Internaționalizarea educației. Parteneriatele școlare Erasmus

Educația este piatra de temelie a dezvoltării umane și sociale, iar accesul la o educație de calitate este esențial pentru fiecare copil. În contextul unei lumi tot mai interconectate, educația internațională a devenit tot mai importantă, oferind copiilor oportunitatea de a-și extinde orizonturile și de a-și dezvolta competențele într-un cadru global. În acest  articol vom explora importanța și beneficiile educației internaționale pentru copii, cu accent pe programele de schimb internațional precum parteneriatele Erasmus.

Partea 1: Importanța educației internaționale

1.1. Deschiderea minții și a inimii

Educația internațională îi expune pe copii la diverse culturi, limbi și perspective, contribuind la dezvoltarea lor ca indivizi cosmopolitani și deschiși la diversitate. Interacțiunea cu colegi din alte țări îi învață pe copii să aprecieze și să respecte diferențele culturale, construind astfel un climat de toleranță și înțelegere în societate.

Participarea noastră într-un proiect de parteneriat școlar internațional cu școli din Bulgaria, Turcia și Macedonia de Nord a adus o dimensiune suplimentară educației noastre. Acest proiect nu doar că ne-a permis să ne concentrăm pe formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor, ci și să promovăm interculturalitatea, acceptarea diversității și toleranța.  Elevii noștri au avut oportunitatea de a interacționa și colabora cu colegi din țările partenere, ceea ce le-a permis să experimenteze și să înțeleagă diferite culturi, limbi și perspective.

Prin această interacțiune, ei au devenit mai deschiși și mai înțelegători față de diversitatea culturală și etnică. Proiectul nostru a creat un mediu propice pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale elevilor, promovând înțelegerea reciprocă și respectul față de ceilalți. Astfel, elevii au învățat să își exprime opinii și să își asculte colegii, să fie deschiși la idei noi și să colaboreze eficient în echipă.  Mai mult decât atât, participarea la acest proiect a deschis noi orizonturi de cunoaștere pentru elevi, care au avut ocazia să exploreze și să înțeleagă realitățile și tradițiile altor țări. Această experiență i-a încurajat să fie curioși și să caute noi oportunități de învățare și dezvoltare personală.

Așadar, proiectul nostru de parteneriat școlar internațional nu doar că a îmbogățit educația noastră, ci și a transformat perspectivele și oportunitățile copiilor noștri pentru un viitor global. Prin promovarea interculturalității, toleranței și acceptării diversității, am creat un mediu educațional inclusiv și deschis, care îi pregătește pe elevi pentru provocările și oportunitățile unei lumi tot mai interconectate.

1.2. Competențe pentru viață în secolul XXI

Participarea la programe internaționale le oferă copiilor șanse unice de a-și dezvolta abilități precum gândirea critică, creativitatea și rezolvarea problemelor într-un mediu multicultural și interdisciplinar. Aceste competențe sunt din ce în ce mai valorizate într-o lume globalizată și într-un mediu de muncă în continuă schimbare.

Participarea noastră în proiectul de parteneriat școlar Erasmus plus( 2023-2025)  a adus oportunități unice pentru dezvoltarea abilităților copiilor noștri. Acest proiect nu numai că se concentrează pe formarea și dezvoltarea competențelor digitale ale elevilor pentru a stopa decalajele în învățare cauzate de lipsa abilităților digitale, dar și își propune să dezvolte abilități esențiale precum gândirea critică, creativitatea și rezolvarea problemelor într-un mediu multicultural și interdisciplinar.

Elevii noștri au fost expuși la diferite perspective și provocări în cadrul acestui proiect, lucru care i-a stimulat să gândească critic și să analizeze problemele din mai multe unghiuri. Interacțiunea cu colegi din alte țări i-a provocat să fie creativi și să găsească soluții inovatoare pentru problemele comune. Colaborarea într-un mediu multicultural și interdisciplinar i-a învățat pe elevi să fie flexibili și adaptați la diverse situații și contexte. Această experiență le-a dezvoltat capacitatea de a lucra în echipă și de a comunica eficient în diferite medii culturale și lingvistice.

În perioada 11-15 martie a anului curent, a avut loc mobilitatea de training pentru elevi, în Macedonia de Nord, Skopje, activitate din care echipa noastră, formată din trei profesori și șase copii,  s-a întors entuziasmată. Proiectul nostru de parteneriat școlar internațional nu numai că adresează nevoile actuale ale elevilor noștri în ceea ce privește competențele digitale, dar și contribuie semnificativ la dezvoltarea abilităților esențiale precum gândirea critică, creativitatea și rezolvarea problemelor într-un context multicultural și interdisciplinar. Această experiență îi pregătește pe elevii noștri pentru provocările și oportunitățile unei lumi din ce în ce mai complexe și interconectate.

Partea a 2-a: Beneficiile parteneriatelor Erasmus și a altor programe internaționale

2.1. Îmbunătățirea competențelor lingvistice și interculturale

Participarea la schimburile Erasmus le oferă  elevilor oportunitatea de a studia sau de a lucra într-o altă țară, ceea ce contribuie la îmbunătățirea competențelor lor lingvistice și interculturale. Această experiență le oferă studenților nu doar abilități practice, ci și încredere în ei înșiși și o perspectivă mai largă asupra lumii.

