Proiectul EuroscolaRO 2018 „Visele tale dulci devin realitate”

Pornind de la experiența proiectelor pilot cu autofinanțare inițiate în cadrul liceului, și anume Târgul de Crăciun (2012-2017) și Food Revolution Day (2013-2018), care au avut ca dublu obiectiv: colecta de fonduri cu scop caritabil pentru familiile nevoiașe și orfelinatele din comunitate, precum și promovarea unei alimentații sănătoase, Colegiul Național „Dinicu Golescu”,  din Municipiul Câmpulung-Muscel, județul Argeș, s-a angajat în perioada 1 iulie – 20 octombrie 2018,  în desfășurarea unei campanii de promovare a proiectului EuroscolaRO2018 „Visele tale dulci devin realitate”, prin care instituţia se înscrie la ediţia a XI-a (2018-2019) a Concursului Naţional pentru liceeni EuroscolaRO2018, „Europa pentru noi”.

Campania iniţiată de colectivul de elevi și profesori a urmărit promovarea proiectului antreprenorial “Sweet Cakes” realizat cu fonduri europene nerambursabile Start up Nation. Fundamentul de la care se pornește este valorificarea experienței dobândite în proiectele anterioare care implică dezvoltarea abilităților culinare ale elevilor și punerea în valoare a  rețetelor tradiționale și europene. De asemenea, acordând o atenție deosebită alimentației sănătoase s-a urmărit viabilitatea demersului antreprenorial și impactul social în cadrul comunității locale.

Proiectul are ca principală premisă conștientizarea valorilor europene în rândul tinerilor și adulților. Astfel, prin promovarea micilor afaceri de succes care au beneficiat de accesarea fondurilor europene și care își desfășoară activitatea la standarde europene, membrii comunității vor conștientiza apartenența la marea familie multiculturală europeană și implicit importanța sprijinului constant al Uniunii Europene, scopul final fiind îmbunătățirea calității vieții colective și atenuarea decalajelor existente între statele membre. Proiectul va aborda o perspectivă creativă urmărind impactul asupra comunității, demonstrarea sustenabilității unor astfel de afaceri prin exemplul nemijlocit al tematicii propuse de către membrii echipei. Scopul principal fiind creșterea încrederii în rândul membrilor comunității în materializarea unor planuri de viitor cu beneficii proprii și influența directă și indirectă asupra viitorului acesteia, dar și a responsabilizării gestionării fondurilor puse la dispoziție în acest scop de către Uniunea Europeană.

Obiectivele proiectului sunt:
1. promovarea unui proiect realizat cu sprijinul fondurilor Europene  având ca punct de pornire activități non-formale desfășurate în școală în parteneriat cu autoritățile locale.
2. realizarea planului campaniei de promovare a acestui proiect și de informare a comunității asupra condițiilor financiare de demarare a acestuia, urmărind, în același timp, raportul între finanțare proprie și finanțare externă.
3. desfășurarea programului de promovare în diferite medii sociale, urmărind o arie cât mai largă de acoperire și impactul în ceea ce privește grupele de vârstă, ocupația și interesul membrilor comunității care beneficiază de informații.
4. realizarea unor materiale publicitare (site informativ, pagină Facebook, pagină Instagram, material video, afiș, pliante, articol pentru presa locală, album foto) pentru potențarea impactului campaniei informative, scopul fiind conștientizarea existenței unei legături nemijlocite între întocmirea unui plan de afaceri și posibilitatea accesării fondurilor UE.
5. informarea grupului țintă cu privire la legislația și valorile promovate de Uniunea Europeană.
6. conștientizarea rolului civic, a modului în care acesta se manifestă în plan local, național și transfrontalier ca cetățeni integrați în marea famile europeană.

Proiectul s-a desfăşurat prin parcurgerea următoarelor etape:
1. Afișarea proiectului pe site-ul oficial al liceului, alegerea titlului proiectului, stabilirea echipei;
2. Crearea paginilor de popularizare și încheierea de parteneriate;
3. Informarea cu privire la condițiile implementării proiectului de antreprenoriat  realizat cu fonduri europene, alegerea grupului-ţintă și desfăşurarea unei campanii informative atât la nivelul instituţiei, cât şi la nivelul comunităţii prin distribuire de pliante, afișe, publicarea articolelor în presa locală și realizarea unor emisiuni TV și radio.
4. Derularea proiectului prin dezbateri, întâlniri cu antreprenorii direct implicați, reprezentanții presei care se vor desfășura în sediul liceului cât și în cel al operatorului economic, activităţi de promovare în cadrul  liceelor din localitate și al comunităţii locale.
5. Diseminarea și autoevaluarea în vederea împărtășirii experienței în realizarea proiectului, prezentarea rezultatelor și supunerea acestora unei analize la nivelul unității noastre de învățământ prin participarea antreprenorilor afacerii “Sweet cakes”, liceenilor, cadrelor didactice și a tinerilor oameni de afaceri pentru reușita actualului proiect “Visele tale dulci devin realitate” și posibilitatea perfecționării proiectelor ulterioare.

