Abordarea competențelor cheie într-un demers didactic la disciplina educație tehnologică și aplicații practice

Odată cu schimbarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial, accentul în demersul didactic cade asupra formării de competențe. Alinierea la profilul european al absolventul presupune dezvoltarea a opt competențe cheie, necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții și anume: comunicare în limba maternă, comunicare într-o limbă străină, competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii, competența digitală, a învăța să înveți, competențe sociale și civice, spirit de inițiativă și parteneriat, sensibilizare și exprimare culturală.

Articol integral

Les festivals de théâtre scolaire entre compétition et partage

Les dernières années, l’intérêt croissant pour l’activité théâtrale en milieu scolaire a fait apparaître de plus en plus de festivals dédiés aux élèves de tous les âges. Ces festivals assurent aux projets de théâtre la visibilité dont ils ont besoin et permettent aux élèves de sortir de l’école, de montrer leurs spectacles dans une ambiance propice à l’acte culturel, d’interagir en langue étrangère. Ils amènent la confirmation du travail bien fait et encouragent les participants à continuer dans les années à venir.

Articol integral

Integrarea activităților de educație media

Conceptele de „educație media” și ”competențe media” sunt vehiculate de mai mulți ani în sistemul educațional din România datorită unor inițiative care anticipau impactul și rolul crescând al mass-mediei în viața noastră, a tuturor. În spiritul interogațiilor socratice, începem prin a răspunde la întrebarea „Ce este educația media?”, cu o definiție.

Articol integral

Direct versus Indirect Vocabulary Acquisition

In 2000, the National Institute for Literacy stated that students acquire most vocabulary in an indirect way, by listening to adults speaking or reading aloud, through the conversations they carry with other people, through independent reading etc. However, there are words which have to be taught directly. Direct vocabulary instruction focuses on specific words which are being taught to the students and on word learning strategies. The words in question are the words which are not normally part of students’ experiences and therefore pose a few problems to the students.

Articol integral

Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff – an Erasmus+ training programme

In July 2022 (17th-23rd July 2022), several teachers at The Alexandru Ioan Cuza National College, Galați, Romania, had the opportunity of attending a most interesting course entitled “Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff”, as part of the Erasmus+ programme. The course was held in Bologna, Italy and was offered by ELA (Erasmus Learning Academy),  a training centre that focuses on the design and implementation of training and learning courses for teachers, education staff and students, with the support of European programmes, especially Erasmus+.

Articol integral

Creativitatea în matematică

În cadrul activității de rezolvare a problemelor, mobilizăm și dezvoltăm multe
aspecte ale capacității intelectuale a elevilor, dintre care cel mai important este
gândirea, cu operațiunile ei complicate. În acest cadru, evidențiem doar cele două
abilități intelectuale cele mai importante: creativitatea și inteligența.

Articol integral

Importanța mijloacelor de învățământ în activitățile cu preșcolarii

Pornind de la cei patru pilonii ai educației a lui Delors, „a învăța să știi”, „a învăța să conviețuiești”, „a învăța să faci” și „a învăța să devii și să fii”, voi aborda tema mijloacelor de învățământ având în centru actului educațional copilul. Noul curriculum pentru educație timpurie prevedere o abordare holistică a conținuturilor pe domenii de dezvoltare. Din acest punct de vedere, mijloacele de învățământ trebuie să fie alese cu grijă, în conformitate cu domeniile de dezvoltare ale copilul preșcolar și facil de folosit și de adaptat actului instructiv educativ.

Articol integral

Probleme specifice ale îmbogățirii vocabularului în limba română la elevii din școlile cu predarea în limba maghiară

În vederea cunoaşterii limbii române, elevii din clasele I-IV de la şcolile şi secţiile cu predare în limbile naţionalităţilor conlocuitoare trebuie să-şi însuşească un sistem închegat de cunoştinţe elementare lexicale, pe care să le folosească în limbajul activ creator. Terminând şcoala gimnazială, elevii trebuie să vorbească şi să scrie corect româneşte, să ştie să folosească limba română în viaţa zilnică, în procesul muncii, să ajungă treptat să citească opere literare şi ştiinţifice accesibile lor, să obţină pregătirea necesară pentru continuarea cu succes a studiului şi pentru activitatea în societate. Pentru a le dezvolta competenţa de a comunica cu uşurinţă în limba română, programa pentru clasele I-IV pune pe primul plan formarea competenţelor de receptare şi de exprimare a mesajelor orale în diverse situaţii de comunicare.

Articol integral

Metoda exercițiilor și problemelor

Metoda exercițiilor și problemelor are la bază realizarea conștientă şi repetată a unor acțiuni şi operații, având ca scop formarea unor deprinderi teoretice şi practice, consolidând astfel cunoştinţele, dezvoltă unele capacităţi şi aptitudini, stimulând potenţialul creativ.

Articol integral

Integrarea copiilor cu CES, provocarea învățământului secolului XXI

Integrarea copiilor cu nevoi speciale a devenit o prioritate a școlii moderne. Educația inclusivă definește procesul educațional care răspunde diversității copiilor/ elevilor/ tinerilor și cerințelor individuale de dezvoltare și oferă oportunități şi șanse egale de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educație.

Articol integral