Școala Solomonarilor – mentorat de literație

Literația reprezintă o abilitate fundamentală în dezvoltarea individuală și a societății în ansamblu. Un program de literație eficient este esențial pentru educarea și pregătirea indivizilor de toate vârstele pentru a face față provocărilor și oportunităților lumii moderne.

Importanța unui program de literație este demonstrată prin:

Dezvoltarea competențelor de bază: Programul de literație oferă cunoștințe și abilități esențiale pentru citire, scriere și înțelegerea limbajului. Aceste competențe de bază sunt necesare pentru a avea succes în școală și în viața de zi cu zi.
Creșterea nivelului de înțelegere: Literația permite oamenilor să înțeleagă mai bine lumea din jurul lor. Prin lectură, oamenii pot accesa informații, pot învăța despre istorie, cultură, știință și multe altele, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor personală.
Dezvoltarea gândirii critice: Un program de literație nu se limitează doar la abilitățile de bază, ci promovează și dezvoltarea gândirii critice și analitice. Prin lectură și scriere, oamenii învață să analizeze, să pună întrebări și să gândească în mod creativ.

Elementele-cheie ale programului de literație de la Cluj cunoscut sub numele generic de Școala Solomonarilor au în vedere repere esențiale pentru orice profesor de limba și literatura română, care gândește disciplina sa în baza competențelor-cheie de specialitate, dar și inter- și transdisciplinar. Întâlnirile anuale ale profesorilor și elevilor după o selecție riguroasă, în baza conceptuală a unui concurs național, trece în revistă concepte, comunicări, întâlniri cu scriitori, ateliere de lucru-de scriere creativă, propuneri, provocări. Dacă s-ar realiza un bilanț legat de componentele realizate în cadrul programului-concurs, ar putea fi menționate:

  1. Alfabetizare timpurie: Programul debutează de la o vârstă cât mai fragedă, pentru a dezvolta bazele solide ale literației la copii.
  2. Diversitate culturală și lingvistică: Un program de literație eficient care subliniază diversitatea culturală și lingvistică, respectând diferitele limbi și culturi din comunitate.
  3. Abordări personalizate: Fiecare individ are nevoi și ritmuri diferite de învățare, iar acest program de literație oferă tuturor abordări personalizate pentru a ajuta fiecare persoană să-și găsească vocea interioară pentru a se deschide în fața comunității de profesori și elevi.

Printre punctele-forte ale  program de literație Școala Solomonarilor pot fi amintite:

  • Incluziune, fiind vorba despre un  program de literație eficient, incluziv și accesibil pentru toate categoriile de persoane, inclusiv cei aflați în situații defavorizate.
  • Parteneriate cu comunitatea astfel încât implicarea comunității în procesul de literație poate întări programul și spori angajamentul participanților.

La Cluj se desfășoară un  program de literație care include o varietate de activități prin care se dezvoltă abilitățile de scriere și înțelegere a limbajului,  un program eficient, diversificat, care abordează nevoile specifice ale participanților într-un mod relevant și motivant. Iată câteva exemple de astfel de activități care suscită interesul elevilor și motivează profesorii să se reinventeze de fiecare dată, să împărtășească din experiențele proprii, diseminând rezultatele muncii alături de elevi în  cadrul acestui program:

