Utilizarea metodelor de explorare a realității în cadrul lecțiilor de specialitate din învățământul tehnologic (Studiu)

În învăţământul tehnologic, se pune un accent mare pe antrenarea elevilor în cunoaşterea tehnologiilor, pe însuşirea de experienţe profesionale din contactul cu mediul de lucru, prin efortul propriu de explorare și de investigare a acestuia.

Articol integral

Educarea prin toleranță

Mediul şcolar îi ajută pe copii să se adapteze lumii prin ştiinţă şi cunoaştere. Educabilul trebuie învăţat să respecte propriile valori, dar şi pe ale altora. Şcoala trebuie să primească toţi copiii, indiferent de condiţia lor fizică, intelectuală, socială, emoţională, lingvistică.

Articol integral

Studiu privind interesul elevilor pentru învățarea limbii franceze

Prezentul studiu are la bază  o analiză a rezultatelor unui chestionar aplicat unui număr de 100 de elevi , băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, elevi care studiază la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Tg-Jiu. Scopul microcercetării este  determinarea cauzelor care conduc la lipsa de interes a elevilor pentru  învățarea limbii franceze.

Articol integral

Matematica – între tradițional și modern

Randamentul școlar are la bază activizarea elevului care este înţeleasă ca o acţiune de instruire/ autoinstruire, de dezvoltare a personalităţii prin stimularea şi dirijarea metodică a activităţii sale. Pentru a obţine un bun randament şcolar este nevoie să ţinem cont de: trezirea şi cultivarea interesului elevului pentru cunoaştere, excitarea inteligenţei şi a celorlalte funcţii psihice  prin efort personal, formarea abilităţilor de orientare autonomă în problemele practice, cultivarea spiritului investigativ etc.

Articol integral

Memorizarea folosită cu succes în grădiniţă

În toate ciclurile de învăţâmânt întâlnim ca şi metodă de predare-învăţare memorizarea, cu un grad mai mare de dificultate de memorare în funcţie de vârsta la care este abordată şi de cerinţele textului de memorat. Memorizările sunt activităţi obligatorii, cuprinse în curricula preşcolară, ce au ca scop însuşirea conştientă de către copii a textelor lirice, prin repetarea sau valorificarea lor, cu diverse ocazii, având un puternic caracter intelectual.

Articol integral

Educația financiară în viziunea unui părinte fără studii economice

Deşi sunt cadru didactic, voi porni în studiul de față de la una din problemele actuale ale societății nostre, în special a celei românești: lipsa educației financiare, din perspectiva părintelui, deoarece consider eu că orice copil trebuie să ştie și să cunoască valoarea banului, să facă diferența între nevoi şi dorințe, uneori devenite simple mofturi, să știe că pentru a avea ei o anumită jucărie părinții muncesc, să știe că banul reprezintă răsplata muncii părinților de zi cu zi.

Articol integral

Playing with Multiple Intelligences in the EFL Classes

Playing games can contribute to the integration and motivation of students with all sorts of intellectual profiles due to the fact that they often incorporate logical reasoning, communication, kinaesthetics, visual simulation, spatial relations and hands-on experiences. Furthermore, children love rules and this is what games offer: enjoyable purposeful, goal-oriented activities.

Articol integral

Using Parallel Texts with L2 Learners

Children’s books play an important role in children’s literacy development because they offer opportunities to broaden their horizons, to develop their vocabulary and to help them become fluent in the target language. At the same time, reading literature increases cultural awareness, improves the cultural sensitivity of children by making them aware of the great diversity in today’s multicultural environment. In this context, reading parallel texts can lead to cross-cultural understandings while increasing empathy and giving rise to new perspectives on their cognitive development.

Articol integral

Educația elevului cu cerințe educative speciale

Dezvoltarea școlilor incluzive ca model optim de realizare a educației pentru toți trebuie să fie recunoscută drept o politică a statului la nivel guvernamental, ocupând astfel un loc privilegiat în cadrul planurilor strategice de dezvoltare a unei națiuni. Fiecare școală incluzivă trebuie să se constituie ca o comunitate educativă ce demonstrează o responsabilitate colectivă față de succesul sau eșecul fiecărui membru al său.

Articol integral