Where the Wild Things Are. Un proiect Erasmus+

Proiectul Where the wild things are, aflat în implementare în Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele în perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2020, este finanţat de către Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Tema centrală a proiectului este învăţarea în aer liber. Participarea la activităţi în aer liber este interesantă și plăcută. Acest gen de activităţi dezvoltă o atitudine pozitivă față de educație și contribuie la atmosfera generală a școlii. Experiența directă în aer liber stimulează și întărește învățarea în multe domenii ale curriculumului, cum ar fi alfabetizarea, numeraţia și îi încurajează pe elevi să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria învățare.

Articol integral

Dezbaterea – metodă de evaluare a competenței de lectură

Competența de lectură reprezintă o condiție necesară a reușitei elevului în școală și un mijloc care facilitează cunoașterea, în general. După Nicolae Eftenie, lectura reprezintă cea mai bună investiţie intelectuală, prin ea dobândim ştiinţă şi competenţă. Astfel, competența de lectură trebuie să reprezinte un obiectiv al evaluarii școlare, ca una dintre finalitățile esențiale ale procesului instructiv-educativ. Experiența la catedră mă determină să consider că rolul unei evaluări moderne este de a-l ajuta pe elev în procesul didactic, de a-i da încredere, de a-l încuraja.

Articol integral

Interdisciplinaritatea

Una din temele mult abordate în ultimii ani, în procesul de învățământ actual o reprezintă interdisciplinaritatea. Această temă, mai mult dezbătută decât aplicată, se află în centrul preocupărilor cadrelor didactice din învățământul primar.

Articol integral

Matematica învățată cu metode consacrate

„Metodele clasice au apus demult, nu mai au randamentul dorit odată cu apariția computerelor. Activitatea de predare a dascălului trebuie să fie adaptată vitezei și capacității de stocare a computerului.”
În mare măsură putem fi de acord cu această afirmație. Dar profesorul „inteligent” reușește să aleagă cele mai potrivite metode, materiale şi mijloace, să le combine şi să le organizeze într-un ansamblu armonios pentru a-și atinge obiectivelor propuse.

Articol integral

Particularități ale alternativei educaționale Step by Step

Alternativa educaţională Step by Step respectă curriculum-ul naţional, integrează standardele şi utilizează cele mai bune practici internaţionale din domeniul educaţiei. Programul promovează educaţia centrată pe copil, raportată la nevoile şi interesele copilului, implicarea familiei şi comunităţii în educaţia copiilor, respectă şi apreciază diversitatea umană, susţinerea integrarea grupurilor defavorizate. Alternativa educaţională Step by Step are rolul de a dezvolta în fiecare copil capacitatea de a fi creativ, de a-şi forma o gândire critică, de a avea iniţiativă, a defini şi a rezolva o problemă, a comunica uşor cu semenii, a-i înţelege şi a negocia. Scopul principal este asigurarea unei dezvoltări profesionale şi personale sănătoase a copiilor.

Articol integral

United States Cultural Exchange Programs

After WWII, U.S.A. was regarded as a military and economic superpower of the world. The influence of the U.S.A. in the world grew rapidly and its leaders realized very soon that it is essential to make people around the world to understand the cultural and social values of the U.S.A.
Cultural exchange programs started from a simply observation: when a person goes to another country the mutual understanding between him and the people of that country is enhanced. So, these programs seek to develop cultural understanding between U.S. citizens and citizens of other countries, and can be regarded as a form of cultural diplomacy.

Articol integral

Creşterea calităţii în educaţie prin organizarea activităţilor de învăţare în manieră integrată

Alfred North Whitehead (1929) spunea: “Soluţia asupra căreia insist este de a eradica lipsa fatală de conexiune între discipline, care omoară vitalitatea curriculumului nostru modern. Există un singur obiect de studiu pentru educaţie, şi acela este viaţa, în toate manifestările ei.”

Articol integral

Platforme de învățare e-learning în fizică

În zilele noastre, lumea se bazează în mare măsură pe știință și tehnologie. Astfel, avem nevoie de cetățeni cu abilități complexe de rezolvare a problemelor, care să le permită să ia decizii înțelepte și să înțeleagă provocările cu care ne-am putea confrunta acum și în viitorul apropiat. Cu toate acestea, este bine cunoscut faptul că eficiența învățării elevilor în știință în general și fizică, în particular, nu este la fel de bună ca cea așteptată.

Articol integral

Terapia prin râs – metodă atractivă și inovativă

Tu când ai râs ultima oară? 🙂 
În urmă cu ceva timp, în cadrul unei sesiuni de formare am aflat despre Terapia prin râs.  Era ceva nou de care nu mai auzisem. Nu am stat pe gânduri și am decis  să particip la un astfel de workshop, sigur voi avea ce învăța.  Așa am avut parte de două ore de relaxare, bună dispoziție și degajare. Au fost două ore în care am redevenit copil. Am râs în hohote și am uitat de stresul zilnic, de rutina vieții cotidiene.

Articol integral

Le jeu en classe de FLE

Dans le contexte didactique actuel, où l’approche communicative et dernièrement celle actionnelle accordent une importance majeure à la formation d’un cadre favorable à l’apprentissage d’une langue étrangère, l’un des premiers pas du processus en cause réside sans aucun doute dans l’évaluation de l’efficacité du processus d’apprentissage qui se trouve en rapport direct avec la qualité des contenus transmis aux cours des activités de classe et, peut-être le plus important, dans la qualité des procédés et des méthodes mis en oeuvre pour que les buts établis soit atteints.

Articol integral