Studiul de caz, în secolul al XXI-lea

Trăim într-o societate aflată în continuă dinamică, transformare şi evoluţie, o societate ce împrumută o serie nouă de valori şi de atitudini, deci, este firesc ca noi, în calitate de dascăli, de îndrumători ai elevilor, să avem în vedere acest aspect deosebit de important şi-n acelaşi timp solicitant.
Prin urmare este necesar să „îmbrăţişam”, să adoptăm metode şi procedee dintre cele mai diverse şi mai oportune pentru o mai bună derulare a procesului instructiv-educativ, având ca scop atât respectarea programelor școlare, a metodologiei referitoare la organizarea concursurilor, a olimpiadelor şi a examenelor şcolare, cât şi actualizarea şi implementarea la clasă a unor tehnici şi metode moderne ce situează elevul în prim plan (învăţarea activă).

Articol integral

Idei de jocuri pentru ora de limba engleză

Una dintre metodele interactive eficiente pentru învăţarea unei limbi moderne este jocul. Pedagogia ne învaţă că jocul împlinește în cel mai înalt grad dorința de activitate a copilului, generată de trebuinţe, năzuințe, progrese specifice copilului.Îmbrăcând forma jocului, activitatea este tot atât de utilă dezvoltării psihice şi fizice a copilului, ca şi lumina soarelui.

Articol integral

Atitudinea creativă a învățătorului

Modelul profesorului „ideal” a cunoscut o metamorfoză de-a lungul istoriei preocupărilor în domeniu, fiind dependent de o serie de factori, şi anume: scopurile educaţionale specifice unei etape de dezvoltare a societăţii, sistemul de concepţii şi teorii asupra activităţii educative şi valenţele ei formative.

Articol integral

Parteneriatul european I’M SAFE AT SCHOOL – şansa de a face diferenţa

Colegiul Tehnic Buzău, instituţia noastră de învăţământ, implementează proiecte europene din anul 2007 fără intrerupere. Nu este uşor, dar este o mare împlinire profesională. Pentru noi, cheia a fost mereu lucrul excelent în cadrul echipei, cunoaşterea responsabilitătilor, curajul de a candida. Trebuie sa aveţi o idee de proiect în linie cu prioritătile tipului de acţiune cheie şi o imagine coerenta a proiectului de la începutul său şi până la final. Astfel, la apelul din 2018, avem trei proiecte europene aprobate la nivelul şcolii. Parteneriatul strategic „I’m safe at school” este coordonat de catre unitatea noastră şi dorim să prezentăm etapele implementării sale tuturor profesorilor interesaţi intr-o serie de articole care vor apărea pe măsură ce activităţile au loc.

Articol integral

Activități pentru Dezvoltare personală la clasa pregătitoare

Disciplina Dezvoltare personală contribuie la dezvoltarea emoţională socială şi pentru carieră a elevului. Prin această disciplină, elevii vor conştientiza cine sunt, îşi vor analiza emoţiile pe care le au, se vor raporta sănătos la ceilalţi, vor fi motivaţi să înveţe cu succes, vor explora ce meserii sau profesii le-ar plăcea să practice.

Articol integral

Predarea simultană

Noi, cei care predăm la două sau mai multe clase, am acumulat până în prezent experienţă pentru a parcurge integral conţinutul fiecărui obiect de învăţământ şi pentru a obţine rezultate la fel ca şi cadrele didactice care predau la o singură clasă.

Articol integral

Managementul de caz pentru copilul cu dizabilități

Managementul de caz se aplică în cazul protecției copilului cu dizabilități, este o metodă de coordonare a tuturor activitățiilor de asistență desfășurate în interesul copilului și  al familiei, cu scopul de a dezvolta și valorifica la maximum potențialul și resursele de care aceștia dispun, precum și oportunitățile existente în comunitatea unde își desfășoară activitatea. Prin această metodă se realizează coordonarea tuturor acțiunilor din domenii variate (medicale, educaționale, psihosociale) oferite de profesioniștii programului CIT (Centrul de Intervenţie Timpurie), urmărind rezolvarea problemelor copilului sau familiei din care face parte.

Articol integral