Strategii didactice inovatoare pentru o învățare centrată pe elev. O experiență Erasmus+

Învățarea centrată pe elev este o abordare pedagogică care se concentrează pe elevi și nevoile lor individuale de învățare. Aceasta se bazează pe premisa că fiecare elev este unic și, prin urmare, are nevoie de o abordare personalizată pentru a învăța și a înțelege conținuturile. Pentru a implementa această abordare, profesorii trebuie să fie pregătiți să se adapteze la stilul de învățare al elevilor și să ofere resurse variate pentru a acoperi nevoile individuale. Este, de asemenea, important ca profesorii să creeze un mediu de clasă care să permită colaborarea și feedback-ul continuu.

În perioada 3-8 aprile 2023, în cadrul programului Erasmus+ în domeniul educației școlare 020-1-RO01-KA120-SCH-095712, am participat  la cursul de formare  Student-centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning!, furnizat de Europass Teacher Academy. Cursul a vizat teme precum: Predare diferențiată și învățare eficientă; Soluții, strategii și metode de implicare a elevilor; Implementarea motivației  și în cadrul acestuia, am deprins abilități practice despre noi metode, cum ar fi: Flipped Classroom, învățare bazată pe proiecte, învățare bazată pe probleme, instruire bazată pe cazuri.

Metoda „Flipped Classroom” este o abordare educațională care implică schimbarea tradiționalei distribuții a activităților de învățare între clasă și acasă. Într-un mediu tradițional de învățare, elevii primesc instruirea în clasă, iar apoi sunt rugați să își consolideze cunoștințele prin teme de casă. În schimb, în metoda „Flipped Classroom”, elevii vizualizează prezentări video, citesc materiale sau utilizează alte resurse online înainte de a veni la clasă, iar timpul petrecut în clasă este dedicat activităților practice, discuțiilor și explorării conceptelor cheie sub îndrumarea profesorului.

Scopul acestei metode este de a încuraja gândirea critică și creativă, de a consolida cunoștințele elevilor și de a îmbunătăți angajamentul și performanța lor în procesul de învățare. În plus, prin vizionarea prezentărilor video și a altor materiale online înainte de clasă, elevii pot învăța în propriul lor ritm și pot accesa resurse suplimentare pentru a-și extinde cunoștințele.

Termenul flipped classroom a fost folosit pentru prima dată în 2007 de către doi profesori americani, Aaron Sams și Jonathan Bergmann, care au început să înregistreze și să împărtășească videoclipuri cu lecții online pentru elevii lor dintr-o școală rurală din Colorado.

Metoda Flipped Classroom poate fi foarte eficientă și în învățarea chimiei, prin aplicații precum:

 • Prezentări video sau podcast-uri – Profesorul poate crea prezentări video sau podcast-uri care să prezinte noțiunile de bază ale chimiei, precum structura atomului, legăturile chimice, reacțiile chimice și altele. Elevii pot vizualiza aceste prezentări înainte de lecție, astfel încât să aibă o mai bună înțelegere a subiectelor abordate.
 • Laboratoare virtuale: Folosind site-uri web care oferă simulări și laboratoare virtuale pentru experimente chimice, elevii pot explora și înțelege conceptele chimice într-un mod interactiv. Profesorii pot recomanda aceste site-uri și activitățile online ca parte a metodei Flipped Classroom.
 • Experimente în laborator: Elevii pot fi pregătiți pentru experimentele de laborator prin vizionarea videoclipurilor și a altor resurse online, iar timpul petrecut în clasă poate fi folosit pentru a efectua experimente, a înregistra observațiile și a discuta rezultatele.
 • Feedback imediat: Profesorii pot utiliza instrumente online, cum ar fi quiz-uri și sondaje, pentru a evalua în timp real nivelul de înțelegere al elevilor și a-și adapta instruirea în consecință. Acest feedback imediat poate ajuta la îmbunătățirea înțelegerii elevilor și la evitarea unor neclarități în viitor.
 • Lucrul cu modele – Profesorul poate să prezinte concepte chimice complexe utilizând modele tridimensionale sau aplicații de simulare. Elevii pot vizualiza aceste modele sau aplicații înainte de lecție, iar în timpul lecției, pot lucra cu acestea pentru a-și dezvolta abilitățile de înțelegere și analiză a structurilor chimice.
 • Colaborare între elevi – Profesorul poate să organizeze activități de colaborare între elevi, cum ar fi lucrul în grupuri sau proiecte de cercetare. Elevii pot lucra împreună pentru a analiza și a înțelege conceptele chimice, iar în timpul lecției, pot discuta și împărtăși idei și soluții.
 • Evaluare formativă – Profesorul poate utiliza evaluarea formativă pentru a ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile de analiză și de gândire critică. Aceasta poate include chestionare, teste practice sau alte activități de evaluare care să ajute elevii să-și verifice cunoștințele și să-și dezvolte abilitățile de înțelegere a conceptelor chimice.

