Exemple de activități didactice la disciplina TIC

Proiectarea demersului didactic începe cu sfârşitul acestuia, adică cu stabilirea/ identificarea competenţelor/ performanţelor finale ale elevilor instruiţi. De aceea trebuie să anticipezi natura şi nivelul modificărilor ce trebuie introduse în comportamentul elevilor pe plan cognitiv (a şti), afectiv (a simţi) şi psihomotor (a face).

Articol integral

Învățarea prin cântec la tehnologia informației și a comunicațiilor

Studii recente asupra efectului muzicii asupra creierului arată faptul că creierul iubește muzica și informația care vine prin intermediul notelor muzicale este receptată și reținută mai repede și cu o acuratețe mai ridicată. Sharon MacDonald (educator și formator pentru părinți) consideră că muzica, poezia și rimele i-au ajutat pe oamenii din Evul Mediu să fie mai organizați. Cei mai mulți nu aveau posibilitatea de a învăța prin citit și scris, ci doar prin muzică și poezie.

Articol integral

VET4SCAPE – un nou proiect oportunist

Începând cu prima lună a anului școlar curent, Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea este, timp de 18 luni, partener în cadrul proiectului cu titlul „Vocational Educational Training For Skills, Competence And Practice For Economy” și acronimul VET4SCAPE, un proiect de parteneriat strategic în domeniul școlar, parte a programului ERASMUS+.

Articol integral

Dezvoltarea spiritului ecologic la elevi

Accelerarea schimbărilor pe toate planurile, impactul dintre tehnologie şi mediul natural, reclamă o nouă mentalitate privind problematica mediului, deci o educaţie ecologică de la cea mai fragedă vârstă.

Articol integral

Tratarea diferențiată a elevilor în ciclul primar

J. Deschamp a constatat că există diferenţe între elevi de aceeaşi vârstă şi capacitate intelectuală, faţă de diferite sarcini de lucru. Astfel 13 minute este media diferenţelor de timp într-o sarcină de căutare a unor cuvinte într-un dicţionar, 2,5 minute pentru exerciţii uşoare de adunare, 11 minute pentru rezolvarea unor probleme de aritmetică.

Articol integral

Active Learning in Secondary School

Today’s Romanian school tends towards a more interactive educational practice and that is why teachers constantly seek new ways in which students can actively participate in the educational process, but also in improving the already known ones. It should not be forgotten that the student’s involvement in teaching, learning and evaluation activities depends on his / her own subjectivity, as some educators say.

Articol integral

Dezvoltarea profesională prin Erasmus+

În următoarele rânduri, doresc să vă împărtășesc câteva rânduri despre experiența mea personală și profesională în Malta din perioada 3-7 iulie 2017, care a fost posibilă datorită desfășurării în școala noastră, Școala Gimnazială Borlești, a unui proiect de mobilitate de formare Erasmus+, intitulat „Elevii de azi, oamenii de mâine”. Acest proiect a avut scopul de a oferi profesorilor oportunitatea de a-și îmbunătăți competențele profesionale într-un mediu european, în Grecia, Spania și Malta, prin participarea la cursuri de formare TIC, Limbă engleză, Didactică inovativă și Asigurarea calității.

Articol integral

Îmbunatățirea practicilor educaționale în vederea dezvoltării capacității de lectură a elevilor

Fiecare persoană, luată în individualitatea sa, prin prisma artelor frumoase, îşi găseşte un corespondent sufletesc în sursa inepuizabilă de comparaţii posibile. Interpretarea mesajului pictural, muzical şi/sau literar se face în virtutea unor necesităţi de cunoaştere a adevărului, binelui şi frumosului. În faţa elevilor, evoluţia noastră, nu numai ca pedagogi, ci şi ca „artişti”, va avea efecte asupra personalităţii lor.

Articol integral

Educarea gustului pentru lectură în școală, dar și în afara ei

Lectura în cadrul școlii ocupă un loc important, deoarece prin intermediul acesteia, copiii își vor îmbogăți cunoștințele și vocabularul și  li se va stimula interesul pentru citire.
După cum s-a observat, începând cu clasa I, în școală se desfășoară o oră special dedicată lecturii. În această oră trebuie să încercăm să-i atragem pe copii prin diferite strategii didactice, astfel încât această activitate să fie eficientă.

Articol integral