Modalități eficiente de dezvoltare a limbajului prin joc

Jocul este vital pentru dezvoltarea armonioasă a copilului. Expunerea copilului la joc duce la dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și socială. Studiile arată că până la 75% din dezvoltarea creierului are loc după naștere, iar primii ani din viața unui copil sunt baza unei creșteri și dezvoltări sănătoase. De fiecare dată când un copil se implică într-o activitate sunt stimulate celulele nervoase și se produc conexiuni. Acest proces influențează dezvoltarea mișcărilor grosiere și fine, a limbajului, a comunicării, socializarea, precum și ascultarea și atenția, dezvoltarea emoțională, creativitatea, procesul de rezolvare de probleme și abilitățile de învățare. Un copil învață să relaționeze cu mediul, prin repetarea diverselor comportamente.

Articol integral

Jurnal de empatie. Arta de a atrage preșcolarul către grădiniță

Timpul petrecut de preșcolar în grădiniță este un timp foarte important, el nu trebuie irosit ci trebuie exploatat la maxim prin orice mijloace. Asimilarea de conexiuni noi realizate prin introducerea unor metode alternative, activități pe grupuri de preșcolari, material bogat și atent selectat care să ţină copilul conectat face ca întreg procesul didactic să fie de un real succes.

Articol integral

Formarea abilităților de ascultare într-o limba străină

Predarea abilităților de ascultare ca parte a predării unei limbi străine este o dezvoltare relativ recentă, a cărui istorie se află în mare parte în ultimii treizeci de ani.  La sfârșitul anilor 1800, ascultarea a fost utilizată în predarea limbii ca un mijloc de dezvoltare a comunicării orale. S-a presupus că studenții ar dobândi pur și simplu capacitatea de a înțelege forma vorbită a limbii, dacă au auzit limba vorbită, ocazional, pe profesorul lor  sau au ascultat o casetă cu texte audio. A fost demonstrat rapid că această abordare pur și simplu nu funcționează.

Articol integral

Participare. Asumarea responsabilității. Argumentare

Educaţia – cu tot ceea ce implică ea în cadrul procesului de învăţământ – trebuie să fie centrată pe participare, asumarea responsabilităţii, argumentare. Profesorul are obligaţia – moral şi civic – să inoculeze şi să susţină la elevi aceste direcţii care vor constitui structura intimă a personalităţilor ce vor construi umanitatea. Viitorul se conturează azi, sub mâinile educatorului. El trebuie să realizeze – deci să demonstreze – congruenţa dintre expectanţele de adaptare şi dezvoltare ale elevului şi tendinţele fireşti şi benefice ale evoluţiei şi societăţii.

Articol integral

Instrumente care pot măsura nivelul de performanță al competențelor elevilor la matematică

Alături de predare și învățare, evaluarea este o componentă esențială a procesului de învățământ care furnizează informații despre calitatea și funcționalitatea acestuia. Prin implicațiile ei, evaluarea depășește cadrul strict al procesului de învățământ și al școlii. Astfel, evaluând elevii, evaluăm în același timp (direct au indirect) profesorii, calitatea activității didactice, a instituției școlare și în cele din urmă a sistemului educativ în ansamblu.

Articol integral

Consolidarea competențelor lingvistice ale preșcolarilor de grupa mare în cadrul proiectului eTwinning „The world in letters”

Importanța mediului lingvistic și a competențelor lingvistice la o vârstă fragedă pentru performanța unui copil în școală, în special abilitățile de citire și scriere (de exemplu, învățarea diferitelor discipline precum: științe ale naturii, științe exacte etc.) este din ce în ce mai accentuată. Din aceste motive, copiii aflați deja la grădiniță au nevoie de un mediu care să le ofere suficiente oportunități de a folosi limbajul – ascultarea, vorbirea, vorbirea. Cei care vor să învețe să citească au nevoie să fi acumulat multe experiențe: să cunoască literele, să aibă abilitățile de a lega sunete și litere, să fi auzit diverse lucrări.

Articol integral

Cadrele didactice în era digitală: oportunități Erasmus și perfecționare continuă

Dragi colegi și cititori pasionați de educație,
Încep acest articol împărtășindu-vă o parte din experiența mea ca profesor la început de carieră, cu o sete constantă de a aduce cele mai bune practici și tehnologii în sala de clasă. Am avut privilegiul de a participa la proiectul Erasmus+ KA1 – Educație școlară: 2023-1-RO01-KA121-SCH-000117819, cu titlul „Step into the Future”, ce se derulează în școala în care predau. Proiectul s-a dovedit a fi un punct de plecare important  pentru evoluția mea profesională. Aceasta experiență a adus o schimbare semnificativă în modul în care înțeleg și aplic mijloacele digitale la clasă, îmbunătățind calitatea educației pe care o ofer elevilor mei.

Articol integral

Studiu privind predarea-învățarea-evaluarea matematicii folosind resurse educaționale deschise

Procesului instructiv-educativ trebuie să fie într-o permanentă schimbare pentru a fi suficient de relevant, eficient și atractiv pentru actuală generaţie de elevi. Este esențial ca în cadrul lecțiilor să se folosească tehnologia informaţiei şi comunicării pentru îmbunătăţirea performanțelor în studiu; cu acest scop au fost create documentele digitale dar şi aplicaţiile dedicate învăţării asistate pe calculator. Multe dintre aceste resurse sunt la dispoziția utilizatorilor prin intermediul  internetului, orice fișier care are un link este considerat o resursă. În cazul interacțiunii cu paginile web, tot despre resurse putem vorbi, pentru că paginile însele sunt resurse identificabile cu un link.

Articol integral