Metoda Flipped Classroom poate ajuta la dezvoltarea gândirii critice prin faptul că îi implică pe elevi în procesul de învățare și îi încurajează să analizeze și să evalueze informațiile pe care le primesc. Prin faptul că elevii vizualizează resurse multimedia înainte de lecție, aceștia pot să ia în considerare și să reflecteze asupra informațiilor pe care le primesc, astfel încât să fie pregătiți pentru a le discuta în timpul lecției.

Metoda Flipped Classroom poate încuraja discuțiile și colaborarea între elevi, ceea ce poate ajuta la dezvoltarea gândirii critice prin intermediul schimbului de idei și de perspective diferite. Aceasta poate încuraja elevii să exploreze și să analizeze diferite perspective și să găsească soluții creative la problemele complexe.

Metoda Flipped Classroom poate utiliza evaluarea formativă pentru a ajuta elevii să-și dezvolte abilitățile de analiză și gândire critică. Aceasta poate include chestionare, teste practice sau alte activități de evaluare care să ajute elevii să-și verifice cunoștințele și să-și dezvolte abilitățile de înțelegere a conceptelor.

Metoda Flipped Classroom prezintă mai multe avantaje pentru elevi, profesori și sistemul educațional în general, printre care:

 • Îmbunătățirea înțelegerii și reținerii informațiilor – Elevii care folosesc metoda Flipped Classroom sunt mai pregătiți să înțeleagă și să rețină informațiile prezentate în timpul lecției, deoarece au avut deja oportunitatea să exploreze și să proceseze informațiile în prealabil, în propriul ritm.
 • Dezvoltarea abilităților de auto-învățare – Metoda Flipped Classroom îi încurajează pe elevi să ia inițiativa de a explora subiectele în profunzime, ceea ce poate contribui la dezvoltarea abilităților de auto-învățare și de gestionare a timpului.
 • Încurajarea interacțiunii și colaborării – Metoda Flipped Classroom îi încurajează pe elevi să interacționeze și să colaboreze mai mult cu profesorii și colegii lor în timpul lecției, ceea ce poate ajuta la dezvoltarea abilităților sociale și de comunicare.
 • Personalizarea procesului de învățare – Metoda Flipped Classroom oferă posibilitatea personalizării procesului de învățare pentru fiecare student în parte, în funcție de ritmul și nivelul său de cunoștințe și abilități.
 • Creșterea eficienței și a productivității – Metoda Flipped Classroom poate reduce timpul petrecut în timpul lecțiilor pentru prezentarea de informații, ceea ce permite profesorilor să se concentreze mai mult pe activități interactive și pe îndrumarea elevilor în procesul de învățare.
 • Creșterea performanțelor academice – Studiile arată că elevii care folosesc metoda Flipped Classroom au tendința de a obține rezultate academice mai bune decât cei care urmează metodele tradiționale de învățare.

În general, metoda Flipped Classroom oferă o alternativă interesantă și eficientă la metodele tradiționale de învățare, încurajând implicarea activă și responsabilă a elevilor în procesul de învățare și dezvoltarea abilităților necesare pentru succesul lor pe termen lung.

Metoda Flipped Classroom prezintă și câteva dezavantaje, printre care se pot enumera:

 • Nevoia de tehnologie și acces la internet – Metoda Flipped Classroom presupune utilizarea tehnologiei și a internetului, ceea ce poate fi o provocare pentru elevii care nu au acces la acestea acasă.
 • Timp suplimentar necesar pentru pregătirea materialelor – Profesorii trebuie să investească timp suplimentar pentru a pregăti materialele video și alte resurse necesare pentru utilizarea metodei Flipped Classroom.
 • Lipsa de interacțiune personală – Metoda Flipped Classroom presupune ca elevii să petreacă mai mult timp individual cu materialele și să interacționeze mai puțin cu profesorii și colegii lor în timpul lecțiilor, ceea ce poate duce la pierderea unor aspecte importante ale învățării prin interacțiunea socială.
 • Nevoia de auto-disciplină – Metoda Flipped Classroom pune în mod necesar o mare responsabilitate pe elevi în ceea ce privește auto-disciplina și auto-organizarea, deoarece aceștia trebuie să fie capabili să-și organizeze timpul și să-și stabilească propriul ritm de învățare.
 • Excluderea elevilor cu probleme de atenție – Elevii cu probleme de atenție sau alte nevoi speciale pot avea dificultăți în a urma materialul video și în a-și organiza timpul de învățare.

În general, metoda Flipped Classroom este o metodă eficientă și interesantă de învățare, dar nu este adecvată pentru toți elevii și nu poate fi utilizată exclusiv, ci trebuie completată cu alte metode de predare pentru a asigura un proces de învățare adecvat și echilibrat.

 

prof. Luminița Bobeș

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.bobes

Articole asemănătoare