„În lumea lui Ecologel” – activități cu tematică ecologică

Pornind de la premisa că ecologia constituie una dintre condiţiile supravieţuirii speciei umane, educaţia ecologică reprezintă calea de a ajunge, prin cunoaştere, la înţelegerea şi respectarea naturii, a mediului în care trăim. Interesul şi dragostea pentru natură sunt, la majoritatea copiilor, dar și a oamenilor, instinctive. În plus comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine, poate chiar toată viaţa.

Articol integral

Fațete ale unei didactici moderne a limbii și literaturii române

Cadrul educațional aferent secolului al XXI-lea este ancorat tot mai mult în aplicarea unor modificări substanțiale la nivelul didacticii, al întregului proces instructiv, care să răspundă imperativelor de pe piața muncii, nevoilor psiho-cognitive și afective ale tinerilor contemporani. Astfel, printr-o gândire flexibilă și asumată, un dascăl va rezona la descoperirea acelor pârghii prin care să stimuleze interesul elevilor pentru o disciplină curriculară, să creeze corelații între diverse materii de studiu și să-și afle calea către o anumită profesie. Pe acest fundal de idei, valorizarea predării interdisciplinare în actul didactic poate deveni o punte către satisfacție atât pentru subiecții educației, cât și pentru mentorul lor.

Articol integral

La pédagogie positive en classe

Tout enfant ou adolescent devrait bénéficier d’un développement positif par des interactions aimables et rassurantes. Ce développement est possible au contact d’autres personnes tandis que l’estime de soi tout comme le capital social se réalisent pendant des rencontres et des expériences quotidiennes.

Articol integral

Provocări și soluții în activitatea profesorilor care lucrează cu copii cu tulburări din spectrul autist (TSA)

Sunt învățătoarea unei clase din învățământul primar dintr-o școală incluzivă în care sunt trei copii cu tulburări din spectrul autist(TSA), fiecare cu modul său de manifestare, asemănători,  dar totuși diferiți. Aș putea să declar faptul că am fost educată și foarte bine pregătită pentru a face față nevoilor acestor copii cu cerințe speciale și a le oferi sprijinul necesar, dar nu este nici pe departe adevărat, iar cercetările demonstrează că mulți profesori sunt în situația mea – total sau parțial nepregătiți unei astfel de provocări.

Articol integral

Conversația – metodă de comunicare orală

Conversația este folosită de obicei pentru verificarea cunoştinţelor elevilor, dar şi pentru fixarea cunoştinţelor şi chiar transmiterea unor cunoştinţe noi. Folosirea conversaţiei pentru însuşirea unor cunoştinţe noi poartă denumirea de conversaţie euristică, iar când se folosește pentru fixarea dar mai ales pentru verificarea cunoştinţelor poartă denumirea de conversaţie examinatoare.

Articol integral

Eficientizarea activității didactice la disciplina geografie prin utilizarea jocului didactic la elevi cu deficiențe de auz

Educația tradițională are un caracter pur teoretic. Elevii asistă pasiv la expunere, pe care știu că trebuie să o repete. „Copii au o curiozitate înnăscută. Stimularea învățării presupune menținerea vie a acestei curiozități.” (Robinson și Aronica, 2015, p. 12). Elevul învață totul în mod practic, activ, prin experiențe personale la care mai pot reflecta pentru a extrage învățăturile.  Rezultatele utilizării jocului didactic în procesul educațional au dovedit că încorporarea jocurilor este extrem de eficientă deoarece acestea pot facilita și încuraja motivația elevilor- evident, și fără îndoială, menținerea elevilor motivați este una dintre principalele probleme cu care trebuie să se confrunte profesorii la clasă.

Articol integral

Influența cadrului didactic în gestionarea atitudinilor discriminatorii la clasă

Mediul în care ne naștem și trăim zi de zi are un impact deosebit asupra vieții noastre, a felului în care gândim, a felului în care ne purtăm. De mici suntem învățați ce este bine și ce este rău, ce e corect și ce este nedrept, ce este normal sau anormal. Aceste caracteristici variază foarte mult de la persoană la persoană, potrivit educației primite.

Articol integral

Rolul și misiunea disciplinei Dezvoltare personală

Disciplina Dezvoltare personală are rolul de a dezvolta personalitatea copilului nou intrat în sistemul de învățământ, de a le forma și dezvolta competențe absolut necesare obținerii succesului în școală, în carieră şi în viaţă. Această disciplină poate și trebuie să contribuie la dezvoltarea emoţională, socială şi pentru carieră a elevului, observându-se un raport clar și permanent între ceea ce gândesc şi ceea simt, precum şi la modul în care se comportă copiii, atât în timpul șederii în școală, cât și în afara programului de școală.

Articol integral

Profesorul este creator de destine

„-Bravo, A.! Eşti foarte isteaţă! spuse educatoarea. -Nu sunt isteaţă! Sunt tolomacă! răspunde fetiţa. Educatoarea ȋi explică lui A. pentru ce a lăudat-o şi ȋşi exprimă dorinţa să pocedeze ȋn acelaşi mod inteligent, ȋn situaţii asemănătoare. -Ba nu, nu sunt isteaţă! Fetiţa a ȋnceput să se revolte, ca şi cum ar fi fost jignită, nu lăudată.” (dialog la clasă ȋntre educatoare şi un preşcolar). O astfel de atitudine venită din partea unui copilaş te pune pe gânduri.

Articol integral

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și norvegiene dedicate educației – o oportunitate de creștere a dimensiunii incluzive a școlilor din zonele defavorizate

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice. Pentru mai multe informații pot fi consultate următoarele site-uri: eeagrants.ro, eeagrants.org , norwaygrants.org  și data.eeagrants.org. Aceste granturi au și un program – suport  Educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri- componenta romă, (Proiecte pentru îmbunătățirea incluziunii elevilor romi),  operatorul de program fiind A.N.P.C.D.E.F.P.

Articol integral