Educația interculturală – abordări teoretice și practice

Educaţia interculturală îşi propune să pregătească indivizii şi societăţile să fie mai atente la dimensiunea culturală a existenţei lor. În condiţiile sporirii contactelor, ale interacţiunilor posibile, se pot decela două mari seturi de obiective ale şcolii interculturale: păstrarea şi apărarea diversităţii culturale a populaţiei şcolare. Şcoala, ca instanţă de transmitere a valorilor se va centra pe pluralitatea culturilor pe care mediul multicultural îl presupune.

Articol integral

Învățarea pentru societatea cunoașterii – curs opţional

Tehnologia progresează. Ştiinţa impulsionează dezvoltarea sa. Zilnic apar meserii noi. La unele dintre ele nici nu ne gândim deocamdată. Mulţi dintre copiii aflaţi acum pe băncile şcolii vor îmbrăţişa aceste meserii. Poate nu le vor putea învăţa în şcoală pentru că nu se vor fi inventat încă. Dar pentru asta, gândirea şi cunoaşterea lor trebuie să fie adaptabile. Competenţele pe care le dobândesc în şcoală trebuie să permită ancorarea fiecărui individ în lumea reală.

Articol integral

Importanța activităților desfășurate în săptămâna „Școala altfel” pentru elevi

„Şcoala altfel” – sau săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” – reprezintă calea spre întărirea relaţiei profesor-elev, în absenţa clopoţelului și a lecţiei ce durează strict 50 de minute. Atmosfera din „săptămâna altfel” este una specială, fiind trăită atât de elevi, cât şi de profesori cu sentimentul câştigării unor experienţe noi.

Articol integral

Studiu: Jocurile pe calculator și educația

Într-un joc tipic, punctele pe care le câștigă jucătorul depind de viteza sa de reacție. Gândirea sa conștientă fiind un proces foarte lent, jucătorul trebuie să acționeze fără să gândească; în cazul jocurilor electronice, jucătorul este activ într-un mod foarte limitat, dar de asemenea fără să gândească. Cu alte cuvinte, jocurile determină reacții automate. Aceasta explică motivul pentru care copiii joacă mult mai ușor și cu mult mai mult succes aceste jocuri: ei nu au încă formată gândirea proprie și conștiința, tot atât de dezvoltate ca la oamenii maturi; această dezvoltare face ca eliminarea gândirii să fie mult mai dificilă atunci când trebuie executată o acțiune reflexă.

Articol integral

Punte între învățământul tradițional și pedagogia Montessori

Alternativa educaţională reprezintă forma de organizare şcolară care propune metode de organizare şi funcţionare a activităţii instructiv-educative, altele decât formele specifice unei epoci sau care apar într-un anumit context social. Diferenţele se referă, uneori, la idealurile sau scopurile pedagogice generale, iar alteori doar la obiective mai restrânse, care trebuie atinse. Indiferent de anvergura diferenţei obiectivelor generale faţă de sistemul oficial, esenţial este faptul că orice alternativă promovează moduri noi, diferite, de atingere a acestor finalităţi.

Articol integral

Multiculturalitatea din Dobrogea. Educație interculturală

Democrația liberală a făcut posibilă existența multiculturalismului. Multiculturalismul este un concept indisolubil legat de cadrul teoriei şi practicii democraţiei liberale. Relaţiile dintre minorităţi şi majoritate într-o societate multiculturală pot deveni, adeseori, sursă de tensiuni sociale. Atitudinea de deschidere, toleranță, respect se construiește, într-o bună măsură, în școală.

Articol integral

Învaţă-mă să fiu educat!

Cei 7 ani de acasă reprezintă o oglindă a educației pe care părinții o oferă copiilor în prima parte a copilăriei. Specialiștii susțin că regulile de comportament și educație oferite în primii 7 ani de viață ai copilului sunt definitorii pentru formarea lui ca adult.
Educaţia unui copil nu constă numai în a-l învăța să scrie, citească și a deveni un bun exemplu la școală. Educația se reflectă în toate domeniile de dezvoltare: socială, psihologică, intelectual-cognitivă etc. Cei 7 ani de acasă sunt adesea caracterizați prin cât de manierat este copilul în interacțiunile cu ceilalți.

Articol integral

Creativitatea în învățământul preșcolar

Nu există frontiere în ceea ce se numeşte creativitatea la copii, indiferent de domenii de activitate, aceştia având nevoie acerbă însă de dirijare, îndrumare, materie primă pentru a-şi manifesta spiritul creativ, iar toate celelalte vin din instinct.

Articol integral

Rolul exercițiilor grafice în pregătirea preșcolarilor pentru scris

În urma acumulării experienței activităților-instructive din grădiniță, am observat necesitatea cultivării deprinderilor motrice și stabilirea unor reguli tehnice pentru pregătirea din timp a viitorilor școlari, deoarece acestea nu sunt bine stabilite în metodologiile didactice. Coordonarea motrică și însușirea tehnicilor specifice presupune o bună organizare a exercițiilor grafice, ținând seama de posibilități și de context.

Articol integral

Rolul colaborării familie-şcoală în dezvoltarea personalităţii copilului de vârstă şcolară mică

Relaţia şcoală – familie este un subiect des abordat în literatura de specialitate şi supus atenţiei întregii societăţi, mai ales pe fondul schimbărilor sociale  din ultimul timp. Toţi vorbim astăzi despre integrarea în Uniunea Europeană. Acest proces atrage după sine o serie de schimbări şi la nivel şcolar. Una dintre aceste schimbări se referă la relaţia şcoală-familie.

Articol integral