Aplicarea tipologiilor lui John Holland la clasă – o resursă pentru profesorul diriginte

John Holland (1919-2008) a fost un psiholog american cunoscut pentru cercetările sale referitoare la orientarea în carieră și dezvoltarea personalității. Munca sa a fost deosebit de influentă în domeniul dezvoltării carierei și al orientării profesionale. El a dezvoltat celebra teorie a tipologiilor ocupaționale. Acest model descrie șase tipuri principale de personalități – Realist, Investigator, Artistic, Social, Antreprenor și Convențional –  și a asociat fiecare tip cu categorii specifice de ocupații. Teoria lui Holland sugerează că oamenii se simt mai atrași de cariere care corespund personalității lor. Pe baza teoriei sale, Holland a dezvoltat teste și instrumente de evaluare care ajută indivizii să-și determine tipul de personalitate. Munca lui John Holland a adus contribuții semnificative în înțelegerea dezvoltării carierei și a procesului de alegere a carierei.  Teoriile și instrumentele dezvoltate de el au ajutat mulți oameni să-și găsească direcția în carieră și să se potrivească cu locurile de muncă care se potrivesc personalității și intereselor lor.

Aplicarea tipologiilor lui John Holland pentru a evalua interesele și aptitudinile elevilor este un mod util de a identifica domeniile în care aceștia ar putea avea succes. Fiecare tip de personalitate corespunde unui set specific de trăsături și preferințe. Dintre beneficiile și avantajele aplicării unor astfel de tipologii evidențiem următoarele aspecte:

  • cunoașterea tipurilor de personalitate ale elevilor din clasă permite profesorului să înțeleagă mai bine nevoile, interesele și abilitățile fiecărui elev în parte. Această înțelegere poate duce la o abordare mai personalizată a educației, adaptată la cerințele specifice ale fiecărui elev.
  • profesorul diriginte poate adapta comunicarea și prezentarea materialelor de învățare în funcție de preferințele și stilurile de învățare ale elevilor. Acest lucru face predarea mai eficientă și mai captivantă pentru toți elevii.
  • profesorul poate utiliza tipologiile pentru a forma grupuri de lucru sau echipe de proiect care să aibă o varietate de abilități și interese complementare. Acest lucru încurajează colaborarea și învățarea reciprocă între elevi.
  • pe baza tipurilor de personalitate ale elevilor, profesorul diriginte poate oferi consiliere și ghidare în ceea ce privește alegerea carierei și deciziile academice. Acest lucru poate ajuta elevii să-și planifice traseele de învățare în funcție de obiectivele și interesele lor.
  • cunoașterea tipologiilor poate ajuta la gestionarea clasei și la abordarea problemelor de comportament într-un mod mai eficient. Profesorul poate identifica modalități de a motiva și de a gestiona elevii în funcție de stilurile și preferințele lor.
  • prin recunoașterea și promovarea abilităților și intereselor individuale ale elevilor, profesorul poate contribui la creșterea stimei de sine și la dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.
  • profesorul poate dezvolta relații mai bune cu elevii învățând să-i înțeleagă mai bine. Acest lucru poate duce la o comunicare mai bună, la o atmosferă mai pozitivă în clasă și la o relație mai solidă de învățare.

Așadar, aplicarea tipologiilor de personalitate în gestionarea clasei de către un profesor diriginte aduce avantaje semnificative, inclusiv o mai bună înțelegere a elevilor, adaptarea predării la nevoile lor și îmbunătățirea relațiilor și comunicării. Această abordare poate contribui la creșterea succesului școlar și la dezvoltarea personală a elevilor.

Prezentăm mai jos o analiză a rezultatelor aplicării tipologiilor lui John Holland unui grup alcătuit din 22 de elevi din clasa a VIII-a:

7 activiști: aceștia sunt orientați spre interacțiunea socială și sunt energici. Ei tind să fie buni comunicatori și se simt atrași de profesii care implică lucrul cu oamenii, cum ar fi învățământul, vânzările sau serviciile sociale.

5 proganiști: persoanele cu acest tip de personalitate sunt orientate spre organizare și planificare. Acești elevi ar putea excela în domenii care implică gestionarea resurselor sau proceselor, precum managementul sau contabilitatea.

3 mediatori: mediatorii sunt empatici și au abilități puternice în comunicare. Sunt deseori interesați de profesii în domeniul sănătății, consiliere sau asistență socială, unde pot ajuta oamenii să depășească problemele.

3 polemiști: persoanele cu acest tip de personalitate sunt creative și au o gândire nonconformistă. Ar putea fi atrași de cariere în arte, design sau activități care le permit să exploreze idei noi și să își exprime creativitatea.

1 consul: consulii sunt adesea orientați spre ordine și structură. Sunt buni în gestionarea detaliilor și ar putea excela în cariere care implică analiză, planificare și organizare, cum ar fi în domeniul juridic sau administrativ.

1 director: persoanele cu acest tip de personalitate au abilități de lider și pot fi orientate spre asumarea responsabilității. Tind să fie încrezători și pot ajunge la succes în domenii care implică conducere și gestionarea echipelor.

1 susținător: aceștia se concentrează pe ajutorarea altora și pot avea aptitudini în comunicare și ascultare activă. Sunt potriviți pentru profesii care implică să fie alături de ceilalți, cum ar fi în domeniul asistenței medicale sau consilierii.

1 arhitect: arhitecții sunt creativi, dar și foarte orientați spre a rezolva problemele. Ei pot excela în domenii care necesită gândire analitică, cum ar fi ingineria sau dezvoltarea software.

Evidențiem că în grupul de elevi evaluat folosind tipologiile lui John Holland există un număr relativ mic de reprezentanți pentru anumite tipuri de personalitate, cum ar fi „Consul”, „Director” și „Susținător”. Acest lucru poate sugera o lipsă de diversitate în ceea ce privește abilitățile și interesele legate de conducere, organizare și asistență socială. De asemenea, prezența unui singur „Arhitect” poate indica o lipsă de diversitate în ceea ce privește gândirea creativă și abilitățile de rezolvare a problemelor.

Pentru a dezvolta potențialul complet al acestui grup de elevi, este important să se acorde atenție dezvoltării abilităților care pot fi subdezvoltate la aceștia. De exemplu, se poate încuraja dezvoltarea abilităților de leadership și organizare prin proiecte sau activități care necesită asumarea de responsabilități. De asemenea, se pot promova activități care dezvoltă gândirea creativă și abilitățile de rezolvare a problemelor pentru a oferi șansa fiecărui elev să-și exploreze potențialul în acest sens.

În general, diversitatea într-un grup de elevi poate fi o resursă valoroasă, deoarece fiecare individ aduce cu el un set unic de abilități și perspective. Prin recunoașterea și dezvoltarea acestor abilități, grupul poate deveni mai echilibrat și mai eficient în atingerea obiectivelor educaționale și personale.

Grupul de elevi prezintă o diversitate de interese și abilități, ceea ce poate fi benefic într-o clasă sau echipă. Acest lucru poate permite colaborarea și învățarea unii de la alții în diferite contexte și domenii. Este importantă  încurajarea fiecărui elev să exploreze și să-și dezvolte potențialul în funcție de interesele și abilitățile lor specifice, pentru a-și construi cariere de succes și a se simți împliniți.

Resurse suplimentare
www.16personalities.com/

 

prof. Anca-Marcela Nădășan

Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.nadasan

Articole asemănătoare