Școala și familia – un parteneriat necesar

Implicarea părinților şi a celorlalţi membri ai comunităţii în  viaţa şcolii are o importanţă deosebită în promovarea  principiilor unei  şcoli incluzive. Școala și familia urmăresc acelaşi scop, formarea tinerilor pentru a deveni personalitãţi multilateral dezvoltate care să poată face faţă dinamicii sociale, schimbărilor profunde din societate.

Articol integral

Comment faire introduire les NTIC et l´Internet dans nos classes de FLE ?

En discutant avec nos collègues de FLE du pays  ou de l’étranger pendant les stages de formation, nous pouvons affirmer  que de nos jours, le principal problème que nous rencontrons dans nos classes de FLE c’est le manque de motivation de nos élèves. On sait aujourd’hui que chaque élève est unique dans ses motivations, ses réactions, et sa façon d’apprendre. Mais peut-on prendre en compte cette spécificité dans des cours qui restent destinés à toute une classe? Oui, il est possible!

Articol integral

Atelier: Creez, reciclez, sunt cetățean european

Plecând de la ideea că natura nu este doar un loc pe care îl vizităm, natura este casa noastră, ne-am propus să insuflăm și copiilor dorința de a proteja natura și de a le forma respectul pentru mediul înconjurător. În acest scop, împreună cu câțiva colegi, am demarat la începutul anului școlar 2017-2018 proiectul „Atelier- creez, reciclez, sunt cetățean european“, care s-a dovedit a fi un bun punct de plecare pentru a-i sensibiliza și responsabiliza pe elevii noștri cu necesitatea protejării mediului înconjurător.

Articol integral

Historiana – instrument educațional multimedia on-line pentru profesorii de istorie

Într-o societate modernă în care se pune accentul pe dezvoltarea competențelor secolului XXI, precum gândire critică, colaborare, comunicare, creativitate etc., Historiana vine ca o alternativă digitală a unui manual de istorie europeană. Oferă elevilor o serie de surse istorice care pot fi analizate din mai multe perspective, comparativ. Acestea vin să completeze manualul de istorie națională.

Articol integral

Rolul şi importanţa metodelor interactive

Predarea tradițională constă în prelegere, a face o demonstrație, a povesti – de multe ori, devine un monolog, iar elevul are rolul de a urmări, nu de a participa activ la activitățile propuse pentru învățare. Este foarte puțin pentru a putea vorbi de învățare eficientă. Pentru a construi cunoașterea, elevul trebuie să testeze cunoștințele noi sau să le explice altcuiva.

Articol integral

Exemple de bună practică pentru educaţia incluzivă

Mediu incluziv înseamnă acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, indiferent de gen, caracteristici fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici. După UNESCO, educația incluzivă este un PROCES prin care răspundem diversităţii nevoilor copiilor prin creşterea gradului de participare la învăţare şi prin reducerea excluziunii. Aceasta presupune o serie de schimbări de substanţă din perspectiva conţinutului educaţional, a abordării didactico-pedagogice, a structurii sistemului de educatie şi a strategiilor educaţionale.

Articol integral

Integrarea școlară a elevilor cu dificultăți de învățare

Integrarea școlară este un proces complex, care presupune efortul comun al cadrelor didactice, elevilor și părinților. Când spunem integrarea școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale, înțelegem educarea copiilor cu cerințe speciale în școli obișnuite alături de ceilalți copii normali, asigurarea de  servicii de specialitate (recuperare, terapie educatională, consiliere școlară, asistență medicală și socială) în școala respectivă, sprijinirea personalului didactic, managerilor în procesul de proiectare și aplicare a programelor de integrare, asigurarea accesului efectiv al copiilor cu cerințe speciale la programul și resursele școlii obișnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport), încurajarea relațiilor de prietenie și comunicarea între toți copiii din clasă/ școală, educarea  tuturor copiilor pentru înțelegerea și acceptarea diferențelor dintre ei, luarea în considerare a  problemelor și opiniilor părinților, încurajându-i să se implice în viața școlii, asigurarea de programe de sprijin individualizate pentru copiii cu dificultăți de învățare.

Articol integral

De ce trebuie să fim PRO CREATIVITATE?!

Creativitatea a fost dintotdeauna factorul care a dus la dezvoltarea omenirii. În fiecare secol au existat oameni de ştiinţă, de artă care, prin descoperirile, invenţiile, inovaţiile lor au deschis noi căi şi posibilităţi nebănuite generaţiilor care le-au urmat. Generaţiile actuale sunt capabile să facă „lucruri măreţe”, însă numai dacă sunt educate în spiritul creativităţii, una din cele mai valoroase şi necesare potenţialităţi umane.

Articol integral

Stratégies de lecture

La notion de «stratégie de lecture» ou de «stratégie de compréhension» apparaît dans deux textes fondateurs de l’Approche Globale des textes en FLE: dans l’ouvrage Situations d’écrit, publié par S. Moirand en 1979, et dans l’article intitulé «Une approche communicative de la lecture», publié par D. Lehmann et S. Moirand, en 1980, dans la revue Le Français dans le Monde.

Articol integral