Programă şcolară pentru disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii”

Disciplina opţională „Verbe, locuţiuni şi expresii” (opţional la nivelul disciplinei Limba şi literatura română) este proiectată în perspectiva formării unor atitudini şi competenţe având în vedere modelul comunicativ-funcţional. Programa pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor aplicative şi pe formarea competenţelor de exprimare orală şi scrisă.

Articol integral

Educaţia părinţilor

Pentru a creşte copii buni  într-o lume care poate avea influenţe mai mult negative decât pozitive, trebuie să folosim ingrediente esenţiale – iubire necondiţionată, timp, comunicare, disciplină, respect reciproc, iertare şi multe alte calităţi – toate ambalate cu enorm de multă grijă şi răbdare, totul spre binele final al copiilor noştri. Formarea unor copii buni nu este un lucru uşor oricât de multă imaginaţie am avea, dar poate fi o provocare palpitantă mai ales că în final ne poate aştepta o mare răsplată.

Articol integral

Abilități de motivare a elevilor pentru învățare

Elevii încearcă diferite probleme motivaționale legate de învățare. Astfel, unii învață deoarece sunt preocupați de evitarea eșecului, alții consideră că nimic din ceea ce fac nu are valoare, și prin urmare nu merită să învețe, alții elevi sunt atât de axioși încât nu se pot concentra în rezolvarea sarcinilor, iar alții își limitează participarea la activitîțile din clasă, deorece consideră normele și interacțiunile din cadrul mediului școlar diferite de experiențele lor sociale și culturale.

Articol integral

Parteneriatul părinți-profesori-elevi

Relația dintre familie și școala se caracterizează prin unificarea a doua surse importante pentru dezvoltarea și educarea personalității umane. De modul în care relaționează profesorii și părinții depinde formarea și instruirea copilului.

Articol integral

Tipologia generală a nevoilor de educație

Nevoile de educaţie au un caracter ambivalent, o dinamică bipolară care reflectă interacţiunile dintre dimensiunile fundamentale ale educaţiei: dintre social şi individual, dintre sistemic şi personal, dintre necesar şi posibil, dintre real şi potenţial. Ambivalenţa nevoilor de educaţie este generată de caracterul bilateral al acţiunii educaţionale şi de natura specială a relaţiei ce se stabileşte între agentul acţiunii – educatorul şi obiectul acţiunii – cel educat.

Articol integral

Rolul instituției de învățământ și activitatea cadrului didactic

Instituția de învățământ are ca obiectiv de bază instruirea şi educarea elevilor. Școala are o dublă funcție: de a produce resurse umane, produce informaţii, respectiv capacitatea instituției de învățământ de a gestiona integrarea socială a fiecărui om, de a organiza posibilităţile de procesare a informaţiei proprii fiecăruia cu necesitățile societăţii.

Articol integral

Rolul cadrelor didactice în realizarea procesului de schimbare educațională

Chiar dacă foarte multe cadre didactice sunt rezistente la schimbare, există şi cadre care promovează ideea schimbării şi aceştia trebuie să adopte măsuri pentru a-i familiariza pe cei refractari cu inovaţia, pentru a reduce rezistenţa şi pentru a facilita schimbarea. Efortul acestor cadre va fi foarte mare pentru a-i determina pe cei rezistenţi la nou să se alinieze către acelaşi obiectiv. Prin ce s-ar caracteriza o persoană care promovează schimbarea?

Articol integral

Importanța studierii matematicii în grădiniță

Matematica este un domeniu care nu se învață numai de specialiști. Aceasta face parte din cultura generală a oricărui om pentru că o învățăm pentru a ne folosi în practică, în viața de zi cu zi. Activitățile cu conținut matematic au o importanță deosebită în dezvoltarea intelectuală a preșcolarilor precum și în pregătirea întrării acestora la școală.

Articol integral