O educație modernă prin programul „Adobe Flash Professional CS6” (Diseminarea proiectului Erasmus+ ”Trainer for UE”)

Cursul „Digital Classrooms (Making Educational Flash Animations for Classroom Use)” a fost organizat de organizația Geros Onlus, din  Sardinia, Italia, și a fost finanţat în întregime de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+.
Participarea a fost determinată de interesul pentru cunoaşterea unor metode noi, pentru îmbunătăţirea strategiei educative în vederea dezvoltării unor relaţii de colaborare, iar beneficiile personale şi profesionale au fost nenumărate: cunoaşterea altor sisteme de educaţie europeană, realizarea unor schimburi de experienţă, perfecţionarea unor cunoştinţe, actualizarea şi completarea cunoştinţelor referitoare la alte ţări şi culturi. Organizatorii au folosit o abordare pedagogică interactiv-comparativă şi au pus la dispoziţia participanţilor materiale de specialitate bine structurate.

Articol integral

Școala Gimnazială nr. 1 Mizil – Școală eTwinning

În semn de recunoaștere a activității eTwinning depuse la nivel de școală, am primit Certificatul de Școală eTwinning, o distincție care s-a acordat în urma unui proces de evaluare. Certificatul de Școală eTwinning înseamnă:avem o vizibilitate sporită la nivel European, facem parte din școlile eTwinning de elită.

Articol integral

Știinţa și tehnologia pentru elevi, în dimensiune europeană

Lumea modernă pune accentul pe folosirea mai eficientă a cunoaşterii şi a inovaţiei. Este necesară extinderea abilităţilor creatoare ale întregii populaţii, mai ales ale acelora care le permit oamenilor să se schimbe şi să fie deschişi faţă de idei noi într-o societate diversă din punct de vedere cultural, bazată pe cunoaştere. În societatea informaţională pe care omenirea o traversează, ştiinţa şi tehnologia se constituie în continuare ca o pârghie majoră a progresului uman.

Articol integral

Teaching the Grammar Structures

Most people agree with the fact that knowing a language means knowing its grammar. Grammar is sometimes defined as “the way words are put together to make correct sentences.”   In English “I am a student” is grammatical whereas “I a student”, and “I are a student” are not.
An important aspect is the fact that we, as teachers, should teach from the context to the grammar rule rather than from the rule alone.

Articol integral

Dezvoltarea competenței de lectură în gimnaziu. Etape ale strategiei didactice

Lectura este una dintre activitățile cheie în învățământul gimnazial, iar dezvoltarea competenței de lectură poate fi o adevărată provocare pentru profesori. Pentru a deveni cititori competenți, copiii au nevoie nu doar de o varietate de texte atractive care să-i determine să citească cu bucurie în cât mai mult ocazii, ci și de asimilarea, integrarea în lectură a unor strategii de abordare, de înțelegere a textelor, dar și de monitorizare a propriului comportament. Altfel spus, elevul trebuie să devină capabil să-și observe comportamentul în timpul lecturii și să-l corecteze; de exemplu atunci când nu a înțeles un cuvânt, o expresie și a pierdut șirul ideilor sau când intervine oboseala, plictiseala.

Articol integral

Activități practice pentru elevi din ciclul primar și gimnazial, pe baza cărții „Poezoo. Ce fac animalele când le faci”, de Călin-Andrei Mihăilescu

Jocul şi poezia au în comun „un vocabular, o gramatică şi o semantică”, după cum afirma Ivan Evseev, în  lucrarea „Jocurile tradiţionale de copii. Rădăcini mitico-rurale”. Jocul de copii a fost o inspirație pentru literatura cultă, astfel încât acesta a devenit un motiv în crearea de poezii.

Articol integral

Relații și interacțiuni educaționale

Relația educațională este o interacțiune ce are loc în ideea atingerii scopurilor educației (Iurea, C.). Suportul ei este situația pedagogică, „spațiul” fizic și psihologic comun în care se întâlnesc „vectorii” reprezentați de comportamentul profesorului și cel al elevului, în condițiile acțiunii educative; rezultanta ei este „stilul interacțional” din: procese de interacțiune, procese de intercomunicare, procese de intercooperare dintre elev-elev, elev-elevi, elevi-profesori.

Articol integral

Nevoia de afecțiune a copiilor cu părinți plecați în străinătate

De foarte mult timp asistăm la adevărate drame pe care le trăiesc copiii care au un părinte sau chiar ambii părinți plecați la muncă în străinătate. Motivele plecării lor sunt variate: lipsa unui loc de muncă în țară, un salariu mai mare pe care îl pot primi pentru aceeași muncă prestată, nevoia urgentă de un venit mai mare, etc. Copiii sunt așadar lăsați în grija altor persoane, de obicei a membrilor familiei (bunici, mătuși, unchi) care pot acoperi în mare parte nevoile resimțite de copii (îngrijire, comunicare, sprijin).
De-a lungul anilor, la școala la care profesez am avut numeroase cazuri de elevi cu părinții plecați în străinătate și lăsați în grija bunicilor.

Articol integral

Colaborarea profesorilor cu părinții elevilor

Rolul profesorilor și al părinților în educația copiilor este complementar și esențial pentru o educație completă, atât academică, cât și culturală, emoțională, socială și valorică. De aceea este important să mergem în aceeași direcție pentru a consolida reciproc ceea ce am învățat în două domenii: școală și familie. Cu toate acestea, uneori ambii, în loc să colaboreze, contribuie la barierele în comunicarea și înțelegerea în comunitatea educațională.

Articol integral