Cultivarea interesului pentru lectura la elevii cu CES

Cartea – acest instrument „magic” cu care cultivăm mintea și sufletul, un cuvânt simplu, obișnuit pentru noi toți și totuși un cuvânt care exprimă un univers întreg, un nesfârșit tezaur de cunoștințe, emoții și trăiri. Cartea permite cititorului să cunoască universul, tot ceea ce îl înconjoară, dar să se și cunoască pe sine și să-și regăsească eul interior.

Articol integral

Folosirea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare a copiilor cu cerințe educaționale speciale

Procesul instructiv-educativ a cunoscut noi direcții și orientări pornind de la educația din perspectiva noilor tehnologii, iar învățământul tradițional este forțat spre a se reorienta și adapta în conformitate cu cerințele economico-sociale actuale. Mereu calculatorul a reprezentat un „partener” de joc și un bun „educator” (Tobolcea, 2001). Toate interațiunile cu acesta și intervențiile prin intermediul lui în scopul educației își pun amprenta asupra dezoltării psiho-sociale ale copilului și asupra modelării personalității acestuia. Tocmai din acest motiv, tehnologia informației și comunicării devine un mijloc din ce în ce mai folosit în scop educational prin mijloacele de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei.

Articol integral

Metoda cubului – un exemplu de metodă modernă în actul instructiv educativ

În procesul instructiv-educativ, metoda didactică este un concept utilizat în orice activitate. „Termenul metodă derivă etimologic din două cuvinte grecești (odos- „cale”; metha- „spre”, „către”) și are înțelesul de „drum (către)”, „cale (spre). În didactică, metoda se referă la calea care e urmată, drumul ce conduce la atingerea obiectivelor educaționale” (Constantin Cucoș, 2006, p. 287) în funcție de diferite criterii, „atât pe axa evoluției istorice, cât și pe plan sincronic” (Constantin Cucoș, 2006, pag 289). Astfel, privite din perspectivă istorică, metodele se împart în tradiționale și moderne, cu precizarea că o metodă care este tradițională poate evolua spre modernitate în funcție de secvențele care se găsesc în construcția sa, iar o metodă clasificată ca fiind modernă poate conține secvențe cu specific tradițional sau se poate observa faptul că varianta propusă era aplicată și cunoscută de mult timp. Atât metodele moderne, cât și cele tradiționale au caracteristici proprii, însă toate au același scop şi anume: dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor elevilor, familiarizarea acestora cu diverse forme de manifestare în viața de zi cu zi.

Articol integral

Abordarea textului literar din perspectivă interdisciplinară

Actualmente, tendinţa sistemului de învăţământ, orientat spre formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie, este de a valorifica un nou model de predare-învăţare-evaluare a disciplinelor şcolare, în care sunt consolidate cunoştinţe din diverse discipline, în vederea educării unei persoane inteligente, capabile să înţeleagă lumea şi să răspundă imperativelor acesteia, printr-o unitate a cunoaşterii. S-a demonstrat faptul că prin învăţarea trans şi interdisciplinară, elevii îşi conştientizează mult mai bine nevoile, abilităţile, stilurile de învăţare, valorificând cunoştinţe acumulate şi potenţialul creativ de identificare a soluţiilor optime pentru diverse probleme sau situaţii racordate la adevărata existenţă umană.

Articol integral

CALL (Computer Assisted Language Learning)

The term CALL (Computer Assisted Language Learning) became established in language education in the early 1980s. It is a form of computer-based learning and it is not a method. The focus of CALL is learning and not teaching. CALL materials are used in teaching to facilitate the language learning process, promoting self-paced learning.

Articol integral

Comportamentul agresiv abuziv repetitiv – bullying, forma specifică a violenței școlare

Potrivit literaturii de specialitate, comportamentul agresiv abuziv repetitiv (bullying) este una dintre formele specifice ale violenței şcolare. Deşi fenomenul bullying – „comportamentul agresiv, abuziv, repetitiv” – este o problemă internațională, care poate conduce la grave consecințe atât pe termen scurt cât şi pe termen lung, atât pentru agresor, victimă cât şi pentru societate, totuşi această formă de manifestare a agresivității în şcoală este prea puțin studiată în România (Jigău, 2006). Copiii trebuie învățați și sensibilizați în legătură cu sentimentele lor și ale celor din jur.

Articol integral

Agresivitatea la preșcolari și formarea unui comportament nonviolent în grădiniță

Grădinița joacă un rol important în formarea unui  comportament non-agresiv la preșcolari. Educația vizează dezvoltarea personalității, unul dintre scopuri fiind optimizarea capacității de socializare. La vârsta preșcolară, copilul are dificultăți de comunicare, iar o formă de manifestare este agresivitatea (uneori, copilul se exprimă lovind ca urmare a imposibilității exprimării verbale). Prin agresivitate, copilul încearcă să obțină ce dorește (o jucărie, poziția de lider etc). Adesea, părintele ignoră astfel de manifestări sau chiar incită copilul să-şi lovească semenii.

Articol integral

Limba română și locul ocupat în școala românească

Predarea limbii române în școlile din România este foarte importantă pentru educația tinerilor și pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Limba română este limba oficială a țării și prin urmare, cunoașterea ei este esențială pentru integrarea socială și culturală a elevilor în comunitatea locală și națională.

Articol integral

Studiu privind competențele sociale ale adolescenților cu deficiențe de auz în sistemul educațional de masă

Comunicarea implică mult mai mult decât emiterea de cuvinte clare sau propoziții corecte gramatical. Abilitățile sociale avansate, precum și capacitatea de a recunoaște subtilitățile unei comunicări sociale sunt o parte integrantă a unei comunicări de succes. În mod tradițional, surditatea a însemnat limitate abilități de comunicare, abilități de citire şi scriere dar  și interacțiuni sociale limitate. Odată cu avansarea tehnologiei privind implantul cohlear, dar şi impactul pe care îl are identificarea  și intervenția timpurie, rezultatele potențiale ale copiilor cu deficiențe de auz s-au schimbat în mod semnificativ.

Articol integral

De ce să le citim copiilor?

Insuflarea timpurie a dragostei pentru lectura îi oferă copilului un avans în extinderea vocabularului și în construirea încrederii în sine. Îi ajută pe copii să învețe să dea sens nu numai lumii din jurul lor, ci și oamenilor, construind abilități socio-emoționale și, desigur, dezvoltând imaginația. Activitățile de lectură timpurie dezvoltă creativitatea, stârnesc curiozitatea și stimulează imaginația copiilor mici. Deoarece lectura cu copiii mici este un factor semnificativ în dezvoltarea abilităților de citire și performanța școlară a copiilor, este important ca adulții să citească împreună cu copiii în moduri productive.

Articol integral