Accesibilitatea limbajului literar-artistic pentru preşcolari

Articolul de faţă  urmăreşte să surprindă măsura în care limbajul artistic poate fi stimulat la copiii preşcolari. Fără a emite pretenţia unor forme artistice complexe, aș vrea să mă  opresc asupra câtorva elemente care pot deveni accesibile acestui nivel de vârstă şi de cultură. Pentru o înţelegere mai uşoară, voi încerca  să tratez posibilităţile limbajului artistic pe nivele cunoscute: fonetic, lexical şi gramatical.

Articol integral

Utilizarea calculatorului ca mijloc de învățământ în matematică

Integrarea tehnologiilor informatice în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit, în ultimele două decenii, o prioritate a politicilor educaționale, întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educației: facilitarea proceselor de prezentare a informației, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoașterii.

Articol integral

Metodele educației moral-civice

Educația morală este o componentă a educației prin care se realizează formarea și dezvoltarea conștiinței și a conduitei morale, formarea profilului moral al personalității, elaborarea comportamentului social-moral. Ceea ce ne face să devenim buni este, după unii, natura, după alţii deprinderea, după alţii învăţătura” spunea Aristotel. Dar e aproape evident că virtutea etică nu e o dispoziție naturală inflexibilă, ci e ceva modelabil, ceva ce depinde de noi.

Articol integral

Educație incluzivă: respect, solidaritate, integrare

Învățarea este esențială în viață. Școlile sunt locul cel mai important unde se desfășoare învățarea, oferind o gamă largă de sprijin individual într-o manieră organizată. O bună educație pune la dispoziția tuturor copiilor, cu sau fără dizabilități intelectuale, puterea de a gândi și de a face alegeri.

Articol integral

Modalități de predare incluzivă

Identificarea elevilor cu nevoi educaționale speciale (CES) în sala de clasă și includerea acestora în procesul de evaluare este un proces cu dificultate ridicată. Se deosebesc două aspecte majore în evaluarea elevilor cu CES. Nu este inclusă in expertiza noastră ca profesori competența de a diagnostica nevoile speciale și de a atribui etichete cursanților. Este de datoria noastră să  îi cunoaștem pe aceștia și să acordăm atenție factorilor care susțin sau împiedică învățarea lor. În calitate de profesor, putem fi prima persoană care observă dacă un elev prezintă dificultăți în a învăța în cadrul unui grup.

Articol integral

Educație prin proiecte educaționale

Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor.

Articol integral

Un dascăl eficient – exemple de bună practică

Ştim cu toții că succesul activității didactice se bazează pe relația care se stabilește între omul de la catedră și tinerii în formare, care așteaptă de la acesta răspuns la toate întrebările lor. Lumea exterioară școlii își imaginează că un dascăl bun este cel care dovedește calmitate infinită, este echidistant față de toți elevii, nu are prejudecăți, are răspuns la toate întrebările elevilor, nu greșește niciodată, este foarte ordonat, liniștit, adică un om mult mai bun decât majoritatea oamenilor.

Articol integral