Elaborarea strategiei de promovare a fost încredințată echipei alcătuite din 24 de elevi ai Colegiului Național Dinicu Golescu. Pentru o bună colaborare și eficientizarea realizării proiectului, elevii s-au împărțit în 4 departamente: departamentul comunicare, departamentul IT , departamentul foto/video, departamentul fund-raising.

Pentru promovarea și contribuirea la sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene “Sweet Cakes” echipa de lucru a stabilit parteneriate cu tipografia SC G.I.G.SRL; SC DESINCO TELL ANDO SRL (design interior pentru viitoarea cofetărie Sweet Cakes); ALL IN TOP AUDIO SRL; Clar TV Muscel; Radio Muscel FM, Liceul Teoretic Iulia Hașdeu din Chișinău, Republica Moldova.

Grupul-țintă vizat a fost definit ca fiind alcătuit din elevi de liceu și, în egală măsură, din adulți și tineri câmpulungeni dornici să afle mai multe despre ideea de antreprenoriat care, fie au accesat fonduri europene în acest scop, fie sunt interesați să o facă în viitorul apropiat.
Un moment important de promovare a fost întalnirea echipei de proiect și a celorlalți elevi (64) și profesori (5) ai Colegiului Național “Dinicu Golescu”, a antreprenorilor laboratorului “Sweet Cakes” cu Reshma Shenoy Busuioc, tânăr antreprenor care se află la începutul unei afaceri, Community Park SRL, în orașul Câmpulung. Aceasta a răspuns întrebărilor elevilor și a dezbătut împreună cu aceștia importanța antreprenoriatului, dându-le sfaturi despre calitățile pe care trebuie să le aibă un potențial antreprenor: perseverență, inițiativă, responsabilitate, viziune, orientare spre oportunități, abilități manageriale și de lucru în echipa.

Campania de promovare a urmărit permanent creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor, elevi și nu numai, referitor la antreprenoriat și oportunitățile oferite prin accesarea fondurilor europene. Toate materialele au respectat regulile de identitate vizuală (denumirea concursului național Euroscola, prezența siglelor și a datelor de contact).

În etapa de diseminare, autoevaluare, prezentarea rezultatelor și supunerea acestora unei analize membrii echipei au concluzionat că pe parcursul conceperii și implementării campaniei de informare ei au conștientizat că au fost atinse atât: rezultate tangibile şi intangibile. Pentru comunitate – crearea unor noi locuri de muncă; ridicarea standardelor  la care operează obiectivul economic; extinderea laboratorului prin înființarea cofetăriei Sweet Cakes ; contribuirea la dezvoltarea urbană prin angajarea unei societăți de design interior la amenajarea spațiului cofetăriei Sweet Cakes, încurajarea accesării fondurilor europene de către alți antreprenori; popularizarea proiectului EuroscolaRo2018 în Republica Moldova prin parteneriatul cu Liceul Teoretic Iulia Hașdeu (cuplarea paginilor Facebook).

Rezultate  membrilor proiectului care au învățat să lucreze în echipa, au dezvoltat pe lângă spiritul de echipa idea de toleranță și incluziune, celebrarea diversității ideilor pe parcursul conceperii materialelor. De asemenea, au realizat importanța gestionarii timpului; dezvoltarea unor competențe specifice cum ar fi elaborarea grafică, tehno-redactarea, realizarea montajelor, dezvoltarea competențelor lingvistice în limba română și engleză.

Am reușit ca participarea la Concursul Naţional pentru liceeni EUROSCOLA (2018) cu titlul generic „Europa pentru noi” să contribuie la popularizarea proiectului țintă realizat cu fonduri europene și conștientizarea beneficiilor aduse comunității locale de către acesta, contribuind astfel la sustenabilitatea proiectului realizat cu fonduri europene și la conștientizarea membrilor comunității cu privire la posibilitățile și demersurile privind accesarea fondurilor europene.

 

prof. Maria-Magdalena Dorcioman

Colegiul Național Dinicu Golescu, Câmpulung (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.dorcioman

Articole asemănătoare