Bullying-ul și abuzul în mediul școlar

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil/de excludere și de luare în derâdere a cuiva, de umilire.  Acest comportament este de regula repetat și intenționat, prin care „agresorul”  își intimidează, persecuta, rănește „victima” prin diferite forme: verbal (tipete, porecle, sarcasm, insulte, jigniri etc.), fizic (palme, lovituri, imbranciri, batai), relational (intimidare, denigrare, izolare, manipulare), cyberbullying (trimiterea unor mesaje/ imagini pe telefon sau internet pentru a denigra imaginea unei persoane), social (excludere, insulte cu privire la statutul social etc.)

Articol integral

Clasa școlară ca grup social

Ioan Nicola  defineşte colectivul de elevi  ca fiind „reuniunea copiilor într-o unitate microsocială în vederea desfăşurării activităţii instructiv-educative” (Nicola I., 2001, pag. 265). Colectivul de elevi este organizat ţinându-se cont de vârstă, experienţa de viaţă, de gradul de instruire a membrilor componenţi conferindu-i astfel o anumită omogenitate. Colectivul de elevi este un grup social, o variantă a acestuia (grupul este o noţiune gen, iar colectivul, o noţiune specie). Grupul este o noţiune supraordonată, iar colectivul de elevi este o noţiune subordonată. Caracteristicile definitorii ale colectivului de elevi sunt structura, coeziunea, dinamica și scopurile specifice.

Articol integral

Educația timpurie și rolul în dezvoltarea personalității copilului și obținerea succesului școlar

Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea elevului, de a forma competențe necesare obţinerii succesului şcolar, în carieră şi în viaţă. Contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului. Există o raportare permanentă la ceea ce gândesc şi simt, precum şi la modul în care se comportă elevii.

Articol integral

Calculatorul – instrument al generației google. Geogebra și Cabri

Trăim într-o eră mult prea tehnologizată și este evident că instruirea asistată de calculator câștigă sau ar trebui să câștige tot mai mult teren. Atunci când un profesor este creativ, chiar și lecția de matematică poate deveni o adevărată poveste. Jocurile, materialele  audio-video, graficele sau diagramele, rebusurile fac învățarea mult mai plăcută, incită mințile  tinere și îi învață pe elevi să gândească creativ și să înfrunte provocările. Sunt materiale menite să capteze interesul elevilor  pasionați de matematică, și nu numai, din generația aceasta.

Articol integral

Pagină din jurnalul unui „profesor online”

Iubesc tehnologia. Cu mulți ani în urmă am descoperit frumusețea lecțiilor organizate în power point, o modalitate ideală pentru instruire și evaluare, mai ales când în sălile de clasă nu exista internet. Din momentul  în care pe catedră au apărut calculatorul, videoproiectorul și mai ales internetul în fiecare sală de clasă, lumea mea, a profesorului a început să semene cu zâmbetul Cenușăresei care s-a văzut frumos îmbrăcată în sala de bal: manuale digitale, youtube, facebook, platforme de evaluare.

Articol integral

Descoperă abilitățile, nu dizabilitățile

Conform Organizației Națiunilor Unite, persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi.

Articol integral

Procesul educațional în varianta online – drepturi și obligații

Categoriile de persoane implicate în procesul educațional sunt: elevii, cadrele didactice, directorul școlii, părinții, comunitatea locală, personalul din Ministerul Educației și Cercetării. Ele trebuie să lucreze într-o strânsă relaţionare pentru a avea un feedback pozitiv. Una fără cealaltă nu poate funcţiona corect, din punctul meu de vedere.

Articol integral

Combaterea bullying-ului și abuzului în mediul școlar

Am considerat necesar ca tema bullying-ul și abuzul în mediul școlar să fie dezbătută cu mare seriozitate, fiind o problemă cu care se confruntă tot mai des mediul școlar actual, chiar începând din ciclul primar. De aceea am invitat în clasa mea un specialist, adică un psiholog care a tratat această temă cu profesionalism. Activitatea desfășurată s-a dovedit a fi una de mare impact asupra elevilor mei, de clasa a II-a. Înainte de aceasta am primit câteva idei cu ceea ce urma să se desfășoare la clasă, iar după, d-na psiholog a avut bunăvoința de a trimite prin intermediul meu prezentarea activității, impresii, concluzii în urma desfășurării ei, dar și câteva sfaturi foarte utile adresate părinților.

Articol integral

Cooperarea şi competiţia

Este cunoscută opinia potrivit căreia climatul afectiv pozitiv în colectivul de elevi presupune o contribuţie semnificativă la obţinerea unor rezultate superioare, dar în general mediul  şcolar se bazează pe activităţi competitive. Învăţământul românesc susţine încă relaţiile de tip competitiv, considerând că acestea dau naştere unei motivaţii adecvate.

Articol integral

Predarea-evaluarea cunoștințelor prin metoda CLIL (Mobilitate Erasmus+)

În cadrul proiectul Erasmus+, intitulat “Intercultural Bridges Extending to European Citizenship”, Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” din Galați este partener alături de Turcia, țara coordonatoare, Italia, Grecia, Macedonia de Nord și Portugalia.
Mobilitatea de proiect desfășurată la Liceo Statale „Tito Livio”, Martina-Franca, Italia, a presupus un curs de formare în metoda de predare-evaluare a cunoștințelor CLIL.
Obiectivul acestei întâlniri de proiect a fost să învațăm cum se planifică și aplică metodologia CLIL în predarea-evaluarea lecțiilor și cum această metodologie poate fi folosită drept stimul pentru lărgirea ariei de interes, convingerilor, acceptarii în societate, diversității și multiculturalismului în rândul elevilor.

Articol integral