În cadrul proiectului nostru internațional de parteneriat școlar, am avut ocazia să experimentăm bogăția și diversitatea limbilor materne ale participanților. Comunicarea s-a desfășurat în limba engleză, care a servit ca o limbă comună pentru toți cei implicați, facilitând schimbul de idei și colaborarea între elevi și cadrele didactice.

Cu toate acestea, una dintre cele mai mari bucurii a fost întâlnirea vorbitorilor de limbă română într-o țară străină. Un exemplu în acest sens a fost un elev din Bulgaria, care avea o mamă de origine română. Pentru el, întâlnirea cu alți vorbitori de limbă română a fost o experiență deosebită și o oportunitate de a-și exprima identitatea culturală și lingvistică într-un mediu intercultural. În plus, am avut privilegiul de a avea printre noi un profesor de educație fizică care era aromân și care cunoștea limba română. Prezența lui în echipă a adus un plus de conectare și înțelegere culturală, iar capacitatea sa de a comunica în limba română a fost o resursă valoroasă pentru elevi și colegi.

Astfel, întâlnirea cu vorbitorii de limbă română în cadrul acestui proiect ne-a adus nu doar un sentiment de apartenență și familiaritate, ci și a întărit legăturile dintre noi, subliniind importanța valorilor lingvistice și culturale în contextul educației internaționale. Acesta a fost un exemplu frumos de cum limbajul poate fi un instrument puternic pentru construirea punților între culturi și pentru promovarea înțelegerii reciproce într-o lume tot mai diversă și interconectată.

2.2. Oportunități de networking și dezvoltare profesională

Schimburile internaționale permit studenților să-și extindă rețelele profesionale și să stabilească legături cu colegi și profesioniști din întreaga lume. Aceste conexiuni pot deschide uși către oportunități de carieră și colaborare în viitor.

Participarea la proiectul ”Stop learning gaps duet o digital skills!” a oferit oportunități semnificative pentru extinderea rețelelor profesionale ale elevilor și profesorilor. Interacțiunea cu colegi și profesioniști din întreaga lume a deschis uși către noi conexiuni și posibilități de colaborare în diverse domenii. Prin intermediul acestor conexiuni, elevii au avut șansa de a-și explora interesele și de a-și dezvolta abilitățile într-un context global.

Aceste legături și conexiuni nu doar că oferă oportunități de carieră și dezvoltare profesională, dar și contribuie la dezvoltarea personală și la îmbogățirea experienței educaționale a fiecărui participant. Astfel, promisiunea de colaborare pe viitor și extinderea rețelelor profesionale devin elemente-cheie în construirea unui viitor prosper și interconectat pentru toți cei implicați în proiectul nostru internațional de parteneriat școlar.

Partea 3: Impactul educației internaționale în societate

3.1. Contribuția la creșterea economică și inovare

Elevii care beneficiază de educație internațională aduc înapoi cunoștințe și idei inovatoare care pot contribui la creșterea economică și la dezvoltarea societății de origine. Inovația este stimulată de schimbul de idei și practici între culturi, conducând la progrese semnificative în diverse domenii.

3.2. Promovarea păcii și a înțelegerii globale

Educația internațională promovează dialogul și colaborarea între națiuni, contribuind la construirea unui climat de pace și înțelegere în lume.  Toleranța și respectul față de diferitele culturi și perspective sunt fundamentale pentru o conviețuire pașnică și pentru soluționarea conflictelor la nivel global.

Concluzie

Educația internațională reprezintă o oportunitate neprețuită pentru copii de a-și îmbunătăți viitorul și de a-și construi o carieră și o viață de succes într-o lume tot mai interconectată. Prin promovarea accesului la educație de calitate și la programe internaționale, ne asigurăm că fiecare copil are șansa de a-și atinge potențialul maxim și de a contribui la progresul și prosperitatea societății globale. Educația internațională nu doar că deschide uși pentru indivizi, ci și pentru întreaga omenire, promovând pacea, înțelegerea și progresul într-o lume diversă și interconectată.

Bibliografie/ sitografie
1. educatiafnonf.wordpress.com/category/educatie-globala/
2. school-education.ec.europa.eu/en/etwinning/projects/slegs-erasmus-2023-2025/twinspace
3. ”Global how?”, 2016, Autori : Mihaela Amariei, Gundula Büker, Ana Castanheira, Monica Cugler, Nina Cugler, Susana, Damasceno, Karola Hoffmann, Julia Keller, Sofia Lopes, Florina Diana Potirniche, Gabriele Radeke, Monica Santos Silva, Sigrid Schell-Straub, www.edu.ro/sites/default/files/Global%20how%20-%20Facilitarea%20educatiei%20globale.pdf

 

prof. Mariana Deleanu

Scoala Gimnaziala Iustin Pirvu, Poiana Teiului (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.deleanu

Articole asemănătoare