Remedial Education, the Success of Students with Learning Difficulties as a Result of Their Own Effort

A large part of the students keep up with what the curriculum requires, another part of them permanently lose in terms of accumulation in knowledge. Some students lose pace from primary school, and by eighth grade the differences are getting worse. The organisation of remedial activities has a significant impact on school life, with the objective of changing the attitude towards each child who may have learning difficulties at some point. Students should be supported in assisted homework, school recovery activities and improvement of learning difficulties, as well as in extracurricular activities for educational purposes.

Articol integral

Directing a Conversation

Along the history of language teaching, many attempts have been made to make the foreign language learning more like first language learning because a language could be best taught by using it actively in the classroom. As all teachers of foreign language know they must encourage direct and spontaneous use of the foreign language in the classroom. Speaking began with systematic attention to pronunciation , and then known words could be used to teach new vocabulary, by using mime and pictures.

Articol integral

Comprehensiunea textului literar în conceptul clasei răsturnate

Comprehensiunea textului literar urmăreşte obiective educative şi formative complexe, şi anume contribuie la sensibilizarea faţă de mesajul literar – artistic lansat de autor, la cultivarea gustului estetic, a spiritului critic şi a judecăţii de valoare. Comprehensiunea se realizează prin procedee didactice specifice de descifrare în profunzime a mesajului textului (răspunsuri la întrebări fundamentale de circumscriere a acţiunii dacă este vorba despre un text narativ: Ce se săvârşeşte / Cine? / De ce ? Cum? , alte exerciţii de configurare a unităţii narative, exerciţii de lucru pe limbaj – vocabular, câmpuri lexicale/ semantice, povestirea acţiunii pe momentele subiectului, conturarea portretului personajelor.

Articol integral

Strategii didactice moderne utilizate în orele de limba română: Metoda cubul

În învăţământul românesc a devenit o necesitate promovarea metodelor moderne de instruire care au capacitatea de a stimula participarea activă şi deplină, fizică şi psihică, individuală şi colectivă a elevilor în procesul învăţării. Cubul este o metodă de rezolvare a problemelor prin stimularea creativităţii.

Articol integral

Creativitatea, un alt mod de dezvoltare a copiilor în grădiniță

Creativitatea este un proces în continuă transformare la vârsta preșcolară, care capătă valențe formative tot mai profunde, odată cu trecerea timpului. Creativitatea, cum bine se știe, este modul ce a crea, de a făuri, de a da naștere unor lucruri noi, frumoase, pornind de la o imaginație bogată și un spirit creativ care este valorificat.

Articol integral

Învățarea prin proiecte eTwinning

Alături de elevii mei am participat la proiecte eTwinning cu tematică variată, fiecare dintre ele vizând formarea şi dezvoltarea unor competenţe din arii variate sau rezolvarea unor aspecte problematice la nivelul învăţării. „Învățarea interactivă, colaborarea cu elevi din alte școli similare europene, exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice, a abilităților TIC și a lucrului în echipă sunt doar câteva din avantajele pe care le are un elev implicat într-un proiect eTwinning.”

Articol integral

Comment aborder en classe un élѐve présentant de TDAH

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un trouble neurologique qui se manifeste dès l’enfance et présente des difficultés à moduler: les idées (inattention), les gestes (bougeotte), les comportements (impulsivité) et les émotions (hyper-réactivité émotionnelle). Quels sont les manifestations possibles pour chacun de ces symptômes?

Articol integral

Comunicarea prin joc – de la necesitate la realizare

În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, evident, locul preferat. Doar jucându-se, el își satisface nevoia de activitate, de a acționa cu obiecte reale sau imaginare, de a se transpune în diferite roluri și situații care să-l apropie de realitatea înconjurătoare.  Jocul dezvoltă funcțiile latente, ființa cea mai bine înzestrată fiind cea care se joacă cel mai mult. El procură copilului acele mobiluri de acțiune care se consideră, în alte condiții, de negăsit în sala de clasă.  La copil, îndeplinește  rolul pe care munca o are la adult. Așa cum acesta își dovedește sieși propria valoare prin lucrurile sale, tot așa copilul, aflat în afara lucrărilor reale și sociale, găsește acest substitut în joc.

Articol integral

Educational fun: Lapbooks

Too much has happened in too little time. School closures have impacted about 98.5% of the world’s student population. Online learning and teaching have brought a major disruption in education. Several teachers get the impression that no matter how creative and resourceful they have been over this school year something is still lacking. Without that spark in pupils’ eyes the echo of their voice is hollow. Real engagement, participation and interest is needed. Do these times call for new methods in language teaching? Or should we just try to keep everything simple and go back to basics?

Articol integral

Importanța relației profesor-elev în procesul educațional

Eficienţa actului educativ, ca act ce aparţine domeniului relaţiilor interpersonale, depinde de raporturile concrete zilnice dintre profesor şi elev. Pe lângă incontestabila experienţă pozitivă, acumulată în decursul anilor, în relaţia profesor-elev, se manifestă uneori prezenţa arbitrariului, a unor practici învechite şi a unor prejudecăţi, menţinute de o atitudine conservatoare a profesorilor. Astfel că reconsiderarea corelării  obiectivelor educaţiei cu psihologia tineretului contemporan devine imperios necesară pentru perfecționarea acestei relații.

Articol integral