De ce clasa inversată?

Una dintre temele actuale ale formărilor de specialitate pentru profesorii de limbi moderne este aceea a clasei inversate (în franceză «classe inversée» sau «renversée», în engleză ”flipped classroom”).
Dar ce este clasa inversată și care este utilitatea ei? Cum putem crea o clasă inversată și cum  poate fi ea integrată  în una sau mai multe activități de predare? Poate fi adaptată la sistemul românesc de predare și care este impactul acesteia asupra dezvoltării abilităților elevilor, asupra achizițiilor acestora? Poate constitui o formă de evaluare alternativă? Sunt întrebări pe care și le pune orice profesor dornic să își adapteze metodele de predare-evaluare.

Articol integral

Finalități – conținuturi – timp de învățare

Finalităţile educaţiei reprezintă orientările valorice ale educaţiei şi sunt sistematic structurate şi prezentate în legea învăţământului. Ele constituie criteriul fundamental de proiectare, organizare şi evaluare a tuturor activităţilor educative, independent de subsistemul social în care ele se întreprind sau formele de abordare (formal, nonformal, informal). Finalităţile descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate din perspectiva politicii educaţionale. Din perspectivă curriculară, finalităţile au menirea de a fundamenta pedagogic curriculum-ul, îndeplinind următoarele funcţii: de comunicare a valorilor în slujba cărora este pusă educaţia; de anticipare a rezultatelor învăţării; de evaluare a rezultatelor şi de organizare şi reglare a procesului educativ.

Articol integral

Experiența Erasmus+. Cooperare între licee europene

Activitatea de perfecționare a elevilor, a cadrelor didactice realizată prin intermediul participării la proiecte Erasmus este una actuală, plăcută, eficientă care generează rezultate într-un timp scurt. De aceea doresc să vă împărtășesc din experiența participării la un astfel de proiect.

Articol integral

Analysing Moral Values in Films and Acting Out (Proiect Erasmus+)

Proiectele europene realizate în cadrul programului Erasmus+ reprezintă o ocazie extraordinară pentru elevi (și nu numai) de a-și dezvolta competențele de înțelegere și exprimare orală și scrisă într-o limbă modernă, de a interacționa cu prieteni europeni sau de a se integra într-un grup multicultural.
Proiectul pe care Școala Gimnazială ”Ion Minulescu” din Pitești îl desfășoară, ”Analysing moral values in films and acting out”, este un proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar (axa KA2) și care are ca partenere unități școlare din patru țări europene: Grecia, Italia, Letonia și Turcia.

Articol integral

Modern Approaches and Methods in Teaching English Language

English  language  teaching  has  undergone tremendous changes over the years, especially the last ten years. During  the  last  decade,  various  crucial  factors  have  combined  to  affect  the  current ideologies  of  teaching  of  English  such  as  the  ineffective  methodologies,  unsuitable materials,  and  integration  of  contextualized  teaching,  over  emphasis  on  multi  language skills.

Articol integral

Cercetare privind calitatea vieții – percepția cadrelor didactice

În ultimii ani, s-a observat o nemulţumire generală a angajaţilor din sistemul de învăţământ, nemulţumire soldată cu plecări din sistem, dar şi cu o scădere a nivelului de pregătire a personalului didactic reflectată în notele obţinute la examenele de titularizare, de obţinere a gradelor didactice etc. Este motivul pentru care am realizat această cercetare, centrată pe percepția profesorilor asupra calității vieții.

Articol integral

Biblioludoteca copiilor nevăzători

Biblioludoteca este o sursă modernă, a cărei particularitate este aceea de a reuni o bibliotecă și o sala de joacă sub un singur acoperiș. Prin urmare, este potrivit pentru nevoile marilor cititori și a celor mici jucăuși. Este menită să aprofundeze multitudinea tipurilor de joc  prin care copilul de vârstă preșcolară poate să își dezvolte capacitatea sa creatoare, relațiile personale si interpersonale, ceea ce duce la o formare armonioasă și plină de încrederea propriei persoane atât pentru copiii care au toate funcționalitățile normale cât și copiii cu dizabilități. Vom vorbi putin despre jocurile copiilor nevăzători în activitățile ce pot fi desfășurate într-o biblioludotecă alături de ceilalți copiii, semeni ai lor.

Articol integral

Inteligența emoțională la adolescenți (Studiu)

De câte ori asistăm la performanțele copiilor noștri – olimpiade școlare, concursuri tematice sau de cultură generală, medii mari obținute pe disciplinele de învățământ – ne saltă inima de bucurie că au reușit să se dezvolte și să încununeze prin merite deosebite munca depusă, a lor și a mentorilor lor. Nu ne putem abține însă în a reflecta asupra acestor succese școlare: sunt ele un garant al realizărilor ulterioare în plan profesional, sunt ele un indicator de succes al reușitei în cadrul organizațional, familial, sau relațional?

Articol integral