Educația incluzivă în societatea actuală

Evoluția conceptelor şi principiilor privind educaţia incluzivă a fost influenţată de reformarea sistemului educaţional. Fiecare reformă aduce cu sine schimbări atât de ordin economic social și cultural, aspecte pozitive cât și aspecte negative reprezentate de excludere sau marginalizare.

Cauzele excluziunii sociale ”debutează” cu criterii sociale precum sărăcia, urmată de percepția societății asupra copiilor cu diverse dizabilități sau copii care provin din medii defavorizate unde predomină demotivarea.

O manifestare evidentă a fenomenului excluderii este accesul redus la educaţie sau lipsa totală a acesteia.Fenomenul de exludere îmbracă multe forme:

  • Excluderea de la perspectivele pentru învăţare, conştientizând că o parte dintre elevii noştrii trăiesc în condiţii neadecvate pentru sănătate şi bunăstare, în condiţii de nesiguranţă sau siguranţă limitată. Sunt situaţii în care lipsesc obiecte de vestimentaţie sau alte obiecte de strict necesar.
  • Excluderea de la accesul la o înstituţie sau program de învăţare, influenţată de dizabilitate sau alte deficienţe de învăţare, situaţie ce provoacă prejudecăţi  discriminare, uneori agresiune.
  • Excluderea de la contribuţia, prin competenţele dobandite în rezultatul învăţării la dezvoltarea comunităţii şi societăţii, atunci când calificările obţinute sunt considerate neimportante şi nerelevante. În acest caz. oportunităţile de  angajare  pe piaţa muncii conform domeniului studiat sunt în general scăzute.

Răspunsul cel mai adecvat pentru fenomenul excluderii este educaţia incluzivă, concept ce asigură eliminarea diferenţelor. Acest concept a fost susţinut de organizaţii internaţionale precum UNESCO, UNICEF, OCDE, şi funcţionează pe următoarele principii;

Diferenţele duc la progres!
Diferenţele dintre oameni sunt normale !
Diferenţele presupun respect, nu toleranţă sau milă!

Incluziunea presupune ca sistemul educaţional, în general să se schimbe şi să se adapteze nevoilor copilului. Educația incluzivă este un proces continuu de dezvoltare a politicilor educaționale orientate spre asigurarea oportunităților și șanselor egale pentru persoanele excluse de a beneficia de drepturile fundamentale ale omului, în condițiile diversității umane.

Educaţia incluzivă  presupune ca toţi copii să înveţe împreună, oriunde este posibil acest lucru iar diferenţele care pot apărea între ei să nu aibă nici o importanţă. Incluziunea oferă drepturi tuturor elevilor, sprijin oficial şi informal cadrelor didactice, schimbarea progresului şcolar.

Destul de recent, a apărut noțiunea de cerință educațională specială, din dorința de a înlocui inadaptarea socială și dificultățile de natură educațională, astfel  încât să fie mai puțin etichetator, respectând dreptul la educație. Această abordare a actului educațional din prisma cerințelor speciale face trimitere la competențele nevoile și capacitățile copilului în mod direct iar în mod indirect la poziția profesorului.

Educația incluzivă trebuie să reacționeze la diversele cerințe ale elevilor folosind stiluri si ritmuri diferite de învățare, programe de învățământ adaptate, bună organizare, folosirea optima a resurselor. Ar trebui să nu uităm că și elevii care au nevoi speciale au trebuințe în creștere și dezvoltare ca toți copiii. Punctez aici nevoia de afecțiune și securitate, de apreciere și întărire pozitivă de responsabilitate și independență.

Educația integrată este un drept pentru respectarea căruia este nevoie de o educație bună și de bunul simț social.

