Intercultural Competence and Language Skills in Different Types of Context

We, all human beings, are all different in many ways and can be identified according to many criteria: gender, age, physical characteristics, sexual orientation, personality, hobbies, standard of living, beliefs etc.
The concept of intercultural competencies was used in the context of studies related with efficient intercultural communication, adaptation to other cultures, intercultural learning. This concept is defined on the intersection of the concept of culture and competence.

Articol integral

Festivalul „Micii păpușari” – proiect educațional regional

Festivalul Regional ,,Micii păpuşari” s-a născut din joc, mai exact din jocul cu păpuşi şi  aşa a şi rămas: un joc cu păpuşi. An de an, Grădiniţa P.P. ,,Şotron” Botoşani organizează Festivalul ,,Micii păpuşari”, festival la care participă cu drag preşcolari şi şcolari mici, părinţi si cadre didactice, atât din grădiniţele şi şcolile din judeţul Botoşani, cât şi din alte judeţe partenere.

Articol integral

Educația ecologică realizată prin activități școlare și extrașcolare

Mediul înconjurător este un mecanism viu cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. Formarea elevilor cu o conştiinţă şi o conduită ecologică devine o cerinţă deosebit de importantă pentru orice demers educativ şcolar şi extraşcolar.

Articol integral

Valențe educative în context european

În contextul unei societăţi care se schimbă, dreptul la educaţie este unul din drepturile fundamentale ale omului şi temelia unei societăţi drepte, angajată pe calea progresului şi prosperităţii. În viziunea Comisiei Internaţionale a Educaţiei pentru sec. XXI, actul educativ trebuie văzut nu ca un privilegiu pentru câţiva, ci ca un drept al tuturor. Şcoala românească actuală se află mereu într-un efort de schimbare şi adaptare la cerinţele societăţii democratice, modernizarea şi ridicarea calităţii sale la nivelul standardelor educaţionale europene implicând o examinare atentă şi actualizată în concordantă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din celelalte ţări europene, îndeosebi din ţările Comunităţii Europene.

Articol integral

Promovarea imaginii școlii

În zilele noaste, unitatea de învățământ trebuie să fie pregătită să facă față unor cerințe tot mai complexe din partea societății contemporane și să își revendice locul său în viața copiilor pe care îi educă dar și în centrul comunității. Cerințele beneficiarilor fac din unitatea de învățământ un cadru viu, un mediu în continua schimbare. Internetul, privit cu reticență inițial, a devenit acum un mediu de promovare nelimitat, prin care o școala își poate construi o imagine.

Articol integral

Utilizarea tehnologiilor educaționale moderne

Elaborarea unor tehnologii educaţionale moderne permite nu numai îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional, ci şi rezolvarea problemei însuşirii unui volum imens de informaţii într-un timp relativ scurt fără a afecta starea psihică a instruiţilor. Resursele informaţionale au devenit la fel de importante ca resursele materiale şi cele energetice.

Articol integral

Cercetarea evaluativă în educație

Aproape toate proiectele şi programele educaţionale, derulate pe diverse niveluri ale sistemului de învăţământ – reforma educaţiei, diferite servicii educaţionale, inovaţii în practica didactică, schimbări instituţionale, în sistemul de formare a cadrelor didactice, în curriculum etc. – ajung la un moment dat în stadiul în care se pune problema eficienţei lor. Pentru a evidenţia gradul de eficienţă a unui program sau proiect, pentru a stabili dacă o politică are impactul dorit sau dacă o intervenţie inovatoare îndeplineşte criterii satisfăcătoare de eficacitate, pentru a determina modul în care eforturile pot fi optimizate sau dacă o iniţiativă merită să fie continuată, se recurge la cercetări de tip evaluativ (evaluation research).

Articol integral

Bursele Erasmus+ KA1 – oportunitate în formarea continuă a cadrelor didactice

Acest articol este parte din activitatea de diseminare pentru proiectul Erasmus+ „Școala si familia – impreuna pentru o educatie de calitate”, finantat de Comisia Europeana prin Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, avand ca scop imbunatatirea competentelor cadrelor didactice in domeniul relatiei scoala-familie in vederea promovarii unei strategii efective de cooperare si a unui parteneriat real intre cei doi actori educationali in beneficiul educatiei copiilor.

Articol integral

Inovarea digitală într-o cultură a cunoaşterii (Proiect Erasmus+)

Noile pedagogii ale şcolii secolului al XXI-lea se bazează pe metafore ale învăţării care deschid ferestre largi spre tehnologia care vine în sprijinul procesului educaţional.
Scopul proiectului Fresh Ideas and Resources in Education (F.I.R.E.) din cadrul mobilităţilor Erasmus+ a vizat îmbunătăţirea calităţii actului educaţional şi implementarea de noi abordări educaţionale potrivite atât pentru elevul secolului al XXI-lea, cât şi pentru profesorul menit să activeze rizomatic în clasă, sub incidenţa noilor tehnologii.

Articol integral