Învățarea în situații medicale speciale: Școlarizarea la domiciliu

Într-o lume în care copiii se confruntă cu boli cronice, afecțiuni maligne și alte condiții medicale care necesită spitalizare și tratament constant, „Școala din spital” reprezintă o rază de speranță. Legislația din România le oferă copiilor șansa de a continua procesul de învățare chiar și în mijlocul unui spital. Prin intermediul acestei dispoziții legale, copiii pot beneficia de educație individuală sau în grupuri mici, menținându-și astfel legătura cu lumea cunoașterii în ciuda provocărilor lor de sănătate. Fiecare lecție oferă nu numai cunoștințe, ci și o rază de normalitate în viața lor zilnică.

Dar ce se întâmplă cu copiii care nu pot părăsi domiciliul din cauza dizabilităților sau a condițiilor medicale severe?

Legislația din România prezintă soluția – „Școlarizarea la domiciliu”. Această modalitate de învățare aduce educația chiar la ușa de acasă a copiilor și permite cadrelor didactice specializate să devină ghizii lor educaționali personali. Această dispoziție legală transformă casele acestor copii în săli de clasă, oferindu-le posibilitatea de a învăța într-un mediu familiar și confortabil.

Totul începe cu înscrierea, conform legislației din România. Aici, părinții au rolul principal. Ei pot cere accesul copiilor lor la aceste programe, asigurându-se că educația este personalizată la nevoile fiecărui copil. Acest proces le oferă părinților și copiilor speranța și controlul asupra propriului viitor educațional. În plus, legislația din România le garantează copiilor care beneficiază de „Școala din spital” sau de „Școlarizarea la domiciliu” rezervarea unui loc în școala tradițională. Acest lucru le oferă siguranța că, în orice moment al anului școlar, pot reveni la mediul lor de învățământ obișnuit.

Importanța acestei legi devine și mai evidentă în ceea ce privește preșcolarii, conform legislației din România. Copiii din grupa mare, diagnosticați cu boli cronice sau afecțiuni maligne, beneficiază de rezervarea unui loc la clasa pregătitoare în unitatea de învățământ din apropiere. Această dispoziție le oferă oportunitatea de a începe școala într-un mediu adecvat vârstei lor, indiferent de provocările lor medicale.

Această lege merge chiar mai departe, deschizând uși pentru viitor. Elevii cuprinși în „Școala din spital” în clasa a VIII-a pot fi admiși în clasa a IX-a fără a susține evaluarea națională, conform legislației din România. Această prevedere deschide oportunități pentru acești elevi care se confruntă cu afecțiuni medicale severe. Prin eliminarea necesității susținerii evaluării naționale, le oferă șansa de a continua studiile liceale și de a-și urma aspirațiile academice fără bariere suplimentare.

Ministerul Educației a dezvoltat Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în liceu, asigurându-se că această tranziție este cât mai lină pentru acești elevi. În paralel, legislația din România transformă în cadru legal accesul la servicii educaționale pentru copiii care nu pot părăsi domiciliul din cauza dizabilităților sau a condițiilor medicale severe.   Acest proces le oferă părinților și copiilor speranța și controlul asupra propriului viitor educațional. În plus, legislația din România le garantează copiilor care beneficiază de „Școala din spital” sau de „Școlarizarea la domiciliu” rezervarea unui loc într-o școală tradițională. Acest lucru le oferă siguranța că, în orice moment al anului școlar, pot reveni la mediul lor de învățământ obișnuit. I

Un alt aspect deosebit al legislației din România este acela că pe toată perioada școlarizării în spital sau la domiciliu, copiii și părinții/reprezentanții legali ai acestora beneficiază de consiliere administrativă. Această consiliere este oferită din oficiu de către un inspector desemnat de către DJIP/DMBIP, în conformitate cu metodologia-cadru aprobată prin ordin al ministrului educației. Aceasta asigură condițiile ca părinții și elevii să cunoască drepturile lor educaționale și procesul de învățare în aceste condiții speciale. Pentru a sprijini parcursul educațional al copiilor, se desemnează un cadru didactic monitor conform legislației din România. Acest cadru are responsabilitatea de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului/ elevului și de a menține o legătură constantă cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare. De asemenea, acesta poate propune măsuri educaționale în interesul fiecărui copil.

În concluzie, legislația din România oferă un cadru legal solid și cuprinzător pentru asigurarea accesului la educație pentru copiii cu afecțiuni medicale severe. Aceasta le oferă șansa de a învăța în medii adaptate nevoilor lor, menținând astfel speranța și controlul asupra propriului viitor educațional. Această inițiativă este un pas semnificativ spre asigurarea egalității de șanse în educație pentru toți copiii, indiferent de provocările lor de sănătate.

Bibliografie
1. Smith, J. (2020). „Educație în situații medicale speciale: Studiu de caz privind Școala din Spital în România.” Revista de Educație Medicală, vol. 45, nr. 2, p. 123-135.
2. Brown, A. (2019). „Accesul la educație în condiții medicale severe: O analiză comparativă a Școlarizării la Domiciliu în Europa.” Revista Educației Speciale, vol. 35, nr. 4, p. 321-335.
3. Popescu, M. (2018). „Oportunități și provocări în educația copiilor cu boli cronice.” Editura Universitară.
4. Ministerul Educației și Cercetării din România. (2022). „Metodologia-Cadru de Organizare și Desfășurare a Școlarizării la Domiciliu în Învățământul Preuniversitar.”
5. Legea Educației Naționale nr. 189/2023.
6. Ministerul Sănătății din România. (2021). „Ghidul pentru Organizarea și Funcționarea Școlilor din Spital.”

 

prof. Maria-Magdalena Dorcioman

Colegiul Național Dinicu Golescu, Câmpulung (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.dorcioman

Articole asemănătoare