1. Lectură în voce: Participanții citesc în voce texte adecvate vârstei și nivelului lor de competență, aceasta implicând lectura cărților, povestirilor sau a știrilor din ziare.
2. Dezbateri și discuții: Grupurile de discuții și dezbateri promovează gândirea critică și dezvoltă abilitatea de a exprima și susține puncte de vedere.
3. Scriere creativă: Exercițiile de scriere creativă încurajează imaginația și dezvoltă abilitățile de scriere. Participanții  creează povești, poezii sau jurnale personale.
4. Jocuri de cuvinte: Jocurile care implică cuvinte, precum  puzzle-uri sau ghicitori, care sunt distractive și contribuie la extinderea vocabularului.
5. Lecturi tematice: Abordarea unor teme specifice, cum ar fi știința sau cultura, prin lectură și discuții, ajută la înțelegerea mai profundă a subiectelor respective.
6. Alfabetizare digitală: Dezvoltarea abilităților de bază în utilizarea calculatoarelor și a internetului este importantă în lumea digitală actuală, elevii folosind diferite aplicații pentru a crea filmulețe, afișe, prezentări de carte.
7. Vizionarea și discutarea filmelor și documentarelor: Acest lucru dezvoltă abilitățile de înțelegere a conținutului vizual și de a extrage informații din surse diverse.
8. Vizite la bibliotecă: Participanții descoperă cărți noi și beneficiază de resursele oferite de biblioteci pentru a-și îmbunătăți abilitățile de lectură și cercetare.
9. Proiecte de cercetare: Activitățile de cercetare îi ajută pe participanți să își dezvolte abilitățile de căutare a informațiilor și de redactare a rapoartelor sau a eseurilor.
10. Citirea cu scopuri specifice: Abilitatea de a citi cu un scop anume, precum găsirea informațiilor necesare pentru rezolvarea unei probleme este esențială.

Școala Solomonarilor are o tradiție îndelungată în promovarea literației și educației literare. Acest lucru indică angajamentul său de lungă durată în dezvoltarea abilităților de lectură și scriere ale elevilor. Dispune de sprijinul unei biblioteci impresionante, cea a Bibliotecii Județene ,,Octavian Goga’’, care oferă acces la o gamă variată de cărți și resurse literare. Găzduind evenimente precum întâlnirea de la Cluj, Școala Solomonarilor încurajează elevii să se implice activ în lumea literaturii, ceea ce contribuie la dezvoltarea lor în domeniul literației. Pe lângă aceste argumente PRO, care ar trebui să atragă atenția decidenților pentru o susținere financiară activă sau dezvoltarea unui program la nivel național de amploare, există, bineînțeles și puncte slabe, necesar să fie menționate:

  • Accesibilitate limitată: Datorită faptului că Școala Solomonarilor este localizată într-un singur oraș, accesul elevilor din alte regiuni la programul său poate fi limitat, întrucât existând doar finanțare din partea ANPRO, o asociație a profesorilor de română preocupați de probleme actuale al limbii în funcțiune și de menținerea interesului treaz pentru a susține literația, care susțin financiar întâlnirile anuale, precum și ajutorul oferit de alte licee voluntare, organizatoare.
  • Resurse financiare: Un program extins de formare pe problemele literației poate necesita resurse financiare semnificative pentru a acoperi achiziționarea de cărți, organizarea de evenimente la care să participe personalități literare, precum și alte costuri necesare susținerii școlii  pentru cazarea și masa elevilor și a profesorilor.
  • Dezinteresul autorităților competente: Lipsa de reacție a decidenților legată de importanța acestui program în condițiile în care analfabetismul funcțional se află încă la cote alarmante, faptul că nu se urgentează revizuirea programelor școlare îndeosebi pentru liceu, demonstrează lipsa de viziune a organismelor de control în didactica disciplinei și lipsa de investiție sub orice formă în acest program susține dezinteresul pentru a ajuta sistemul educațional să formeze un profil al adolescentului pregătit pentru viață.

Revenind la punctele sale forte, achizițiile practice și teoretice ale Școlii Solomonarilor în planul literației au inclus dezvoltarea unui program educațional cuprinzător care a acoperit diverse aspecte ale literaturii, precum și organizarea de evenimente literare care au încurajat exprimarea creativă.

A avea șansa de a participa anual la demersul solomonăresc de la Cluj, coordonat de doamna profesoară Monica Onojescu și de alte colege inimoase și extrem de bine pregătite din țară, este un vis spre care tânjesc mulți profesori de română și elevi și, deopotrivă un mentorat de la care nu ar trebui să lipsească niciun profesor tânăr aflat la început de drum.

 

prof. Cristina Liliana Diaconița

Liceul Tehnologic Nr. 2, Târgu-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.diaconita

Articole asemănătoare