Smart Teachers Play More (Mobilitate Erasmus+)

În perioada 09-15 octombrie 2022, am participat la cursul “Smart Teachers Play More – Combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning”, în Reykjavik, Islanda. Cursul s-a desfăşurat în cadrul proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare „Incluziune prin starea de bine”, nr. referință: 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075211, finanțat de Comisia Europeană prin Programului Erasmus+, Acţiunea-cheie 1, în perioada iunie 2022 – iulie 2023, al cărui beneficiar este Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele.

În cadrul cursului, am participat la jocuri de energizare, exerciţii de mindfulness, sarcini de lucru academice în care au fost integrate activităţi fizice („Stations”, „Move to the Middle”, „Obstacle course”), jocuri de inter/ autocunoaştere şi activităţi culturale. Exercițiile de mindfulness precum „Star fish breathing”, „Heart and Belly”, “The flower and the candle” au ca scop relaxarea elevilor și crearea unei atmosfere propice învățării. Acestea trebuie făcute în liniște pentru a intra în starea de bine corespunzătoare.

Un aspect interesant al mobilităţii a fost schimbul de bune practici între cursanți, astfel fiecare țară participantă a prezentat un joc pe care îl aplică cu succes la clasă: Germania – „The king of the quiet”; Portugalia – „The game of the scarf”; Polonia – „The spider web”; Spania – „Yes or No”.

Exemplu de bună practică la disciplina limba și literatura română, clasa a V-a:

Tema: Verbul
Materiale: fişe de lucru, zaruri de diferite culori, palete, mingi de ping-pong
Denumire joc: Stațiile (Stations)

Jocul combină în mod armonios activitatea fizică cu cea academică.  Elevii vor lucra în grup şi se vor deplasa de la o staţie de lucru la alta. Se vor stabili atâtea grupuri de elevi câte staţii de lucru există. La fiecare staţie se află câte o sarcină de lucru diferită. Grupurile de elevi vor rezolva sarcina de lucru de la staţia la care se afla şi se vor deplasa la o nouă staţie, în sensul acelor de ceasornic, la semnalul profesorului (profesorul poate bate din palme sau suna dintr-un clopoţel). Acţiunea se repetă până ce fiecare grup trece pe la fiecare staţie şi rezolvă toate sarcinile de lucru.

– Staţia 1: Extrage din urnă un verb, apoi pune-l la toate timpurile modului indicativ, în timp ce arunci cu paleta mingea de ping-pong.
– Staţia 2: Aruncă zarul verde, învârtește-te de câte ori arată acesta, apoi completează spaţiile libere cu verbe la timpul perfect-compus.
1. Noi………………………………..……..autobuzul. (a repara)
2. Maria………………………………………..pe geam. (a privi)
3. Eu…………………………..………….o melodie. (a cânta)
4. ………………………………………….ploaia. (a veni)
5. Băiatul……………………………………..biletul la teatru. (a plăti)
6. El……………………………………..la şcoală. (a merge)
-Staţia 3: Aruncă zarul albastru, execută atâtea genuflexiuni cât arată cifra de pe acesta, mergi pe linie şi scrie pe tablă un verb la timpul mai-mult-ca-perfect
-Staţia 4: Aruncă zarul roșu, bate din palme conform numărului de pe acesta, apoi citeşte textul, subliniază verbele și precizează timpul fiecăruia:
„Şi fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în satul lui, Păcală se întorsese şi el în satul lui şi începu cum încep toţi oamenii care n-au nimic, adică făcu ce făcu de-şi agonisi o viţeluşă şi o trimise la păşune în islazul satului. Căci aşa se făcea averea. Păscând, viţeluşa se făcea viţea, viţeaua se făcea juncă, junca se face vacă, vaca fată, iar vaca cu viţelul o vinzi ca din preţul ei să cumperi şapte viţeluşe şi să le trimiţi şi pe ele la păşune în islazul satului.”

Mişcarea are beneficii pentru sănătate, dar şi pentru activitatea academică a copiilor, deoarece îmbunătăţeşte capacitatea intelectuală. Implicarea copiilor în activităţi fizice promovează incluziunea şi influenţează felul în care aceştia abordează conţinutul ştiinţific. Prin aplicarea la clasă a unor activităţi de genul „Stations”, care încorporează mişcarea în învăţarea conţinutului ştiinţific, elevii au resimţit o stare de bine care a dus la motivarea lor şi îmbunătăţirea rezultatelor şcolare. Activitatea în grup a permis tuturor elevilor să contribuie la rezolvarea sarcinii de lucru, ţinând cont de aptitudinile lor (fizice şi intelectuale). Mini jocurile din cadrul activităţii au contribuit la întărirea legăturilor dintre elevi, oferind acestora ocazia de a-si demonstra cunoştinţele sau abilităţile. Schimbarea ritmului de lucru al elevilor şi abordarea conţinutului ştiintific într-un mod ludic vor promova un act educațional de calitate.

Bibliografie
1.Suport de curs “Smart Teachers Play More-combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning”, furnizor de curs: Smart Teachers Play More ehf, 09-15.10.2022, Islanda
2.https://www.globalinfo.ro/z/ioan_slavici_pacala_in_satul_lui.htm
3.https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160629105758.htm

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Ionuța Sonia Chivu

Școala Gimnazială, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/sonia.chivu

Articole asemănătoare