Jocul didactic în situații de învățare online sau în format blended learning

Întrând în clasa pregătitoare, copilul de șase ani trebuie să se simtă ca într-un univers al poveștilor, al descoperirii și învățării prin joc, și nu trebuie să se simtă ca într-o locație rigidă a cunoașterii. Astfel, trebuie realizată familiarizarea viitorului școlar cu mediul școlii, cu tipurile specifice de activități care ulterior le vor facilita asimilarea de informații în cadrul diverselor discipline.

Având sarcini didactice complexe, jocul didactic reprezintă un „mijloc valoros de instruire și educare” a copiilor de vârstă școlară mică, deoarece prin intermediul acestora, le rezolvă în mod potrivit vârstei.

Jocul didactic are mai multe funcții: de dezvoltare a creativității, de binedispunere, distracție cu scop predefinit prin obiective, relaxare, de formare și modelare a personalității elevilor. Incluse printre activitățile didactice, elementele de joc vin cu varietate, aduc o stare de bine, prevenind astfel oboseala sau plictiseala.

Fiecare joc didactic cuprinde următoarele laturi constructive:

  • Scopul – reprezintă un obiectiv educativ ce se cere a fi clar şi precis, pentru a se asigura o bună organizare şi desfăşurare.
  • Sarcina didactică – constă în elementul de învățare prin care se utilizează operaţiile gândirii (recunoaşterea, descrierea, reconstituirea, comparaţia). Este necesar să aibă o formulare accesibilă copiilor şi totodată să le trezească şi să le menţină interesul solicite noi eforturi.
  • Conţinutul jocului – ansamblul cunoştinţelor deprinderilor, priceperilor care le achiziţionează sau se consolidează; trebuie prezentat într-o manieră accesibilă şi plăcută copiilor.
  • Regulile jocului – reglează comportamente şi acţiuni ale copiilor în tot timpul desfășurării jocului.
  • Acţiunile jocului – sunt niște mijloace prin care jocul devine o acţiune plăcută, distractivă, relaxantă; antrenează copiii la o activitate intelectuală al cărei efort nu este conştientizat, ele dinamizează participarea şi favorizează obţinerea performanţelor. Elemente specifice ale acțiunilor: învățarea prin descoperire, aşteptarea, realizarea de întreceri, ghicirea etc.

Trăim într-o societate pe care o etichetăm ca fiind una a cunoașterii, o societate care își asumă tot mai ferm mesajul de a continua să înveți oriunde, oricât, oricum. În contextul situației actuale, de învățare online, este necesar să ,,transformăm” demersurile educative astfel încât să ne adaptăm condițiilor. În consecință, suntem nevoiți să utilizăm tehnologiile digitale și să facilităm transmiterea cunoștințelor și a informațiilor către elevi într-o manieră plăcută și atractivă.

Prin utilizarea tehnologiilor digitale, se creează un mediu care stimulează elevii în mod  complex deoarece implică multiple moduri de stimulare– prin sunete, culori, mișcări – dând răspuns astfel unor caracteristici specifice individuale diferite (stiluri de învățare diverse, inteligențe multiple etc.).

Utilizate cu măsură și simț de răspundere, tehnologiile digitale pot augmenta concret demersul nostru de învățare și îl pot face mai profund. Vă voi prezenta în cele ce urmează câteva modalități de realizare/ abordare a unor jocuri didactice, utilizând și diverse aplicații de lucru online. Acestea pot fi utilizate cu succes în anumite lecții sau momente ale acesteia, aducând astfel elevilor un plus de interes, dat fiind faptul că informațiile sunt prezentate și transmise într-un mod mai plăcut și atractiv.

Titlul jocului: „UNDE SUNT ANIMALELE?”
Disciplina: Matematică și explorarea mediului
Scopul jocului:
Dezvoltarea capacității de orientare în spațiu
Cultivarea atenției și a spiritului de observație

Sarcina didactică: Să denumească poziții spațiale simple: sus, jos, pe, sub, în, deasupra, lângă, între.
Materiale și mijloace didactice necesare: imagini PPT, telefoane, tablete, laptop.
Desfășurarea jocului: Papa Ștrumf le ,,aduce” copiilor mai multe imagini pentru a se juca.
Ele reprezintă animale sălbatice. La semnal, copiii închid ochii, timp în care voi afișa pe ecran o imagine cu pădurea și animalele într-o anumită poziție spațială, prin pădure. La următorul semnal elevii deschid ochii și observă unde se află animalele, apoi  vor denumi poziția spațială corespunzătoare.
Regulile jocului: Sarcinile jocului sunt propuse de Papa Ștrumf, mascota clasei, care dă semnalul de începere și de finalizare a jocului. Copiii trebuie să denumească locul unde se află animalul indicat.
(Ex: Unde se află căprioara?…Căprioara este pe buștean/deasupra bușteanului.
Unde este veverița?….Veverița este în copac. etc)

