Educația pentru Iubire

Se spune că Iubirea inspiră și vindecă, relevă puteri nebănuite și transformă. Ea este subiectul de interes al filosofilor, oamenilor de ştiinţă, poeţilor, compozitorilor, misticilor, pictorilor, scenariştilor, decadenţilor sau puritanilor.

Articol integral

Notarea școlară la disciplina matematică

Aprecierea rezultatelor școlare se materializează, de cele mai multe ori, prin notare. Notarea este un act de atașare a unei etichete, a unui semn, la un anumit rezultat al învățării. Nota  este un indice care corespunde unei anumite realizări a randamentului școlar.

Articol integral

Profesor facilitator sau profesor autoritar?

Şcoala este cea mai importantă instituţie de cultură şi educaţie, principalul pilon pe care se structurează caracterul viitorului om. Profesorul facilitator colaborează la formarea acesteia, găseşte împreună cele mai bune criterii şi metode în toate şcolile. A forma oameni înseamnă a forma caractere, a modela conştiinţe. Materialul uman este cel mai greu de modelat. A lucra cu omul înseamnă a lucra cu sufletul şi cu mintea lui, dar şi a lupta cu moştenirea ereditară nonconformistă. Modelarea minţii cere timp, efort, răbdare şi perseverenţă. Fiecare este un unicat, pe care trebuie să-l înveţi să se integreze în societate, acolo unde se potriveşte cel mai bine. Modelarea caracterelor cere oameni de caracter.

Articol integral

To be or not to be… la cursurile de perfecționare!?

Perfecţionarea cadrelor didactice reprezintă o activitate cu un bogat conţinut pedagogic. Această activitate este proiectată, realizată şi dezvoltată în cadrul sistemului de învăţământ, cu funcţie managerială de reglare-autoreglare continuă a procesului de învăţământ, la toate nivelurile sale de referinţă (funcţional, structural şi operaţional).

Articol integral

Educația ecologică în grădiniță

Grădiniţa și şcoala pot avea un rol important în implementarea educației ecologice, în sensibilizarea factorilor care pot contribui la formarea copiilor și a opiniei publice cu privire la importanţa realizării educaţiei ecologice încă de timpuriu. Cred că afirmaţia „educaţia de succes pentru viitor va fi una ecologică, de cooperare şi civică” este de dorit să o avem în vedere în planificarea activităţilor noastre viitoare.

Articol integral

Experiențe și rezultate obținute prin aplicarea metodei inovative „învățarea prin proiecte”

În calitate de profesori suntem „provocați” să ne îmbunătățim permanent practica educațională, să adoptăm idei și practici pedagogice noi, fie din dorința de a ieși din rutina zilnică, fie pentru a aplica ceea ce considerăm că este util elevilor, de multe ori, însă, fără a beneficia de un sprijin metodic pe măsura nevoilor noastre de dezvoltare și înnoire profesională.

Articol integral

Valorificarea elementelor de istorie şi geografie locală în activităţile şcolare şi extraşcolare

Cunoaşterea şi înţelegerea istoriei şi geografiei locale de către şcolarii mici reprezintă o îndatorire de suflet, nu  doar o simplă obligaţie didactică. În acest sens, cadrele didactice au o misiune deosebit de importantă: a-i ajuta pe elevi să se împărtăşească din tezaurul de valori lăsat de generaţiile trecute.

Articol integral

Procesul de gândire şi gândirea critică la elevii de liceu prin aplicarea metodei sinectica

Într-o lume în permanentă schimbare şi plină de incertitudini, infiltrarea în predare şi antrenarea gândirii critice şi creative este indispensabilă. De aceasta depinde evoluţia personalităţii de mai departe alături de alţi factori importanţi, ca: performanţa în educaţie, longevitatea carierei, dezvoltarea simţului responsabilităţii şi spiritualităţii.

Articol integral