About Chess, Math and Economics Accounting

Chess was originally a tool for teaching and developing thought. Over the centuries, its purpose changed and appeared only as a game, a sport, a remarkable performance. An example of how effective it is is for the dyslexic brain, what the dyslexic brain needs you to find in chess. Thus, the activity based on the processing of dyslexic information, spatial-visual stimuli and simultaneously present must be treated. At the same time, all this can be solved in system format, strategy, sequence. Another example would be the perfect complement to the experience that is lacking in digital culture. It is one of the pillars of neurological harmony, a means of developing thought.

Articol integral

Studiu: Impactul activităților outdoor asupra elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES)

În ultimele decenii, interesul pentru impactul activităților în aer liber asupra dezvoltării copiilor a crescut semnificativ. Elevii cu cerințe educative speciale (CES) reprezintă un grup deosebit de vulnerabil, pentru care mediul educațional tradițional poate fi adesea insuficient sau inadecvat. Acești elevi, cu diverse dificultăți de învățare, tulburări comportamentale sau de dezvoltare, pot beneficia în mod deosebit de pe urma activităților outdoor. Acest studiu explorează beneficiile acestor activități și impactul lor asupra dezvoltării fizice, mentale și sociale a elevilor cu CES.

Articol integral

Réussir le DELF ou l’exercice de la pensée critique

Il est très dans le vent de parler de la pensée critique ou plutôt de son  manque. Dans la société et dans l’école.
Or, l’examen  de DELF et surtout son épreuve d’expression orale, pousse les  candidats à faire exactement ça : entrainer leur réflexion. D’ailleurs,  les élèves sont persuadés que c’est l’épreuve  la plus difficile parmi les 4 proposées par cet examen international. La faute au manque d’entrainement personnel, bien évidemment, mais aussi à notre système scolaire qui ne provoque que très rarement l’élève à exprimer des idées personnelles. Ça veut dire l’entrainement de  l’expression provoquée par sa propre réflexion. Alors, même si l’élève arrive à  bien comprendre le document déclencheur, il a très (trop) souvent  du mal à émettre des idées propres et à trouver des exemples pour faire face aux exigences de cette épreuve.

Articol integral

Creative Writing – Put Your Imagination to Work

Creative writing is the area where your imagination can run free. It can be associated with painting or composing. There are students who achieve great personal satisfaction when writing creatively.  All writing, even though a routine, can be creative. It can include the putting together of a shopping list.

Articol integral

Firma de exercițiu – necesitate curriculară (Studiu constatativ)

Pentru realizarea unei activități instructiv-educative eficiente, este necesară respectarea standardelor de pregătire profesională (SPP) și a prevederilor din curriculumul de specialitate. Aceste acte normative pedagogice pun în evidență competențele cheie, competențele specifice și rezultatele învățării ce trebuie însușite de către elevi, prin dobândirea cunoștințelor, abilităților și atitudinilor care sunt necesare inserției pe piața forței de muncă, pentru ocupațiile specifice calificării profesionale, aferente domeniului de pregătire.

Articol integral

Linguistic Politeness and Impoliteness

Nowadays, when communication enjoys a variety of sophisticated and refined means, it is necessary to find the tools, which make this communication effective. These tools could be a set of linguistic and pragmatic rules related to politeness in general, and although these rules are made to be transgressed, a minimal application will improve both communication and social relations.

Articol integral

Anul European al Competențelor: La orice vârstă, meseria se învață, nu se fură

Prin Decizia Parlamentului European și a Consiliului, în data de 9 mai 2023 a fost lansat „Anul European al Competențelor-2023”. Manifestările incluse în agendă durează până pe 8 iunie 2024. În acest interval, statele membre au oportunitatea de a organiza evenimente și disemina informații despre acțiunile dedicate acestuia. Anul European al Competențelor plasează cele opt competențe-cheie în centrul dezbaterii politice din UE. Articolul prezintă acțiuni de promovare a învățământului profesional și tehnic desfășurate în cadrul anului european al competențelor.

Articol integral

Promovarea literaturii la ciclul primar

Este recunoscut faptul că literatura la ciclul primar prezentată sub forma lecturilor, contribuie la dezvoltarea gândirii, limbajului, a trăsăturilor de caracter ale copiilor, sensibilităţii şi gustului pentru frumos, favorizând întregul registru explicativ-emoţional cerut şi condiţionat de vârsta şcolarilor mici. În aceeași măsură se recunoaște faptul că elevii din generațiile actuale sunt lipsiți de interesul pentru lectură ceea ce îngrijorează nu numai cadrele didactice şi părinţii, ci pe toţi factorii implicați în procesul de creare și dezvoltare a cărților, de la autori şi editori, până la bibliotecari şi documentarişti.

Articol integral

Jurnalul unui proiect eTwinning. Eight Doors of Intelligence

Scopul proiectului „Eight Doors of Intelligence” este de a permite copiilor să-si descopere propriile domenii de inteligenţă prin diferite situaţii de învăţare și realizarea conexiunilor între ariile curriculare. Limba de comunicare a proiectului este limba engleză. În proiect sunt implicați aproape 100 de copii de 4-12 ani, din 10 țări europene.

Articol integral

Around the World in 180 Days, explorarea lumii prin eTwinning

Elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnazială Nr. 22 din Galați au avut parte, în anul școlar 2023-2024, de o aventură educațională unică prin participarea la proiectul eTwinning „Around the World in 180 Days”. Acest proiect, caracterizat printr-o colaborare internațională remarcabilă, a reunit elevi și profesori din 11 țări diferite, oferindu-le oportunitatea de a învăța despre culturile, obiceiurile și fauna diverselor regiuni geografice ale lumii.

Articol integral