Motivația elevilor de vârstă școlară mică pentru frecventarea și implicarea deplină în activitățile procesului educațional la educația fizică

Criteriile de performanță pentru profesorii din învățământul primar, precum și criteriile de performanță pentru cadrele de conducere din școlile generale, aprobate conform regulamentelor ministeriale, stabilesc indicatori referitori la încurajarea motivării, independenței și responsabilizării elevilor pentru propria lor educație, și crearea unui mediu stimulant care să încurajeze performanța în timpul procesului de învățare, inclusiv la materiile legate de Educație fizică.

Articol integral

Maria Montessori – influența în bazele educației

În opinia mea, Maria Montessori a fost un adevărat stâlp al pedagogiei, drept dovadă, metodele ei sunt utilizate și în prezent, iar școlile Montessori dăinuie. Aș putea spune că admirația față de acest personaj rezultă și din puterea ei feminină, faptul că s-a marcat într-o perioadă nu tocmai oportună femeilor. Viziunea ei este una pe care o admir și pe care o practic, deoarece sunt deja și eu la catedră. Generațiile se schimbă de la an la an, iar noi, dascălii, trebuie să îi pregătim în primul rând pentru adaptare. Copilul pregătit pentru adaptare va fi copilul pregătit să facă față oricărei situații, lucruri pe care ar trebui să punem accent, pe lângă dobândirea cunoștințelor.

Articol integral

Educație în natură: învățarea prin experiență

Într-o lume tot mai digitalizată și urbanizată, educația în aer liber capătă tot mai multă importanță. Această formă de învățare încurajează conexiunea cu natura, explorarea activă a mediului înconjurător și învățarea prin experiență. Educația în aer liber nu este doar o pauză plăcută de la sala de clasă sau de la ecranele tehnologiei, ci reprezintă o modalitate eficientă de a dezvolta abilități, de a spori conștientizarea asupra mediului și de a promova învățarea holistică.

Articol integral

Copiii păstrători ai tradiției: Celebrarea Focului lui Sumedru în școala noastră

În fiecare an, suntem mândri să anunțăm reînvierea unei tradiții vechi de secole – „Focul lui Sumedru” – un eveniment special care aduce comunitatea școlară împreună într-un spirit de bucurie și prietenie. Această tradiție străveche, care își are rădăcinile în istoria noastră, reprezintă nu doar un moment de celebrare, ci și o oportunitate de a onora valorile noastre fundamentale și de a promova unitatea în rândul elevilor, profesorilor și părinților.

Articol integral

Integrarea elevilor nou veniți în clasă. Valorificarea cursului Erasmus+ Designing Inclusive Learning Environments

Clasa reprezintă un grup social asupra căruia şcoala îşi exercită înfluenţele educative, iar noi, educatorii, trebuie să luăm în considerare diversitatea culturală a subiecţilor care formează clasa.  Am participat la cursul „Designing Inclusive Learning Environments”, în cadrul programului Erasmus + K1, educație școlară 2020-1-RO01-KA120-SCH-095712, din perioada 1 septembrie 2021 – 31 august 2023, derulat de școala „Mihai Viteazul”, Târgoviște. Cursul s-a desfășurat la Nisa, Franța şi a abordat o nouă viziune a incluziunii, prin conceptul învățării universale.

Articol integral

Incluziunea în procesul de învățare (Curs Erasmus+ Designing Inclusive Learning Environments)

Conceptul de incluziune își are originile în „Declarația Universală a Drepturilor Omului” (ONU, 1948), care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Incluziunea educațională propune o educație universală care se adaptează la toate nevoile elevilor, respectând capacitățile diferite ale acestora. Pentru ca aceștia să se integreze în familia școlii, dascălii trebuie să găsească strategii în procesul formării competențelor și a propriei personalități.

Articol integral

Inteligența socială, o necesitate a epocii actuale

Inteligența socială se referă la abilitatea unei persoane de a înțelege și de a naviga cu succes în interacțiunile sociale. Aceasta implică capacitatea de a percepe și de a interpreta semnalele sociale, de a evalua relațiile interpersonale și de a se adapta la diferite situații sociale. Inteligența socială presupune, de asemenea, abilitatea de a comunica eficient cu ceilalți, de a rezolva conflicte și de a colabora într-un mod productiv în cadrul grupurilor sau comunităților.

Articol integral

Teoria modelării și învățării sociale – delimitări conceptuale

Învățarea reprezintă un proces de constituire a unor reprezentări mintale desfășurate în mod sistematic de către individ, în vederea formării unor abilități necesare dezvoltării și integrării sociale. Albert Bandura este unul dintre cei mai importanți psihologi ce a elaborat numeroase teorii, precum teoria sa de învățare socială cognitiva, dar și teoria sa despre personalitate.

Articol integral

Parteneriatele educaționale – oportunitate în predarea istoriei

Un învăţământ în care accentul se pune pe informare şi nu pe formare şi care creează ierarhii trebuie înlocuit cu unul care să asigure formarea de competenţe şi de oameni capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii. O astfel de metodă este învățarea în bază de proiect, prin proiecte educaționale de parteneriat. Această metodă este îndreptată spre dezvoltarea gândirii independente a elevului şi de a-l învăţa nu pur şi simplu de a reţine şi a reproduce cunoştinţe, pe care i le dă şcoala, dar şi putinţa de a le aplica în practică.

Articol integral

Instrumente digitale și alternative green într-o experiență Erasmus în Croația

Deținerea unei acreditări Erasmus marchează pentru fiecare școală un pas important în dezvoltarea instituțională, cu impact direct asupra întregii comunități școlare. Astfel, în perioada 22-27 mai 2023, Colegiul Național „Petru Rareș” din Beclean, a fost implicat într-un mixt de formare profesională cu stagiu de predare pentru  profesori și mobilitate de grup a elevilor în cadrul Acreditării Erasmus+ din primul an, E-Digital Academy.

Articol integral