Programul Eco-Școala la Școala Gimnazială Nr. 19 din Brașov

Trăim vremuri în care mai mult ca niciodată se pune accentul pe educația ecologică, protejarea mediului și dezvoltarea unor comportamente responsabile și în armonie cu natura. Școlii, ca loc în care se formează adultul de mâine, îi revine sarcina de a implementa programe/ proiecte de conștientizare a schimbărilor climatice și de adoptare a unor comportamente de conservare a biodiversității, de consum chibzuit și de înțelegere și necesității reciclării & reutilizării & refolosirii.

Elaborată la începutul anului 2023, Strategiei Națională privind Educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 vine ca un pas normal și firesc, urmărind viziunea, scopul și obiectivele Raportului Educația privind schimbările climatice și mediul în școli sustenabile publicat de Administrația Prezidențială, în iunie 2022. Strategia Națională privind Educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030 urmărește patru direcții de acțiune:
1. Implementarea unui Program educațional pentru climă și mediu;
2. Soluții pentru resursele educaționale;
3. Infrastructură pentru școli sustenabile;
4. Resursă umană implicată în educația privind schimbările climatice și mediul.

Strategia prevede că „Educația privind schimbările climatice și mediul are rolul de a contribui la modelarea comportamentelor individuale, de grup și de sistem care duc la degradarea naturii și a mediului înconjurător și de a împuternici oamenii să contribuie la rezolvarea de probleme și la schimbări sistemice. În plus, scopul educației privind schimbările climatice și mediul este de a contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate pe termen lung, de a sprijini actorii relevanți (inclusiv autoritățile publice centrale și locale) în lupta cu efectele grave ale poluării, degradării mediului și schimbărilor climatice și de a crește capacitatea lor de intervenție”.

Parcă intuind toate acestea, cu destul de mult timp în urmă, în 2010, școala noastră a devenit parte a proiectului internațional Eco-Schools, program mondial pentru managementul mediului, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediu Ȋnconjurător (FEE-Foundation for Environmental Education) și susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu), și care în țara noastră este implementat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie.

În 2013 școala noastră a primit titlul de Școală-Eco și i-a fost înmânat Steagul Verde. Reevaluată în 2015, 2017, 2019 s-a reușit păstrarea titlului și a steagului. Anul 2021 a reprezentat pentru școala noastră încununarea unei activități constante în cadrul proiectului, astfel că atunci când școlile împlinesc 10 ani sub Steag Verde, trofeul este înlocuit cu o Plachetă Aniversară, ca apreciere a fidelității, seriozității, implicării în Programul Eco-Schools. Anul acesta, în mai 2023, urmează o nouă reevaluare în urma căreia  suntem convinși, ca urmare a activităților desfășurate în ultimii 2 ani, că vom menține titlul de Școală-Eco și Steagul Verde.

Ce reprezintă ECO-SCHOOLS?

Este un program pentru implicarea copiilor/ tinerilor în managementul mediului şi pentru certificarea şcolilor care-l implementează ca eco-şcoli. De asemenea, urmăreşte dezvoltarea unor comportamente care să demonstreze ataşamentul întregii comunităţi şcolare faţă de mediul înconjurător, prin aplicarea unui plan de măsuri sustenabile şi eficiente. Anual fiecare școală participantă trebuie să aleagă două teme din cele douăsprezece pe care le propune programul, să elaboreze un plan/ un set de acţiuni ce trebuie integrate în programa cât mai multor discipline şcolare, căci toată școala trebuie să participe.

Pentru anul școlar 2021-2022, școala noastră a avut următoarele teme mari pe care le-a dezvoltat și le-a implementat: Biodiversitatea și Stil de viață sănatos. Dezvoltarea comportamentelor responsabile în vederea menținerii echilibrului ecologic, prin observarea, identificarea, informarea asupra diversității naturale din imediata apropiere (spațiul curții școlii) și în zona Brașovului, precum și conștientizarea necesității unui stil de viață sănătos, de la o alimentație corespunzătoare până la mișcare zilnică, ieșirea în natură și grija pentru aceasta au fost obiectivele pentru anul școlar trecut.

Anul acesta școlar, 2022-2023, au fost alese ca teme mari Apa și Energia, în contextul în care toate statele europene s-au confruntat cu probleme în privința asigurării necesarului de energie electrică, astfel că în multe țări s-au luat măsuri de raționalizare a furnizării acesteia, iar cetățenii europeni, implicit și noi românii, am fost îndemnați să aibă un comportament chibzuit. Astfel am considerat ca oportun inițierea unor activități și acțiuni în mediul școlar prin care elevii să devină conștienți de necesitatea economisirii resurselor.

Activitățile desfășurate de elevi au fost diverse și diferențiate în funcție de nivelul de învățământ. Elevii din învăţământul primar s-au evidențiat prin participarea la excursii, drumeții, realizarea de desene, postere, proiecte, machete cu diferite ocazii (Ziua Apei, Ziua Pădurii și a păsărilor, Ziua Pământului, Ziua Biodiversității) la orele de abilităţi practice şi arte plastice, precum și prin realizarea unor expoziţii în şcoală. Elevii din ciclul gimnazial au participat la discuții și dezbateri pe baza unor teme, texte literare sau științifice cu conținut ecologic, au avut parte de excursii și drumeții, în cadrul orelor de dirigenție și a disciplinelor opționale, și nu numai, au fost abordate teme de educație ecologică și protejare a mediului.

Fiecare sală de clasă din școala noastră are un colț verde și un panou eco pe care sunt afișate comitetele eco de la nivelul clasei, eco-codul școlii, cele două teme ale anului, calendarul evenimentelor ecologice la nivel internațional și național, precum și mărturii, proiecte, poze ale implicării și desfășurării de activități ecologice.

Participarea școlii noastre la Programul internațional Eco-Schools a reprezentat o oportunitate în vederea realizării unor acțiuni instructiv-educative complexe, cu implicarea activă a elevilor, a cadrelor didactice, a părinților, a comunității locale, acordându-se o mai mare atenție problemelor de mediu.

Drumul nostru în implicarea și conștientizarea problemelor cu care se confruntă Pământul – casa noastră nu se oprește aici. Continuăm și ne dorim să fim parte a proiectului internațional Eco-Schools cât mai mult timp și intenționăm să obținem o nouă distincție, iar acțiunile și faptele noastre să fie în armonie cu mediul.

Resurse
Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie: www.ccdg.ro/
Strategia Naționale privind Educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030: www.edu.ro/sites/default/files/SNEM.pdf

 

prof. Georgeta Male

Școala Gimnazială Nr. 19, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.male

Articole asemănătoare