Clasa incluzivă – abordare pozitivă

Cadrul didactic organizează întreaga viaţă și activitate a clasei, ia decizii cu privire la tot ce se întâmplă în procesul instructiv – educativ, îşi exercită putere și influențaa asupra principalelor fenomene ce au loc în grup, supraveghează şi îndrumă întreaga activitate a clasei. Scopul educatorului este autoorganizarea atât la nivelul grupului, cât şi la nivelul fiecărui elev.
Interacțiunea permanentă cu elevii este esențială pentru a forma un grup care să colaboreze eficient.

Articol integral

Managementul clasei incluzive – educație pentru diversitate

Managementul, atât ca artă veche, cât și ca știintă nouă, răspunde în mare măsură  nevoii de organizare, coordonare, conducere dar și de îndeplinire a activității. Pornind de la domeniul economic, managementul și-a extins aria astfel încât vorbim de tipuri variate de management, de la cel educațional, la managementul  învățării, al comunicării, al rezolvării conflictelor, dar și al propriei persoane.
În ceea ce privește domeniul educației, managementul se definește ca fiind o știință interdisciplinară în care psihologia interactionează cu pedagogia, științele comunicării, sociologia și alte domenii cu relevanță. „Corpul propriu de cunoștințe, metodologia specifică, normele și legile proprii, recomandă managementul educațional și pe cel al clasei de elevi ca pe o, știintă tânără, dar cu experiență milenară” (Irina I. Savin).

Articol integral

Proiectul educațional Mă simt bine în școala mea

Proiectul educațional Mă simt bine în școala mea a luat naștere din nevoia de a preveni violența din mediul școlar. După cum bine știm, când vine vorba de violență în școli, cea mai mare parte a cazurilor implică elevi care au abilități sociale ușor sub medie,  mai puțin populari, care aparțin unui mediu cultural, religios sau rasial diferit de restul clasei sau recent transferați în colectiv. În acest context, elevii care sunt victimele unor acte de violență, chiar și minoră, sunt afectați de consecințe precum scăderea stimei de sine, stare generală de anxietate, refuzul de a merge la școală. Putem vorbi despre abandon școlar și chiar despre delincvență juvenilă în contextul hărțuirii susținute, pe termen lung, despre apariția atacurilor de panică, a reacțiilor fizice, a depresiei și chiar a gândurilor suicidare.

Articol integral

Școala online, o provocare pentru elevi și profesori (Studiu de caz)

În momentele în care, din diverse motive, suntem nevoiți să stăm acasă, este foarte important să stăpânim tehnologia pentru a putea sa ne continuam procesul instructiv-educativ. Personal, am reușit să îi motivez pe elevii mei de la cele 11 clase de gimnaziu la care predau să fie conectați în proporție de 80% la activitățile pe care le-am propus. Nu predau noțiuni noi, însă recapitulez materia, consolidez pentru a menține contactul cu școala, atât eu, cât și elevii mei.

Articol integral

Proiectul eTwinning „Building Digital Bridges to Student Well-being”

Orice an școlar vine cu noi provocări pentru profesorii care desfășoară proiecte pe platforma colaborativă eTwinning. După ce, în anii anteriori, începând cu 2021, am desfășurat cu elevii mai multe proiecte, cu tematici foarte diverse – de la STE(A)M, istorie și tradiții ale diferitelor țări partenere, la valori morale– în acest an școlar, 2023- 2024, m-am implicat, cu elevii mei de 8-9 ani, într-un proiect deosebit, mai ales prin tematica propusă. Proiectul, denumit „Building Digital Bridges to Student Well-being”, a fost fondat de cadre didactice din Turcia și România și a avut ca parteneri profesori din Turcia, Moldova, Italia, Grecia și din țara noastră.

Articol integral

Proiectul eTwinning „Stem in My Class”

În cadrul proiectului „Stem in My Class”, am participat 18 cadre didactice și peste 100 de elevi din Turcia, Grecia si România. Proiectul și-a propus să dezvolte interesul elevilor în diferite domenii tematice ale științei (STEM) și să le permită să rezolve sau să găsească soluții la problemele cu care se confruntă la școală printr-o abordare multidisciplinară prin abilități stem. Prin implementarea acestor proiecte eTwinning STEM putem transforma sala de clasă într-un mediu dinamic, colaborativ și orientat spre viitor, pregătind astfel elevii pentru provocările societății moderne.

Articol integral

O călătorie către noi orizonturi și amintiri de neuitat în experiența Erasmus+

Am avut plăcerea să particip la cursul de formare „Flipped Classroom”, în cadrul proiectului Erasmus+, organizat în perioada 19-23 februarie 2024, la Paris, unde au participat profesori din Romania: Târgu-Jiu – Gorj (2 cadre), Oradea – Băile Felix (5 cadre) si Turcia- Izmir (8 cadre). Cursul a fost organizat pe două coordonate: prezentare și aplicare. Partea de prezentare a fost predominantă, implicând activități de studiu individual asupra platformelor de lucru și a site-urilor despre care s-a discutat în cadrul cursului. Partea aplicativă a avut rol de feedback și a reprezentat evaluarea cursului.

Articol integral

Mitul timpului etern (Studiu)

Construit ca o invitaţie la descoperirea structurilor secrete ale lumii, studiul de faţă porneşte de la îndemnul de a privi lumea ficţională aşa cum se prezintă ea oglindită de imaginarul realităţii şi al tainei. George Călinescu distinge patru mituri populare „nutrite din ce în ce mai mult de mediile literare, tinzând a deveni pilonii unei tradiţii autohtone”: mitul etnogenezei poporului român (Traian şi Dochia), mitul marii treceri (Mioriţa), mitul jertfei creatoare (Meşterul Manole) şi mitul erotic (Zburătorul). Pe lângă acestea – conchide George Călinescu în Istoria literaturii române, Compendiu – „încearcă să se ridice şi altele”. Între aceste „altele” se impune a aşeza, în primul rând, mitul timpului etern sau sacru, aşa cum este incorporat în basmul popular cules de Petre Ispirescu Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, basm care ar ilustra exemplar trăsăturile definitorii ale speciei, dar şi concepţia mioritică a poporului român despre rostul omului în lume, despre viaţă şi moarte.

Articol integral

Proiectul – metodă alternativă de evaluare la orele de limbi străine

La finalul unităţii de invătare «En route!», la clasa a VIII-a, folosind ca suport manualul editurii Art Klett, am ales să realizez evaluarea sumativă pe baza unei metode alternative, sub forma unui proiect individual, pregătit de elevi pe parcursul unei săptămâni. Elevii au fost de altfel anunțați încă de la începutul unităţii cu privire la maniera în care vor fi evaluaţi după parcurgerea integrală a acesteia.

Articol integral

Evaluarea la matematică cu ajutorul instrumentelor online – avantaje și dezavantaje

Toate demersurile didactice ale profesorului urmăresc atingerea  obiectivelor propuse și  obținerea unor finalități pe care le  stabilește de la început, dar gradul de realizare a lor este observabil, în special în urma evaluării. Evaluarea este „momentul adevărului”, „număratul bobocilor”,  predarea şi învăţarea fără evaluare îşi pierd atât din sens cât şi din semnificaţie.

Articol integral