Impactul proiectelor eTwinning în stimularea creativității elevilor. Digital Art with Weave Silk – Interactive

Profilul de formare european pentru absolvenții învățământului obligatoriu este structurat pe opt domenii de competențe cheie: comunicare în limba maternă; comunicare în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii; competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie; a învăţa să înveţi; inițiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică; competenţe sociale şi civice. În acest context, parteneriatele școlare dezvoltate în cadrul programelor europene prin activităţile realizate, produsele finale şi schimbul de bune practici au un impact deosebit asupra tuturor celor implicați în actul educaţional (cadre didactice, elevi, părinţi, comunitatea locală) prin dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale, îmbunătățirea metodelor de predare – învăţare – evaluare, a managementului clasei de elevi, a comunicării şi cooperării pe toate palierele.

Articol integral

Un ghid al activităților nonformale în programele educative școlare

Un proiect este un ansamblu de activități planificate care se adresează unei probleme specifice, își propune să atingă obiective specifice, în limite de timp bine definite și beneficiază de fonduri limitate. După o analiză de nevoi se pot identifica problemele/ nevoile pe care le au formabilii, astfel că se pot construi proiectele. În cazul proiectelor educaționale, grupul țintă este de regulă format din elevi.

Articol integral

Vocabulary – Must It Be Learnt or Taught?

Some years ago, certain people began to claim that in TEFL, (Teaching English as a Foreign Language), relatively more teaching should be given to vocabulary. Morgan and Rinvolucri (1), for example, said that their book “proposes to help students learn words”. This has a certain semblance of logic, since language users need words just as much as structures. The sense of the appeal turns, however, on the assumption that vocabulary can, in any serious sense, be taught through specific practices, and it is this assumption which I would question.

Articol integral

Impactul pandemiei asupra dezvoltării social-educaționale și emoționale a elevilor. O cercetare calitativă

În condițiile pandemiei COVID-19, instituțiile de învățământ au fost nevoite să se adapteze unei crize care încă nu s-a finalizat, pentru a respecta restricțiile impuse de ordonanțele militare și pentru protejarea elevilor și a personalului angajat în învățământ. Directorii instituțiilor au fost nevoiți să reorganizeze activitatea în mediul online pentru a asigura supraviețuirea procesului de predare-învățare-evaluare prin dotarea cu resursele logistice existente în școli, și, mai apoi, pentru asigurarea unui bun climat de comunicare în condițiile neliniștilor apărute în noul context.

Articol integral

Diseminarea și valorizarea cursului pentru ambasadorii eTwinning: Building an Innovative Community

În perioada 27-29 aprilie 2023 s-a desfășurat la Lisabona cursul de formare pentru ambasadorii eTwinning „Building an Innovative Community”.  Organizarea acestui PDW a fost exemplară, prin calitatea programului oferit, prin expertiza trainerilor care au fost alături de noi pe tot parcursul activităților de conectare și formare. Atelierele au fost derulate în paralel, iar tematicile abordate au fost diverse: de la wellbeing, până la inteligența artificială și, evident, funcționarea noii platforme ESEP.

Articol integral

Familia și Școala, pilonii fundamentali în pregătirea tinerei generații pentru viață

Educația este un proces important în dezvoltarea unei societăți cultivate, care are rolul de a aduce schimbări pozitive în viața și comportamentul uman, înlesnind dezvoltarea unor calități umane. Educația înseamnă cultivarea valorilor sociale cu scopul de a-i învăța pe copii și adulți să fie cetățeni activi și eficienți. Deși școala este importantă în formarea  oricărei ființe raționale, acesta nu trebuie confundată cu educația; educația înseamnă mai mult decât a merge la școală și începe de acasă, familia fiind cea care are rolul de a pune bazele acestui proces evolutiv.

Articol integral

Rolul lecturii în viața școlară

În societatea umană, valorile de orice natură: morale, sociale, culturale, comportamentale, relațiile dintre oameni și aspirațiile lor se reînnoiesc, se modelează, se completează, se șterg sau se îmbogățesc. Astfel apar creații, atât în plan material (pictură, sculptură), cât și literar, prin creațiile apărute în literatura populară sau cultă.

Articol integral

Scurte considerații asupra bullying-ului școlar

Știm cu toții că școala joacă un rol important, cel mai important în viața elevilor noștri, iar așteptările legate de acest lucru sunt pe bună dreptate cele legate de educație, nicidecum cele legate de instabilitatea sau nesiguranța copiilor. Așteptările legate de școală sunt și cele referitoare la gestionarea emoțiilor, a sentimentelor și experiențelor de viață, fie ele pozitive ori negative deopotrivă. Dezvoltarea cognitivă și sănătatea mintală a elevilor este dezideratul oricărei școli care oferă un învățământ de calitate, dar și cea mai mare dorință a unui părinte responsabil. În ultimi ani, se observă răspândirea acută/ dureroasă chiar, am putea spune, a unui fenomen absolut nedorit și care conferă instabilitate emoțională elevului dar și școlii, bullyingul. Amploarea pe care a luat-o acest fenomen precum și viteza cu care se propagă în toate mediile ne obligă să sporim vigilența, să ne perfecționăm, pe acest palier, să învățăm, atât noi ca dascăli, cât și elevii, cum să facem față acestei uriașe provocări.

Articol integral

Rutinele și tranzițiile la grădiniță

 Noile educații au demonstrat că în învățământul preșcolar un rol foarte important îl au rutinele și tranzițiile. Rutinele și tranzițiile au existat întotdeauna în grădiniță, doar că nu erau legiferate, denumite și conștientizate ca activități de dezvoltare personală cu o influență importantă  în dezvoltarea preșcolarilor. Astfel în noul Curriculum tranzițiile se consideră a fi momente de pauză între activități. Eu spun că sunt o pauză activă, bine venită care, realizată cu imaginație și creativitate poate deveni o activitate mult iubită de copii.

Articol integral

Le rôle de la littérature dans l’enseignement des langues étrangères

L’étude du texte littéraire est une méthode efficace dans l’enseignement d’une langue étrangère, un exercice destiné à mettre en évidence les qualités de la langue parlée: clarté, expressivité, concision, vivacité, phrases elliptiques ou des mots frappants, qui véhiculent les sensations et les émotions des personnages, des détails drôles qui apportent de la fantaisie dans l’ironie. Normalement, la littérature présentée dans la classe de langue étrangère est considérée comme un outil purement culturel, mais le rôle pédagogique qu’elle peut jouer dans le contexte de l’enseignement est très important.

Articol integral