Variante de complicare a jocului:

1. Se prezintă o imagine ce poate fi intitulată  ,,Animalele în parc” , ce conține aparate de joacă, bănci, copaci. Ca element surpriză al imaginii este un iepuraș ce poate fi mutat. Se recită versurile:
Iepurașul jucăuș
În mișcări este ghiduș
Se dă huța, se ascunde,
Unde-i? Unde?
În timpul recitării versurilor,elevii țin ochii închiși. Învățătoarea pune iepurașul din imagine în alt loc, urmând mai apoi ca elevii să denumească poziția spațială pe care acesta îl ocupă. Se insistă și pe formularea de enunțuri.

2. Într-o altă variantă a jocului, putem adăuga și alte animale, pe lângă iepuraș. Copiii închid din nou ochii în timp ce se plasează în imagine alt animal (un urs). De asemenea, se poate schimba și locul iepurașului.
Ursulețul Uțu,
Merge încetinel,
Și prin parc degrabă
Se așază el.
Spune repede, copile,
Unde-i Uțu în imagine?

3. Pentru integrarea conținuturilor de la ora de Comunicare în limba română, putem folosi și jocul propus de site-ul Twinkl ,,Rică Rinocerul și orientarea în spațiu”. Se utilizează întrebări ajutătoare pentru identificarea pozițiilor spațiale.

4. Pentru finalul activității, sau pentru a exersa acasă, se poate accesa linkul online learningapps.org/12161318 , unde elevii se pot juca cu cartonașe cu imagini și mesaje audio cu indicații, pentru exersarea pozițiilor spațiale.

Titlul jocului: „CE TREBUIE SĂ FACI ATUNCI CÂND…? ”
Disciplina: Dezvoltare personală
Scopul jocului:
Dezvoltarea capacităţii de înţelegere a mesajelor orale
Construirea unor răspunsuri/ argumente cât mai relevante/ logice, în   legătură cu diferite situaţii concrete din viaţă

Sarcina didactică: Să ofere răspunsuri relevante pentru situațiile indicate
Să motiveze în anumite cazuri o acțiune
Materiale și mijloace didactice necesare: dispozitive conectate la internet, imagini PPT
Desfășurarea jocului: Se solicită elevilor să răspundă  la întrebările date, pe rând. Jocul se poate complica cerând elevilor să motiveze răspunsul ales sau să explice ,,Ce s-ar întâmpla dacă nu ar proceda în felul ales de ei?”
Regulile jocului: Elevii ascultă întrebarea, însoțită de o imagine sugestivă și formulează un răspuns potrivit.
1. Când ţi-e somn, ce trebuie să faci?
Răspuns corect: Să dormi, să te odihnești.
2. Când ţi-e frig, ce trebuie să faci?
Răspuns corect: Să te îmbraci mai gros. Să stai într-un loc călduros.
3. Când ţi-e foame, ce trebuie să faci?
Răspuns corect: Trebuie să mânânci.
4. Dacă plouă atunci când mergi la şcoală, ce trebuie să faci?
Răspuns corect: Să folosești o umbrelă.
5. Dacă te tai la un deget, ce trebuie să faci?
Răspuns corect: Anunți un adult./ Ceri ajutorul cuiva./Mergi la medic dacă e o rană gravă. Folosești un plasture dacă rana nu e gravă.
Putem complica jocul, cerând elevilor să justifice răspunsul ales și să spună ce s-ar întâmpla dacă nu ar proceda ca în varianta aleasă ca răspuns.

Exemple de aplicații ușor de utilizat în cadrul unor activități la clasa pregătitoare

1. Chrome music lab

Muzica poate crea o legătură și cu celelate discipline, nu trebuie folosită doar ca o disciplină luată separat. Prin intermediul ei putem descoperi multe lucruri interesante. Muzica poate fi folosită ca un experiment, ca artă sau ca un joc.
Toate aceste lucruri le putem face utilizând Chrome music lab, Laboratorul de muzică, ce poate ține cumva locul unor instrumente muzicale.
Chrome music lab este o aplicație pe care o găsiți online, e gratuită și nu trebuie instalată. Este împărțită în mai multe secțiuni, astfel, putem cu ușurință să combinăm muzica cu artele vizuale, comunicarea și  chiar matematica.
Pentru clasa pregătitoare, următoarele sunt ușor de utilizat și de înțeles.
a) Song maker
Pe pătrate se pot realiza desene, iar fiecare pătrat are un sunet; Puteti desena chipul unei persoane sau figuri geometrice, aflându-le astfel melodia. De asemenea, puteti descoperi melodia unei cifre, deci pot fi noi abordări la ora de matematică.
b) Rhytm
Puteți crea diverse ritmuri, cu diverse instrumente, pe care le puteți combina cu bătăi din palme.

