Why to Write a Journal?

We often encourage our students to write a journal, but what does a journal writing entail?, what benefits can it bring?, what benefits can it bring?
The virtues of journal writing and keeping are connected to creative, professional, personal and spiritual development. There are a lot of benefits.

Articol integral

Studiu privind absenteismul școlar în rândul elevilor Școlii Profesionale Speciale „Samus”

În prezent, absenteismul reprezintă un fenomen ce nu mai poate fi ignorat. El nu ţine numai de sfera învăţământului, ci afectează atât elevul, cât şi familia şi comunitatea. Elevii care absentează la şcoală se confruntă cu mai multe probleme decât colegii lor care frecventează în mod regulat şcoala. În primul rând, ei vor fi primele victime ale abandonului şcolar si ca o consecinţa a acestuia, vor avea probleme în găsirea unui loc de muncă și/sau în integrarea socială.

Articol integral

Eficiența metodelor activ-participative în cadrul orelor de chimie (Studiu)

Metodele activ-participative sunt instrumente didactice care stimulează gândirea independentă, învățarea prin cooperare, punând accentul pe elev și nu pe profesor.
Prin acest sudiu s-a urmărit evidențierea eficiența metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ.

Articol integral

Cultural Awareness – Cultural Competence

We can define cultural awareness as the ability and also willingness to objectively examine the values, beliefs, traditions and perceptions within our own and other cultures. In other words, the ability to walk in someone else’s shoes in terms of culture and also understand and accept  cultural differences from the one we are accustomed with. With the growth of converging markets and with the advent of technology, cultural awareness has become an important aspect of business, politics and society. To be culturally aware is to understand that cultural differences among individuals from various cultures and to be sensitive and to and treat with respect those differences in our interaction with people whose beliefs and traditions may be different from our own.

Articol integral

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea în practica educaţională actuală

Interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea sunt răspunsuri la problemele globalizării şi ale intedependenţelor lumii contemporane, la specializarea excesivă a ştiinţelor provocată de progresul cunoaşterii umane. Un învăţământ interdisciplinar poate conferi elevilor posibilitatea de a dobândi  o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, de a asimila mai temeinic valorile fundamentale şi de a distinge mai uşor scopurile de mijloace.

Articol integral

Rolul activităţilor extraşcolare în dezvoltarea elevilor

Ideea de activitate extracurriculară a apărut în contextual reorganizării sistemului global de învăţământ, care mizează – cu rare excepţii – pe formativ, în detrimentul informativului specific învăţământului de tip tradiţional. În plus, vorbim de necesitatea învăţării pe parcursul întregii vieţi (life-long learning) sau a educaţiei permanente. Educaţia de tip extracurricular nu vine să răstoarne un sistem de valori, să contravină educaţiei de tip curricular încetăţenite, ci o completează, făcând-o mai atractivă pentru educabili şi mai eficientă.

Articol integral

Matematica, o limbă străină?

Chiar dacă nu este ușor să recunoaștem, ni s-a întâmplat să ne aflăm în situația de a citi plictisul pe fețele elevilor noștri. Este  adevărat că plictiseala este un simptom obișnuit perioadei adolescenței și se manifestă printr-o stare de inerție, oboseală și lipsă de interes față de tot ceea ce-l înconjoară pe tânăr, persoane, orele de școală, cărți, filme, jocuri. Nu putem da vina doar pe schimbările din funcționarea mentală a adolescentului, s-ar putea să fie și vina modului de predare şi învăţare a matematicii în şcolile din România. Mă refer aici doar la matematică  acesta fiind domeniul meu de activitate.

Articol integral

Eficiența metodelor interactive de grup în lecțiile de limba și literatura română (Studiu)

Metodele interactive de grup constituie modalităţi prin care se stimulează învăţarea experienţială, se exersează capacităţile de analiză, de dezvoltare a laturii creative. Specificul lor este promovarea interacţiunii dintre elevi, prin schimbul de idei şi de cunoştinţe asigurându-se demersul interactiv al procesului instructiv-educativ.

Articol integral