În  acest registru, la nivelul Școlii Gimnaziale Radu cel Mare Târgoviște a fost implementat proiectul ,,Măsuri integrate pentru o dezvoltare durabilă,, proiect cu finanțare europeană desfășurat în colaborare cu Primăria Târgoviște și Direcția de Asistență socială Târgoviste. În cadrul proiectului, am organizat și parcurs programul de After-School, o necesitate ținând cont de realitatea socială în care trăim(multe familii se confruntă cu problema organizării timpului, cei mai mulți părinți au slujbe care se prelungesc cu mult peste programul de școală al copilului, scăzând posibilitatea de a petrece timp de calitate cu acesta).

Programul s-a adresat unui numar de 50 de elevi de nivel gimnazial, în selecția acestora urmărindu-se includerea elevilor care provin din medii defavorizate, a celor cu deprivare materială dar și elevi cu cerințe educaționale speciale.

Perioada de implementare a fost februarie-decembrie 2023. Din resursele financiare alocate a fost achiziționat un display interactiv , elevii fiind familiarizați cu folosirea acestuia. Pe parcursul derulării programului de After-School, elevii au beneficiat și de o masă caldă.

Activitățile desfăsurate în cadrul proiectului au urmărit îmbunătățirea rezultatelor școlare la categoriile de elevi menționate, prin activități remediale dar și creșterea gradului de implicare și participare activă în activități și jocuri specific vârstei, prin activități extracurriculare. Toate activitățile desfășurate au urmărit optimizarea abilităților de a învăța, de a respecta reguli de comportare, de a manifesta atitudini pozitive față de școală precum și îmbunătățirea abilităților de comunicare cu ceilalți, aspccte definitorii pentru elevii aflați în dificultate. Prin aceste activități am îmbunătățit starea de bine în cadrul comunității Radu Cel Mare  și am crescut stima de sine în rândul elevilor.

Parte din activitățile noastre s-au desfășurat în spatial extrașcolar vizând o dezvoltare fizică armonioasă prin activități de mișcare și abordare a unui stil de viață sănătos dar și creștere a responsabilitații față de mediul înconjurător prin activități de ecologizare și întreținere a spațiului în care ne desfășurăm activitatea. În urma desfășurării activităților am observat următoarele aspecte;

Puncte tari

  • elevii din grupul țintă, chiar și cei cu nevoi speciale au dezvoltat atitudini de    cooperare,  acceptă cu entuziasm să fie ajutați  în realizarea temelor.
  • s-a observat o creștere a gradului de implicare activă a elevilor cu nevoi speciale în activități și jocuri specific vârstei.
  • s-a constatat o îmbunătățire a relației  acestora cu profesorii școlii.

Puncte slabe

  • retragerea unor elevi, din diverse motive din grupul țintă
  • înscrierea în grupul țintă a fost condiționată de domiciliul, inscripționat pe buletinul părintelui în orașul Târgoviște.

Acest demers a întărit viziunea și misiunea școlii noastre. În viziunea școlii Radu cel Mare Târgoviște, educația trebuie adaptată la potențialul fiecărui elev, în acord cu exigențele societății. Misiunea noastră este aceea de a oferi fiecărui elev șanse egale, posibilitatea de a fi bine pregătit, competent și apt pentru a se adapta schimbărilor din societate.Prin activitățile realizate am reușit să cream un mediu deschis către comunitate și să colaborăm permanent cu partenerii noștrii sociali. Am reusit să transformăm Radu cel Mare într-o ,,școală prietenoasă,, un loc al armoniei, speranței și al împlinirii.

Bibliografie
1. Autism Speks – Servicii pentru familie . Ghidul comunitații locale.
2. Ofertă program ȘDȘ 2022- 2023
3. Program ȘDȘ 2022-2023
4. Vrășmaș Ecaterina (1998) Strategiile educației inclusive, în volumul Educația integrate a copiilor cu handicap , coord. Verza E și Păun E., Editura Multiprint, Iași.

 

prof. Mihaela Stoian

Școala Gimnazială Radu cel Mare, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.stoian1

Articole asemănătoare