțiile respective, dar sunt deschise și membrilor comunității locale, mai ales acolo unde nu există alte instituții publice de acest tip. Denumite și „structuri infodocumentare școlare”, ele răspund în principal cerințelor de lectură, documentare și recreere, exercitând un rol important în orientarea intelectuală a utilizatorilor, în scopul cristalizării unui sistem de informare propriu.

Articol integral

Trei teorii privind inteligența

Pentru a analiza semnificațiile inteligenței este oportun să pornim de la însăși rădăcina cuvântului. El provine din latină, intellegere și înseamnă „a înțelege”. Inteligența implică o capacitate mentală generală care variază de la individ la individ și fluctuează pe parcursul vieții. Oamenii pot excela sau pot avea deficite în zone precum raționalizarea, plănuirea, rezolvarea de probleme, înțelegerea ideilor abstracte și experiența de învățare.

Articol integral

Violența și agresivitatea școlară

Violența în mediul școlar trebuie determinată luând în calcul contextul și cultura școlară. Școala poate poate juca un rol important în prevenirea violenței școlare, și asta nu numai în condițiile în care sursele violențelor sunt în mediul școlar, ci și în situația în care sursele sunt în exteriorul școlii.

Articol integral

Autoevaluarea

Autοеvɑluɑrеɑ în învăţământ însеɑmnă ϲο-rеsрοnsɑbіlіzɑrеɑ еlеvuluі. Аutοеvɑluɑrеɑ еstе fοlοsіtă dіn ϲе în ϲе mɑі mult în ultіmul tіmр. „Аutοеvɑluɑrеɑ ɑrе un lοϲ іmрοrtɑnt în рrɑϲtіϲă рrοfеsοrіlοr, dеοɑrеϲе еі vοr să іmрlіϲе еlеvul dіn ϲе în ϲе mɑі mult în rеglɑrеɑ învăţărіі. Аϲеst luϲru sе întâmрlɑ dеοɑrеϲе sοϲіеtɑtеɑ în ϲɑrе trăіm еstе tοt mɑі mult mɑrϲɑtă dе rеsрοnsɑbіlіzɑrе şі іndіvіduɑlіsm. Аutοеvɑluɑrеɑ еstе ο ϲοmрοnеntă ɑ mеtɑϲοgnіţіеі.” (Stοіϲɑ, 2000, р. 90).

Articol integral