c) Kandinsky  – muzica desenului meu
Pe o tablă albă se pot face desene din linii și puncte, precum în lucrările pictorului Kandinsky. Fiecare semn grafic va avea un sunet.
Elevii pot realiza diverse desene care, la final, vor fi transpuse într-o melodie.
Se poate desena orice sau se pot scrie litere, nume etc.

2. Chatter Pix

Este o aplicație interesantă care poate face orice să vorbească – animal, obiecte etc. Este ușor de utilizat chiar și de către elevi.
Cum putem folosi aplicația în cadrul orelor la clasele primare, sub pretextul unor jocuri, care totuși au și implicații didactice și urmăresc atingerea unor obiective?
• Putem da viață animalelor în cadrul unei ore de MEM, la lecția despre animale.
Ex: Elevul folosește o fotografie/ un desen a/al unui animal, căruia îi va desena o guriță, iar apoi se înregistrează vocal, cu un anumit mesaj (prezentarea animalului –denumire, hrană, mediul de viață etc)
• Tot la MEM, dăm viață cifrelor învățate, folosind desenele realizate.
• La  disciplina CLR –putem să  ilustrăm pronunția unor cuvinte, despărțirea în silabe,
poziția unui sunet, prezentarea unei litere etc.
• Tot la CLR – se pot recita poezii, folosind diverse imagini sugestive sau putem prezenta personaje din povești, replici ale acestora, sau chiar secvențe din povești.

3. Learningapps.org

Aceasta este o platformă online care permite crearea unor exerciții și jocuri interactive sau utilizarea celor existente, pentru orice disciplină.
Spre exemplu, se poate accesa și pentru desfășurarea jocului didactic la CLR – ,,Eu spun una, tu spui multe”.

După o exersare prealabilă a acestui joc, utilizând imagini în PPT sau chiar jetoane pe care le putem arăta elevilor pe camera web, ei își pot exersa capacitatea de înțelegere a formelor de plural și singular, prin intermediul jocurilor de pe această platformă.
learningapps.org/display?v=p8y1bz24t20
learningapps.org/display?v=pmtpozaat20

Metodele de predare și evaluare în această perioadă se bazează pe tehnologie. Limitele în adoptarea acestor metode sunt astfel pe de-o parte generate de cunoștințele cadrelor didactice în domeniu IT dar și de nivelul de dotare, pe de altă parte, cu gadgeturi a familiilor, dar și de capacitatea redusă de cunoștințe necesare utilizării acestor dispozitive și aplicații digitale.

Însă, întrucât tehnologia a adus schimbări semnificante în progresul societății actuale, înseamnă și că un profesor modern trebuie să vină cu un plus de creativitate printre elevi, utilizând diverse instrumente digitale, în scop educațional, fără însă a exagera. Astfel, de ce să nu transformăm o oră monotonă în ceva plăcut, atractiv pentru elevi, atunci când conținuturile abordate ne permit acest lucru, sporindu-le astfel motivația de a se implica în activitate și adaptându-ne nevoilor de noutate ale elevilor.

Bibliografie și surse web

1. CREȚU, T. (2000),  Psihologie, București: Credis
2. GROZA, M. (2020), Importanța jocului didactic în clasa pregătitoare, În revista EDICT, online: https://edict.ro/importanta-jocului-didactic-in-clasa-pregatitoare/
3. NEACŞU. I. (1978), Motivaţie şi învăţare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti;
4. Neagu, Maria-Ramona (2001), Jocul didactic – cale de acces spre sufletul copilului, Editura Vladimed-Rovimed, Bacău.

emalascoala.ro/
www.smore.com/yjh58-chatterpix
musiclab.chromeexperiments.com
learningapps.org/12161318 (poziții spațiale)
Jocuri ,,Eu spun una, tu spui multe”
learningapps.org/display?v=p8y1bz24t20
learningapps.org/display?v=pmtpozaat20

 

prof. Alexandra Novac

Școala Gimnazială Al.I. Cuza, Brăila (Brăila) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexandra.novac

Articole asemănătoare