Studiu comparativ între metodele tradiționale și moderne utilizate în procesul de predare-învățare

Activitatea instructiv-educativă se desfăşoară în baza unor finalităţi, este pusă în practică prin intermediul unui sistem de metode şi procedee, apelează la o serie de mijloace tehnice de realizare, iar rezultatele sunt verificate şi evaluate prin strategii specifice. Curriculum-ul şcolar integrează toate aceste componente, dintre care o poziţie centrală revine metodelor care fac posibilă atingerea finalităţilor educaţionale.

Articol integral

Contribuția bibliotecii școlare la dezvoltarea conștiinței culturale și lingvistice

Am constatat, de-a lungul activităţii mele de bibliotecar, că utilizatorii împrumută cărţi pentru că sunt prea scumpe şi nu le pot cumpăra. Pentru că fac parte din bibliografia şcolară. Sau pentru că au fost obişnuiţi din familie cu lectura şi au căpătat gust pentru citit.
Spre deosebire de cinematografie sau emisiunile TV, cărţile sunt un subiect de care se vorbeşte puţin înafara intimităţii familiale şi amicale.

Articol integral

Rolul educației în formarea personalității

Rolul educației este de a forma ființa socială, de a-l socializa pe copil. În realitate, educația are un caracter pluridimensional și o definiție adecvată trebuie să ia în considerare în egală măsură ambele dimensiuni, astfel încât să poată orienta acțiunea educativă pentru a răspunde atât nevoilor individului, cât și celor ale societății pentru care îl formăm.

Articol integral

Excursia de studiu – o opțiune viabilă în predarea geografiei

Introdusă în 1827 de George Shillibeer pentru o școală din Stoke Newington, Londra, Marea Britanie, excursia de studiu constă într-o vizită într-o locație în afara sălii de clasă obișnuite, fiind concepută pentru a atinge anumite obiective, care nu pot fi realizate și prin alte mijloace. De exemplu, dacă lecția se referă la „alunecările de teren”, se oferă oportunitatea ca elevii să iasă din clasă și să experimenteze în mod concret fenomenul.

Articol integral

Contribuția jocului de mișcare la creșterea eficienței orelor de educație fizică

În educaţia fizică, important este câştigul pe care îl are elevul în planul personalităţii sale, al echilibrului acestuia. Omul modern înţelege necesitatea formării deprinderilor motrice pentru rezolvarea diverselor situaţii la locul său de muncă sau în viaţa cotidiană. Viaţa demonstrează că prin practicarea educaţiei fizice organizate raţional, începând cu cea mai fragedă vârstă, se cristalizează calităţile de supleţe, agerime, abilitate, rapiditate, spontaneitate, iscusinţă. Educaţia fizică educă curajul, ambiţia, emulaţia, atenţia distributivă, hotărârea, fermitatea, disciplina, calmul, sentimentul de ocrotire al individului de către colectiv, precum şi multiple trăsături de voinţă şi de caracter.

Articol integral

Predarea geografiei – între conţinuturi şi metode

Importanța geografiei în învățământul secundar nu poate fi suficient subliniată, având în vedere faptul ca pregătește viitoarele generații să-și gestioneze mediul pentru binele societății în ansamblu. Eficiența predării în școală poate fi măsurată prin examinarea metodelor aplicate de profesor și performanța elevilor din școală. Provocarea a fost, dintotdeauna, aceea de a face geografia mai vie, mai „reală” și mai ușor de asimilat de elevii de liceu.

Articol integral

Les documents authentiques en classe de FLE

L’approche communicative, une méthodologie apparue dans les années soixante-dix, s’opposent aux méthodes précédentes qui mettaient l’accent sur la forme et la structure des langues. Aujourd’hui, on parle de l’approche communicative qui met comme but essentiel la centration sur l’apprenant et non pas sur l’enseignant.

Articol integral

Rolul mecanismelor psihice în reglajul comportamental

Am spune că personalitatea, în definirea lui Allport, 1991, este „organizarea dinamică în cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determină gândirea și comportamentul sau caracteristic” (Robu, V., 2011, p. 53).
Premiza de la care pornim este aceea conform căreia caracterul este latura relațional- valorică și de autoreglare a personalității, acel „a fi” psihologic și socio-antropoligic, maniera obișnuită și constantă de relaționale pentru fiecare subiect descrie comportamentul general, nu situațiile particulare.

Articol integral

Proiectul VET4SCAPE și ciocolata LITTLE JOY

Echipa proiectului „Vocational Educational Training For Skills, Competence And Practice For Economy” – acronim VET4SCAPE – din cadrul Colegiului Economic ,,Delta Dunării” Tulcea, (proiect despre care v-am informat în articolul VET4SCAPE – un nou proiect oportunist, articol publicat pe 26 noiembrie 2017 în prezenta revistă –  „Edict- Revista educației”), a participat în perioada 25 februarie – 3 martie 2018 la mobilitatea C1 ce a avut loc la Vidin- Bulgaria, iar ca gazdă a avut școala „Profesionalna gimnazia Asen Zlatarov”.

Articol integral