Titularizarea în învățământul preuniversitar

În sistemul de învățământ preuniversitar, cadrele didactice pot avea statut de profesori titulari în sistemul de învățământ, profesori titulari pe viabilitatea postului, profesori suplinitori (calificați sau necalificați) cu contract de muncă pentru un an școlar sau mai puțin, în cazul suplinirii care apare în timpul anului școlar, din diferite motive. Profesorii titulari în sistem și cei pe viabilitatea postului au contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Acești profesori pot ocupa posturi care cuprind ore în una, două sau mai multe școli. De obicei sunt maxim două școli, dar metodologia permite și mai multe.

Diferența dintre cele două tipuri de titularizare este faptul că, la momentul actual, titularizarea în sistem se face imediat în urma concursului național, profesorul cu nota minim șapte, ocupând un post care are o viabilitate de 4 ani iar titularizarea pe viabilitatea postului realizându-se în anul școlar care urmează, primăvara, în urma unei cereri depuse la secretariatul unității de învățământ.

Consiliul de administrație al unității de învățământ poate aproba cererea cu condiția ca profesorul să nu fie sancționat disciplinar, să nu aibă un calificativ parțial mai mic decât calificativul foarte bine, și postul pe care îl ocupă să aibă o viabilitate de 2 ani.

În cazul în care se reduc orele din norma profesorului, din motive obiective, desființarea unor clase, nerealizarea unor clase, unirea unor clase, desființarea unor școli etc., profesorii titulari în sistem și pe viabilitatea postului își pregătesc un dosar conform unei fișe de evaluare obținând un număr de maxim 100 de puncte. Cu acest punctaj ei vor participa la o ședință de repartizare pe alt post sau pentru completarea normei în altă unitate școlară, într-o etapă de mobilitate anterioară concursului național.

Dezavantajul profesorilor titulari pe viabilitatea postului este că indiferent de punctaj, ordinea alegerii posturilor/orelor în ședința publică este după profesorul titular în sistem cu punctajul cel mai mic. Acest dezavantaj poate fi șters însă, dacă profesorul titular pe viabilitatea postului participă la încă un concurs național și obține minim nota 7, devenind astfel titular în sistemul preuniversitar de învățământ, cu drepturi depline.

Un alt mare avantaj poate să apară începând cu anul școlar 2024-2025 când profesorii pot fi titulari pe minim jumătate de normă. Acest lucru semnifică faptul că dacă o unitate școlară are 9 ore la o disciplină cu viabilitate de patru ani, un profesor debutant poate ocupa aceste ore ca titular în sistem, imediat după concursul național, sau ca titular pe viabilitatea postului în timpul anului școlar. Pentru că mai are nevoie de încă 9 ore ca să dețină o normă întreagă, el poate alege ca suplinitor, pentru un an școlar, aceste ore în alte unități de învățământ.

În școlile din mediul rural, profesorii sunt plătiți calificați pe toată norma de 18 ore dacă au minim o jumătate de normă în specialitate, chiar dacă pentru celelalte ore nu sunt calificați.

Pentru aceste școli și pentru profesori care doresc să predea aici, această nouă prevedere semnifică o puternică stabilitate, profesorul titularizând-se pe 9 ore în specialitatea sa, școala putând să îi asigure, dacă există, încă 9 ore de altă specialitate.

Pentru profesorii debutanți, aceste informații pot fi foarte debusolante pentru că, în formarea inițială din universități nu se prezintă aceste conținuturi, iar metodologia de mobilitate a personalului didactic este stufoasă și greu de înțeles.

Apar articole și opinii în mediul on-line cu profesori debutanți foarte dezamăgiți pentru că au obținut notă foarte mare sau maximă la concursul național și nu sunt posturi ca ei să se poată titulariza.

Posturile/ orele care apar pentru examenul național de titularizare, sunt cele care rămân în urma etapelor anterioare de mobilitate, când profesorii titulari (în sistem și pe viabilitate) își completează normele, se transferă dintr-o unitate școlară în alta sau mai multe etc.

Așadar, profesorul debutant  știe că la Colegiul Național „X” este un post care va fi eliberat prin pensionare. El se pregătește intens și ia nota maximă, dar postul nu mai apare pe site-ul „titularizare”. Dezamăgit, scrie un articol sau postează o opinie pe un site în care desființează corupția din sistem și răutatea conducerii școlii.

El nu cunoaște conținutul metodologiei de mobilitate a personalului didactic unde sunt precizate etapele de mobilitate. Pe acel post dorit și de el s-a pretransferat primăvara un profesor titular în sistem care anterior, a fost titular pe viabilitatea postului în două școli de cartier. El a participat la următorul examen obținând nota 7 și devenind titular în sistem. Când a observat postul liber la Colegiul Național „X”, și-a pregătit dosarul și s-a pretransferat primăvara, teoretic cu nota 7, înaintea profesorului debutant care a obținut la concursul național nota 10.

Metodologia de mobilitate nu este perfectă dar, este cea mai bună variantă din ultimii 33 de ani. Orice post sau fracțiune de post este titularizabil. Trebuie doar ocupate prin suplinire cu o notă de minim 7 la concursul național, urmând apoi titularizarea pe viabilitatea postului, participarea la un alt concurs național și titularizarea în sistem.

Dacă școala este prea departe de domiciliu sau are alte motive obiective sau subiective să plece, profesorul participă la etapele inițiale al mobilității și se transferă într-o altă unitate școlară.

Concluzie:

La momentul actual societatea românească nu este pregătită pentru desființarea titularizării. Șansa ca un profesor debutant sau tânăr care este competent, să ajungă profesor într-o „școală bună”, fără „relații”, este aproape zero. Însă cu actuala metodologie de mobilitate, și datorită transparenței în privința publicării posturilor și a concursului național realizat în formatul actual, el poate urma un traiect de la profesor suplinitor pentru un an, la profesor titular pe viabilitatea postului, apoi profesor titular în sistem care se poate pretransfera fără „relații” la Colegiul Național „X”.

Resurse web
www.edu.ro/mobilitate-personal-didactic
www.edupedu.ro/proiect-titularizarea-pe-jumatate-de-norma-se-aplica-din-anul-scolar-2024-2025/

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare