Utilizarea calculatorului ca mijloc de învățământ în matematică

Integrarea tehnologiilor informatice în procesul de predare-învățare-evaluare a devenit, în ultimele două decenii, o prioritate a politicilor educaționale, întrucât se deschid noi orizonturi pentru practica educației: facilitarea proceselor de prezentare a informației, de procesare a acesteia de către elev, de construire a cunoașterii.

Situațiile în care calculatorul poate fi utilizat ca mijloc de învățământ:

 • predarea unei lecții, în scopul optimizării procesului argumentării, al reliefării mișcării cu ajutorul desenului de animație;
 • verificarea unei lecții sau a unei secvențe dintr-o lecție, a unui capitol, prin intermediul calculului:   -prezentarea unor întrebări formulate anterior de către cadrul didactic prin    care se solicită elevului răspunsuri adecvate, care să reflecte înțelegerea corectă a unor concepte din tema respectivă;
 • corelarea unor cunoștințe însușite de elevi pe timpul studiului individual;
 • compararea răspunsurilor primate  cu cele corecte prin indicarea imediată, grafic și/sau sonor a gradului lor de corectitudine ;
 • acordarea de ajutor și punerea la dispoziție a informațiilor suplimentare în cazul unor răspunsuri eronate sau incomplete; prezentarea rezultatelor obținute la teste;
 • efectuarea de exerciții pentru formarea unor deprinderi adecvate obiectivelor didactice;
 • promovarea spiritului creativ prin folosirea calculatorului în cadrul cercurilor școlare;
 • simularea unor fenomene în mișcare prin imagini animate, suplinirea unor demonstrații experimentale;
 • crearea de situații problemă cu valoare motivațională sau cu valoare de test pentru nivelul cunoștințelor și abilităților însușite de către elevi;
 • îmbunătățirea procesului de feed-back, datorită posibilităților de coordonare a muncii elevilor;
 • desfășurarea activităților diferențiate;
 • realizarea activităților recapitulative;
 • organizarea jocurilor didactice pe teme complementare sau de aprofundare a cunoștințelor însușite în cursul lecțiilor.

Avantajele utilizării calculatorului:

 • creșterea rolului cadrului didactic prin deprinderea unei tehnice educative flexibile, cu largi capacități adaptive;
 • individualizarea instruirii elevilor prin adaptarea  nivelului de pregătire în raport de calitatea rezultatelor  obținute în procesul de învățământ;
 • disciplinarea muncii didactice și oferirea unor posibilități de afirmare a creativității pedagogice;
 • obiectivizarea imaginii clasei și a elevului , prin realizarea unui control și a unei asistențe psihopedagogice susținute  de elemente observabile și măsurabile;
 • oferirea unui volum mare de informații cu rapiditate ;
 • asigurarea accesului concomitent al unui număr mare de utilizatori la softurile educaționale;
 • obiectivitatea crescută în realizarea evaluării;
 • stimularea atenției și determinarea unei participări afective din partea elevului;
 • lărgirea orizontului de cunoaștere, favorizarea învățării prin descoperire și cultivarea sensibilității estetice.

Exemplificarea unui  avantaj al utilizării calculatorului constă în reprezentarea multiplă a ideilor de bază legate de subiect. Făcând o analogie, alegi un element dintr-o sferă de referință în mod deliberat îndepărtată sau diferită, însă în cazul reprezentărilor multiple alegi elemente din sfere de referință care se aplică imediat la subiectul în discuție.

De exemplu, se pot folosi  reprezentări multiple pentru a evidenția  proprietățile operațiilor cu numere reale:

 • imagini cu desene ale grupelor de obiecte structurate în diferite moduri,
 • imagini cu reprezentări schematice utilizând diagrame Venn și axa numerelor,
 • imagini cu reprezentări geometrice ce fructifică noțiunile de arie și volum.

Dezavantajele utilizării calculatorului:

 • crearea unei relative izolări a elevului și diminuarea capacității de comunicare;
 • modificarea specificului relației didactice, ca relație bazată pe comunicarea verbală, nonverbală, paraverbală;
 • transformarea activității profesorului, care devine mai mult una de supraveghere, consiliere, îndrumare, mediere a raportului elev-calculator;
 • estomparea modelului educativ oferit de profesor, care devine un organizator al învățării;
 • oferirea unei imagini artificiale asupra realității , ca urmare a situațiilor de simulare, de modelare și de apelare la joc;
 • inducerea tehnicismului;
 • amplificarea unor afecțiuni ocular sau ale coloanei vertebrale

În secolul XXI este resimțită, mai mult ca oricând, nevoia de a asista învățarea prin intermediul tehnologiei informatice.

Bibliografie selectivă:
1. Psihopedagogie Liliana Sacară, Iulia CristinaDumitriu,   Alma Mater 2007.
2. Ghid de bune practice  Târgu Mureș 2012.
3. Recuperarea rămânerii în urmă la Matematică București 2005.

prof. Sorina Olaru

Școala Gimnazială Corbasca (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/sorina.olaru

Articole asemănătoare