Beneficiile exprimării prin artă la vârsta școlară mică

Cu siguranță, un bun observator al artei copiilor va putea înțelege ce este în sufletul micilor artiști. Pornind de la tematica abordată de copil sau culorile utilizate în desen, putem identifica mici sau mari probleme ale acestuia. Lucrările copilului pot fi subiecte de discuție cu acesta, având ca scop să contribuim la rezolvarea unor probleme emoționale, relaționale etc.

Articol integral

L’education dans l’ésprit da la tolérance par des activités scolaires et parascolaires

L’école doit accueillir tous les enfants, indépendamment de leur condition physique, intellectuel, social, affectif, linguistique et l’éducation doit répondre aux besoins d’apprentissage de toutes les personnes, de respect, de sympathie, de la sociabilité, la générosité et sécurité.

Articol integral

Studiu privind factorii care influenţează succesul sau insuccesul în învăţare

Prin învăţare se dobândesc noi achiziţii, noi priceperi, noi atitudini, noi valori care ne ajută să trăim într-o lume care se află într-o continuă schimbare. Învăţarea este o pregătire pentru o viaţă viitoare, pentru rezolvarea unor noi situaţii. Orice persoană, şcolarizată sau nu, experimentează învăţarea, pe tot parcursul vieţii, dar rolul şcolii este primordial pentru promovarea învăţării.

Articol integral

Educația incluzivă – un deziderat al viitorului

Educația incluzivă se bazează pe drepturile umane. Potrivit principiilor drepturilor omului, orice copil are dreptul la o educație bună, de calitate indiferent de nivelul capacităților de dezvoltare sau de apartenența lui. o educație bună, de calitate trebuie să trebuie să conducă la dezvoltarea capacităților cognitive și de integrare socială. Diferențele școlare în funcție de apartenența la o anumită categorie socială sau în funcție de nivelul de dezvoltare intelectuală nu sunt justificate.

Articol integral

Motivarea învățării copilului cu ADHD

ADHD este o afecțiune tot mai des întâlnită în rândul copiilor. Părinții și cadrele didactice încearcă să găsească soluții eficiente pentru a minimiza efectele acesteia și pentru a obține rezultate cât mai bune cu copiii afectați cu această problemă.
În ciuda eforturilor specialiștilor în educație, a consilierilor din unitățile de învățământ sau a părinților,  majoritatea copiilor cu ADHD nu răspund pozitiv.

Articol integral

Formare profesională cu Erasmus+. Proiect de mobilitate în Portugalia

Dezvoltă-te cu Erasmus. La Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian” Agnita, vacanţa de vară a debutat cu o nouă sesiune a proiectelor de mobilitate pe care unitatea le-a oferit-o elevilor. Destinate perfecţionării profesionale şi familiarizării, exigenţele muncii într-o firmă de profil din spaţiul vest-european, activităţile proiectului s-au desfăşurat pe parcursul a trei săptămâni, pe meleaguri iberice, la ţărmul Oceanului Atlantic, în Portugalia.

Articol integral

Dezvoltarea profesională a cadrului didactic prin programe europene. Proiectului „Profesori formați, elevi motivați”

În calitate de cadru didactic al unui liceul tehnologic și vocațional situat în mediul rural în care nivelul de interes al elevilor este axat preponderent către domeniul profesional în detrimentul culturii generale, am fost preocupată permanent de motivarea și stimularea elevilor în procesul de învățare, de obținerea unor rezultate foarte bune atât la evaluările naționale, cât și la diferitele concursuri naționale și internaționale la care am participat în calitate de coordonator, de evaluator motivată fiind atât de dezvoltarea personală și profesională a elevilor, cât și de creșterea prestigiului instituției în care îmi desfășor activitatea.

Articol integral

Metode şi strategii de stimulare a conduitei creative a elevilor

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „metodă” provine din grecescul „methodos”  ( odos =cale, iar metha = către, spre), însemnând  „cale de urmat”, „cale ce duce la…”, un drum de parcurs în vederea atingerii unui scop, a obţinerii unui rezultat, aşa cum consideră Ioan Cerghit în lucrarea „Metode de învăţământ”.  Metoda devine un instrument de transmitere de cunoştinţe, o cale de a dezvălui informaţiile celor care învaţă, o modalitate de a forma în mintea elevilor imaginea obiectelor şi fenomenelor realităţii. Pentru profesor, metoda este o cale de organizare a activităţii de cunoaştere a elevului, un instrument didactic prin care îi determină pe elevi să asimileze activ cunoştinţe, prin care le stimulează procesele cognitive.

Articol integral

Lectura ca modalitatea de formare intelectuală

Una dintre problemele societății moderne este problema analfabetismului funcțional. Societatea devine din ce în ce mai conştientă de faptul că însuşirea mecanică a scrisului şi a cititului este o pseudoalfabetizare. A ști să scrii și să citești  nu înseamnă a înțelege mesajul sau  de a folosi în mod adecvat mesajul scris.

Articol integral